Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Letné sústredenie PIKOMATu 5–7

Miesto: ŠvP Piesočná pri Moravskom Svätom Jáne, okres Senica (mapa)
Začiatok sústredenia: sobota, 23. 6. 2018 o 15:30
Koniec sústredenia: štvrtok, 28. 6. 2018 o 12:00
 

Prihlasovanie:

Do 1. 6. 2018 musí Tvoj rodič (alebo zákonný zástupca) vyplniť prihlášku a uhradiť účastnícky poplatok.
Do 11. 6. 2018 Ti e-mailom príde potvrdenie účasti spolu s podrobnými pokynmi k sústredeniu.
 

Dôležité kontakty:

V prípade otázok alebo nejasností nás, prosím, kontaktujte na:
tel.: 0903 608 617 (Michaela Zatrochová  hlavná vedúca), e-mail: pikomat@p-mat.sk.
  • Účastnícky poplatok je 89 €, riešitelia na 1.–3. mieste v kategórii platia 62 €.
  • Účastnícky poplatok pokrýva iba časť nákladov na sústredenie. Celkové náklady na jedného účastníka sú 130 €. Rozdiel hradí P-mat, n. o. z darov a 2 % dane.
  • Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu 5× denne, pitný režim, odborný aj zábavný program a objednaný autobus z Moravského Svätého Jána do Piesočnej a späť.
  • Ak je poplatok pre Vás z akýchkoľvek dôvodov privysoký, môžete požiadať o príspevok z Fondu na podporu riešiteľovbližšie informácie. Taktiež viaceré školy podporujú svojich žiakov príspevkom na sústredenie. Skúste sa o tejto možnosti informovať vo Vašej škole.
  • Účastnícky poplatok treba uhradiť do 1. 6. 2018 (termín prihlasovania) prevodným príkazom na účet P‑MAT, n. o. v Tatra banke č. SK1411000000002629176328. Pri platbe použite variabilný symbol, ktorý sa zobrazí hneď po odoslaní elektronickej prihlášky a tiež Vám príde e-mailom.
  • V prípade „Pozvánky pre NÁHRADNÍKA" vyplňte elektronickú prihlášku v riadnom termíne, no s platbou účastníckeho poplatku počkajte na potvrdenie resp. zamietnutie účasti, ktoré Vám oznámime telefonicky alebo e-mailom po uzatvorení prihlasovania.

Doprava:

Z/do Bratislavy a Košíc budeme organizovať spoločnú dopravu s dospelým vedúcim. Lístky na vlak si každý účastník zabezpečuje sám. Z/do Moravského Svätého Jána cestujeme spoločne, objednaným autobusom (zahrnutý v cene). V prípade individuálnej dopravy si, prosím, naplánujte príchod medzi 15:00 a 15:30 a odchod medzi 11:30 a 12:00.
 
Cesta TAM  –  sobota 23. 6. 2018
8:07 Košice
--> 13:57 Bratislava   (R 604 Dargov)
14:16 Bratislava
--> 15:09 Moravský Sv. Ján
  (Os 2020)
15:15 Moravský Sv. Ján
--> 15:30 ŠvP Piesočná   (objednaný autobus)
 
Cesta SPÄŤ  –  štvrtok 28. 6. 2018
12:00 ŠvP Piesočná
--> 12:15 Moravský Sv. Ján
  (objednaný autobus)
12:48 Moravský Sv. Ján
--> 13:43 Bratislava
  (Os 2023)
14:03 Bratislava
--> 19:53 Košice   (R 609 Spišan)

 

Pozvaní boli najúspešnejší riešitelia, konkrétne:
 
Kategória 5  po 16. miesto vrátane + náhradníci po 20. miesto vrátane
Kategória 6  po 5. miesto vrátane + náhradníci po 9. miesto vrátane
Kategória 7  po 12. miesto vrátane + náhradníci po 17. miesto vrátane
Kategória Príma  po 14. miesto vrátane + náhradníci po 15. miesto vrátane
Kategória Sekunda  po 13. miesto vrátane + náhradníci po 18. miesto vrátane

 

 

SIAESFZaSI