Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

História Pikomatu

Seminár vznikol na jeseň roku 1983 v Bratislave a bol určený pre žiakov ZŠ v Bratislave a Západoslovenskom kraji. Obdobné semináre začali behom krátkej doby pracovať aj v ďalších krajoch a okresoch, najmä v Čechách a na Morave. V niekoľkých prípadoch ich organizátori prevzali nielen organizáciu súťaže, ale aj jej názov – PIKOMAT. Tak sa stalo, že PIKOMATov bolo v Československu niekoľko.

Začiatky PIKOMATu v septembri 1983 boli spojené so špeciálnymi triedami so zameraním na matematiku na Gymnáziu A. Markuša v Bratislave (GAMČA, dnes Gymnázium Grösslingová). V nich sa sústreďovali nadaní žiaci z Bratislavy a Západoslovenského kraja, aby tu rozvíjali svoj matematický talent. Každoročne boli do matematických tried vyberaní na základe osobitnej talentovej skúšky. A práve snaha prilákať na tieto skúšky čo najviac šikovných mladých matematikov a potenciálnych výborných žiakov školy bola tým prvotným impulzom, ktorý priviedol organizátorov na myšlienku korešpondenčného seminára pre žiakov základných škôl.

A odkiaľ ten názov? Úplný názov znie: PIoniersky KOrešpondenčný MATematický seminár.

A prečo sa dodnes nezmenil? To, čo je dobré, netreba meniť!

SIAESFZaSI