Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - šk. rok 2013/2014

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória: 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10412 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,8 74,8
2 11955 ZŠ KE Krosnianska 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 46,0 69,5
3 12589 ZŠ PO Sibírska 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 40,3 63,3
4 11308 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 35,2 58,2
5 12039 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 33,5 58,0
6 11601 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 0,5 3,0 5,0 37,0 55,5
7 12456 ZŠ Kamenná Poruba 3,0 5,0 5,0 4,0 2,5 31,2 50,7
8 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 3,0 5,0 0,0 5,0 5,0 31,5 49,5
9 11420 ZŠ Kanianka 5,0 5,0 0,5 3,5 2,5 29,8 46,3
10 12338 ZŠ Dunajská Lužná 3,5 5,0 5,0 5,0 2,5 24,5 45,5
11 11341 ZŠ Prešov Šmeralova 2,0 1,3 1,0 0,5 2,5 34,5 41,8
12 11438 ZŠ SNV Hutnícka 5,0 4,5 5,0 23,5 38,0
13 11833 CZŠ Narnia BA Beňadická 4,0 27,8 31,8
14 12520 ZŠ Šaštín - 2,0 2,0 0,0 0,0 2,5 14,5 21,0
15 10454 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 13,5 13,5
12141 ZŠ BA Kulíškova 13,5 13,5
17 10289 CZŠ Narnia BA Beňadická 12,5 12,5
18 12502 ZŠ s MŠ Horná Kráľová 11,0 11,0
19 12501 ZŠ s MŠ Horná Kráľová 10,5 10,5
20 12552 ZŠ Trebišov Komenského 7,7 7,7
21 12528 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 5,5 5,5
12588 ZŠ Komárno Pohraničná 5,5 5,5
23 10123 ZŠ Prievidza Rastislavova 4,5 4,5
12519 ZŠ TT Halenárska 4,5 4,5
25 12346 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 2,8 2,8
26 12494 ZŠ Kvačany 1,5 1,5
12526 ZŠ TT Halenárska 1,5 1,5
12515 ZŠ Kvačany 1,5 1,5
29 12412 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,5 0,5
12340 ZŠ Lipová 0,5 0,5
31 12413 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11339 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5 73,5
2 12276 ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0 71,0
3 10118 ZŠ s MŠ PP Francisciho 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 44,8 69,8
10040 Burnt Mill Academy 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 45,0 69,8
5 12559 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 45,5 68,0
6 11628 ZŠ Vráble Levická 5,0 5,0 3,5 5,0 2,5 38,0 59,0
7 12261 ZŠ Lipany Komenského 5,0 4,9 3,7 5,0 2,5 36,5 57,6
8 11224 SŠ BA Karloveská 3,0 5,0 1,0 5,0 5,0 34,0 53,0
9 12171 ZŠ Lipany Hviezdoslavova 3,0 3,3 1,0 4,5 2,5 35,2 49,5
10 12485 SŠ BA Karloveská 2,5 4,0 0,7 3,5 2,5 28,2 41,4
11 10478 ZŠ Levice M.R.Štefánika 2,5 4,0 5,0 24,0 35,5
12 11091 ZŠ Slovinky 22,8 22,8
13 12468 SŠ BA Karloveská 3,0 0,0 2,5 14,0 19,5
14 12168 ZŠ Prešov Šmeralova 14,5 14,5
15 10560 ZŠ s MŠ Badín 12,0 12,0
16 12375 CZŠ Piešťany Štefánikova 11,0 11,0
17 11954 ZŠ s MŠ Likavka 8,5 8,5
18 12566 ZŠ Staškov 4,5 4,5
19 12165 ZŠ Prešov Šmeralova 4,0 4,0
20 12568 ZŠ Staškov 3,5 3,5
21 12567 ZŠ Staškov 3,0 3,0
22 12169 ZŠ Prešov Šmeralova 1,5 1,5
12441 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 1,5 1,5
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11135 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0 74,0
2 13685 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,5 72,5
3 11940 G Bánovce n.B. Radlinského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,0 72,0
4 11429 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 47,0 71,0
5 12537 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 47,2 69,7
6 10108 G Bánovce n.B. Radlinského 3,0 3,5 5,0 5,0 4,5 48,5 69,5
12219 G Nitra Párovská 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 47,0 69,5
8 11765 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 43,8 68,8
9 11461 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 43,0 68,0
10 10249 GAV Levice Mierová 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 44,3 66,8
11 10304 GAMČA BA Grösslingova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 39,9 64,4
12 11237 G BA Novohradská 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 39,2 64,1
13 11933 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 41,5 64,0
14 11254 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 0,7 5,0 5,0 43,2 63,9
15 13680 G Pezinok Senecká 5,0 5,0 0,0 4,0 5,0 42,0 61,0
16 10278 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 0,7 5,0 2,5 42,0 60,2
17 11255 G sv. F. z Assisy Levoča 4,8 1,0 0,7 5,0 5,0 42,0 58,5
11458 G BA Novohradská 5,0 5,0 3,5 4,0 5,0 36,0 58,5
19 11379 G BA Bilíkova 5,0 4,7 0,5 5,0 3,0 34,5 52,7
20 11473 G Nitra Párovská 5,0 4,5 5,0 5,0 2,8 30,0 52,3
21 12282 G NZ M.R.Štefánika 3,0 5,0 5,0 4,5 2,5 31,5 51,5
22 12554 G BA Novohradská 3,0 4,0 2,0 2,5 4,5 31,5 47,5
23 11256 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 2,0 3,7 0,0 4,0 2,5 34,8 47,0
24 11101 GAV Levice Mierová 5,0 0,0 0,7 4,0 2,5 25,0 37,2
25 12066 G BA Bilíkova 27,5 27,5
26 11359 SŠ BA Metodova 22,5 22,5
12606 G ZA J. M. Hurbana 22,5 22,5
28 12653 Kat. G BB Hurbanova 20,5 20,5
29 12724 G Stropkov Konštantínova 16,3 16,3
30 12531 ŠpMNDaG BA Skalická 12,8 12,8
31 12471 SG Lučenec Gemerská 5,5 5,5
32 12700 G Nové Mesto n. V. Športová 3,0 2,0 5,0
10256 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0
34 11662 SG Lučenec Gemerská 4,5 4,5
35 12240 G ZA J. M. Hurbana 4,0 4,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10057 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,3 70,3
2 12015 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 46,5 69,5
10152 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 44,5 69,5
4 12735 G TGM Frýdlant n. Ostravicí, ČR 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 43,5 68,5
5 11372 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 45,3 67,8
6 10135 G Praha Budějovická, ČR 4,5 5,0 5,0 4,0 2,5 46,2 67,2
7 10305 G BA Vazovova 5,0 4,0 5,0 5,0 2,5 45,5 67,0
8 11059 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 39,8 64,8
9 10199 SŠ BA Metodova 2,0 5,0 5,0 4,5 2,5 45,2 64,2
10 10211 ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 5,0 0,7 5,0 5,0 41,0 59,7
11 12255 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 41,3 56,3
10125 SŠ BA Metodova 5,0 4,5 0,3 5,0 2,5 39,0 56,3
13 11856 G Galanta Štvrť SNP 47,0 47,0
10502 G Lučenec Haličská cesta 4,0 4,5 0,5 5,0 4,0 29,0 47,0
15 12744 GLN BA Tomášikova 2,0 3,8 3,0 2,5 29,5 40,8
16 10362 G Nitra Párovská 5,0 3,5 0,5 2,5 27,0 38,5
17 10363 G Nitra Párovská 4,8 3,8 0,0 2,5 25,5 36,6
18 10359 G Nitra Párovská 2,0 2,5 0,0 4,0 28,0 36,5
19 10015 G Bytča 5,0 29,0 34,0
12624 G Revúca Vl. Clementisa 2,0 0,5 0,5 4,0 2,5 24,5 34,0
21 11847 SŠ BA Metodova 23,5 23,5
22 12612 SŠ BA Čachtická - de La Salle 18,0 18,0
23 12517 G Prievidza Matice slovenskej 2,0 3,5 0,0 2,0 2,5 7,8 17,8
24 12655 Kat. G BB Hurbanova 17,5 17,5
10180 GAMČA BA Grösslingova 4,5 3,0 10,0 17,5
26 11066 Piar. G TN Palackého 4,5 6,5 11,0
27 12628 G Revúca Vl. Clementisa 10,5 10,5
28 10361 G Nitra Párovská 5,7 5,7
29 12599 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 3,0 3,0
30 12016 SŠ BA Metodova 2,0 2,0
31 12011 GLN BA Tomášikova 1,0 1,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI