Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-6 - 29. ročník - šk. rok 2011/2012

Priebežná výsledková listina po 3. sérii

Kategória: 5 6 Príma

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10386 ZŠ BA Mudroňova 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 48,3 72,8
2 11346 ZŠ BA Veternicova 4,0 5,0 5,0 2,5 5,0 44,1 65,6
3 13766 ZŠ BA Veternicova 4,5 5,0 5,0 2,5 5,0 41,0 63,0
4 11532 ZŠ KE Juhoslovanská 3,5 5,0 3,0 2,5 5,0 43,5 62,5
11386 ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 2,5 5,0 5,0 3,0 4,5 42,5 62,5
6 11515 SŠ PP Letná 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 38,2 61,7
11335 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 4,5 5,0 5,0 3,0 5,0 39,2 61,7
8 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 40,5 61,5
9 11519 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 5,0 2,5 3,5 4,9 39,5 59,9
10 11222 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 35,8 59,3
11 11364 ZŠ BA Majerníkova 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 36,5 59,0
11245 ZŠ Martin M.R.Štefánika 3,0 4,0 5,0 3,0 5,0 39,0 59,0
13 11095 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,5 5,0 40,0 58,5
14 11533 ZŠ KE Park Angelinum 3,5 3,5 5,0 2,5 4,0 39,5 58,0
15 10541 Edboskolan Trångsund, Švédsko 5,0 3,0 2,5 5,0 40,5 56,0
16 11149 ZŠ Praha Uhelný Trh, ČR 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 33,0 55,0
17 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 4,0 2,5 3,0 5,0 37,0 54,5
18 11380 ZŠ BB Ďumbierska 2,5 5,0 5,0 3,0 5,0 33,7 54,2
19 11198 ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 2,0 5,0 5,0 2,0 5,0 28,5 47,5
11344 ZŠ Kamenná Poruba 3,0 3,5 3,5 3,0 5,0 29,5 47,5
21 11345 ZŠ Kamenná Poruba 2,5 2,0 2,5 2,5 5,0 32,0 46,5
22 11596 ZŠ Východná 5,0 5,0 4,0 3,0 5,0 23,0 45,0
11509 SŠ PP Letná 4,0 5,0 5,0 3,0 4,0 24,0 45,0
24 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 17,0 41,0
25 11508 SŠ PP Letná 1,5 5,0 2,5 4,0 4,5 22,0 39,5
26 11264 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 3,5 5,0 3,5 3,0 3,5 18,5 37,0
27 11232 SŠ PP Letná 2,5 5,0 4,0 2,5 4,5 16,5 35,0
28 11409 SŠ BA Karloveská 30,2 30,2
29 11504 ZŠ TT Trnavá Hora 0,5 3,5 1,0 1,5 4,7 18,2 29,4
30 11512 SŠ PP Letná 1,0 5,0 2,0 1,5 4,5 14,5 28,5
31 11266 ZŠ BB Golianova 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 15,0 28,0
32 11156 ZŠ TN Východná 27,0 27,0
33 11314 ZŠ BB Golianova 23,5 23,5
34 11503 ZŠ TT Trnavá Hora 0,0 4,0 2,0 0,0 5,0 12,0 23,0
35 11316 ZŠ BB Golianova 22,0 22,0
36 11552 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 5,0 0,0 2,0 5,0 9,0 21,0
37 11632 ZŠ BB Golianova 3,0 5,0 5,0 2,5 5,0 0,0 20,5
38 11511 SŠ PP Letná 3,0 4,3 0,0 1,5 0,0 11,5 20,3
39 11513 SŠ PP Letná 0,0 2,5 0,0 1,5 3,0 12,5 19,5
40 11408 SŠ BA Karloveská 3,0 3,0 0,0 1,5 4,5 7,0 19,0
41 11189 ZŠ s MŠ PP Francisciho 15,5 15,5
42 13433 ZŠ s MŠ BA Jeséniova 14,0 14,0
43 11275 ZŠ BA Karloveská 13,5 13,5
44 11410 SŠ BA Karloveská 12,5 12,5
11402 ZŠ s MŠ Budimír 0,0 0,0 12,5 12,5
46 11400 ZŠ s MŠ Budimír 12,0 12,0
47 11559 ZŠ Ivanka pri Dunaji 11,5 11,5
48 11403 ZŠ s MŠ Budimír 10,5 10,5
49 11561 ZŠ Jaklovce 10,0 10,0
11221 ZŠ BA Ostredková 10,0 10,0
51 11560 ZŠ Ivanka pri Dunaji 9,5 9,5
52 11276 ZŠ s MŠ BA Osloboditeľská 9,0 9,0
53 11373 SŠ BA Karloveská 8,5 8,5
11549 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 8,5 8,5
55 11166 SŠ BA Karloveská 8,0 8,0
11411 SŠ BA Karloveská 8,0 8,0
57 11544 ZŠ s MŠ Bohdanovce 7,5 7,5
11558 ZŠ Ivanka pri Dunaji 7,5 7,5
11535 SŠ BA Karloveská 7,5 7,5
60 11391 ZŠ s MŠ Rabča 7,0 7,0
61 11426 ZŠ s MŠ Budimír 6,5 6,5
62 11422 ZŠ Kamenná Poruba 1,5 4,0 0,5 6,0
63 11315 ZŠ BB Golianova 5,5 5,5
64 11401 ZŠ s MŠ Budimír 5,0 5,0
11573 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 5,0 5,0
66 11543 ZŠ s MŠ Bohdanovce 4,5 4,5
11406 ZŠ s MŠ Budimír 4,5 4,5
68 11097 ZŠ Humenné Hrnčiarska 4,0 4,0
69 11514 SŠ PP Letná 3,0 3,0
11545 ZŠ s MŠ Bohdanovce 3,0 3,0
71 11551 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 2,5 2,5
72 11550 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 1,0 1,0
11317 ZŠ BB Golianova 1,0 1,0
11421 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 1,0
75 11358 ZŠ s MŠ Bohdanovce 0,0 0,0
11572 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 0,0 0,0
11399 ZŠ s MŠ Budimír 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10231 ZŠ Levoča G. Haina 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 50,0 73,0
2 10285 CZŠ R. Zaymusa ZA 4,5 5,0 5,0 3,5 5,0 48,0 71,0
3 10254 ZŠ Prievidza Rastislavova 4,5 5,0 5,0 3,5 5,0 47,0 70,0
4 10328 DSB ZŠ BA, Palisády 51 4,5 5,0 5,0 2,5 5,0 47,0 69,0
11601 ZŠ s MŠ TT Vančurova 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,0 69,0
6 10412 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 4,0 5,0 5,0 5,0 4,7 43,0 66,7
7 11308 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 3,0 5,0 5,0 2,5 5,0 44,0 64,5
8 11214 SZŠ ZA Oravská cesta 4,0 5,0 5,0 3,5 5,0 39,5 62,0
9 11420 ZŠ Kanianka 3,5 5,0 5,0 4,0 5,0 39,0 61,5
10 11099 ZŠ s MŠ PP Vagonárska 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 37,2 60,2
11 11341 ZŠ Prešov Šmeralova 3,5 5,0 2,5 4,0 5,0 39,5 59,5
10263 CZŠ sv. Gorazda Prešov 3,5 3,5 2,0 2,0 5,0 43,5 59,5
13 11200 ZŠ s MŠ PP Komenského 3,0 5,0 3,5 4,0 5,0 38,5 59,0
14 11321 ZŠ Kanianka 4,2 5,0 4,5 2,5 5,0 37,5 58,7
15 11058 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 34,5 58,0
16 11247 ZŠ Mojzesovo 4,5 5,0 3,5 3,0 5,0 35,5 56,5
17 11438 ZŠ SNV Hutnícka 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 30,5 53,5
18 11248 ZŠ Mojzesovo 4,0 5,0 5,0 2,0 5,0 25,5 46,5
19 10287 ZŠ Levoča G. Haina 43,3 43,3
20 10308 CZŠ Narnia BA Beňadická 2,5 5,0 5,0 3,5 5,0 21,5 42,5
21 10206 ZŠ Prievidza Rastislavova 3,5 5,0 2,5 3,5 5,0 22,5 42,0
22 10123 ZŠ Prievidza Rastislavova 2,0 5,0 3,0 5,0 26,5 41,5
23 11479 ZŠ BA Kulíškova 2,0 2,0 0,0 2,5 25,0 31,5
24 11185 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1,0 2,0 2,0 0,5 25,5 31,0
25 11502 ZŠ s MŠ TT Vančurova 2,0 0,0 1,0 4,9 23,0 30,9
26 11463 SŠ BA Karloveská 29,7 29,7
27 11489 ZŠ BA Kulíškova 29,5 29,5
28 11464 ZŠ BA Nedbalova 1,0 3,5 0,0 1,5 4,0 16,5 26,5
29 11234 ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 18,0 18,0
11147 ZŠ Staškov 18,0 18,0
31 11582 ZŠ Turzovka 1,5 2,0 0,0 1,5 3,0 7,0 15,0
11261 ZŠ BA Karloveská 1,5 1,0 0,0 12,5 15,0
11639 ZŠ s MŠ BA Vývojová 3,0 3,0 0,0 4,0 5,0 0,0 15,0
10454 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 15,0 15,0
35 10471 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,0 1,5 0,0 4,5 7,5 14,5
11495 ZŠ s MŠ TT Vančurova 14,5 14,5
37 10117 ZŠ Prievidza Rastislavova 12,5 12,5
38 11501 ZŠ s MŠ TT Vančurova 12,0 12,0
10239 ZŠ Prievidza Rastislavova 2,5 3,5 2,0 1,0 3,0 0,0 12,0
11496 ZŠ s MŠ TT Vančurova 12,0 12,0
41 11506 ZŠ s MŠ TT Vančurova 11,0 11,0
11484 ZŠ BA Kulíškova 11,0 11,0
43 11546 ZŠ s MŠ Bohdanovce 10,5 10,5
11330 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 10,5 10,5
11381 ZŠ s MŠ TT Vančurova 10,5 10,5
46 11548 ZŠ s MŠ Bohdanovce 9,0 9,0
11365 ZŠ s MŠ TT Vančurova 9,0 9,0
11481 ZŠ BA Kulíškova 9,0 9,0
11547 ZŠ s MŠ Bohdanovce 9,0 9,0
50 11378 ZŠ Trenčianske Stankovce 0,0 0,5 0,0 0,5 3,5 4,0 8,5
51 11500 ZŠ s MŠ Lipt. Revúce 8,0 8,0
52 11360 ZŠ SNV O. Kožucha 7,5 7,5
53 11499 ZŠ s MŠ TT Vančurova 6,5 6,5
54 11394 ZŠ s MŠ Budimír 6,0 6,0
11393 ZŠ s MŠ Budimír 6,0 6,0
56 11493 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,5 5,5
57 11497 ZŠ s MŠ Lipt. Revúce 5,0 5,0
11507 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0
59 11132 ZŠ SNV O. Kožucha 4,5 4,5
11395 ZŠ s MŠ Budimír 4,5 4,5
61 11517 ZŠ BA Karloveská 4,0 4,0
11638 ZŠ s MŠ BA Vývojová 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0
63 11487 ZŠ BA Kulíškova 3,5 3,5
64 11418 ZŠ s MŠ Budimír 2,5 2,5
65 11579 ZŠ Kysak 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11461 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 46,0 70,0
2 11374 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 4,8 5,0 3,0 5,0 48,0 69,8
3 10249 GAV Levice Mierová 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 46,0 69,5
4 11359 SŠ BA Metodova 3,5 5,0 5,0 4,0 5,0 46,5 69,0
5 11140 G BA Novohradská 4,8 5,0 5,0 4,5 5,0 43,8 68,1
6 13685 G Nitra Párovská 4,0 4,8 5,0 4,0 5,0 45,1 67,9
7 11377 G Pezinok Senecká 4,2 5,0 5,0 4,0 5,0 44,5 67,7
8 10278 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 5,0 5,0 3,0 5,0 45,1 67,6
9 11443 GAMČA BA Grösslingova 5,0 3,5 3,5 4,0 5,0 45,0 66,0
11429 G BA Novohradská 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 43,0 66,0
11 10256 ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 4,5 3,5 3,5 5,0 45,5 65,5
12 11379 G BA Bilíkova 3,5 5,0 5,0 4,0 5,0 42,0 64,5
11473 G Nitra Párovská 4,0 5,0 5,0 3,5 5,0 42,0 64,5
10365 G Nitra Párovská 3,5 5,0 5,0 2,5 5,0 43,5 64,5
15 11254 G P.Coubertina Piešťany 4,9 4,0 5,0 3,5 5,0 41,0 63,4
16 10304 GAMČA BA Grösslingova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 37,7 62,7
17 11256 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 41,0 62,0
18 11282 SŠ BA Košická 3,5 4,0 5,0 3,5 5,0 40,0 61,0
19 11135 G BA Novohradská 2,5 5,0 2,5 3,5 5,0 40,5 59,0
20 11237 G BA Novohradská 1,5 5,0 5,0 1,5 5,0 38,5 56,5
21 11145 Piar. G TN Palackého 2,5 5,0 5,0 3,5 5,0 34,0 55,0
22 11255 G sv. F. z Assisy Levoča 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 29,2 53,7
23 11522 SŠ BA Košická 3,5 3,5 4,0 2,5 4,9 28,5 46,9
24 11490 G Nitra Párovská 1,5 2,0 5,0 4,0 4,0 30,0 46,5
25 11458 G BA Novohradská 44,5 44,5
26 11483 G Nitra Párovská 5,0 5,0 2,0 31,5 43,5
11278 G BA Bilíkova 2,5 3,5 3,0 1,0 4,5 29,0 43,5
28 11492 G Nitra Párovská 1,5 4,0 4,5 2,0 5,0 25,5 42,5
11383 G BA Bilíkova 2,5 5,0 2,5 2,5 4,0 26,0 42,5
30 11165 G BA Novohradská 4,7 2,0 3,5 4,5 25,5 40,2
31 11101 GAV Levice Mierová 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 21,0 38,0
32 11488 G Nitra Párovská 32,7 32,7
33 11233 G MI Ľ. Štúra 3,0 2,0 2,0 3,0 4,7 16,5 31,2
34 11331 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 1,5 5,0 3,0 1,5 4,0 13,7 28,7
35 11348 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 23,5 23,5
11353 G BA Bilíkova 23,5 23,5
37 11486 G Nitra Párovská 2,5 3,5 5,0 11,5 22,5
38 10241 GAMČA BA Grösslingova 21,0 21,0
39 11263 G KE Alejová 19,5 19,5
40 11516 G BA Bilíkova 17,5 17,5
11491 G Nitra Párovská 17,5 17,5
42 11474 G Nitra Párovská 15,0 15,0
43 11116 G MI Ľ. Štúra 14,2 14,2
44 11389 G BA Bilíkova 13,5 13,5
45 11281 SŠ BA Metodova 13,0 13,0
46 11382 SŠ BA Metodova 11,5 11,5
47 11557 SŠ BA Košická 9,5 9,5
48 11208 G Prešov Konštantínova 9,0 9,0
11538 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 9,0 9,0
50 11352 G BA Novohradská 8,0 8,0
51 11539 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 5,5 5,5
11390 G Lučenec Haličská cesta 5,5 5,5
53 11336 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 4,0 4,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI