Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - šk. rok 2014/2015

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória: 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13021 ZŠ Bardejov Nám. L. Svobodu 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 44,0 66,0
2 12366 ZŠ Prešov Bajkalská 5,0 5,0 3,0 5,0 3,5 43,8 65,3
3 11335 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 5,0 5,0 5,0 5,0 0,5 40,5 61,0
4 12958 ZŠ BB Ďumbierska 4,5 5,0 5,0 5,0 41,3 60,8
5 13766 ZŠ BA Veternicova 5,0 5,0 2,5 5,0 4,5 36,5 58,5
6 11991 ZŠ BA Beňovského 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 31,5 54,5
7 12880 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 3,0 5,0 31,0 49,0
8 12061 SŠ PP Letná 1,0 3,5 40,7 45,2
9 12296 ZŠ Petrovany 5,0 2,5 5,0 4,0 27,3 43,8
10 13051 SŠ PP Letná 4,0 0,5 1,0 5,0 1,5 27,7 39,7
11 12652 ZŠ Lipany Hviezdoslavova 4,0 0,5 0,5 2,5 31,5 39,0
12 12963 ZŠ Šaľa Krátka 0,5 0,0 5,0 2,0 23,8 31,3
13 13083 SŠ PP Letná 3,5 0,0 1,5 0,0 0,0 17,5 22,5
14 12873 CZŠ Piešťany Štefánikova 1,0 0,0 3,0 17,5 21,5
15 11264 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,0 0,5 1,0 0,0 18,5 21,0
16 13173 ZŠ BA Kulíškova 18,0 18,0
17 13025 SŠ PP Letná 1,0 5,0 11,0 17,0
18 13082 SŠ PP Letná 0,0 0,5 14,0 14,5
19 12650 ZŠ Lipany Hviezdoslavova 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 10,6 14,1
20 13055 ZŠ Levice M.R.Štefánika 13,3 13,3
21 11849 ZŠ s MŠ Čadca Horelica 13,0 13,0
22 13138 ZŠ BA Kulíškova 10,8 10,8
23 11266 ZŠ BB Golianova 0,5 0,5 8,5 9,5
24 13120 SŠ PP Letná 9,0 9,0
25 13165 CZŠ Piešťany Štefánikova 8,5 8,5
26 13116 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 8,2 8,2
27 13074 SŠ PP Letná 6,5 6,5
13075 SŠ PP Letná 6,5 6,5
29 11511 SŠ PP Letná 1,0 0,0 1,5 0,0 3,0 5,5
30 13085 SŠ PP Letná 5,0 5,0
31 13115 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 4,5 4,5
32 13079 SŠ PP Letná 4,0 4,0
13080 SŠ PP Letná 4,0 4,0
34 13081 SŠ PP Letná 1,5 0,0 1,0 2,5
35 11513 SŠ PP Letná 0,5 1,5 2,0
13135 ZŠ BA Kulíškova 2,0 2,0
11512 SŠ PP Letná 2,0 2,0
38 13084 SŠ PP Letná 0,0 1,5 1,5
39 12719 ZŠ s MŠ Zalužice 0,0 0,0
13137 ZŠ BA Kulíškova 0,0 0,0
12982 ZŠ s MŠ Zalužice 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 5,0 4,0 2,0 5,0 5,0 42,0 63,0
2 10412 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 5,0 5,0 5,0 5,0 42,7 62,7
3 11601 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 2,5 5,0 5,0 44,0 61,5
4 11438 ZŠ SNV Hutnícka 4,0 2,0 2,0 5,0 2,5 43,5 59,0
5 11420 ZŠ Kanianka 3,5 5,0 2,5 2,0 5,0 39,0 57,0
6 11308 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 5,0 5,0 2,5 3,5 2,5 36,0 54,5
7 12456 ZŠ Kamenná Poruba 5,0 36,5 41,5
8 12857 ZŠ Šaľa Krátka 22,0 22,0
9 10231 ZŠ Levoča G. Haina 17,5 17,5
10 12520 ZŠ Šaštín 13,0 13,0
11 12855 ZŠ Šaľa Krátka 9,5 9,5
12 12994 CZŠ Narnia BA Beňadická 9,0 9,0
13 12141 ZŠ BA Kulíškova 7,0 7,0
14 12337 ZŠ s MŠ Zalužice 4,0 4,0
15 12858 ZŠ Šaľa Krátka 0,5 0,5
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12258 GAMČA BA Grösslingova 4,5 5,0 2,5 5,0 5,0 48,3 70,3
2 12075 G BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 45,5 70,0
3 11756 G BA Novohradská 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 46,8 69,8
4 11973 G KE Alejová 5,0 5,0 3,0 4,8 4,5 38,0 60,3
5 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 2,5 5,0 4,5 38,9 59,9
6 12037 G Nitra Párovská 5,0 2,5 5,0 4,0 41,3 57,8
7 12497 G P.Coubertina Piešťany 4,0 5,0 2,5 5,0 5,0 35,5 57,0
8 12254 ŠpMNDaG BA Skalická 2,0 0,5 2,5 5,0 5,0 40,6 55,6
9 12986 G Nitra Párovská 4,0 2,5 4,0 4,0 37,8 52,3
10 11978 GAMČA BA Grösslingova 4,5 2,5 3,0 4,5 2,0 32,0 48,5
11 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 2,5 5,0 4,5 29,6 45,6
12 13478 G Nitra Párovská 43,5 43,5
13 13023 SKŠ NR Farská 5,0 5,0 1,5 3,0 4,5 23,3 42,3
14 12064 SG BA Česká 38,5 38,5
15 13765 G BA Novohradská 36,5 36,5
16 11854 G BA Novohradská 5,0 29,8 34,8
17 12077 Piar. G TN Palackého 3,5 5,0 25,0 33,5
18 12853 G P.Coubertina Piešťany 4,0 0,0 1,5 5,0 1,5 20,0 32,0
19 12233 G PP Kukučínova 5,0 0,5 2,0 4,0 0,5 19,3 31,3
20 12987 G Nitra Párovská 1,0 1,0 1,0 25,8 28,8
21 12740 ŠpMNDaG BA Skalická 26,3 26,3
22 12887 G Nitra Párovská 2,5 5,0 0,5 16,8 24,8
23 12977 G Nitra Párovská 3,0 0,0 5,0 16,3 24,3
24 12979 G Nitra Párovská 0,0 5,0 19,0 24,0
25 12960 G PP Kukučínova 21,2 21,2
26 12806 G Nové Mesto n. V. Športová 1,5 0,0 1,5 16,5 19,5
27 13012 G Nitra Párovská 3,0 0,0 0,5 0,5 14,5 18,5
28 13045 G Nitra Párovská 4,0 0,0 12,0 16,0
29 12972 G Nitra Párovská 3,5 1,0 0,5 8,0 13,0
30 12943 G BA Novohradská 1,0 2,5 8,5 12,0
31 12609 ZŠ BA Palisády 57 3,5 0,0 1,0 0,5 0,0 6,0 11,0
32 12896 G Nitra Párovská 10,8 10,8
33 12029 SG BA Česká 10,5 10,5
34 11692 SG Lučenec Gemerská 10,0 10,0
35 12874 G Nitra Párovská 9,3 9,3
36 13003 G Nitra Párovská 9,1 9,1
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11135 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0 75,0
2 11140 G BA Novohradská 4,7 5,0 4,5 5,0 5,0 50,0 74,2
3 11429 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,5 72,5
11940 G Bánovce n.B. Radlinského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,5 72,5
11461 G BA Novohradská 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 49,5 72,5
6 12754 G Nitra Párovská 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 47,0 71,7
7 13685 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,5 71,5
8 11765 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 46,3 70,8
9 11254 G P.Coubertina Piešťany 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,0 70,0
10 12703 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 4,5 3,5 46,0 69,0
11 10278 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 45,0 68,0
12 11933 G BA Novohradská 5,0 5,0 1,5 5,0 5,0 46,0 67,5
12770 G Nitra Párovská 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 46,5 67,5
14 12554 G BA Novohradská 5,0 5,0 4,0 4,8 5,0 42,8 66,6
15 12537 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 4,5 47,0 66,5
16 13680 G Pezinok Senecká 1,5 1,5 4,5 5,0 5,0 47,2 64,7
12971 G sv.Uršule BA Nedbalova 4,0 5,0 3,5 5,0 2,0 45,2 64,7
18 11237 G BA Novohradská 5,0 5,0 3,0 4,5 2,0 45,0 64,5
19 10304 GAMČA BA Grösslingova 4,5 5,0 2,5 5,0 5,0 42,0 64,0
20 10249 GAV Levice Mierová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 37,3 62,3
21 13039 G BA Bilíkova 5,0 4,0 2,5 4,0 5,0 41,5 62,0
22 12282 G BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 5,0 1,0 39,5 60,0
23 10365 SŠ BA Metodova 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 33,5 55,5
24 11613 GAV Levice Mierová 4,0 5,0 4,5 3,0 4,5 34,1 55,1
25 11950 G BA Novohradská 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 29,3 51,3
26 11803 G R. Sobota P. Hostinského 4,0 5,0 4,5 5,0 32,3 50,8
27 13168 G R. Sobota P. Hostinského 4,5 4,0 4,5 4,0 30,5 47,5
28 11255 G sv. F. z Assisy Levoča 44,0 44,0
12965 G Nitra Párovská 5,0 4,0 35,0 44,0
30 12391 ŠpMNDaG BA Skalická 34,0 34,0
31 11725 GAB Senec Lichnerova 3,5 2,5 2,0 5,0 16,3 29,3
32 11642 G BA Novohradská 5,0 4,5 17,0 26,5
33 12531 ŠpMNDaG BA Skalická 14,0 14,0
34 13161 G BA Bilíkova 11,8 11,8
35 13162 G BA Novohradská 9,3 9,3
36 12901 G ZA J. M. Hurbana 4,0 4,0
37 11662 SG Lučenec Gemerská 3,5 3,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI