Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - šk. rok 2015/2016

Priebežná výsledková listina po 1. sérii zimnej časti

Kategória: 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12984 North Andover Middle School 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12776 Twelve Corners MS 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13789 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
4 13590 ZŠ Kremnica Angyalova 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
5 12785 ZŠ KE Fábryho 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 0,0 23,0
6 11714 ZŠ Lipany Komenského 5,0 2,0 4,8 5,0 5,0 0,0 21,8
7 11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 0,0 21,5
8 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 4,0 2,0 4,2 5,0 3,5 0,0 18,7
9 11678 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 1,0 3,5 5,0 4,0 0,0 18,5
11991 SZŠ Cenada BA Majerníkova 0,5 5,0 5,0 4,0 4,0 0,0 18,5
11913 ZŠ SNV Markušovská 0,0 5,0 4,5 4,0 5,0 0,0 18,5
12 12492 CZŠ sv. Gorazda Prešov 4,0 3,0 5,0 4,0 2,0 0,0 18,0
13 12185 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 5,0 2,0 5,0 5,0 0,0 17,0
14 11801 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 2,5 2,0 0,0 14,5
15 12920 ZŠ Senec Tajovského 0,0 0,0 3,5 5,0 5,0 0,0 13,5
16 11222 SZŠ ZA Oravská cesta 4,0 1,5 4,0 1,5 1,0 0,0 12,0
17 12840 ZŠ SNV Hutnícka 2,0 0,5 4,5 2,0 2,0 0,0 11,0
18 11682 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 1,0 4,8 0,0 10,8
19 13620 SŠ PP Letná 0,0 0,0 3,5 4,0 2,0 0,0 9,5
20 13198 ZŠ BB Radvanská 4,0 5,0 0,0 9,0
21 13553 ZŠ SNV Nad Medzou 0,0 2,0 3,5 1,0 2,0 0,0 8,5
22 13481 ZŠ Senec Tajovského 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 8,0
13256 ZŠ KE Bernolákova 4,0 2,5 1,5 0,0 8,0
24 13108 ZŠ PP Dostojevského 4,0 0,0 0,0 2,5 0,0 6,5
25 13377 ZŠ KE Bernolákova 2,0 3,5 0,0 5,5
26 13236 ZŠ KE Bernolákova 0,0 2,0 3,0 0,0 5,0
13580 ZŠ SNV Nad Medzou 5,0 0,0 5,0
28 13560 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 1,0 3,5 0,0 0,0 0,0 4,5
29 13190 ZŠ BA Vazovova 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0
13633 ZŠ PP Dostojevského 0,5 2,5 1,0 0,0 0,0 4,0
31 13293 ZŠ KE Bernolákova 2,5 1,0 0,0 3,5
32 13448 ZŠ SNV Z. Nejedlého 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0
13561 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
13223 ZŠ SNV Hutnícka 3,0 0,0 3,0
35 13413 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
13622 ZŠ SNV Markušovská 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0
37 13216 ZŠ PP Dostojevského 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
13285 ZŠ BB Golianova 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
39 13414 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
13562 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
13415 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
13411 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
43 13546 ZŠ Strečno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13410 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,0 0,0 0,0 0,0
13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12366 ZŠ Prešov Bajkalská 5,0 2,0 5,0 4,0 5,0 0,0 21,0
11335 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 5,0 1,5 4,5 5,0 5,0 0,0 21,0
3 12652 ZŠ Lipany Hviezdoslavova 5,0 2,5 5,0 2,0 5,0 0,0 19,5
4 12963 ZŠ Šaľa Krátka 5,0 1,5 5,0 1,5 5,0 0,0 18,0
5 13055 ZŠ Levice M.R.Štefánika 0,0 2,0 4,5 1,5 5,0 0,0 13,0
6 13193 ZŠ BB Spojová 0,0 0,0 4,0 4,0 4,8 0,0 12,8
7 13557 ZŠ ZA Martinská 0,0 2,0 4,5 1,0 5,0 0,0 12,5
13707 ZŠ KE Požiarnická 0,0 3,0 4,5 5,0 0,0 0,0 12,5
9 13637 ZŠ KE Požiarnická 0,0 1,0 3,5 3,0 3,5 0,0 11,0
10 11264 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 5,0 0,5 1,0 4,0 0,0 10,5
12958 ZŠ BB Ďumbierska 0,0 1,5 5,0 4,0 0,0 10,5
12659 ZŠ Valaská 0,0 0,5 3,0 4,0 3,0 0,0 10,5
13 13528 ZŠ Humenné Hrnčiarska 0,0 2,0 2,5 5,0 0,0 9,5
14 13588 ZŠ KE Požiarnická 0,0 0,0 3,5 1,5 2,0 0,0 7,0
15 13025 SŠ PP Letná 1,0 4,5 1,0 0,0 6,5
16 13459 ZŠ KE Požiarnická 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 6,0
17 13394 ZŠ SNV Markušovská 0,0 0,0 1,5 4,0 0,0 5,5
18 13497 ZŠ Turany 0,0 0,0 1,5 0,0 3,5 0,0 5,0
19 11513 SŠ PP Letná 0,0 0,0 3,5 1,0 0,0 4,5
13374 ZŠ Plešivec 0,0 0,0 4,0 0,5 0,0 0,0 4,5
13116 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 0,0 0,0 3,5 1,0 0,0 4,5
22 13634 ZŠ KE Požiarnická 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0
23 13425 ZŠ SNV Markušovská 0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 2,5
24 13453 ZŠ KE Požiarnická 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
11511 SŠ PP Letná 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
13643 ZŠ KE Požiarnická 0,0 2,0 0,0 2,0
13623 ZŠ SNV Markušovská 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
28 13636 ZŠ KE Požiarnická 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
13080 SŠ PP Letná 0,0 1,5 0,0 1,5
13563 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5
13075 SŠ PP Letná 0,5 0,0 1,0 0,0 1,5
32 13194 ZŠ PP Dostojevského 0,0 1,0 0,0 1,0
13084 SŠ PP Letná 0,0 1,0 0,0 1,0
13631 ZŠ ZV J.Alexyho 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
35 13120 SŠ PP Letná 0,0 0,0 0,0 0,0
13074 SŠ PP Letná 0,0 0,0 0,0 0,0
13081 SŠ PP Letná 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13479 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 13002 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
4 11852 SŠ BA Novohradská 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 0,0 22,0
5 12521 G KE Alejová 5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 0,0 21,5
6 13226 G Revúca Vl. Clementisa 4,0 2,0 5,0 5,0 5,0 0,0 21,0
13607 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 2,0 4,0 5,0 5,0 0,0 21,0
8 13469 G PO Mudroňova 5,0 0,5 4,5 5,0 3,5 0,0 18,5
9 12343 Piar. G TN Palackého 5,0 2,0 3,0 2,0 5,0 0,0 17,0
12342 Piar. G TN Palackého 4,0 1,0 5,0 2,0 5,0 0,0 17,0
11 13022 GAMČA BA Grösslingová 0,0 2,0 3,0 4,0 5,0 0,0 14,0
12 13466 GAMČA BA Grösslingová 4,0 1,0 3,0 4,5 0,0 12,5
13 13407 G Modra Nám. slobody 5,0 1,0 2,0 3,5 0,0 11,5
14 11846 G KE Alejová 0,5 3,0 3,5 4,0 0,0 11,0
15 12796 Piar. G TN Palackého 0,0 1,5 4,5 1,0 0,0 7,0
16 13582 GAB Senec Lichnerova 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
17 13474 SG BA Česká 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13765 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12254 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12075 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
4 12258 GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 0,0 24,0
11756 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
6 13433 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 4,8 5,0 3,8 0,0 23,6
7 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 0,0 22,0
8 12986 G Nitra Párovská 5,0 2,0 4,5 5,0 5,0 0,0 21,5
9 12610 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 2,0 5,0 4,0 5,0 0,0 21,0
13478 G Nitra Párovská 5,0 2,0 5,0 4,0 5,0 0,0 21,0
11 12037 G Nitra Párovská 5,0 2,0 3,8 5,0 5,0 0,0 20,8
12 13461 GAMČA BA Grösslingová 5,0 2,0 5,0 5,0 3,5 0,0 20,5
13 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,0 1,0 5,0 5,0 0,0 20,0
14 13436 GAMČA BA Grösslingová 5,0 3,0 4,8 3,5 3,6 0,0 19,9
15 13523 GAMČA BA Grösslingová 5,0 2,0 5,0 5,0 2,5 0,0 19,5
13519 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 3,5 5,0 1,0 0,0 19,5
17 12777 G KE Alejová 4,0 1,5 3,5 4,0 5,0 0,0 18,0
12740 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 0,5 4,5 3,0 5,0 0,0 18,0
19 13212 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 4,0 4,0 0,0 17,5
20 13390 G BA Bilíkova 4,0 0,0 5,0 5,0 2,0 0,0 16,0
21 11973 G KE Alejová 5,0 2,0 4,7 4,0 0,0 15,7
22 12757 G KE L. Novomeského 0,0 1,5 4,5 4,0 5,0 0,0 15,0
23 13300 G KE Alejová 0,0 1,0 4,8 3,0 3,5 0,0 12,3
24 13572 G BA Bilíkova 4,0 1,0 5,0 2,0 0,0 12,0
25 13452 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 2,0 4,7 0,0 11,7
26 13584 GAMČA BA Grösslingová 5,0 2,0 4,0 0,0 11,0
27 13312 SŠ BA Novohradská 0,0 0,2 4,8 0,5 5,0 0,0 10,5
11978 GAMČA BA Grösslingová 5,0 1,5 0,0 4,0 0,0 10,5
12943 SŠ BA Novohradská 0,0 0,0 5,0 0,5 5,0 0,0 10,5
30 12609 ZŠ BA Palisády 57 0,0 0,0 3,8 2,0 4,0 0,0 9,8
31 12987 G Nitra Párovská 0,0 5,0 4,0 0,0 9,0
32 12242 G BA Bilíkova 0,0 1,0 4,5 2,0 0,0 7,5
33 13587 GAMČA BA Grösslingová 2,0 4,5 0,0 6,5
34 13508 SŠ BA Novohradská 0,0 0,2 5,0 0,5 0,0 5,7
35 13605 G BA Vazovova 0,0 1,0 3,5 0,0 4,5
36 13188 G Námestovo Mieru 4,0 0,0 4,0
13559 SŠ PP D. Tatarku 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 4,0
38 13585 G ZA Varšavská 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI