Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - šk. rok 2015/2016

Priebežná výsledková listina po 2. sérii zimnej časti

Kategória: 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12776 Twelve Corners MS 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
2 12984 North Andover Middle School 5,0 5,0 5,0 4,8 3,5 25,0 48,3
3 12785 ZŠ KE Fábryho 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 23,0 47,5
4 11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 21,5 46,5
5 13789 CZŠ Piešťany Štefánikova 4,5 2,5 4,0 5,0 5,0 25,0 46,0
6 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 18,7 43,7
7 11714 ZŠ Lipany Komenského 3,0 5,0 4,0 5,0 4,0 21,8 42,8
8 11678 ZŠ s MŠ TT Vančurova 3,5 5,0 5,0 5,0 4,5 18,5 41,5
9 11991 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 2,5 5,0 3,5 18,5 39,5
10 11913 ZŠ SNV Markušovská 5,0 0,5 5,0 5,0 5,0 18,5 39,0
11 12185 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 5,0 3,5 3,0 3,2 5,0 17,0 36,7
12 13590 ZŠ Kremnica Angyalova 5,0 4,0 3,5 24,0 36,5
13 12492 CZŠ sv. Gorazda Prešov 2,5 0,5 3,5 3,5 5,0 18,0 33,0
14 11801 ZŠ Levice M.R.Štefánika 3,0 4,0 5,0 5,0 14,5 31,5
15 11222 SZŠ ZA Oravská cesta 5,0 0,5 5,0 5,0 3,0 12,0 30,5
16 12920 ZŠ Senec Tajovského 2,5 0,0 2,5 1,5 2,5 13,5 22,5
17 12840 ZŠ SNV Hutnícka 1,0 0,5 2,5 3,0 0,5 11,0 18,5
18 13620 SŠ PP Letná 1,0 0,0 2,5 5,0 0,0 9,5 18,0
19 13553 ZŠ SNV Nad Medzou 3,5 2,5 2,5 8,5 17,0
13108 ZŠ PP Dostojevského 1,0 4,0 2,5 3,0 6,5 17,0
21 11682 ZŠ s MŠ TT Vančurova 2,5 2,5 10,8 15,8
22 13481 ZŠ Senec Tajovského 1,0 0,0 2,5 1,0 0,5 8,0 13,0
23 13190 ZŠ BA Vazovova 5,0 0,0 0,5 0,5 0,0 4,0 10,0
24 13256 ZŠ KE Bernolákova 1,0 8,0 9,0
13198 ZŠ BB Radvanská 9,0 9,0
26 13223 ZŠ SNV Hutnícka 1,0 0,5 2,5 0,5 3,0 7,5
27 13285 ZŠ BB Golianova 0,5 0,5 2,5 2,5 0,0 1,0 7,0
28 13377 ZŠ KE Bernolákova 5,5 5,5
29 13236 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0
13631 ZŠ ZV J.Alexyho 0,0 0,0 2,5 1,5 1,0 5,0
13580 ZŠ SNV Nad Medzou 5,0 5,0
32 13560 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 4,5 4,5
33 13216 ZŠ PP Dostojevského 0,5 2,5 1,0 4,0
13633 ZŠ PP Dostojevského 4,0 4,0
35 13293 ZŠ KE Bernolákova 3,5 3,5
36 13561 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 3,0 3,0
13448 ZŠ SNV Z. Nejedlého 3,0 3,0
38 13413 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 2,0 2,0
13622 ZŠ SNV Markušovská 2,0 2,0
40 13414 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,5 0,5
13411 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,5 0,5
13562 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,5 0,5
13415 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,5 0,5
13712 ZŠ PP Dostojevského 0,0 0,5 0,0 0,5
45 13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 0,0 0,0
13410 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,0 0,0
13546 ZŠ Strečno 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11335 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 21,0 45,0
2 12366 ZŠ Prešov Bajkalská 5,0 0,5 5,0 5,0 4,5 21,0 41,0
3 12963 ZŠ Šaľa Krátka 5,0 5,0 3,5 5,0 4,0 18,0 40,5
4 12652 ZŠ Lipany Hviezdoslavova 5,0 0,5 5,0 5,0 3,5 19,5 38,5
5 13528 ZŠ Humenné Hrnčiarska 5,0 5,0 5,0 9,5 24,5
6 13055 ZŠ Levice M.R.Štefánika 4,0 0,0 2,5 4,8 13,0 24,3
7 13193 ZŠ BB Spojová 1,0 0,5 2,5 3,5 2,5 12,8 22,8
8 11264 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 4,5 1,0 3,5 1,0 10,5 20,5
12659 ZŠ Valaská 2,5 0,0 0,5 3,0 4,0 10,5 20,5
10 13707 ZŠ KE Požiarnická 0,0 0,5 2,5 2,0 0,0 12,5 17,5
11 13497 ZŠ Turany 3,0 0,0 2,5 5,0 1,5 5,0 17,0
12 13394 ZŠ SNV Markušovská 0,5 0,0 2,5 3,0 2,5 5,5 14,0
13 13374 ZŠ Plešivec 2,5 3,0 0,0 2,5 0,0 4,5 12,5
13557 ZŠ ZA Martinská 12,5 12,5
15 13637 ZŠ KE Požiarnická 11,0 11,0
16 12958 ZŠ BB Ďumbierska 10,5 10,5
17 13588 ZŠ KE Požiarnická 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 7,0 8,0
13025 SŠ PP Letná 1,0 0,0 0,5 0,0 6,5 8,0
19 11513 SŠ PP Letná 0,5 0,0 2,5 4,5 7,5
20 13425 ZŠ SNV Markušovská 0,5 0,0 2,5 0,0 1,5 2,5 7,0
21 13459 ZŠ KE Požiarnická 6,0 6,0
22 13116 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 0,5 0,0 0,0 4,5 5,0
23 11511 SŠ PP Letná 2,5 0,0 2,0 4,5
24 13634 ZŠ KE Požiarnická 4,0 4,0
13194 ZŠ PP Dostojevského 0,0 0,5 2,5 1,0 4,0
26 13623 ZŠ SNV Markušovská 2,0 2,0
13453 ZŠ KE Požiarnická 2,0 2,0
13643 ZŠ KE Požiarnická 2,0 2,0
29 13075 SŠ PP Letná 1,5 1,5
13080 SŠ PP Letná 1,5 1,5
13636 ZŠ KE Požiarnická 1,5 1,5
13563 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 1,5 1,5
33 13084 SŠ PP Letná 1,0 1,0
34 13081 SŠ PP Letná 0,0 0,0
13120 SŠ PP Letná 0,0 0,0
13074 SŠ PP Letná 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13479 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
2 13024 G P.Coubertina Piešťany 2,0 4,0 4,5 5,0 4,5 25,0 45,0
3 13607 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 21,0 44,0
4 12521 G KE Alejová 5,0 2,5 3,0 5,0 5,0 21,5 42,0
5 11852 SŠ BA Novohradská 5,0 4,5 4,8 4,0 22,0 40,3
6 13226 G Revúca Vl. Clementisa 5,0 0,0 2,5 3,0 4,5 21,0 36,0
7 13469 G PO Mudroňova 5,0 0,0 2,5 5,0 4,5 18,5 35,5
8 13002 GAB Senec Lichnerova 4,0 5,0 24,0 33,0
9 12343 Piar. G TN Palackého 5,0 0,0 4,0 5,0 1,0 17,0 32,0
12342 Piar. G TN Palackého 5,0 0,0 2,5 3,5 4,0 17,0 32,0
11 13466 GAMČA BA Grösslingová 2,0 3,5 4,8 12,5 22,8
12 13022 GAMČA BA Grösslingová 5,0 0,0 1,0 2,5 0,0 14,0 22,5
13 11846 G KE Alejová 3,0 0,5 0,5 0,0 4,0 11,0 19,0
14 12796 Piar. G TN Palackého 3,5 0,5 2,5 2,5 7,0 16,0
15 13407 G Modra Nám. slobody 11,5 11,5
16 13582 GAB Senec Lichnerova 3,5 3,5
17 13474 SG BA Česká 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11756 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 49,0
12258 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 49,0
12254 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
4 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,0 47,0
5 12075 SŠ BA Novohradská 5,0 4,0 2,5 5,0 5,0 25,0 46,5
6 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 45,0
7 13461 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 20,5 44,5
8 13765 SŠ BA Novohradská 5,0 0,5 4,5 4,0 5,0 25,0 44,0
9 13433 GAMČA BA Grösslingová 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,6 43,6
10 13478 G Nitra Párovská 5,0 5,0 4,0 3,5 5,0 21,0 43,5
11 12037 G Nitra Párovská 5,0 4,5 2,5 4,8 5,0 20,8 42,6
12 13436 GAMČA BA Grösslingová 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 19,9 41,9
13 12610 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 2,0 5,0 2,5 21,0 40,5
14 13523 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 3,8 1,5 19,5 39,8
15 12986 G Nitra Párovská 3,5 0,5 2,5 4,8 5,0 21,5 37,8
16 11973 G KE Alejová 5,0 4,0 3,5 5,0 4,5 15,7 37,7
17 13519 GAMČA BA Grösslingová 5,0 3,5 5,0 3,5 19,5 36,5
18 12757 G KE L. Novomeského 5,0 2,5 2,5 5,0 3,5 15,0 33,5
19 13452 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,0 2,0 5,0 5,0 11,7 32,7
20 13212 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,0 4,8 0,5 17,5 31,8
21 13312 SŠ BA Novohradská 5,0 4,5 3,5 2,5 4,0 10,5 30,0
22 13390 G BA Bilíkova 5,0 1,0 3,0 3,0 1,0 16,0 29,0
23 13300 G KE Alejová 5,0 5,0 1,5 3,0 1,5 12,3 28,3
24 11978 GAMČA BA Grösslingová 4,5 1,0 2,5 5,0 4,5 10,5 28,0
25 12777 G KE Alejová 4,0 4,8 0,0 18,0 26,8
26 12943 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 10,5 25,5
27 13584 GAMČA BA Grösslingová 5,0 3,5 4,5 11,0 24,0
28 12609 ZŠ BA Palisády 57 5,0 0,5 3,5 1,5 2,0 9,8 22,3
29 13705 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 3,5 5,0 5,0 1,0 0,0 19,5
30 12740 ŠpMNDaG BA Skalická 18,0 18,0
31 13572 G BA Bilíkova 12,0 12,0
32 12242 G BA Bilíkova 0,5 2,5 7,5 10,5
33 12987 G Nitra Párovská 9,0 9,0
34 13508 SŠ BA Novohradská 2,5 5,7 8,2
35 12853 G P.Coubertina Piešťany 3,0 0,5 2,5 2,0 0,0 0,0 8,0
36 13587 GAMČA BA Grösslingová 6,5 6,5
37 13605 G BA Vazovova 4,5 4,5
38 13559 SŠ PP D. Tatarku 4,0 4,0
13188 G Námestovo Mieru 4,0 4,0
40 13585 G ZA Varšavská 0,0 0,0 2,5 1,0 0,0 0,0 3,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI