Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - šk. rok 2015/2016

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória: 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12984 North Andover Middle School 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 48,3 72,3
2 12776 Twelve Corners MS 5,0 5,0 2,5 5,0 4,0 50,0 71,5
3 11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 46,5 71,0
4 12785 ZŠ KE Fábryho 5,0 5,0 0,8 3,5 5,0 47,5 66,8
5 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 4,5 5,0 3,0 5,0 5,0 43,7 66,2
6 13789 CZŠ Piešťany Štefánikova 4,0 5,0 3,0 3,5 4,0 46,0 65,5
7 11714 ZŠ Lipany Komenského 5,0 5,0 2,5 3,5 4,0 42,8 62,8
8 11913 ZŠ SNV Markušovská 4,0 5,0 2,5 5,0 5,0 39,0 60,5
9 12185 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 5,0 1,0 3,0 4,5 4,5 36,7 54,7
10 11678 ZŠ s MŠ TT Vančurova 1,5 1,0 4,5 1,5 4,5 41,5 54,5
11 11991 SZŠ Cenada BA Majerníkova 2,0 2,0 0,8 3,0 5,0 39,5 52,3
12 11222 SZŠ ZA Oravská cesta 4,0 2,0 0,5 4,7 4,0 30,5 45,7
13 11801 ZŠ Levice M.R.Štefánika 4,5 0,5 4,5 0,0 4,0 31,5 45,0
14 12492 CZŠ sv. Gorazda Prešov 3,5 1,0 0,8 1,0 3,0 33,0 42,3
13590 ZŠ Kremnica Angyalova 5,0 0,8 36,5 42,3
16 12920 ZŠ Senec Tajovského 1,5 1,0 0,5 1,5 1,5 22,5 28,5
17 12840 ZŠ SNV Hutnícka 1,0 2,0 0,5 1,0 4,0 18,5 27,0
18 11682 ZŠ s MŠ TT Vančurova 3,5 2,0 0,0 3,5 15,8 24,8
19 13620 SŠ PP Letná 1,5 5,0 18,0 24,5
20 13108 ZŠ PP Dostojevského 2,0 1,0 4,0 17,0 24,0
21 13553 ZŠ SNV Nad Medzou 3,5 17,0 20,5
22 13481 ZŠ Senec Tajovského 1,0 1,5 0,8 2,0 13,0 18,3
23 13256 ZŠ KE Bernolákova 0,1 2,0 9,0 11,1
24 13285 ZŠ BB Golianova 0,0 1,0 0,8 1,0 0,5 7,0 10,3
25 13190 ZŠ BA Vazovova 10,0 10,0
26 13198 ZŠ BB Radvanská 9,0 9,0
27 13223 ZŠ SNV Hutnícka 0,0 7,5 7,5
28 13216 ZŠ PP Dostojevského 0,0 0,5 2,0 4,0 6,5
29 13377 ZŠ KE Bernolákova 5,5 5,5
30 13236 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0
13631 ZŠ ZV J.Alexyho 5,0 5,0
13580 ZŠ SNV Nad Medzou 5,0 5,0
33 13560 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 4,5 4,5
34 13633 ZŠ PP Dostojevského 4,0 4,0
35 13293 ZŠ KE Bernolákova 3,5 3,5
36 13448 ZŠ SNV Z. Nejedlého 3,0 3,0
13561 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 3,0 3,0
38 13622 ZŠ SNV Markušovská 2,0 2,0
13413 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 2,0 2,0
40 13415 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,5 0,5
13411 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,5 0,5
13562 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,5 0,5
13414 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,5 0,5
13712 ZŠ PP Dostojevského 0,5 0,5
45 13410 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 0,0 0,0
13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 0,0 0,0
13546 ZŠ Strečno 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11335 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 45,0 68,0
2 12366 ZŠ Prešov Bajkalská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 41,0 66,0
3 12963 ZŠ Šaľa Krátka 5,0 2,0 3,0 4,5 5,0 40,5 60,0
4 12652 ZŠ Lipany Hviezdoslavova 4,5 2,0 2,0 4,0 38,5 51,0
5 12659 ZŠ Valaská 3,0 2,0 0,5 1,0 3,5 20,5 30,5
13528 ZŠ Humenné Hrnčiarska 4,5 1,5 24,5 30,5
7 13193 ZŠ BB Spojová 2,0 1,5 0,5 1,0 2,5 22,8 30,3
8 13497 ZŠ Turany 4,0 2,0 0,5 4,0 2,0 17,0 29,5
9 13055 ZŠ Levice M.R.Štefánika 1,0 0,5 3,0 24,3 28,8
10 11264 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,5 0,0 1,5 2,5 20,5 26,0
11 13394 ZŠ SNV Markušovská 2,0 1,5 0,8 3,0 14,0 21,3
12 13707 ZŠ KE Požiarnická 17,5 17,5
13 13374 ZŠ Plešivec 1,0 1,5 0,5 1,0 0,0 12,5 16,5
14 13425 ZŠ SNV Markušovská 3,0 1,0 0,0 2,0 7,0 13,0
15 13557 ZŠ ZA Martinská 12,5 12,5
16 13588 ZŠ KE Požiarnická 1,5 0,5 0,5 1,0 0,0 8,0 11,5
17 13637 ZŠ KE Požiarnická 11,0 11,0
18 12958 ZŠ BB Ďumbierska 10,5 10,5
19 11513 SŠ PP Letná 1,0 0,0 7,5 8,5
20 13025 SŠ PP Letná 8,0 8,0
21 11511 SŠ PP Letná 1,5 0,0 4,5 6,0
13459 ZŠ KE Požiarnická 6,0 6,0
23 13194 ZŠ PP Dostojevského 0,0 1,5 4,0 5,5
24 13116 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 5,0 5,0
25 13634 ZŠ KE Požiarnická 4,0 4,0
26 13084 SŠ PP Letná 1,0 1,0 2,0
13623 ZŠ SNV Markušovská 2,0 2,0
13453 ZŠ KE Požiarnická 2,0 2,0
13643 ZŠ KE Požiarnická 2,0 2,0
30 13563 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 1,5 1,5
13636 ZŠ KE Požiarnická 1,5 1,5
13080 SŠ PP Letná 1,5 1,5
13075 SŠ PP Letná 1,5 1,5
34 13081 SŠ PP Letná 0,0 0,0
13074 SŠ PP Letná 0,0 0,0
13120 SŠ PP Letná 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13479 GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,0 4,8 5,0 4,0 50,0 72,8
2 13024 G P.Coubertina Piešťany 4,5 5,0 3,0 5,0 4,0 45,0 66,5
3 12521 G KE Alejová 5,0 1,0 3,0 5,0 42,0 56,0
4 11852 SŠ BA Novohradská 4,0 2,0 4,5 5,0 40,3 55,8
5 13469 G PO Mudroňova 5,0 2,0 0,5 4,5 4,0 35,5 51,5
6 13226 G Revúca Vl. Clementisa 4,5 0,8 5,0 4,0 36,0 50,3
7 12343 Piar. G TN Palackého 4,0 2,0 0,8 2,0 4,5 32,0 45,3
8 13607 ŠpMNDaG BA Skalická 44,0 44,0
9 12342 Piar. G TN Palackého 3,0 1,0 0,8 1,5 3,5 32,0 41,8
10 13002 GAB Senec Lichnerova 33,0 33,0
11 13466 GAMČA BA Grösslingová 4,0 4,0 22,8 30,8
12 11846 G KE Alejová 2,0 0,8 2,5 3,0 19,0 27,3
13 13022 GAMČA BA Grösslingová 22,5 22,5
14 12796 Piar. G TN Palackého 2,0 0,5 1,0 16,0 19,5
15 13716 G Šamorín Slnečná 3,0 2,0 3,0 1,5 3,0 0,0 12,5
16 13407 G Modra Nám. slobody 11,5 11,5
17 13582 GAB Senec Lichnerova 3,5 3,5
18 13474 SG BA Česká 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11756 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0 74,0
2 12254 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,0 73,5
3 12258 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 49,0 72,0
4 12075 SŠ BA Novohradská 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 46,5 70,5
5 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 45,0 68,0
6 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,0 1,0 5,0 47,0 66,0
7 13478 G Nitra Párovská 5,0 2,0 4,5 4,0 5,0 43,5 64,0
8 13461 GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,0 5,0 4,0 44,5 62,5
9 12037 G Nitra Párovská 4,0 5,0 2,0 4,5 4,0 42,6 62,1
10 13765 SŠ BA Novohradská 5,0 2,0 0,8 5,0 5,0 44,0 61,8
11 12986 G Nitra Párovská 3,0 5,0 4,0 4,0 4,0 37,8 57,8
12 13523 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 1,5 5,0 39,8 56,3
13 11973 G KE Alejová 3,0 5,0 3,0 5,0 37,7 53,7
14 13312 SŠ BA Novohradská 4,0 5,0 0,5 3,0 5,0 30,0 47,5
15 13452 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,0 32,7 45,7
16 11978 GAMČA BA Grösslingová 4,0 2,0 2,5 5,0 4,0 28,0 45,5
17 12757 G KE L. Novomeského 3,0 2,5 0,8 2,0 2,5 33,5 44,3
18 13433 GAMČA BA Grösslingová 43,6 43,6
19 13436 GAMČA BA Grösslingová 41,9 41,9
20 12610 ŠpMNDaG BA Skalická 40,5 40,5
21 12943 SŠ BA Novohradská 3,5 5,0 0,5 2,0 3,5 25,5 40,0
22 13705 ŠpMNDaG BA Skalická 2,0 5,0 3,0 4,5 5,0 19,5 39,0
23 13390 G BA Bilíkova 3,0 2,0 0,8 1,0 3,0 29,0 38,8
24 13212 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 0,8 1,5 31,8 38,1
25 13300 G KE Alejová 3,0 2,0 0,8 2,0 1,5 28,3 37,6
26 13519 GAMČA BA Grösslingová 36,5 36,5
27 12609 ZŠ BA Palisády 57 5,0 1,5 0,5 1,5 2,0 22,3 32,8
28 13584 GAMČA BA Grösslingová 3,5 24,0 27,5
29 12777 G KE Alejová 26,8 26,8
30 12740 ŠpMNDaG BA Skalická 18,0 18,0
31 12242 G BA Bilíkova 4,5 1,0 1,0 10,5 17,0
32 12987 G Nitra Párovská 2,5 3,5 9,0 15,0
33 12853 G P.Coubertina Piešťany 1,0 0,5 0,5 1,0 2,5 8,0 13,5
34 13572 G BA Bilíkova 12,0 12,0
35 13508 SŠ BA Novohradská 8,2 8,2
36 13587 GAMČA BA Grösslingová 6,5 6,5
37 13731 G Nitra Párovská 4,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 6,0
38 13605 G BA Vazovova 4,5 4,5
39 13559 SŠ PP D. Tatarku 4,0 4,0
13188 G Námestovo Mieru 4,0 4,0
41 13585 G ZA Varšavská 3,5 3,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI