Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - šk. rok 2015/2016

Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti

Kategória: 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12984 North Andover Middle School 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5 74,5
2 13789 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 47,5 72,0
11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 47,5 72,0
4 11222 SZŠ ZA Oravská cesta 4,5 5,0 5,0 3,5 4,5 46,8 69,3
5 12776 Twelve Corners MS 5,0 3,8 3,5 2,0 4,5 47,3 66,1
6 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 43,0 63,0
7 12785 ZŠ KE Fábryho 5,0 4,0 4,5 5,0 4,5 38,5 61,5
8 12185 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 4,0 4,0 5,0 3,5 3,0 40,0 59,5
9 11678 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 4,5 5,0 4,5 0,5 37,3 56,8
10 11991 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 5,0 0,5 3,0 35,5 54,0
11 12920 ZŠ Senec Tajovského 2,5 5,0 1,5 2,0 30,5 41,5
11913 ZŠ SNV Markušovská 3,5 2,0 0,5 0,5 1,5 33,5 41,5
13 13590 ZŠ Kremnica Angyalova 5,0 5,0 4,5 26,5 41,0
14 12840 ZŠ SNV Hutnícka 0,5 1,0 2,5 22,3 26,3
15 13481 ZŠ Senec Tajovského 2,5 5,0 2,5 13,0 23,0
16 13108 ZŠ PP Dostojevského 21,5 21,5
17 12809 ZŠ PB Slov. partizánov 2,0 3,0 1,0 0,5 2,5 9,0 18,0
18 11801 ZŠ Levice M.R.Štefánika 13,5 13,5
19 13216 ZŠ PP Dostojevského 3,0 10,0 13,0
20 13285 ZŠ BB Golianova 0,5 0,5 1,0 8,0 10,0
21 11682 ZŠ s MŠ TT Vančurova 7,0 7,0
22 13553 ZŠ SNV Nad Medzou 5,0 5,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12366 ZŠ Prešov Bajkalská 5,0 5,0 5,0 3,5 4,5 48,5 71,5
2 11335 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 3,0 3,0 5,0 5,0 4,5 47,0 67,5
3 12652 ZŠ Lipany Hviezdoslavova 3,5 5,0 3,5 4,5 44,8 61,3
4 13751 ZŠ BB Spojová 3,0 5,0 3,0 4,5 31,7 47,2
5 13752 ZŠ s MŠ BA Hubeného 1,5 4,0 2,5 5,0 0,5 33,3 46,8
6 12963 ZŠ Šaľa Krátka 2,0 4,0 5,0 4,5 31,0 46,5
7 12659 ZŠ Valaská 0,0 4,5 5,0 1,0 2,5 26,3 39,3
8 13193 ZŠ BB Spojová 3,0 0,0 23,8 26,8
9 13374 ZŠ Plešivec 2,0 0,5 4,0 2,0 1,0 9,0 18,5
10 13528 ZŠ Humenné Hrnčiarska 14,0 14,0
11 13058 SZŠ BA Bajkalská 1,0 1,0 0,5 10,0 12,5
12 13025 SŠ PP Letná 8,0 8,0
13 13497 ZŠ Turany 6,3 6,3
14 13194 ZŠ PP Dostojevského 2,5 2,5
15 11513 SŠ PP Letná 2,0 2,0
16 11511 SŠ PP Letná 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 3,0 3,0 5,0 4,5 45,0 65,5
2 13469 G PO Mudroňova 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 39,8 63,3
3 12342 Piar. G TN Palackého 5,0 4,5 5,0 4,0 2,5 34,8 55,8
4 12521 G KE Alejová 5,0 5,0 2,0 2,5 3,5 35,5 53,5
5 12343 Piar. G TN Palackého 1,5 5,0 4,0 0,0 1,0 37,5 49,0
6 13226 G Revúca Vl. Clementisa 4,0 1,0 2,5 2,0 2,5 28,7 40,7
7 11846 G KE Alejová 3,0 0,5 4,0 24,5 32,0
8 11852 SŠ BA Novohradská 19,0 19,0
9 13479 GAMČA BA Grösslingová 18,0 18,0
10 12796 Piar. G TN Palackého 4,2 4,2
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12254 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,8 74,8
2 13765 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 49,5 74,0
3 11756 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0 73,0
4 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 49,3 72,8
5 12075 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 47,5 72,0
6 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,8 5,0 4,5 5,0 46,5 70,8
7 11973 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 44,0 68,5
8 12037 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 44,4 68,4
9 12986 G Nitra Párovská 5,0 4,8 5,0 5,0 4,5 42,4 66,7
10 13312 SŠ BA Novohradská 5,0 4,8 5,0 5,0 3,0 43,8 66,6
11 12258 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 3,0 4,0 3,0 44,5 64,5
12 13478 G Nitra Párovská 5,0 4,8 5,0 5,0 4,5 35,7 60,0
13 12757 G KE L. Novomeského 4,0 5,0 4,0 3,5 4,5 37,9 58,9
14 12943 SŠ BA Novohradská 4,0 5,0 5,0 3,0 35,5 52,5
13705 ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 3,5 4,5 41,5 52,5
16 13756 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 1,5 40,2 51,7
17 13452 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 39,5 49,5
18 13461 GAMČA BA Grösslingová 5,0 3,0 2,0 39,3 49,3
19 13523 GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,0 1,5 31,0 41,5
20 11978 GAMČA BA Grösslingová 2,0 3,5 3,0 1,5 30,5 40,5
21 13436 GAMČA BA Grösslingová 16,0 16,0
13390 G BA Bilíkova 16,0 16,0
23 12609 ZŠ BA Palisády 57 13,0 13,0
24 13212 ŠpMNDaG BA Skalická 10,8 10,8
25 12242 G BA Bilíkova 1,0 1,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI