Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - šk. rok 2016/2017

Priebežná výsledková listina po 1. sérii zimnej časti

Kategória: 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14549 ZŠ Humenné Štefánikova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12776 Twelve Corners MS Rochester, NY 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 12838 ZŠ BB Ďumbierska 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 0,0 23,5
4 13511 ZŠ Vysoká n. Kysucou 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 22,0
13642 ZŠ PP Dostojevského 5,0 4,5 5,0 2,5 5,0 0,0 22,0
6 14025 ZŠ D. Kubín Ul. M. Hattalu 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 0,0 21,0
11991 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 0,0 21,0
8 13524 ZŠ Prešov Bajkalská 5,0 5,0 5,0 3,0 1,5 0,0 19,5
9 13420 ZŠ s MŠ Plavnica 5,0 5,0 5,0 1,5 1,0 0,0 17,5
10 13990 ZŠ BB Ďumbierska 5,0 4,5 3,5 3,0 1,0 0,0 17,0
11 12749 ZŠ Stará Ľubovňa Štúrova 5,0 5,0 2,0 2,0 1,5 0,0 15,5
14094 CZŠ Narnia BA Beňadická 3,0 4,5 5,0 2,0 1,0 0,0 15,5
13 13975 ZŠ Moravany n.V Na Výhone 5,0 4,5 0,5 0,0 5,0 0,0 15,0
14 13183 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 5,0 5,0 1,0 2,0 1,5 0,0 14,5
12104 CZŠ sv. Gorazda Prešov 2,0 5,0 2,0 4,0 1,5 0,0 14,5
16 13904 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 3,5 5,0 0,5 2,0 2,5 0,0 13,5
17 14044 ZŠ Svit Komenského 3,0 4,5 3,0 1,5 1,0 0,0 13,0
18 14233 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 3,0 4,5 1,0 1,5 2,5 0,0 12,5
19 13776 ZŠ TN Hodžova 0,0 4,5 5,0 1,0 0,0 10,5
14072 ZŠ s MŠ Badín 0,0 4,0 1,5 5,0 0,0 10,5
21 13502 ZŠ PO Šrobárova 4,5 4,5 1,0 0,0 10,0
22 14120 ZŠ Lednické Rovne 4,0 4,5 0,5 0,5 0,0 0,0 9,5
23 13343 ZŠ SNV Markušovská 5,0 3,0 1,0 0,0 9,0
24 14451 ZŠ SNV Markušovská 4,5 0,0 3,0 1,0 0,0 8,5
14029 ZŠ SNV Markušovská 4,0 4,5 0,0 8,5
26 13859 ZŠ Jelka 4,0 3,0 1,0 0,0 8,0
27 13318 ZŠ SNV Markušovská 5,0 2,0 0,5 0,0 7,5
28 13782 ZŠ Močenok Školská 1,0 4,5 0,5 1,0 0,0 7,0
29 13333 ZŠ SNV Markušovská 1,0 3,5 0,0 1,0 0,0 5,5
30 13604 ZŠ BB Golianova 4,5 0,0 4,5
31 14140 ZŠ PP Dostojevského 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 3,0
32 13368 ZŠ SNV Markušovská 1,0 0,0 1,5 0,0 2,5
14114 ZŠ ZV Petra Jilemnického 0,0 1,5 1,0 0,0 2,5
34 13846 ZŠ SNV Markušovská 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,5
35 14194 SŽS Galileo BA Dudvážska 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0
14193 SŽS Galileo BA Dudvážska 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13791 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12984 Phillips Academy Andover, MA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
4 12785 ZŠ KE Fábryho 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
5 13789 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
13787 SŠ Nové Mesto n. V. Klčové 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,0
7 11913 ZŠ SNV Markušovská 4,5 5,0 3,5 5,0 5,0 0,0 23,0
8 12920 ZŠ Senec Tajovského 5,0 4,5 5,0 1,5 5,0 0,0 21,0
9 12903 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 5,0 5,0 2,5 3,0 5,0 0,0 20,5
10 13198 ZŠ BB Radvanská 5,0 4,5 3,0 1,5 5,0 0,0 19,0
13656 SŠ PP Letná 5,0 5,0 1,0 3,0 5,0 0,0 19,0
12 13755 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 5,0 3,5 4,5 0,0 18,0
13 13797 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1,0 5,0 4,0 1,5 5,0 0,0 16,5
14 12809 ZŠ PB Slov. partizánov 2,0 5,0 1,0 4,0 1,0 0,0 13,0
13108 ZŠ PP Dostojevského 5,0 5,0 3,0 0,0 13,0
16 13963 ZŠ Prešov Kúpeľná 0,0 5,0 0,5 4,5 2,0 0,0 12,0
17 13798 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1,0 1,0 2,5 1,5 5,0 0,0 11,0
11678 ZŠ s MŠ TT Vančurova 0,0 4,5 0,5 5,0 1,0 0,0 11,0
19 13481 ZŠ Senec Tajovského 5,0 3,0 2,0 0,0 10,0
20 13431 ZŠ BB Golianova 0,0 4,5 1,0 3,0 1,0 0,0 9,5
21 13795 ZŠ SNV Nad Medzou 2,0 5,0 0,0 2,0 0,0 9,0
12027 ZŠ Senec Tajovského 5,0 1,0 2,0 1,0 0,0 9,0
23 13622 ZŠ SNV Markušovská 2,0 4,5 0,0 0,0 6,5
13633 ZŠ PP Dostojevského 0,5 4,5 0,5 1,0 0,0 6,5
25 14119 ZŠ Borský Mikuláš 2,0 1,5 0,0 1,5 0,5 0,0 5,5
26 13839 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 4,0 0,0 0,0 4,0
27 13216 ZŠ PP Dostojevského 3,0 0,0 3,0
28 14132 SZŠ Esprit BA Majerníkova 2,0 0,5 0,0 2,5
29 14121 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0
13986 ZŠ s MŠ Smolník 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0
31 14113 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
32 14041 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12362 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 13316 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
3 14001 GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 0,0 24,0
4 13989 G Nová Baňa Bernolákova 5,0 4,0 5,0 3,5 5,0 0,0 22,5
5 13020 G PP Kukučínova 5,0 5,0 1,5 5,0 5,0 0,0 21,5
6 13277 Evanj. G KE Škultétyho 3,0 5,0 5,0 5,0 2,0 0,0 20,0
13014 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 5,0 1,0 4,5 0,0 20,0
8 13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 19,5
13518 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 4,0 5,0 4,0 1,5 0,0 19,5
13013 G Nitra Párovská 5,0 4,5 4,0 3,0 3,0 0,0 19,5
11 13781 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 2,5 1,5 0,0 19,0
12881 G Nitra Párovská 1,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 19,0
13 13993 GMA BA Jesenského 4,0 5,0 3,0 5,0 1,5 0,0 18,5
14 13348 G Revúca Vl. Clementisa 1,0 5,0 5,0 1,0 5,0 0,0 17,0
15 13107 G Nitra Párovská 5,0 5,0 1,5 2,5 1,0 0,0 15,0
14232 Gym. J. Škody, Přerov 5,0 5,0 2,5 1,0 1,5 0,0 15,0
17 13983 G Pezinok Senecká 5,0 5,0 3,5 1,0 0,0 14,5
18 13050 Kat. G BB Hurbanova 3,0 4,0 0,5 1,0 5,0 0,0 13,5
12966 G PO Mudroňova 5,0 4,5 0,5 2,0 1,5 0,0 13,5
20 12899 Piar. G TN Palackého 5,0 4,5 1,0 1,0 1,0 0,0 12,5
21 13598 ZŠ BA Palisády 57 4,0 5,0 0,0 1,5 1,5 0,0 12,0
12927 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 1,0 1,0 0,0 12,0
23 13827 G KE Alejová 4,0 5,0 2,0 0,0 11,0
24 13596 SZŠ Cenada BA Majerníkova 1,0 4,0 1,0 4,5 0,0 10,5
25 13033 G PO Mudroňova 2,0 5,0 1,5 1,5 0,0 10,0
13740 G BA Hubeného 0,0 5,0 5,0 0,0 10,0
27 13783 SŠ BA Novohradská 1,0 0,5 2,5 0,0 1,0 0,0 5,0
28 14104 G F.G.Lorcu BA Hronská 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12521 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 13617 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
11846 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
4 13940 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 23,0
5 13002 GAB Senec Lichnerova 5,0 4,5 5,0 4,0 3,5 0,0 22,0
6 13615 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 5,0 4,5 1,0 0,0 20,5
7 11852 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
8 13866 G Partizánske Komenského 5,0 5,0 5,0 3,0 1,5 0,0 19,5
14007 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 19,5
10 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 3,0 1,0 0,0 19,0
11 13614 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 4,5 2,5 4,5 2,0 0,0 18,5
12 14046 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,0 4,5 5,0 1,5 1,0 0,0 16,0
13 14118 BG/BRG Klosterneuburg 4,0 5,0 5,0 1,0 0,0 15,0
14 14133 G Žiar n. Hronom J. Kollára 5,0 4,5 1,0 1,5 2,5 0,0 14,5
15 13226 G Revúca Vl. Clementisa 0,0 5,0 1,0 3,5 4,5 0,0 14,0
16 14102 G F.G.Lorcu BA Hronská 2,0 4,5 1,0 1,5 3,0 0,0 12,0
17 12796 Piar. G TN Palackého 1,0 3,0 1,5 2,0 4,0 0,0 11,5
18 14045 G Pezinok Senecká 5,0 0,0 1,0 5,0 0,0 11,0
19 12343 Piar. G TN Palackého 0,0 5,0 5,0 0,0 10,0
20 14035 G Žiar n. Hronom J. Kollára 5,0 4,5 0,0 9,5
21 13507 G sv.Uršule BA Nedbalova 0,0 2,5 1,5 0,0 3,5 0,0 7,5
22 14163 G Hlohovec Komenského 1,0 0,0 1,0
23 13939 SKŠ NR Farská 0,0 0,5 0,0 0,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI