Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - šk. rok 2017/2018

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória: 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12802 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,2 73,2
2 13722 PYP BA Novohradská 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 44,0 67,5
3 12654 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 40,0 64,5
4 14247 3,0 5,0 5,0 4,0 4,5 40,7 62,2
5 13043 ZŠ Prievidza Malonecpalská 3,0 1,5 5,0 5,0 4,5 42,0 61,0
6 13852 ZŠ Šaľa Krátka 1,5 0,5 5,0 1,5 5,0 37,5 51,0
7 13629 ZŠ PP Dostojevského 0,7 1,0 2,0 5,0 4,0 37,0 49,7
8 14524 ZŠ Senec Tajovského 4,0 4,0 5,0 1,5 0,5 33,0 48,0
9 13800 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1,5 0,5 5,0 4,5 3,5 26,0 41,0
10 12818 CZŠ Námestovo Komenského 2,5 0,0 3,0 2,5 4,5 28,0 40,5
11 14290 ZŠ Valaliky 1,5 5,0 2,5 1,0 30,0 40,0
12 14258 SZŠ BA Bajkalská 1,5 0,5 5,0 5,0 0,0 26,5 38,5
13 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 1,5 5,0 5,0 26,0 37,5
14 13981 G B. Štiavnica 33,0 33,0
15 13331 ZŠ BA Tupolevova 5,0 20,5 25,5
16 14021 ZŠ BB Spojová 1,5 0,5 1,0 0,5 0,0 20,5 24,0
17 14224 ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové 2,0 1,5 4,0 0,5 3,0 12,5 23,5
18 14583 ZŠ Humenné Štefánikova 22,4 22,4
19 13772 ZŠ Senec Tajovského 1,5 0,5 14,0 16,0
20 14328 SZŠ BA Bajkalská 15,0 15,0
21 13233 ZŠ s MŠ Badín 14,0 14,0
22 14087 SŽS Galileo BA Dudvážska 12,5 12,5
23 14137 ZŠ PP Dostojevského 0,7 11,0 11,7
24 13359 ZŠ SNV Markušovská 0,5 10,5 11,0
25 14637 ZŠ Humenné Štefánikova 10,4 10,4
26 14559 ZŠ Prievidza Energetikov 10,0 10,0
27 14585 ZŠ Humenné Štefánikova 9,5 9,5
28 13302 ZŠ LM Jura Janošku 8,0 8,0
29 14529 ZŠ TT Halenárska 7,5 7,5
30 13799 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 7,0 7,0
31 14391 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 6,0 6,0
14589 CZŠ sv. Gorazda Prešov 6,0 6,0
13303 ZŠ LM Jura Janošku 6,0 6,0
34 14572 5,8 5,8
35 13512 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0
36 13304 ZŠ LM Jura Janošku 3,8 3,8
37 14392 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 3,0 3,0
38 14369 ZŠ BB Spojová 0,5 0,0 0,0 0,5
14178 ZŠ SNV Markušovská 0,5 0,5
40 14406 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14025 ZŠ D. Kubín Ul. M. Hattalu 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 50,0 74,5
2 14549 ZŠ Humenné Štefánikova 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0 69,5
3 12838 ZŠ BB Ďumbierska 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 24,7 49,2
4 14613 ZŠ Komárno Komenského 2,5 4,5 3,5 32,5 43,0
5 12590 ZŠ Vysoká n. Kysucou 1,5 0,0 1,5 38,5 41,5
6 14430 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1,5 2,5 5,0 5,0 3,5 21,5 39,0
7 13904 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 1,5 1,5 2,0 5,0 0,5 26,0 36,5
8 13502 ZŠ PO Šrobárova 2,5 5,0 25,2 32,7
9 14574 ZŠ Brodské 1,5 0,5 5,0 0,0 0,0 23,5 30,5
10 13642 ZŠ PP Dostojevského 3,5 0,0 2,0 0,5 21,5 27,5
11 13333 ZŠ SNV Markušovská 2,0 1,0 1,0 19,5 23,5
12 13782 ZŠ Močenok Školská 13,0 13,0
13 13343 ZŠ SNV Markušovská 11,5 11,5
14 14354 ZŠ KE Bernolákova 8,5 8,5
15 14336 ZŠ s MŠ Lokca 5,0 5,0
16 13318 ZŠ SNV Markušovská 4,5 4,5
14416 ZŠ Zohor 4,5 4,5
18 14361 ZŠ Seňa 4,0 4,0
19 14029 ZŠ SNV Markušovská 0,5 0,5
13368 ZŠ SNV Markušovská 0,5 0,5
14451 ZŠ SNV Markušovská 0,5 0,5
22 13846 ZŠ SNV Markušovská 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13328 SŠ BA Novohradská 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5 73,5
2 13913 G F.G.Lorcu BA Hronská 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 50,0 72,5
3 13480 G KE Alejová 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0 70,5
4 13330 G Pezinok Senecká 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 45,5 69,0
5 14533 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 43,9 67,9
6 14311 G Brezno Štúrova 5,0 2,5 5,0 5,0 4,5 45,5 67,5
7 13229 GMA BA Jesenského 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 42,0 65,5
8 13490 GAB Senec Lichnerova 1,5 3,0 5,0 5,0 4,5 45,5 64,5
9 13258 SŠ BA Novohradská 3,5 5,0 5,0 5,0 4,5 41,0 64,0
12593 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 39,0 64,0
11 13522 SG CENADA BA 3,5 0,0 5,0 5,0 4,5 45,5 63,5
12 13504 G BA Bilíkova 2,0 5,0 5,0 4,0 4,5 40,5 61,0
13 13352 G BA Vazovova 1,5 5,0 5,0 4,5 4,5 39,5 60,0
14 13517 1.SG BA Bajkalská 1,5 0,5 5,0 1,0 5,0 46,5 59,5
15 12784 SŠ BA Novohradská 1,0 5,0 5,0 5,0 4,0 38,0 58,0
13993 GMA BA Jesenského 1,5 5,0 5,0 0,5 4,5 41,5 58,0
17 13794 SŠ BA Novohradská 4,0 2,0 5,0 1,0 5,0 40,0 57,0
18 12787 G Nitra Párovská 1,5 5,0 1,5 4,0 41,9 53,9
19 14084 SŠ BA Novohradská 1,5 0,5 5,0 4,5 4,5 37,5 53,5
20 13984 ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 5,0 5,0 4,7 4,5 29,5 52,2
21 13057 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 35,5 50,5
13355 Piar. G TN Palackého 1,0 5,0 1,0 5,0 38,5 50,5
23 13054 ŠpMNDaG BA Skalická 2,5 3,0 5,0 4,5 33,5 48,5
24 14399 G KE Alejová 3,5 4,0 5,0 1,0 2,0 32,9 48,4
25 14482 G KE Alejová 1,0 5,0 2,0 5,0 0,5 30,0 43,5
26 13828 GAV Levice Mierová 1,5 1,0 0,0 1,5 3,0 34,5 41,5
27 14312 G Pezinok Senecká 2,0 0,5 2,0 1,0 0,5 31,0 37,0
28 13232 SŠ BA Novohradská 1,5 0,0 3,5 1,5 1,0 20,5 28,0
29 13692 G PP Kukučínova 1,5 5,0 5,0 5,0 0,0 10,5 27,0
30 14397 G KE Alejová 4,0 0,0 1,0 0,5 21,0 26,5
31 13252 SŠ BA Novohradská 26,0 26,0
32 13966 G F.G.Lorcu BA Hronská 23,5 23,5
33 14501 Piar. G TN Palackého 22,8 22,8
34 13483 GAV Levice Mierová 19,0 19,0
35 14508 G BA Bilíkova 11,5 11,5
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13316 SŠ BA Novohradská 1,5 4,0 5,0 5,0 4,5 48,5 68,5
2 13277 Evanj. G KE Škultétyho 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 41,0 65,5
3 13989 G Nová Baňa Bernolákova 3,5 2,5 2,0 5,0 4,5 42,5 60,0
4 14274 G Nová Baňa Bernolákova 3,5 2,5 2,0 5,0 4,5 39,5 57,0
5 14476 G F.G.Lorcu BA Hronská 2,0 0,0 5,0 5,0 4,5 32,5 49,0
6 12927 SŠ BA Novohradská 5,0 4,5 4,5 31,0 45,0
7 12899 Piar. G TN Palackého 2,0 1,0 5,0 36,0 44,0
8 14488 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 19,5 43,0
9 14259 G LM M. M. Hodžu 1,5 1,0 2,0 4,5 0,5 32,0 41,5
10 12881 G Nitra Párovská 1,5 0,5 2,0 2,5 1,0 32,0 39,5
11 13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 29,0 29,0
12 13611 G F.G.Lorcu BA Hronská 1,5 0,0 2,0 0,5 14,0 18,0
13 14663 GAMČA BA Grösslingová 8,5 8,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI