Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - šk. rok 2011/2012

Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11376 PYP BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,9 71,9
2 10040 SZŠ Čelovce 3 5,0 5,0 4,5 5,0 4,9 46,0 70,4
3 10118 ZŠ s MŠ PP Francisciho 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 42,5 67,0
4 10412 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 4,5 5,0 5,0 2,5 5,0 44,1 66,1
5 11339 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 41,9 65,9
6 10268 ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 4,5 4,0 3,5 5,0 5,0 39,7 61,7
7 10417 ZŠ TGM Frýdlant n. Ostravicí, ČR 4,3 0,5 4,5 5,0 5,0 33,6 52,9
8 11534 ZŠ BB Moskovská 3,7 1,5 4,5 5,0 5,0 31,5 51,2
9 10211 ZŠ s MŠ Lokca 4,3 5,0 5,0 5,0 1,0 27,1 47,4
10 10479 ZŠ BB Moskovská 4,5 5,0 5,0 5,0 27,4 46,9
11 10277 CZŠ Narnia BA Beňadická 4,0 1,0 5,0 5,0 29,8 44,8
12 10478 ZŠ Levice M.R.Štefánika 4,5 4,0 4,5 5,0 3,5 20,5 42,0
13 11628 ZŠ Vráble Levická 33,8 33,8
14 11350 ZŠ PO Sibírska 4,0 0,5 26,5 31,0
15 11224 SŠ BA Karloveská 4,0 0,0 4,5 18,5 27,0
16 11108 ZŠ Krupina Školská 23,7 23,7
17 10511 ZŠ BA Malokarpatské nám. 5,5 5,5
18 10389 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 0,5 0,5
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10042 SZŠ Čelovce 3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,2 74,2
2 10544 ZŠ BB Spojová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,7 73,7
3 10258 ZŠ BB Spojová 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 43,0 67,0
4 11471 ZŠ Pezinok Kupeckého 4,5 4,0 4,0 3,5 5,0 39,0 60,0
5 10086 ZŠ KE Bruselská 0,5 0,5 4,0 5,0 4,0 36,9 50,9
6 11133 ZŠ Bardejov T. Ševčenka 3,5 4,0 5,0 5,0 33,2 50,7
7 11446 ZŠ Stará Ľubovňa Štúrova 4,0 4,0 4,0 5,0 3,0 30,2 50,2
8 10399 ZŠ Močenok Školská 4,5 0,5 5,0 0,5 39,4 49,9
9 10401 ZŠ ZV Nám. mládeže 3,0 0,5 5,0 5,0 27,1 40,6
10 11259 ZŠ Leopoldov 3,0 3,5 1,5 5,0 3,5 24,0 40,5
11342 ZŠ Pliešovce Školská 4,0 0,5 4,5 1,5 1,5 28,5 40,5
12 11093 ZŠ SNV O. Kožucha 4,3 28,7 33,0
13 11241 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 0,0 1,0 3,0 1,0 9,0 15,0
14 11080 ZŠ SNV O. Kožucha 8,0 8,0
15 11086 ZŠ SNV O. Kožucha 1,0 1,0
16 11085 ZŠ SNV O. Kožucha 0,5 0,5
17 11075 ZŠ SNV O. Kožucha 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10172 ZŠ TGM Frýdlant n. Ostravicí, ČR 4,0 5,0 5,0 4,0 4,7 49,2 71,9
2 10250 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 42,5 67,5
3 13211 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 5,0 5,0 3,5 2,5 4,7 45,2 65,9
4 11206 ZŠ s MŠ Hermanovce 1,5 0,5 4,0 5,0 1,0 45,0 57,0
5 10382 ZŠ Moravany n.V Na Výhone 4,5 0,7 4,5 2,0 2,0 40,8 54,5
6 10065 ZŠ s MŠ Plavnica 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,7 49,2
7 13753 ZŠ s MŠ Hul 4,0 0,0 4,5 5,0 0,5 27,5 41,5
8 11407 ZŠ s MŠ TT Vančurova 20,5 20,5
9 11253 ZŠ PO Sibírska 15,5 15,5
10 10306 ZŠ Prešov Májové námestie 5,7 5,7
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10205 G BA Čachtická 4,5 5,0 5,0 5,0 1,0 43,0 63,5
2 11372 G Nitra Párovská 5,0 0,5 4,0 5,0 5,0 43,0 62,5
3 11059 G Nitra Párovská 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 37,0 61,0
4 10340 G Nitra Párovská 4,5 5,0 4,0 4,0 4,7 38,5 60,7
5 10461 G Nitra Párovská 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 36,0 60,5
6 10305 G BA Vazovova 4,5 1,0 4,5 3,5 5,0 38,2 56,7
7 10152 G KE Alejová 4,0 3,0 3,5 5,0 40,5 56,0
8 10199 SŠ BA Metodova 4,0 0,5 5,0 4,0 5,0 37,1 55,6
9 10057 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 3,5 4,5 5,0 33,0 55,0
10 10502 G Lučenec Haličská cesta 0,0 0,5 4,0 5,0 5,0 31,7 46,2
11 10015 G Bytča 4,5 5,0 4,5 31,0 45,0
12 10342 G Nitra Párovská 9,2 9,2
13 10238 G BA Novohradská 7,7 7,7
14 11296 G MI Ľ. Štúra 6,5 6,5
15 11620 GAB Senec Lichnerova 1,5 1,5
16 11631 G Nitra Párovská 0,0 0,0
11340 Piar. G TN Palackého 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10034 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 43,5 68,0
2 11592 Wichterlovo G, Ostrava 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 43,2 66,7
3 11466 G Nitra Párovská 4,5 5,0 3,5 5,0 5,0 42,0 65,0
4 10158 GAP Sabinov Komenského 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 39,3 59,3
5 10049 GAB Senec Lichnerova 4,2 3,0 4,5 5,0 5,0 35,3 57,0
6 11444 ŠpMNDaG BA Skalická 1,5 0,5 4,0 5,0 5,0 39,1 55,1
7 11384 Piar. G TN Palackého 4,5 1,0 4,5 5,0 2,0 32,5 49,5
8 10247 Piar. G TN Palackého 5,0 0,5 5,0 0,0 34,9 45,4
9 11107 Piar. G TN Palackého 5,0 0,5 1,0 2,5 28,7 37,7
10 11355 G PP Kukučínova 16,7 16,7
11 10035 SŠ BA Metodova 13,5 13,5
12 11643 ŠpMNDaG BA Skalická 13,0 13,0
13 11621 G NR Golianova 6,3 6,3
14 11623 G NR Golianova 3,5 3,5
D-body doteraz
SIAESFZaSI