Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-7 - 32. ročník - šk. rok 2014/2015

Priebežná výsledková listina po 1. sérii

Kategória: 5 6 7 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12946 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
12593 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
13517 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
4 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 4,6 5,0 0,0 24,6
5 12802 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
6 13054 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,7 4,2 0,0 23,9
12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 4,7 4,2 0,0 23,9
8 12654 ZŠ Žarnovica Sládkovičova 5,0 5,0 5,0 3,7 5,0 0,0 23,7
9 13029 SŠ BA Gercenova 5,0 5,0 4,0 4,7 4,5 0,0 23,2
13993 ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 5,0 5,0 5,0 4,7 3,5 0,0 23,2
11 13976 SŠ BA Bachova 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 0,0 23,0
11991 ZŠ BA Beňovského 4,0 5,0 4,5 4,5 5,0 0,0 23,0
13 12882 SŠ PP Ul. mládeže 5,0 5,0 3,0 4,7 5,0 0,0 22,7
14 12787 ZŠ NR Topoľová 5,0 5,0 3,0 4,6 5,0 0,0 22,6
15 13057 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 3,0 4,5 5,0 0,0 22,5
16 14524 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 4,0 3,5 4,5 0,0 22,0
17 12814 ZŠ BA Nedbalova 5,0 5,0 3,0 4,7 4,2 0,0 21,9
18 12848 ZŠ KE Bernolákova 4,0 5,0 2,0 4,7 4,5 0,0 20,2
19 12818 CZŠ Námestovo Komenského 5,0 5,0 2,0 2,0 4,2 0,0 18,2
20 12784 ZŠ Stupava 5,0 5,0 3,0 0,0 4,2 0,0 17,2
21 13043 ZŠ Prievidza Malonecpalská 5,0 4,0 3,0 0,0 4,2 0,0 16,2
22 14612 ZŠ Močenok Školská 5,0 2,0 2,0 4,2 2,5 0,0 15,7
23 13485 ZŠ Rohožník 5,0 5,0 1,0 0,0 4,5 0,0 15,5
24 12978 ZŠ NR Topoľová 5,0 3,0 2,0 1,0 4,2 0,0 15,2
25 12919 CZŠ Narnia BA Beňadická 4,0 5,0 1,0 2,5 1,8 0,0 14,3
26 13041 ZŠ BB Moskovská 5,0 4,5 0,0 1,0 2,0 0,0 12,5
27 13112 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 2,5 5,0 2,0 0,2 2,0 0,0 11,7
28 12934 ZŠ BB Moskovská 4,0 1,0 0,0 1,0 4,1 0,0 10,1
29 12956 ZŠ BB Moskovská 1,5 3,0 0,0 1,0 1,0 0,0 6,5
30 12957 ZŠ BB Moskovská 4,0 0,5 1,0 0,5 0,0 6,0
31 12933 ZŠ BB Moskovská 2,5 1,0 0,0 3,5
32 12875 ZŠ Ždaňa 0,5 1,0 0,0 1,0 0,7 0,0 3,2
33 12955 ZŠ BB Moskovská 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
34 12929 ZŠ BB Moskovská 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,5
35 13047 ZŠ BB Moskovská 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12981 ZŠ BA Beňovského 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
12889 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
3 12838 ZŠ BB Ďumbierska 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 0,0 23,5
4 13031 ZŠ NR Benkova 5,0 5,0 4,0 4,7 4,2 0,0 22,9
5 12776 5,0 5,0 3,0 4,7 5,0 0,0 22,7
12758 SZŠ ZA Oravská cesta 5,0 5,0 3,0 4,7 5,0 0,0 22,7
7 14549 ZŠ Humenné Štefánikova 5,0 5,0 3,0 4,6 5,0 0,0 22,6
8 12749 ZŠ Stará Ľubovňa Štúrova 5,0 5,0 3,0 3,7 5,0 0,0 21,7
9 12104 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 0,0 21,0
10 12768 ZŠ Pliešovce Školská 5,0 4,0 3,0 4,0 4,7 0,0 20,7
11 12888 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 3,0 2,5 4,0 0,0 19,5
12 12845 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 3,0 4,6 0,0 17,6
13 13030 ZŠ NR Benkova 3,0 5,0 3,0 0,2 4,2 0,0 15,4
14 13049 ZŠ s MŠ Smolník 5,0 0,5 0,0 0,0 4,2 0,0 9,7
15 12890 ZŠ KE Bernolákova 2,5 4,5 2,0 0,0 0,0 9,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11678 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
11714 ZŠ Lipany Komenského 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
4 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
12984 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
13114 ZŠ PO Československej armády 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
7 13141 ZŠ KE L. Novomeského 5,0 5,0 5,0 4,7 4,2 0,0 23,9
8 12785 ZŠ KE Fábryho 5,0 5,0 5,0 4,2 4,5 0,0 23,7
11222 SZŠ ZA Oravská cesta 5,0 5,0 4,0 4,7 5,0 0,0 23,7
10 11913 ZŠ SNV Markušovská 3,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 22,7
11 12840 ZŠ SNV Hutnícka 5,0 5,0 3,0 3,5 5,0 0,0 21,5
12 12846 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 4,0 2,0 4,5 0,0 20,5
13 12033 ZŠ KE Bruselská 5,0 5,0 3,0 5,0 1,8 0,0 19,8
12492 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 4,5 1,0 4,3 5,0 0,0 19,8
15 13113 Cirk. SŠ Snina Švermova 5,0 2,0 5,0 0,0 4,5 0,0 16,5
16 13481 ZŠ Senec Tajovského 5,0 4,0 2,0 0,2 3,5 0,0 14,7
17 12920 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 3,0 1,2 0,0 14,2
18 13108 ZŠ PP Dostojevského 5,0 2,0 1,0 0,5 5,0 0,0 13,5
19 12872 ZŠ KE Bernolákova 5,0 4,0 2,0 2,0 0,0 13,0
12847 ZŠ KE Bernolákova 5,0 3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 13,0
21 12937 ZŠ PO Československej armády 5,0 5,0 0,0 0,0 2,5 0,0 12,5
22 12936 ZŠ PO Československej armády 5,0 3,0 1,0 0,2 2,5 0,0 11,7
23 12631 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 5,0 0,0 0,2 0,0 5,2
24 12027 ZŠ Senec Tajovského 5,0 0,0 5,0
25 12959 ZŠ Valaská 2,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 3,5
26 13712 ZŠ PP Dostojevského 1,0 0,5 0,0 1,5
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12362 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 13316 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
3 13026 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,0 4,7 5,0 0,0 22,7
12533 G BA Novohradská 5,0 5,0 3,0 4,7 5,0 0,0 22,7
5 12966 G PO Mudroňova 5,0 5,0 3,0 4,4 5,0 0,0 22,4
6 12881 G Nitra Párovská 5,0 2,0 5,0 4,7 5,0 0,0 21,7
7 13010 G PP Kukučínova 5,0 5,0 3,0 4,0 4,5 0,0 21,5
8 12281 G BA Novohradská 5,0 5,0 3,0 3,5 4,5 0,0 21,0
13053 G BA Novohradská 5,0 4,5 3,0 3,5 5,0 0,0 21,0
10 12819 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,0 3,7 4,2 0,0 20,9
11 12816 G KE Alejová 5,0 5,0 1,0 4,7 5,0 0,0 20,7
12 12899 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 1,0 5,0 4,5 0,0 20,5
13 13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 4,0 1,5 4,2 0,0 19,7
14 13013 G Nitra Párovská 5,0 5,0 0,0 5,0 4,5 0,0 19,5
15 13033 G PO Mudroňova 5,0 4,5 3,5 2,5 3,5 0,0 19,0
16 13020 G PP Kukučínova 5,0 5,0 5,0 0,0 3,5 0,0 18,5
17 12997 G KE Alejová 5,0 5,0 3,0 0,4 4,5 0,0 17,9
18 12927 G BA Novohradská 5,0 4,5 0,0 3,0 5,0 0,0 17,5
19 12886 G Nitra Párovská 5,0 5,0 3,0 0,0 4,2 0,0 17,2
20 13017 GLN BA Tomášikova 5,0 1,0 5,0 1,2 4,5 0,0 16,7
21 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 0,5 5,0 3,0 3,3 4,5 0,0 16,3
22 13050 Kat. G BB Hurbanova 5,0 5,0 1,0 4,7 0,0 15,7
23 13061 G KE Alejová 3,0 1,0 3,0 4,7 0,0 11,7
24 12832 SŠ LM Komenského 5,0 5,0 0,0 10,0
25 13105 SŠ LM Komenského 3,0 3,0 0,0 1,0 2,5 0,0 9,5
26 12973 G PO Mudroňova 5,0 3,0 1,0 0,0 0,0 9,0
27 12895 SG Lučenec Gemerská 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 6,0
28 13107 G Nitra Párovská 0,5 2,0 0,0 1,0 1,8 0,0 5,3
29 12939 Piar. G NR Piaristická 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 5,0
30 13015 G PP Kukučínova 2,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 4,5
31 13106 SŠ LM Komenského 0,5 1,0 0,0 0,1 1,0 0,0 2,6
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12521 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
2 13479 GAMČA BA Grösslingova 5,0 5,0 5,0 4,6 5,0 0,0 24,6
3 11852 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 24,5
4 13002 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 4,8 4,5 0,0 24,3
5 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 4,7 4,5 0,0 24,2
6 12325 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 3,0 4,7 5,0 0,0 22,7
7 12914 G PO Mudroňova 5,0 5,0 3,0 4,8 4,8 0,0 22,6
8 12810 G Nitra Párovská 5,0 5,0 3,0 4,7 4,5 0,0 22,2
9 13226 G Revúca Vl. Clementisa 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 0,0 22,0
13469 G PO Mudroňova 5,0 5,0 3,0 4,5 4,5 0,0 22,0
11 12345 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 2,0 4,7 5,0 0,0 21,7
12 12796 Piar. G TN Palackého 4,5 5,0 3,0 4,3 4,5 0,0 21,3
13 12976 Piar. G NR Piaristická 3,5 5,0 3,5 4,2 4,5 0,0 20,7
14 12342 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 2,0 3,7 4,5 0,0 20,2
15 13140 G Nitra Párovská 5,0 2,0 4,0 3,5 4,5 0,0 19,0
16 12911 G BA Novohradská 5,0 4,5 2,0 2,5 4,2 0,0 18,2
17 12343 Piar. G TN Palackého 5,0 2,0 3,0 2,0 5,0 0,0 17,0
18 11846 G KE Alejová 4,5 1,0 5,0 4,7 0,5 0,0 15,7
19 13022 GAMČA BA Grösslingova 2,5 2,0 0,0 4,8 4,0 0,0 13,3
20 12894 G PO Mudroňova 1,5 1,0 1,0 0,2 4,5 0,0 8,2
21 12893 G PO Mudroňova 2,5 1,0 2,0 0,2 0,5 0,0 6,2
22 12561 G KE Alejová 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,0
23 13111 G Nitra Párovská 1,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 2,1
24 12316 Piar. G TN Palackého 1,5 0,5 0,0 2,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI