Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-7 - 32. ročník - šk. rok 2014/2015

Priebežná výsledková listina po 2. sérii

Kategória: 5 6 7 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11991 ZŠ BA Beňovského 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 23,0 47,5
2 12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 23,9 47,4
3 13517 ŠpMNDaG BA Skalická 3,7 5,0 5,0 5,0 3,0 24,7 46,4
12654 ZŠ Žarnovica Sládkovičova 3,7 5,0 4,0 5,0 5,0 23,7 46,4
5 12946 ZŠ Senec Tajovského 3,0 5,0 4,5 4,0 5,0 24,7 46,2
6 12787 ZŠ NR Topoľová 3,7 5,0 4,0 5,0 5,0 22,6 45,3
7 12593 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,0 5,0 1,0 5,0 24,7 44,7
8 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 4,0 5,0 4,5 5,0 1,5 24,6 44,6
9 13057 ZŠ Senec Tajovského 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 22,5 44,5
10 12882 SŠ PP Ul. mládeže 3,7 3,5 4,5 5,0 5,0 22,7 44,4
11 12802 ZŠ Senec Tajovského 3,7 5,0 5,0 1,0 5,0 24,5 44,2
12 13054 ŠpMNDaG BA Skalická 3,7 5,0 4,0 5,0 2,5 23,9 44,1
13 13993 ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 23,2 43,7
14 13029 SŠ BA Gercenova 3,5 5,0 3,0 3,5 5,0 23,2 43,2
13976 SŠ BA Bachova 3,7 5,0 4,0 5,0 2,5 23,0 43,2
16 14524 ZŠ Senec Tajovského 3,7 5,0 5,0 3,0 3,0 22,0 41,7
17 12814 ZŠ BA Nedbalova 2,0 5,0 5,0 1,0 2,5 21,9 37,4
18 12784 ZŠ Stupava 3,7 5,0 5,0 1,0 5,0 17,2 36,9
19 12818 CZŠ Námestovo Komenského 3,5 3,5 3,5 5,0 1,5 18,2 35,2
20 12848 ZŠ KE Bernolákova 3,9 2,0 2,0 3,0 3,0 20,2 34,1
21 13043 ZŠ Prievidza Malonecpalská 3,7 2,0 5,0 2,5 2,0 16,2 31,4
22 12934 ZŠ BB Moskovská 3,7 5,0 3,5 1,0 3,0 10,1 26,3
23 13112 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 3,5 2,0 3,5 1,0 3,5 11,7 25,2
24 12957 ZŠ BB Moskovská 1,5 5,0 4,5 2,0 5,0 6,0 24,0
25 13041 ZŠ BB Moskovská 3,3 1,0 2,0 0,0 12,5 18,8
26 12875 ZŠ Ždaňa 3,0 2,0 2,0 1,0 5,0 3,2 16,2
27 14612 ZŠ Močenok Školská 15,7 15,7
28 13485 ZŠ Rohožník 15,5 15,5
29 12978 ZŠ NR Topoľová 15,2 15,2
30 13062 SZŠ Esprit BA Majerníkova 1,5 5,0 2,5 1,0 5,0 0,0 15,0
13180 CZŠ Piešťany Štefánikova 2,0 5,0 2,5 1,0 4,5 0,0 15,0
32 12933 ZŠ BB Moskovská 3,0 5,0 2,0 0,0 1,0 3,5 14,5
33 12919 CZŠ Narnia BA Beňadická 14,3 14,3
34 13178 CZŠ Piešťany Štefánikova 2,0 4,5 2,0 0,0 5,0 0,0 13,5
35 13177 CZŠ Piešťany Štefánikova 2,0 3,0 2,0 0,0 5,0 0,0 12,0
36 12955 ZŠ BB Moskovská 3,3 2,0 2,0 0,0 1,5 3,0 11,8
37 12956 ZŠ BB Moskovská 0,0 0,0 2,0 0,0 6,5 8,5
13179 CZŠ Piešťany Štefánikova 2,0 1,5 0,0 0,0 5,0 0,0 8,5
39 12929 ZŠ BB Moskovská 0,5 0,0 2,0 0,0 0,5 1,5 4,5
40 13047 ZŠ BB Moskovská 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 2,5
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12981 ZŠ BA Beňovského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,7 49,7
12889 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,7 49,7
3 12838 ZŠ BB Ďumbierska 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5 48,3
4 12776 3,7 5,0 4,5 5,0 2,5 22,7 43,4
5 12888 ZŠ KE Bernolákova 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 19,5 43,2
12758 SZŠ ZA Oravská cesta 1,5 5,0 5,0 4,0 5,0 22,7 43,2
7 14549 ZŠ Humenné Štefánikova 3,5 2,5 3,5 5,0 4,5 22,6 41,6
8 12749 ZŠ Stará Ľubovňa Štúrova 3,7 2,0 3,0 5,0 3,0 21,7 38,4
9 12104 CZŠ sv. Gorazda Prešov 3,7 5,0 2,5 1,0 5,0 21,0 38,2
10 12768 ZŠ Pliešovce Školská 3,7 3,0 4,5 1,0 2,0 20,7 34,9
11 12845 ZŠ KE Bernolákova 3,2 2,0 0,5 1,0 1,5 17,6 25,8
12 13031 ZŠ NR Benkova 22,9 22,9
13 13183 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 5,0 2,5 5,0 1,0 5,0 0,0 18,5
14 13049 ZŠ s MŠ Smolník 3,0 2,0 2,0 0,0 9,7 16,7
15 13030 ZŠ NR Benkova 15,4 15,4
16 12890 ZŠ KE Bernolákova 1,0 2,0 2,0 0,0 9,0 14,0
17 12516 ZŠ KE Juhoslovanská 2,0 0,0 2,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11678 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,7 49,7
2 11714 ZŠ Lipany Komenského 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,7 49,2
3 12984 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 49,0
4 11987 ZŠ Senec Tajovského 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,7 48,2
5 11913 ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,7 47,7
6 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 3,7 5,0 3,5 5,0 5,0 24,5 46,7
7 11222 SZŠ ZA Oravská cesta 4,5 5,0 4,5 1,0 5,0 23,7 43,7
8 13114 ZŠ PO Československej armády 4,0 5,0 3,5 3,0 3,5 24,5 43,5
9 12033 ZŠ KE Bruselská 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 19,8 41,8
10 13113 Cirk. SŠ Snina Švermova 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 16,5 40,0
11 12785 ZŠ KE Fábryho 3,9 5,0 4,0 1,0 2,0 23,7 39,6
12 12920 ZŠ Senec Tajovského 3,7 5,0 5,0 4,0 5,0 14,2 36,9
13 12846 ZŠ KE Bernolákova 3,7 2,5 4,5 1,0 4,5 20,5 36,7
14 12840 ZŠ SNV Hutnícka 2,0 2,0 3,5 3,0 2,0 21,5 34,0
15 12492 CZŠ sv. Gorazda Prešov 3,7 2,0 5,0 1,0 2,0 19,8 33,5
16 13481 ZŠ Senec Tajovského 3,3 5,0 2,5 3,0 2,0 14,7 30,5
17 12937 ZŠ PO Československej armády 2,7 5,0 5,0 1,0 4,0 12,5 30,2
18 13108 ZŠ PP Dostojevského 2,0 2,5 5,0 3,0 13,5 26,0
12847 ZŠ KE Bernolákova 1,0 2,0 4,0 1,0 5,0 13,0 26,0
20 13141 ZŠ KE L. Novomeského 23,9 23,9
21 13789 CZŠ Piešťany Štefánikova 3,5 5,0 4,5 1,0 5,0 0,0 19,0
22 12631 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 5,0 4,0 1,0 2,5 5,2 17,7
23 12872 ZŠ KE Bernolákova 0,0 1,0 2,0 0,0 0,5 13,0 16,5
24 13176 CZŠ Piešťany Štefánikova 2,0 5,0 3,0 0,0 3,0 0,0 13,0
25 13139 ZŠ s MŠ Motešice 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 0,0 12,0
26 12936 ZŠ PO Československej armády 11,7 11,7
27 13175 CZŠ Piešťany Štefánikova 2,0 5,0 2,0 0,0 1,5 0,0 10,5
28 12027 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 10,0
29 13181 CZŠ Piešťany Štefánikova 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 7,0
30 13712 ZŠ PP Dostojevského 1,5 0,5 0,5 1,5 4,0
31 12959 ZŠ Valaská 3,5 3,5
32 13172 ZŠ TGM Frýdlant n. Ostravicí, ČR 0,0 0,5 2,0 0,0 0,5 0,0 3,0
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12362 G P.Coubertina Piešťany 3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 48,7
2 12533 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,7 47,7
3 13316 G BA Novohradská 3,5 5,0 4,5 5,0 2,0 24,7 44,7
4 12966 G PO Mudroňova 4,5 4,5 5,0 1,0 5,0 22,4 42,4
5 12881 G Nitra Párovská 3,7 5,0 3,5 5,0 3,0 21,7 41,9
6 12819 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,5 1,0 5,0 20,9 40,4
7 13053 G BA Novohradská 3,5 5,0 4,0 1,0 5,0 21,0 39,5
8 13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 3,7 5,0 5,0 1,0 5,0 19,7 39,4
13026 ŠpMNDaG BA Skalická 3,7 2,5 4,5 1,0 5,0 22,7 39,4
10 12927 G BA Novohradská 3,7 5,0 4,0 5,0 4,0 17,5 39,2
11 13033 G PO Mudroňova 3,9 5,0 5,0 1,0 5,0 19,0 38,9
12 12886 G Nitra Párovská 3,5 5,0 5,0 3,0 5,0 17,2 38,7
13 13010 G PP Kukučínova 3,5 2,5 4,5 1,0 4,5 21,5 37,5
13013 G Nitra Párovská 3,0 5,0 5,0 0,0 5,0 19,5 37,5
12899 Piar. G TN Palackého 3,5 2,0 4,5 2,5 4,5 20,5 37,5
16 12816 G KE Alejová 3,5 2,5 3,5 1,0 5,0 20,7 36,2
17 12281 G BA Novohradská 3,3 2,0 4,5 1,0 4,0 21,0 35,8
13014 ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 2,5 3,5 5,0 5,0 16,3 35,8
19 13017 GLN BA Tomášikova 3,7 5,0 3,5 1,0 5,0 16,7 34,9
20 12997 G KE Alejová 3,7 5,0 4,5 1,0 2,0 17,9 34,1
21 13020 G PP Kukučínova 3,0 2,0 5,0 1,0 2,0 18,5 31,5
22 13050 Kat. G BB Hurbanova 3,5 2,0 2,0 0,0 5,0 15,7 28,2
13061 G KE Alejová 4,5 2,0 5,0 5,0 11,7 28,2
24 13107 G Nitra Párovská 3,7 2,0 2,0 1,0 3,0 5,3 17,0
25 13151 GAV Levice Mierová 3,7 2,5 4,0 1,0 5,0 0,0 16,2
26 12832 SŠ LM Komenského 10,0 10,0
27 13105 SŠ LM Komenského 9,5 9,5
28 12973 G PO Mudroňova 9,0 9,0
29 12895 SG Lučenec Gemerská 6,0 6,0
30 12939 Piar. G NR Piaristická 5,0 5,0
31 13015 G PP Kukučínova 4,5 4,5
32 13106 SŠ LM Komenského 2,6 2,6
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13002 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,3 49,3
2 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,2 48,7
3 11852 G BA Novohradská 3,7 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 47,7
4 13479 GAMČA BA Grösslingova 4,2 3,5 5,0 5,0 5,0 24,6 47,3
5 13226 G Revúca Vl. Clementisa 3,7 5,0 4,5 5,0 5,0 22,0 45,2
6 12521 G KE Alejová 3,3 5,0 5,0 1,0 5,0 24,7 44,0
7 12325 Piar. G TN Palackého 3,7 5,0 5,0 3,0 4,5 22,7 43,9
8 13469 G PO Mudroňova 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 22,0 43,5
9 12345 Piar. G TN Palackého 3,7 5,0 5,0 1,0 5,0 21,7 41,4
10 12914 G PO Mudroňova 3,7 5,0 4,0 1,0 5,0 22,6 41,3
11 12342 Piar. G TN Palackého 3,7 5,0 4,5 5,0 20,2 38,4
12 12796 Piar. G TN Palackého 3,7 5,0 3,5 1,0 3,5 21,3 38,0
13 13140 G Nitra Párovská 3,3 5,0 1,5 1,0 5,0 19,0 34,8
14 12911 G BA Novohradská 3,7 2,0 2,5 4,0 2,5 18,2 32,9
15 12343 Piar. G TN Palackého 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 17,0 26,0
16 11846 G KE Alejová 0,0 3,5 4,5 0,0 1,5 15,7 25,2
17 13022 GAMČA BA Grösslingova 2,5 3,5 3,0 13,3 22,3
18 12810 G Nitra Párovská 22,2 22,2
19 12976 Piar. G NR Piaristická 20,7 20,7
20 12316 Piar. G TN Palackého 0,5 2,0 2,0 1,0 5,0 2,0 12,5
21 12894 G PO Mudroňova 8,2 8,2
22 12893 G PO Mudroňova 6,2 6,2
23 12561 G KE Alejová 6,0 6,0
24 13111 G Nitra Párovská 2,1 2,1
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI