Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-7 - 32. ročník - šk. rok 2014/2015

Konečná výsledková listina po 4. sérii

Kategória: 5 6 7 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13517 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 71,4 96,3
2 11991 ZŠ BA Beňovského 4,5 5,0 5,0 5,0 4,3 70,5 94,3
12787 ZŠ NR Topoľová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 70,3 94,3
4 12946 ZŠ Senec Tajovského 3,5 5,0 5,0 5,0 4,0 71,2 93,7
5 13057 ZŠ Senec Tajovského 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,5 93,5
6 12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 3,5 5,0 5,0 5,0 4,9 68,7 92,1
7 12654 ZŠ Žarnovica Sládkovičova 5,0 3,0 5,0 5,0 2,5 69,9 90,4
8 12593 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,2 90,2
9 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 4,0 5,0 1,5 5,0 4,5 69,6 89,6
10 13993 ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 63,2 87,9
11 12882 SŠ PP Ul. mládeže 2,5 4,8 5,0 1,5 4,0 69,4 87,2
12 12784 ZŠ Stupava 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 55,6 78,6
13 14524 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 54,7 78,2
14 13043 ZŠ Prievidza Malonecpalská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 51,4 76,4
15 12814 ZŠ BA Nedbalova 3,5 1,0 5,0 5,0 3,5 57,2 75,2
16 12848 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 50,1 74,6
17 12802 ZŠ Senec Tajovského 67,2 67,2
18 13054 ŠpMNDaG BA Skalická 60,6 60,6
19 13029 SŠ BA Gercenova 3,0 55,7 58,7
20 12818 CZŠ Námestovo Komenského 52,2 52,2
21 12934 ZŠ BB Moskovská 3,5 5,0 3,0 2,5 2,0 33,8 49,8
22 13112 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 2,0 5,0 5,0 2,0 4,3 29,2 47,5
23 13976 SŠ BA Bachova 43,2 43,2
24 12875 ZŠ Ždaňa 3,5 1,5 3,5 1,0 1,0 28,2 38,7
25 12957 ZŠ BB Moskovská 3,5 1,0 31,0 35,5
26 13177 CZŠ Piešťany Štefánikova 29,0 29,0
27 13041 ZŠ BB Moskovská 0,0 1,0 0,0 0,1 26,3 27,4
28 13178 CZŠ Piešťany Štefánikova 24,0 24,0
29 12933 ZŠ BB Moskovská 21,5 21,5
30 12955 ZŠ BB Moskovská 16,3 16,3
31 14612 ZŠ Močenok Školská 15,7 15,7
32 13179 CZŠ Piešťany Štefánikova 15,5 15,5
13485 ZŠ Rohožník 15,5 15,5
34 12978 ZŠ NR Topoľová 15,2 15,2
35 13062 SZŠ Esprit BA Majerníkova 15,0 15,0
13180 CZŠ Piešťany Štefánikova 15,0 15,0
37 12919 CZŠ Narnia BA Beňadická 14,3 14,3
38 12929 ZŠ BB Moskovská 0,0 0,0 5,0 0,0 4,5 9,5
12956 ZŠ BB Moskovská 0,0 0,0 1,0 8,5 9,5
40 13192 ŠpMNDaG BA Skalická 1,5 1,0 1,0 0,0 1,5 1,5 6,5
41 13047 ZŠ BB Moskovská 2,5 2,5
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12889 ZŠ KE Bernolákova 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 74,7 99,2
2 12838 ZŠ BB Ďumbierska 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,8 97,8
3 12981 ZŠ BA Beňovského 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 72,7 97,2
4 14549 ZŠ Humenné Štefánikova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 66,6 91,6
5 12888 ZŠ KE Bernolákova 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 65,7 89,2
6 12104 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 4,2 63,2 87,4
7 12776 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 64,4 86,9
8 12758 SZŠ ZA Oravská cesta 4,5 5,0 5,0 0,5 3,0 67,2 85,2
9 12749 ZŠ Stará Ľubovňa Štúrova 4,0 5,0 5,0 4,5 4,5 58,2 81,2
10 12845 ZŠ KE Bernolákova 4,8 5,0 5,0 40,8 55,6
11 12768 ZŠ Pliešovce Školská 1,5 0,5 1,0 1,0 49,4 53,4
12 13183 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 4,0 5,0 5,0 5,0 2,0 27,0 48,0
13 12890 ZŠ KE Bernolákova 24,0 24,0
14 13141 ZŠ KE L. Novomeského 23,9 23,9
15 13031 ZŠ NR Benkova 22,9 22,9
16 13205 ZŠ KE Bernolákova 4,0 5,0 5,0 5,0 3,5 0,0 22,5
17 13049 ZŠ s MŠ Smolník 16,7 16,7
18 13030 ZŠ NR Benkova 15,4 15,4
19 12516 ZŠ KE Juhoslovanská 2,0 2,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 73,2 97,2
2 11913 ZŠ SNV Markušovská 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 72,5 97,0
3 11714 ZŠ Lipany Komenského 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 72,2 96,7
4 12984 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 72,5 95,5
5 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 4,0 4,3 5,0 5,0 3,0 71,7 93,0
6 11678 ZŠ s MŠ TT Vančurova 4,5 4,5 5,0 5,0 3,7 68,2 90,9
7 11222 SZŠ ZA Oravská cesta 5,0 5,0 3,0 5,0 2,5 62,2 82,7
8 12785 ZŠ KE Fábryho 4,5 3,5 5,0 5,0 4,0 60,1 82,1
9 13114 ZŠ PO Československej armády 3,5 3,0 3,0 5,0 3,5 63,5 81,5
10 13113 Cirk. SŠ Snina Švermova 4,5 1,0 5,0 5,0 3,5 61,0 80,0
11 12920 ZŠ Senec Tajovského 4,0 5,0 3,5 5,0 3,5 54,9 75,9
12 12840 ZŠ SNV Hutnícka 3,0 1,0 1,0 4,5 4,2 54,0 67,7
13 12492 CZŠ sv. Gorazda Prešov 3,5 2,5 2,5 3,0 4,8 48,0 64,3
14 13789 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 4,0 5,0 4,9 38,0 61,9
15 12033 ZŠ KE Bruselská 60,8 60,8
16 12846 ZŠ KE Bernolákova 57,7 57,7
17 13481 ZŠ Senec Tajovského 0,5 5,0 3,5 1,5 4,2 42,0 56,7
18 12937 ZŠ PO Československej armády 4,0 2,5 3,0 4,5 3,0 39,2 56,2
19 12847 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 35,5 45,5
20 13108 ZŠ PP Dostojevského 4,0 2,0 5,0 0,5 1,0 26,0 38,5
21 13176 CZŠ Piešťany Štefánikova 23,0 23,0
22 13139 ZŠ s MŠ Motešice 3,5 4,2 1,0 0,0 12,0 20,7
23 13190 ZŠ BA Vazovova 19,0 19,0
24 12631 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 17,7 17,7
25 13175 CZŠ Piešťany Štefánikova 16,5 16,5
12872 ZŠ KE Bernolákova 16,5 16,5
27 13181 CZŠ Piešťany Štefánikova 12,5 12,5
28 12936 ZŠ PO Československej armády 11,7 11,7
29 12027 ZŠ Senec Tajovského 10,0 10,0
30 13186 ZŠ Nové Mesto n. V. Tematínska 6,5 6,5
31 13712 ZŠ PP Dostojevského 4,0 4,0
32 12959 ZŠ Valaská 3,5 3,5
33 13172 ZŠ TGM Frýdlant n. Ostravicí, ČR 3,0 3,0
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12362 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,7 98,7
2 12533 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 72,7 96,7
3 13316 G BA Novohradská 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 66,2 90,7
4 13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 64,4 87,9
5 12886 G Nitra Párovská 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 62,2 84,7
6 13010 G PP Kukučínova 3,5 5,0 5,0 3,0 4,4 60,5 81,4
7 13033 G PO Mudroňova 3,0 5,0 5,0 5,0 3,7 57,9 79,6
8 12881 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 0,4 59,1 79,5
9 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 5,0 3,5 5,0 5,0 55,8 77,8
10 13017 GLN BA Tomášikova 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 52,4 76,4
11 13013 G Nitra Párovská 5,0 5,0 1,0 5,0 2,5 57,0 75,5
12 13053 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,1 52,0 71,1
13 13020 G PP Kukučínova 3,5 1,0 5,0 0,5 5,0 55,5 70,5
14 12927 G BA Novohradská 5,0 5,0 60,2 70,2
15 12899 Piar. G TN Palackého 3,5 4,2 5,0 0,0 0,5 52,5 65,7
16 12966 G PO Mudroňova 63,9 63,9
17 12997 G KE Alejová 5,0 5,0 3,0 5,0 42,6 60,6
18 13026 ŠpMNDaG BA Skalická 56,9 56,9
19 12281 G BA Novohradská 55,8 55,8
20 13107 G Nitra Párovská 4,0 5,0 3,0 5,0 4,8 33,8 55,6
21 12819 ŠpMNDaG BA Skalická 40,4 40,4
22 12816 G KE Alejová 36,2 36,2
23 13050 Kat. G BB Hurbanova 28,2 28,2
13061 G KE Alejová 28,2 28,2
25 13151 GAV Levice Mierová 16,2 16,2
26 12832 SŠ LM Komenského 10,0 10,0
27 13105 SŠ LM Komenského 9,5 9,5
28 12973 G PO Mudroňova 9,0 9,0
29 12895 SG Lučenec Gemerská 6,0 6,0
30 12939 Piar. G NR Piaristická 5,0 5,0
31 13015 G PP Kukučínova 4,5 4,5
32 13106 SŠ LM Komenského 2,6 2,6
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13479 GAMČA BA Grösslingova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,3 97,3
2 13002 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,8 96,8
3 11852 G BA Novohradská 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 72,7 95,7
4 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 70,7 95,4
5 13469 G PO Mudroňova 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 67,2 91,2
6 12325 Piar. G TN Palackého 4,5 5,0 5,0 4,5 3,7 64,9 87,6
7 12521 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 62,0 86,6
8 13226 G Revúca Vl. Clementisa 3,5 2,5 5,0 5,0 4,9 63,7 84,6
9 12345 Piar. G TN Palackého 3,5 5,0 2,5 3,3 63,4 77,7
10 12796 Piar. G TN Palackého 4,0 1,0 5,0 5,0 4,1 58,0 77,1
11 12342 Piar. G TN Palackého 1,0 5,0 3,5 5,0 2,0 45,9 62,4
12 12911 G BA Novohradská 49,9 49,9
13 12343 Piar. G TN Palackého 1,5 5,0 1,0 2,5 39,0 49,0
14 13140 G Nitra Párovská 42,8 42,8
15 12914 G PO Mudroňova 41,3 41,3
16 12316 Piar. G TN Palackého 2,5 2,0 5,0 2,0 1,5 12,5 25,5
17 11846 G KE Alejová 25,2 25,2
18 13022 GAMČA BA Grösslingova 22,3 22,3
19 12810 G Nitra Párovská 22,2 22,2
20 12976 Piar. G NR Piaristická 20,7 20,7
21 12894 G PO Mudroňova 8,2 8,2
22 12893 G PO Mudroňova 6,2 6,2
23 12561 G KE Alejová 6,0 6,0
24 13111 G Nitra Párovská 2,1 2,1
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI