Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-7 - 33. ročník - šk. rok 2015/2016

Priebežná výsledková listina po 1. sérii

Kategória: 5 6 7 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13513 ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13346 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13268 ZŠ Bytča Ul. Mieru 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13258 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
5 13383 ZŠ NR Nábrežie mládeže 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 0,0 24,7
6 13229 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
13331 ZŠ BA Tupolevova 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
9 13384 ZŠ BA Vazovova 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 24,0
13624 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
11 13345 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 0,0 23,5
13456 ZŠ Vysoká n. Kysucou 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 0,0 23,5
13 13648 ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 0,0 23,0
13213 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 3,5 4,5 5,0 5,0 0,0 23,0
15 11991 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 0,0 22,0
13366 ZŠ BA Beňovského 5,0 5,0 2,5 5,0 4,5 0,0 22,0
13353 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 22,0
18 13275 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 2,0 4,5 5,0 5,0 0,0 21,5
13325 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 2,0 4,5 5,0 5,0 0,0 21,5
20 13473 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 0,0 21,0
13240 SŠ BA Čachtická - de La Salle 5,0 5,0 2,0 5,0 4,0 0,0 21,0
22 13514 ZŠ Ivanka pri Dunaji 2,5 2,0 5,0 5,0 5,0 0,0 19,5
23 13571 ZŠ Prievidza Rastislavova 4,0 5,0 5,0 4,0 1,0 0,0 19,0
24 13442 ZŠ BB Golianova 5,0 5,0 4,5 4,0 0,0 0,0 18,5
13521 ZŠ s MŠ TT Vančurova 2,5 5,0 2,0 5,0 4,0 0,0 18,5
26 13314 SZŠ Prievidza Ľ. Ondrejova 4,5 1,5 3,0 5,0 4,0 0,0 18,0
27 13402 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 2,5 5,0 0,0 17,5
13264 ZŠ KE Bernolákova 5,0 1,0 4,0 5,0 2,5 0,0 17,5
13438 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 4,0 1,0 2,5 5,0 5,0 0,0 17,5
30 13263 ZŠ s MŠ BA Škarniclova 4,5 1,0 4,0 5,0 1,0 0,0 15,5
13405 PYP BA Novohradská 0,0 4,5 1,5 5,0 4,5 0,0 15,5
32 13606 SZŠ Cenada BA Majerníkova 4,0 2,0 1,5 5,0 2,5 0,0 15,0
13354 ZŠ SNV Markušovská 2,5 2,0 2,0 5,0 3,5 0,0 15,0
13467 SZŠ BA Znievska 5,0 2,0 1,5 5,0 1,5 0,0 15,0
14510 ZŠ Piešťany Brezová 5,0 5,0 5,0 0,0 15,0
36 13210 SZŠ BA Bajkalská 4,5 1,0 4,0 5,0 0,0 14,5
13342 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 5,0 1,0 4,5 3,5 0,5 0,0 14,5
38 13350 ZŠ s MŠ Žiar n. Hronom A. Kmeťa 5,0 2,0 1,0 4,0 1,5 0,0 13,5
39 13217 ZŠ BA Palisády 57 2,5 2,0 2,0 2,0 4,0 0,0 12,5
40 13437 ZŠ s MŠ PP Francisciho 0,0 2,0 2,5 2,0 5,0 0,0 11,5
41 13566 ZŠ PP Dostojevského 2,5 2,0 1,5 5,0 0,0 11,0
13509 SZŠ BB Jána Bakossa 2,0 3,0 5,0 1,0 0,0 11,0
43 13498 ZŠ s MŠ PP Francisciho 5,0 5,0 0,0 10,0
44 13628 ZŠ s MŠ Veľký Kýr 2,5 0,5 2,5 4,0 0,0 0,0 9,5
13506 ZŠ SNV Nad Medzou 5,0 4,5 0,0 9,5
46 13295 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 5,0 1,5 2,5 0,0 9,0
13729 SZŠ BA Znievska 5,0 4,0 0,0 9,0
13492 SZŠ Cenada BA Majerníkova 0,0 1,0 2,0 5,0 1,0 0,0 9,0
49 13501 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 0,0 1,0 3,0 4,0 0,0 0,0 8,0
50 13305 ZŠ LM Jura Janošku 2,5 1,0 2,0 1,5 0,5 0,0 7,5
51 13726 PYP BA Novohradská 1,0 3,0 0,5 2,5 0,0 7,0
52 13627 ZŠ s MŠ Veľký Kýr 2,5 2,0 2,0 0,0 0,0 6,5
13462 ZŠ BB Moskovská 0,0 1,0 1,0 4,0 0,5 0,0 6,5
54 13454 ZŠ LM Demänovská cesta 0,0 0,5 5,0 0,0 5,5
55 13635 ZŠ PP Dostojevského 1,0 1,5 0,5 0,0 3,0
56 13505 ZŠ BA Vrútocká 1,5 1,0 0,0 2,5
57 13664 ZŠ BB Moskovská 0,5 0,0 0,5
58 13551 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13550 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13552 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12802 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 12654 ZŠ Žarnovica Sládkovičova 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
13522 ZŠ BA Sokolíkova 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
13233 ZŠ s MŠ Badín 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
5 14524 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 0,0 23,5
12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 0,0 23,5
7 13043 ZŠ Prievidza Malonecpalská 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5 0,0 22,5
8 13303 ZŠ LM Jura Janošku 5,0 3,5 3,5 5,0 5,0 0,0 22,0
9 13725 ZŠ BB Spojová 3,0 4,0 3,5 5,0 5,0 0,0 20,5
13450 SŠ PP Letná 5,0 5,0 0,5 5,0 5,0 0,0 20,5
11 13426 ZŠ Rajec Lipová 5,0 5,0 4,5 5,0 0,5 0,0 20,0
13319 ZŠ Ivanka pri Dunaji 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
13 13540 ZŠ Lučenec Vajanského 4,5 2,5 4,0 5,0 3,0 0,0 19,0
13403 ZŠ Prešov Šmeralova 5,0 2,0 2,0 5,0 5,0 0,0 19,0
15 13512 ZŠ Senec Tajovského 3,0 1,0 4,0 5,0 4,5 0,0 17,5
13629 ZŠ PP Dostojevského 5,0 1,0 1,5 5,0 5,0 0,0 17,5
17 13396 ZŠ ZV Petra Jilemnického 5,0 3,0 3,5 1,5 4,0 0,0 17,0
18 13772 ZŠ Senec Tajovského 3,5 2,0 2,0 5,0 4,0 0,0 16,5
13304 ZŠ LM Jura Janošku 5,0 1,0 2,5 4,0 4,0 0,0 16,5
20 12848 ZŠ KE Bernolákova 2,5 2,0 3,5 5,0 2,5 0,0 15,5
21 13302 ZŠ LM Jura Janošku 4,5 2,0 2,5 2,0 4,0 0,0 15,0
22 14612 ZŠ Močenok Školská 5,0 1,0 4,0 4,5 0,0 14,5
13493 ZŠ BA Rajčianska 5,0 4,5 5,0 0,0 14,5
13389 ZŠ Rajec Lipová 0,5 2,0 2,0 5,0 5,0 0,0 14,5
25 13539 ZŠ Lučenec Vajanského 4,0 2,0 2,0 5,0 0,5 0,0 13,5
26 13594 ZŠ Senec Tajovského 2,5 2,5 2,0 1,5 4,0 0,0 12,5
13395 ZŠ SNV Markušovská 3,0 2,5 2,5 4,0 0,5 0,0 12,5
28 13537 ZŠ Lučenec Vajanského 4,5 2,0 2,0 2,5 1,0 0,0 12,0
29 13292 ZŠ Heľpa 1,5 2,0 0,5 5,0 1,5 0,0 10,5
13570 CZŠ Kendice 0,5 0,5 5,0 4,5 0,0 10,5
31 13650 SŠ BA Karloveská 3,0 4,0 2,5 0,0 9,5
13556 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 1,0 0,5 2,0 3,5 2,5 0,0 9,5
33 13249 ZŠ PP Dostojevského 2,5 1,5 2,0 3,0 0,0 9,0
14559 ZŠ Prievidza Energetikov 2,5 2,5 2,0 2,0 0,0 0,0 9,0
13112 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 5,0 2,0 2,0 0,0 9,0
36 13281 SŠ PP Letná 2,5 2,5 0,5 2,5 0,5 0,0 8,5
13684 ZŠ PP Dostojevského 0,0 1,5 1,5 5,0 0,5 0,0 8,5
38 13423 CZŠ Kendice 3,5 1,0 1,5 0,0 6,0
39 13468 ZŠ SNV Markušovská 0,5 2,0 2,0 0,0 4,5
40 13555 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 1,0 1,5 1,5 0,0 4,0
41 13538 ZŠ Lučenec Vajanského 2,5 1,0 0,0 3,5
13632 ZŠ PP Dostojevského 0,5 2,0 1,0 0,0 3,5
43 13564 ZŠ KE Požiarnická 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 3,0
13340 ZŠ SNV Nad Medzou 1,0 2,0 0,0 3,0
13382 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
46 13218 ZŠ LM Demänovská cesta 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 2,5
47 13663 ZŠ BB Moskovská 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
13581 ZŠ BA Palisády 57 2,0 0,0 2,0
49 13388 ZŠ Rajec Lipová 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5
50 13554 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
13580 ZŠ SNV Nad Medzou 1,0 0,0 1,0
52 13416 ZŠ SNV Markušovská 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
53 13387 ZŠ Rajec Lipová 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12838 ZŠ BB Ďumbierska 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12981 ZŠ BA Beňovského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 12743 ZŠ BB Spojová 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
12104 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
14549 ZŠ Humenné Štefánikova 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
6 13270 ZŠ SNV Nad Medzou 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,0
13638 ZŠ PP Dostojevského 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
13205 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
13224 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 0,0 24,0
10 13642 ZŠ PP Dostojevského 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 23,5
13420 ZŠ s MŠ Plavnica 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 0,0 23,5
13511 ZŠ Vysoká n. Kysucou 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 23,5
13496 ZŠ Veľké Uherce 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 0,0 23,5
14 12889 ZŠ KE Bernolákova 5,0 4,0 4,7 4,5 5,0 0,0 23,2
15 14232 5,0 5,0 3,5 4,5 5,0 0,0 23,0
16 12758 SZŠ ZA Oravská cesta 5,0 5,0 3,5 4,0 5,0 0,0 22,5
17 13141 ZŠ KE L. Novomeského 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0 0,0 22,0
12845 ZŠ KE Bernolákova 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 0,0 22,0
19 12768 ZŠ Pliešovce Školská 5,0 4,0 3,5 4,0 5,0 0,0 21,5
20 13541 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 5,0 2,5 3,5 5,0 5,0 0,0 21,0
13434 ZŠ KE Bernolákova 2,5 4,0 4,5 5,0 5,0 0,0 21,0
13299 ZŠ ZV Hrnčiarska 5,0 5,0 5,0 3,5 2,5 0,0 21,0
13365 ZŠ s MŠ Žiar n. Hronom A. Kmeťa 4,0 3,5 4,5 5,0 4,0 0,0 21,0
24 13782 ZŠ Močenok Školská 5,0 2,0 4,0 4,5 5,0 0,0 20,5
13318 ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 5,0 5,0 0,5 0,0 20,5
26 13547 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
27 13524 ZŠ Prešov Bajkalská 4,0 2,0 4,5 5,0 4,0 0,0 19,5
28 13625 ZŠ s MŠ Hul 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 19,0
29 13183 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 0,5 4,0 3,5 5,0 5,0 0,0 18,0
30 13260 ZŠ KE Bernolákova 5,0 2,0 1,5 4,0 4,5 0,0 17,0
13368 ZŠ SNV Markušovská 5,0 3,0 4,5 4,0 0,5 0,0 17,0
32 13333 ZŠ SNV Markušovská 2,5 2,0 2,0 5,0 4,5 0,0 16,0
12382 ZŠ KNM Clementisova 4,0 3,0 4,0 4,5 0,5 0,0 16,0
34 13472 ZŠ SNV Nad Medzou 4,5 1,0 3,5 3,0 2,0 0,0 14,0
13488 ZŠ Svit 5,0 4,0 5,0 0,0 14,0
13343 ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 4,0 0,0 14,0
37 14451 ZŠ SNV Markušovská 4,0 2,0 1,0 5,0 0,0 0,0 12,0
14029 ZŠ SNV Markušovská 5,0 2,0 3,5 1,0 0,5 0,0 12,0
13595 SŠ BA Čachtická - de La Salle 4,5 2,0 0,5 1,5 3,5 0,0 12,0
40 13542 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 5,0 1,5 4,0 1,0 0,0 11,5
12967 ZŠ BB Spojová 5,0 2,0 4,5 0,0 11,5
13543 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 3,0 1,5 2,0 5,0 0,0 11,5
43 12968 ZŠ BB Spojová 2,5 2,0 2,0 2,5 1,0 0,0 10,0
44 13361 ZŠ SNV Markušovská 2,0 5,0 0,5 1,5 0,0 9,0
45 13558 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 1,0 1,5 2,0 3,5 0,5 0,0 8,5
46 13549 ZŠ s MŠ Brusno 2,5 1,5 0,5 1,0 0,0 5,5
13569 ZŠ s MŠ Plavnica 3,0 1,0 1,0 0,5 0,0 5,5
48 13621 ZŠ KE Bernolákova 5,0 0,0 0,0 5,0
49 13336 CZŠ Sereď Komenského 0,0 1,0 2,0 1,5 0,0 4,5
50 13339 ZŠ s MŠ Brusno 0,0 1,0 2,5 0,0 3,5
51 13662 ZŠ ZV J.Alexyho 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13054 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12787 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13517 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
4 13328 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
13993 GMA BA Jesenského 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
13352 G BA Vazovova 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
13480 G KE Alejová 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
13330 G Pezinok Senecká 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
13322 G Nitra Párovská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
13652 G Nitra Párovská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
12784 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
12 13279 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 0,0 24,0
14577 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
13499 SŠ PP D. Tatarku 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 0,0 24,0
13490 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
13518 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 0,0 24,0
17 13504 G BA Bilíkova 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 0,0 23,5
18 13057 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 0,0 23,0
19 12593 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,0 4,0 5,0 4,5 0,0 22,5
13485 G Malacky 1. mája 5,0 5,0 3,0 5,0 4,5 0,0 22,5
21 13221 Piar. G TN Palackého 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 0,0 22,0
22 13575 G KE Alejová 5,0 2,0 4,0 5,0 5,0 0,0 21,0
23 13439 G BA Hubeného 4,0 4,0 4,5 5,0 2,5 0,0 20,0
24 13355 Piar. G TN Palackého 5,0 1,5 4,0 5,0 4,0 0,0 19,5
25 13427 Evanj. lýc. BA Vranovská 5,0 5,0 2,5 4,5 2,0 0,0 19,0
26 13529 ŠG TT Jána Bottu 5,0 1,0 1,5 5,0 5,0 0,0 17,5
27 13455 G Nitra Párovská 2,5 3,5 3,0 2,5 5,0 0,0 16,5
28 13470 G BA Bilíkova 0,5 1,0 4,0 5,0 4,5 0,0 15,0
13232 SŠ BA Novohradská 2,5 1,0 2,5 5,0 4,0 0,0 15,0
30 13593 GAMČA BA Grösslingová 0,5 5,0 3,5 5,0 0,5 0,0 14,5
31 13527 ŠG TT Jána Bottu 5,0 1,0 3,5 4,5 0,0 14,0
32 13577 G Nitra Párovská 4,5 1,0 2,0 5,0 1,0 0,0 13,5
33 13483 GAV Levice Mierová 5,0 3,0 2,0 3,0 0,0 0,0 13,0
13393 ZŠ BA Palisády 57 2,5 2,0 0,5 5,0 3,0 0,0 13,0
35 13252 SŠ BA Novohradská 2,5 2,0 2,5 5,0 0,5 0,0 12,5
36 13665 G KE Alejová 2,5 1,0 2,0 5,0 1,5 0,0 12,0
37 13283 G Lipany Komenského 1,0 1,0 3,5 2,5 3,5 0,0 11,5
38 13482 SŠ PP D. Tatarku 5,0 1,0 1,5 2,0 1,5 0,0 11,0
39 13526 ŠG TT Jána Bottu 2,5 1,0 0,0 5,0 2,0 0,0 10,5
40 13398 SŠ BA Novohradská 1,5 1,0 4,0 3,5 0,0 10,0
13603 G sv.Uršule BA Nedbalova 5,0 1,0 4,0 0,0 10,0
42 13477 SZŠ Lučenec Gemerská 2,5 1,0 0,0 3,5 0,5 0,0 7,5
43 13227 Piar. G NR Piaristická 5,0 2,0 0,0 7,0
13619 SG Lučenec Gemerská 4,5 2,0 0,0 0,5 0,0 0,0 7,0
13370 SZŠ Cenada BA Majerníkova 2,5 4,0 0,5 0,0 7,0
46 13445 GAB Senec Lichnerova 2,5 2,0 2,0 0,0 6,5
47 13576 ZŠ BA Palisády 57 0,0 1,0 2,0 2,5 0,5 0,0 6,0
48 13530 ŠG TT Jána Bottu 0,0 2,0 0,0 2,0
13601 G sv.Uršule BA Nedbalova 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0
50 13531 ŠG TT Jána Bottu 0,5 0,0 0,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12362 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12966 G PO Mudroňova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13020 G PP Kukučínova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12886 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13348 G Revúca Vl. Clementisa 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
6 12533 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
12881 G Nitra Párovská 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
13316 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
10 13013 G Nitra Párovská 3,5 5,0 4,7 5,0 5,0 0,0 23,2
11 13107 G Nitra Párovská 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 23,0
12 13277 Evanj. G KE Škultétyho 5,0 4,0 4,5 5,0 4,0 0,0 22,5
13 13010 G PP Kukučínova 5,0 2,0 4,5 4,5 5,0 0,0 21,0
14 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 3,0 3,5 5,0 4,5 0,0 20,5
15 13598 ZŠ BA Palisády 57 5,0 5,0 2,0 5,0 2,5 0,0 19,5
16 12899 Piar. G TN Palackého 5,0 4,5 5,0 4,0 0,0 18,5
17 13545 GAB Senec Lichnerova 5,0 4,0 2,0 5,0 2,0 0,0 18,0
18 13596 SZŠ Cenada BA Majerníkova 4,5 2,0 1,0 5,0 4,0 0,0 16,5
19 13533 SŠ PP D. Tatarku 2,5 0,5 4,0 4,5 4,5 0,0 16,0
20 13525 GAV Levice Mierová 2,5 1,0 2,0 5,0 5,0 0,0 15,5
21 13534 SŠ PP D. Tatarku 2,5 0,5 2,0 3,0 3,5 0,0 11,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI