Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-7 - 33. ročník - šk. rok 2015/2016

Konečná výsledková listina po 4. sérii

Kategória: 5 6 7 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13258 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 71,5 94,0
2 13229 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 70,5 93,5
3 13325 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 66,0 91,0
4 13383 ZŠ NR Nábrežie mládeže 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 65,2 88,7
5 12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 4,8 3,5 3,0 3,5 5,0 68,5 88,3
6 13345 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 63,0 87,0
13473 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 64,0 87,0
8 13514 ZŠ Ivanka pri Dunaji 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 61,3 84,8
9 11991 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 3,2 4,0 5,0 4,0 63,5 84,7
10 13366 ZŠ BA Beňovského 4,5 3,5 5,0 5,0 4,5 61,0 83,5
11 13624 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 4,2 3,0 5,0 5,0 5,0 59,0 81,2
12 13648 ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 5,0 2,2 5,0 5,0 4,5 59,0 80,7
13 13456 ZŠ Vysoká n. Kysucou 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,5 80,5
14 13513 ZŠ SNV Markušovská 0,0 4,0 0,5 5,0 5,0 63,7 78,2
15 13240 SŠ BA Čachtická - de La Salle 5,0 2,0 1,0 5,0 4,0 60,8 77,8
16 13331 ZŠ BA Tupolevova 2,5 3,0 2,0 5,0 64,0 76,5
17 13353 ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 3,0 5,0 2,5 4,0 58,0 75,5
18 13268 ZŠ Bytča Ul. Mieru 3,0 5,0 5,0 59,5 72,5
19 13264 ZŠ KE Bernolákova 5,0 2,5 3,0 5,0 3,5 53,0 72,0
20 13213 ZŠ s MŠ TT Vančurova 3,0 4,9 5,0 4,5 5,0 49,5 71,9
21 13314 SZŠ Prievidza Ľ. Ondrejova 5,0 3,0 5,0 2,5 4,5 49,0 69,0
22 14510 ZŠ Piešťany Brezová 5,0 3,0 5,0 5,0 47,0 65,0
23 13384 ZŠ BA Vazovova 64,5 64,5
24 13217 ZŠ BA Palisády 57 51,8 51,8
25 13726 SŠ BA Košická 50,0 50,0
26 13275 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 38,8 48,8
27 13521 ZŠ s MŠ TT Vančurova 3,0 43,3 46,3
28 13354 ZŠ SNV Markušovská 2,5 2,5 1,5 33,0 39,5
29 13402 CZŠ Piešťany Štefánikova 39,0 39,0
30 13509 SZŠ BB Jána Bakossa 5,0 2,0 30,5 37,5
31 13566 ZŠ PP Dostojevského 32,5 32,5
32 13442 ZŠ BB Golianova 30,0 30,0
13729 SZŠ BA Znievska 30,0 30,0
34 13346 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 25,0 25,0
35 13210 SZŠ BA Bajkalská 24,5 24,5
36 13571 ZŠ Prievidza Rastislavova 19,0 19,0
37 13454 ZŠ LM Demänovská cesta 2,0 16,0 18,0
38 13438 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 17,5 17,5
13664 ZŠ BB Moskovská 0,5 3,0 2,0 3,5 0,0 8,5 17,5
40 13263 ZŠ s MŠ BA Škarniclova 15,5 15,5
13437 ZŠ s MŠ PP Francisciho 15,5 15,5
13405 PYP BA Novohradská 15,5 15,5
43 13606 SZŠ Cenada BA Majerníkova 15,0 15,0
13305 ZŠ LM Jura Janošku 15,0 15,0
13467 SZŠ BA Znievska 15,0 15,0
46 13342 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 14,5 14,5
47 13492 SZŠ Cenada BA Majerníkova 14,0 14,0
48 13350 ZŠ s MŠ Žiar n. Hronom A. Kmeťa 13,5 13,5
13295 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 13,5 13,5
50 13462 ZŠ BB Moskovská 13,0 13,0
13628 ZŠ s MŠ Veľký Kýr 0,0 0,5 0,0 12,5 13,0
52 13498 ZŠ s MŠ PP Francisciho 10,0 10,0
53 13506 ZŠ SNV Nad Medzou 9,5 9,5
13686 ZŠ BA I. Bukovčana 9,5 9,5
55 13501 ZŠ s MŠ BA Grösslingová 8,0 8,0
56 13627 ZŠ s MŠ Veľký Kýr 6,5 6,5
57 13635 ZŠ PP Dostojevského 4,0 4,0
13735 ZŠ Ochodnica, Hlavná 4,0 4,0
59 13505 ZŠ BA Vrútocká 2,5 2,5
60 13550 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0
13552 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0
13551 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 0,0 0,0
13583 ZŠ PP Dostojevského 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12802 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0 99,0
2 13522 ZŠ BA Sokolíkova 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 72,5 97,3
3 13043 ZŠ Prievidza Malonecpalská 3,0 4,7 5,0 5,0 5,0 69,5 92,2
4 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 3,5 4,0 3,0 5,0 5,0 71,5 92,0
5 13233 ZŠ s MŠ Badín 5,0 4,5 4,0 4,0 5,0 67,0 89,5
6 12654 ZŠ Žarnovica Sládkovičova 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 64,5 87,5
7 14524 ZŠ Senec Tajovského 5,0 4,0 5,0 5,0 2,0 64,0 85,0
8 13403 ZŠ Prešov Šmeralova 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 60,3 82,3
9 13426 ZŠ Rajec Lipová 5,0 3,0 5,0 5,0 4,5 57,2 79,7
10 13629 ZŠ PP Dostojevského 3,0 4,0 5,0 5,0 3,5 58,5 79,0
11 13540 ZŠ Lučenec Vajanského 4,5 4,0 3,0 4,5 0,0 51,7 67,7
12 13722 SŠ BA Košická 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 43,0 67,0
13 12934 ZŠ BB Moskovská 2,5 1,5 2,0 5,0 5,0 38,0 54,0
14 12848 ZŠ KE Bernolákova 4,8 4,0 3,0 2,5 3,5 30,5 48,3
15 13772 ZŠ Senec Tajovského 3,0 2,0 2,0 3,0 37,5 47,5
16 13736 ZŠ Ochodnica, Hlavná 3,0 2,2 5,0 2,5 0,0 32,0 44,7
17 13319 ZŠ Ivanka pri Dunaji 3,0 5,0 5,0 31,5 44,5
18 13112 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 3,0 3,5 2,0 5,0 0,5 29,0 43,0
19 13537 ZŠ Lučenec Vajanského 3,0 4,7 5,0 5,0 1,0 24,0 42,7
20 13303 ZŠ LM Jura Janošku 3,5 1,5 0,5 2,5 34,0 42,0
21 13725 ZŠ BB Spojová 31,0 31,0
13450 SŠ PP Letná 31,0 31,0
23 13684 ZŠ PP Dostojevského 3,0 2,5 23,5 29,0
24 13512 ZŠ Senec Tajovského 28,0 28,0
25 13389 ZŠ Rajec Lipová 27,0 27,0
26 13395 ZŠ SNV Markušovská 23,5 23,5
13594 ZŠ Senec Tajovského 23,5 23,5
28 13302 ZŠ LM Jura Janošku 22,0 22,0
29 13396 ZŠ ZV Petra Jilemnického 17,0 17,0
30 13304 ZŠ LM Jura Janošku 16,5 16,5
31 13292 ZŠ Heľpa 16,0 16,0
32 14612 ZŠ Močenok Školská 14,5 14,5
13493 ZŠ BA Rajčianska 14,5 14,5
34 13539 ZŠ Lučenec Vajanského 13,5 13,5
35 13696 ZŠ Dunajská Lužná 12,0 12,0
36 13570 CZŠ Kendice 10,5 10,5
13734 ZŠ BB Spojová 10,5 10,5
38 13556 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 9,5 9,5
13650 SŠ BA Karloveská 9,5 9,5
40 13249 ZŠ PP Dostojevského 9,0 9,0
14559 ZŠ Prievidza Energetikov 9,0 9,0
42 13388 ZŠ Rajec Lipová 2,5 0,5 0,0 5,5 8,5
13281 SŠ PP Letná 8,5 8,5
44 13423 CZŠ Kendice 6,0 6,0
45 13387 ZŠ Rajec Lipová 5,0 5,0
46 13468 ZŠ SNV Markušovská 4,5 4,5
47 13555 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 4,0 4,0
48 13632 ZŠ PP Dostojevského 3,5 3,5
13538 ZŠ Lučenec Vajanského 3,5 3,5
50 13340 ZŠ SNV Nad Medzou 3,0 3,0
13382 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 3,0 3,0
13564 ZŠ KE Požiarnická 3,0 3,0
53 13218 ZŠ LM Demänovská cesta 2,5 2,5
13416 ZŠ SNV Markušovská 2,5 2,5
55 13581 ZŠ BA Palisády 57 2,0 2,0
13663 ZŠ BB Moskovská 2,0 2,0
57 13554 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 1,0 1,0
13580 ZŠ SNV Nad Medzou 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12104 CZŠ sv. Gorazda Prešov 4,8 4,2 5,0 5,0 5,0 72,0 96,0
2 14549 ZŠ Humenné Štefánikova 3,0 4,7 5,0 5,0 5,0 69,0 91,7
3 12838 ZŠ BB Ďumbierska 3,0 3,5 5,0 5,0 5,0 69,5 91,0
13524 ZŠ Prešov Bajkalská 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 67,0 91,0
5 13224 CZŠ Piešťany Štefánikova 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 63,5 84,5
6 13270 ZŠ SNV Nad Medzou 3,0 3,5 5,0 5,0 67,0 83,5
7 12758 SZŠ ZA Oravská cesta 4,5 3,0 4,0 5,0 4,0 61,5 82,0
8 13420 ZŠ s MŠ Plavnica 5,0 4,5 5,0 5,0 60,5 80,0
9 13642 ZŠ PP Dostojevského 3,0 3,0 3,0 4,5 1,5 62,5 77,5
10 13511 ZŠ Vysoká n. Kysucou 2,5 4,0 0,5 5,0 2,0 61,0 75,0
11 12981 ZŠ BA Beňovského 74,5 74,5
12 13638 ZŠ PP Dostojevského 5,0 2,2 1,0 2,5 5,0 54,2 69,9
13 13183 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 5,0 1,0 1,0 3,0 5,0 53,0 68,0
14 12768 ZŠ Pliešovce Školská 0,5 4,0 3,0 4,0 4,5 51,0 67,0
15 13541 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 64,5 64,5
16 12743 ZŠ BB Spojová 63,0 63,0
17 12749 ZŠ Stará Ľubovňa Štúrova 5,0 4,0 4,0 3,5 5,0 37,0 58,5
18 13496 ZŠ Veľké Uherce 55,5 55,5
19 13434 ZŠ KE Bernolákova 2,0 1,0 2,5 1,0 48,3 54,8
20 13333 ZŠ SNV Markušovská 2,5 2,0 1,0 2,5 5,0 39,8 52,8
21 13368 ZŠ SNV Markušovská 47,5 47,5
22 13318 ZŠ SNV Markušovská 0,5 2,5 0,5 2,5 0,0 35,7 41,7
23 13205 ZŠ KE Bernolákova 41,5 41,5
24 12889 ZŠ KE Bernolákova 41,2 41,2
25 14451 ZŠ SNV Markušovská 0,0 2,5 3,0 2,5 0,0 33,0 41,0
26 13569 ZŠ s MŠ Plavnica 2,5 2,5 1,0 2,5 1,0 30,8 40,3
27 13547 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 39,0 39,0
28 12845 ZŠ KE Bernolákova 33,8 33,8
29 12382 ZŠ KNM Clementisova 29,0 29,0
30 13549 ZŠ s MŠ Brusno 3,0 2,5 23,0 28,5
14029 ZŠ SNV Markušovská 28,5 28,5
13782 ZŠ Močenok Školská 28,5 28,5
33 13343 ZŠ SNV Markušovská 2,5 0,5 3,0 21,0 27,0
34 13299 ZŠ ZV Hrnčiarska 26,0 26,0
35 13141 ZŠ KE L. Novomeského 22,0 22,0
36 13365 ZŠ s MŠ Žiar n. Hronom A. Kmeťa 21,0 21,0
37 13625 ZŠ s MŠ Hul 19,0 19,0
38 13542 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 18,5 18,5
39 13990 ZŠ BB Ďumbierska 17,2 17,2
40 13260 ZŠ KE Bernolákova 17,0 17,0
41 12967 ZŠ BB Spojová 16,0 16,0
42 13621 ZŠ KE Bernolákova 14,5 14,5
43 13472 ZŠ SNV Nad Medzou 14,0 14,0
13488 ZŠ Svit 14,0 14,0
45 13361 ZŠ SNV Markušovská 0,0 0,5 0,0 13,0 13,5
46 13595 SŠ BA Čachtická - de La Salle 12,0 12,0
12968 ZŠ BB Spojová 12,0 12,0
48 13543 ZŠ R. Sobota P. Dobšinského 11,5 11,5
49 13558 ZŠ s MŠ Kamenica n. Cirochou 8,5 8,5
50 13336 ZŠ SNV Markušovská 8,0 8,0
51 13339 ZŠ s MŠ Brusno 3,5 3,5
52 13662 ZŠ ZV J.Alexyho 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13480 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,0 97,0
2 13517 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,5 96,5
3 13328 SŠ BA Novohradská 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 70,5 93,5
4 13330 G Pezinok Senecká 5,0 3,8 5,0 5,0 5,0 69,0 92,8
5 13490 GAB Senec Lichnerova 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 68,0 91,5
6 12787 G Nitra Párovská 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 67,0 90,0
7 13993 GMA BA Jesenského 4,5 4,5 1,0 5,0 4,2 70,5 89,7
8 13518 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 4,7 5,0 2,5 4,0 67,5 88,7
9 13352 G BA Vazovova 3,0 2,0 5,0 5,0 5,0 67,5 87,5
10 13057 SŠ BA Novohradská 4,5 2,5 5,0 5,0 4,0 66,0 87,0
11 13054 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 3,0 2,5 5,0 65,0 85,0
12 12593 ŠpMNDaG BA Skalická 4,8 3,8 5,0 5,0 0,0 65,0 83,6
13 14577 Piar. G TN Palackého 3,0 4,5 1,0 5,0 4,5 63,0 81,0
13504 G BA Bilíkova 4,0 2,5 3,0 3,5 3,5 64,5 81,0
15 12784 SŠ BA Novohradská 4,0 3,0 5,0 5,0 2,5 58,5 78,0
16 13529 ŠG TT Jána Bottu 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 51,5 72,5
17 13355 Piar. G TN Palackého 2,5 2,5 0,5 5,0 3,0 50,7 64,2
18 13322 G Nitra Párovská 63,5 63,5
19 13370 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 3,5 40,5 54,0
13485 G Malacky 1. mája 2,0 1,5 2,5 3,5 44,5 54,0
21 13470 G BA Bilíkova 0,5 2,0 3,0 2,5 1,0 41,5 50,5
22 13593 GAMČA BA Grösslingová 3,0 2,5 2,0 41,5 49,0
23 13232 SŠ BA Novohradská 2,5 2,5 0,5 1,0 0,0 40,5 47,0
24 13252 SŠ BA Novohradská 3,0 2,0 2,0 2,5 0,0 33,5 43,0
25 13577 G Nitra Párovská 41,0 41,0
13652 G Nitra Párovská 41,0 41,0
27 13526 ŠG TT Jána Bottu 3,0 1,5 2,0 2,5 2,0 29,6 40,6
28 13527 ŠG TT Jána Bottu 39,5 39,5
29 13393 ZŠ BA Palisády 57 3,0 0,0 2,0 3,5 0,0 28,5 37,0
30 13483 GAV Levice Mierová 33,5 33,5
31 13221 Piar. G TN Palackého 30,0 30,0
32 13283 G Lipany Komenského 3,0 0,0 0,5 2,5 0,0 23,3 29,3
33 13499 SŠ PP D. Tatarku 24,0 24,0
13279 SŠ BA Novohradská 24,0 24,0
35 13575 G KE Alejová 21,0 21,0
36 13439 G BA Hubeného 20,0 20,0
37 13427 Evanj. lýc. BA Vranovská 19,0 19,0
38 13665 G KE Alejová 18,5 18,5
39 13455 G Nitra Párovská 16,5 16,5
40 13769 GAMČA BA Grösslingová 4,0 3,0 5,0 2,5 1,5 0,0 16,0
41 13482 SŠ PP D. Tatarku 11,0 11,0
42 13398 SŠ BA Novohradská 10,0 10,0
13603 G sv.Uršule BA Nedbalova 10,0 10,0
44 13477 SZŠ Lučenec Gemerská 7,5 7,5
45 13227 Piar. G NR Piaristická 7,0 7,0
13619 SG Lučenec Gemerská 7,0 7,0
47 13445 GAB Senec Lichnerova 6,5 6,5
48 13576 ZŠ BA Palisády 57 6,0 6,0
49 13530 ŠG TT Jána Bottu 3,0 3,0
50 13601 G sv.Uršule BA Nedbalova 2,0 2,0
51 13531 ŠG TT Jána Bottu 0,5 0,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12362 G P.Coubertina Piešťany 5,0 3,7 5,0 5,0 5,0 68,3 92,0
13020 G PP Kukučínova 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 69,0 92,0
3 14232 3,0 3,7 5,0 5,0 5,0 67,0 88,7
4 12966 G PO Mudroňova 5,0 3,2 2,0 5,0 5,0 68,0 88,2
5 12886 G Nitra Párovská 5,0 3,7 5,0 5,0 5,0 64,0 87,7
6 12881 G Nitra Párovská 3,0 2,5 3,0 5,0 5,0 63,5 82,0
7 13107 G Nitra Párovská 3,0 3,0 5,0 3,5 4,5 60,5 79,5
8 13348 G Revúca Vl. Clementisa 5,0 2,0 3,0 5,0 4,5 58,5 78,0
9 13013 G Nitra Párovská 3,5 2,5 3,0 5,0 5,0 56,2 75,2
10 13010 G PP Kukučínova 5,0 3,0 3,0 3,5 5,0 55,0 74,5
11 12533 SŠ BA Novohradská 4,7 68,2 72,9
12 13316 SŠ BA Novohradská 71,5 71,5
13 13598 ZŠ BA Palisády 57 2,5 2,5 1,0 5,0 2,0 57,0 70,0
14 13525 GAV Levice Mierová 5,0 4,5 5,0 5,0 49,0 68,5
15 13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 65,0 65,0
16 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 2,5 3,0 5,0 0,5 49,0 63,5
17 13277 Evanj. G KE Škultétyho 56,0 56,0
18 12899 Piar. G TN Palackého 3,5 2,2 5,0 2,5 2,5 35,5 51,2
19 12927 SŠ BA Novohradská 27,5 27,5
20 13545 GAB Senec Lichnerova 18,0 18,0
21 13596 SZŠ Cenada BA Majerníkova 16,5 16,5
22 13533 SŠ PP D. Tatarku 16,0 16,0
23 13534 SŠ PP D. Tatarku 11,5 11,5
24 13532 SZŠ KE Starozagorská 4,0 4,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI