Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-7 - 34. ročník - šk. rok 2016/2017

Priebežná výsledková listina po 2. sérii

Kategória: 5 6 7 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13957 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
13972 ZŠ Stupava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
3 13325 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 25,0 49,5
4 13999 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 25,0 49,0
5 13830 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 25,0 48,5
6 13814 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 25,0 47,5
7 13967 ZŠ SNV Hutnícka 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 22,5 46,0
12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0 46,0
9 14100 ZŠ BA Nedbalova 5,0 1,0 5,0 3,5 5,0 25,0 44,5
13970 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 2,0 2,5 5,0 25,0 44,5
11 14049 CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 16,0 41,0
12 13366 ZŠ BA Beňovského 5,0 5,0 1,5 2,5 4,0 22,5 40,5
13 14164 ZŠ BA I. Bukovčana 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 18,5 39,5
14006 ZŠ BA Majerníkova 5,0 3,5 1,5 3,0 5,0 21,5 39,5
15 13855 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 19,0 39,0
16 14186 ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 3,0 1,0 4,5 5,0 21,0 38,0
17 13893 ZŠ BA Podzáhradná 1,0 5,0 5,0 2,0 3,0 21,0 37,0
14168 ZŠ ZA Karpatská 5,0 5,0 3,5 3,5 2,0 18,0 37,0
19 14147 ZŠ PP Dostojevského 5,0 2,5 1,5 5,0 2,0 20,0 36,0
20 13971 ZŠ PB Sídl. Stred 5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 20,0 35,0
14067 PYP BA Novohradská 5,0 0,0 1,5 2,0 5,0 21,5 35,0
22 13930 ZŠ BA Bieloruská 1,5 5,0 5,0 4,5 0,0 17,5 33,5
23 13903 SŠ BA Košická 1,5 5,0 3,0 2,0 21,0 32,5
24 13840 ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n. Parnou 1,5 1,5 1,0 2,0 5,0 21,0 32,0
25 14010 ZŠ ZA Karpatská 1,5 1,5 1,5 5,0 0,5 21,5 31,5
26 13885 ZŠ BA Podzáhradná 0,5 2,5 4,0 4,0 0,5 19,5 31,0
27 14092 ZŠ Lučenec Haličská 1,5 5,0 4,0 3,0 5,0 11,5 30,0
28 13924 ZŠ TGM, Poděbrady, ČR 1,5 3,5 0,7 3,0 1,0 20,0 29,7
29 14047 ZŠ BA Sokolíkova 5,0 1,0 1,5 2,0 3,0 16,5 29,0
30 14158 ZŠ LM Jura Janošku 1,0 1,5 1,0 2,5 0,5 14,0 20,5
31 14043 SŠ BA Košická 19,4 19,4
32 14040 ZŠ Levice M.R.Štefánika 1,5 1,5 0,5 14,0 17,5
33 14153 ZŠ Vrbové 17,0 17,0
34 14159 PYP BA Novohradská 1,0 5,0 2,0 1,0 6,5 15,5
13947 SZŠ Cenada BA Majerníkova 15,5 15,5
36 14108 ZŠ BA Mierová 15,0 15,0
37 14222 ZŠ BA Sokolíkova 4,5 5,0 5,0 0,0 14,5
38 14126 CZŠ Narnia PK Komenského 14,0 14,0
13994 ZŠ BA I. Bukovčana 14,0 14,0
40 14173 ZŠ SNV Markušovská 13,5 13,5
41 14068 ZŠ BA Drieňová 13,0 13,0
42 14127 CZŠ Narnia PK Komenského 12,0 12,0
43 14033 CZŠ Narnia PK Komenského 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 9,0 11,0
44 14058 ZŠ Stupava 10,5 10,5
45 14128 SZŠ Cenada BA Majerníkova 9,5 9,5
14124 ZŠ s MŠ P. P. Gojdiča, PO 9,5 9,5
47 14023 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 9,0 9,0
48 14097 SZŠ Cenada BA Majerníkova 8,0 8,0
49 14169 ZŠ SNV Markušovská 7,0 7,0
50 14011 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 5,5 5,5
14175 ZŠ SNV Markušovská 5,5 5,5
52 14054 CZŠ Narnia BA Beňadická 5,0 5,0
14105 SZŠ Esprit BA Majerníkova 5,0 5,0
54 14125 ZŠ BA Rajčianska 4,0 4,0
55 13865 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 3,5 3,5
14172 ZŠ SNV Markušovská 3,5 3,5
57 14182 ZŠ s MŠ Smolník 0,5 0,5
58 14176 ZŠ SNV Markušovská 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13818 ZŠ BA Lachova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5 48,5
2 13513 ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 25,0 48,0
3 13648 ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 2,5 5,0 5,0 4,0 5,0 25,0 46,5
4 14093 ZŠ s MŠ BA Cádrova 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 20,5 44,0
13514 ZŠ Ivanka pri Dunaji 1,5 5,0 5,0 4,5 5,0 23,0 44,0
6 13331 ZŠ BA Tupolevova 1,5 5,0 5,0 2,5 5,0 23,5 42,5
7 13264 ZŠ KE Bernolákova 5,0 4,0 5,0 2,0 5,0 20,0 41,0
8 13941 ZŠ Zákopčie 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 17,5 40,5
9 13624 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 5,0 1,5 4,0 3,5 5,0 20,5 39,5
10 13456 ZŠ Vysoká n. Kysucou 5,0 2,5 3,5 4,0 1,0 22,0 38,0
11 13345 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 2,0 2,5 2,0 21,0 37,5
12 13213 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 3,8 5,0 16,5 35,3
13 13268 ZŠ Bytča Ul. Mieru 1,5 2,0 1,5 3,0 25,0 33,0
14 14009 ZŠ KE L. Novomeského 4,0 1,5 1,5 2,0 2,5 20,5 32,0
15 13210 SZŠ BA Bajkalská 3,5 1,0 3,5 5,0 17,0 30,0
16 13952 ZŠ Zbrojníky 1,5 1,5 1,0 2,0 3,5 19,0 28,5
17 13832 ZŠ PB Slov. partizánov 0,5 2,5 4,0 5,0 16,0 28,0
18 13402 CZŠ Piešťany Štefánikova 3,5 4,5 19,0 27,0
14078 ZŠ TT Spartakovská 3,5 1,5 5,0 5,0 2,5 9,5 27,0
20 13891 ZŠ SNV Markušovská 1,5 1,0 4,8 18,0 25,3
21 14149 ZŠ Vrbové 5,0 1,0 4,5 0,0 0,0 14,0 24,5
22 13938 ZŠ SNV Markušovská 1,0 1,0 3,0 18,5 23,5
23 14191 SŽS Galileo BA Dudvážska 20,0 20,0
24 13360 ZŠ SNV Markušovská 0,5 1,5 0,5 2,0 1,0 13,0 18,5
25 14026 ZŠ Senec Mlynská 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 13,0 16,0
26 13817 ZŠ BB Golianova 15,5 15,5
27 13784 ZŠ s MŠ Plavnica 15,0 15,0
28 13354 ZŠ SNV Markušovská 0,5 1,5 2,0 10,0 14,0
29 13521 ZŠ s MŠ TT Vančurova 13,5 13,5
14154 ZŠ Vrbové 0,5 1,0 1,5 2,0 0,0 8,5 13,5
31 14123 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 13,0 13,0
32 13539 ZŠ Lučenec Vajanského 12,0 12,0
33 14077 ZŠ TT Spartakovská 11,5 11,5
34 13954 ZŠ SNV Markušovská 10,0 10,0
35 14192 SŽS Galileo BA Dudvážska 9,5 9,5
14208 ZŠ Svit Komenského 9,5 9,5
13305 ZŠ LM Jura Janošku 9,5 9,5
38 13454 ZŠ LM Demänovská cesta 1,5 3,0 4,5 9,0
39 14106 ZŠ s MŠ BA Cádrova 0,5 2,0 0,1 4,5 7,1
40 13961 ZŠ LM Jura Janošku 0,0 0,0 1,5 1,5
14190 SŽS Galileo BA Dudvážska 1,5 1,5
42 14189 SŽS Galileo BA Dudvážska 1,0 1,0
13824 ZŠ SNV Markušovská 1,0 1,0
44 14083 ZŠ Nová Ves n. Žitavou 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13043 ZŠ Prievidza Malonecpalská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
2 12654 ZŠ Žarnovica Sládkovičova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 49,0
3 12802 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5 48,5
4 13522 ZŠ BA Sokolíkova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,9 47,9
5 13722 PYP BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 20,5 45,0
6 13981 G B. Štiavnica 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 19,5 44,2
7 13629 ZŠ PP Dostojevského 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 22,0 44,0
13426 ZŠ Rajec Lipová 1,5 5,0 5,0 4,5 4,0 24,0 44,0
9 14524 ZŠ Senec Tajovského 5,0 4,5 5,0 2,0 5,0 17,5 39,0
10 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 23,5 38,5
11 14037 SŽS Galileo BA Dudvážska 0,5 5,0 1,5 2,0 5,0 21,0 35,0
12 14028 SŽS Galileo BA Dudvážska 2,5 0,5 3,0 5,0 1,0 21,5 33,5
13 13233 ZŠ s MŠ Badín 5,0 5,0 5,0 17,0 32,0
14 13991 ZŠ Svit Komenského 0,5 2,5 5,0 3,5 0,5 19,0 31,0
15 13303 ZŠ LM Jura Janošku 1,5 5,0 0,5 2,0 4,0 17,5 30,5
13319 ZŠ Ivanka pri Dunaji 4,5 5,0 4,5 16,5 30,5
12934 ZŠ BB Moskovská 5,0 5,0 2,0 0,5 18,0 30,5
13801 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 2,5 2,0 5,0 2,0 1,0 18,0 30,5
19 13540 ZŠ Lučenec Vajanského 1,5 4,5 0,5 2,0 21,0 29,5
20 13359 ZŠ SNV Markušovská 0,5 2,5 1,5 3,5 1,0 18,5 27,5
21 13736 ZŠ Ochodnica, Hlavná 1,0 0,5 2,0 3,5 1,0 18,5 26,5
22 13676 ZŠ Svit Komenského 5,0 0,5 2,0 2,0 0,0 15,5 25,0
23 13800 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1,5 0,5 2,5 2,0 17,5 24,0
13302 ZŠ LM Jura Janošku 1,5 4,0 1,0 2,0 0,5 15,0 24,0
25 13778 ZŠ Bytča Ul. Mieru 1,5 0,5 21,0 23,0
26 14087 SŽS Galileo BA Dudvážska 2,5 2,0 1,0 2,0 3,5 11,0 22,0
27 14195 SŽS Galileo BA Dudvážska 20,0 20,0
14160 ZŠ LM Jura Janošku 20,0 20,0
29 12848 ZŠ KE Bernolákova 19,0 19,0
30 14161 ZŠ BA P. Horova 18,5 18,5
14021 ZŠ BB Spojová 0,0 1,5 1,0 2,0 2,0 12,0 18,5
32 13537 ZŠ Lučenec Vajanského 17,0 17,0
33 13112 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 16,5 16,5
34 14095 CZŠ Narnia PK Komenského 15,5 15,5
35 13799 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 15,3 15,3
36 13512 ZŠ Senec Tajovského 15,0 15,0
13914 ZŠ BA Medzilaborecká 15,0 15,0
38 13965 ZŠ Krupina Školská 14,5 14,5
39 13249 ZŠ PP Dostojevského 13,5 13,5
40 14090 ZŠ Lučenec Vajanského 13,0 13,0
41 13793 ZŠ Stupava 12,0 12,0
42 13780 ZŠ Prešov Šmeralova 5,0 1,2 5,0 11,2
43 13304 ZŠ LM Jura Janošku 0,5 1,0 0,5 2,0 7,0 11,0
44 13842 ZŠ Svit Komenského 0,0 1,0 0,0 2,0 7,5 10,5
13836 ZŠ Svit Komenského 1,5 2,0 1,5 5,5 10,5
46 13856 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 10,0 10,0
47 13468 ZŠ SNV Markušovská 1,0 4,3 4,0 9,3
48 13772 ZŠ Senec Tajovského 4,0 0,5 2,0 0,0 6,5
49 14148 ZŠ PP Dostojevského 5,5 5,5
14000 ZŠ s MŠ Smolník 5,5 5,5
13684 ZŠ PP Dostojevského 5,5 5,5
52 14197 ZŠ Lednické Rovne 5,0 5,0
53 13276 CZŠ Vranov n. T. J. Pavla II. 3,5 3,5
54 13825 ZŠ SNV Markušovská 1,5 1,5
55 14203 ZŠ Vysoká n. Kysucou 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0
14017 ZŠ Svit Komenského 1,0 1,0
57 14178 ZŠ SNV Markušovská 0,5 0,5
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13229 GMA BA Jesenského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
13988 G BA Bilíkova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
3 14510 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,0
13275 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 25,0 49,0
13258 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 25,0 49,0
6 13992 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,0 48,5
7 13240 SŠ BA Čachtická - de La Salle 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 23,0 47,5
13586 ŠpMNDaG BA Skalická 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 47,5
9 13383 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 25,0 47,0
10 13353 ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 4,5 5,0 4,5 3,5 25,0 45,5
11 14115 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 45,0
12 14630 Cirk. SŠ Snina Švermova 5,0 1,5 5,0 5,0 3,5 24,0 44,0
13 14032 SŠ BA Novohradská 4,0 5,0 5,0 3,5 5,0 21,0 43,5
14 14022 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 0,5 4,5 5,0 23,0 43,0
15 14196 Cirk. SŠ Humenné Duchnovičova 5,0 5,0 2,5 5,0 24,0 41,5
13851 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 4,0 3,0 24,5 41,5
17 14272 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 18,5 40,5
18 13962 G Nitra Párovská 3,5 5,0 2,5 3,0 2,0 23,5 39,5
19 14110 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 2,0 22,0 38,5
20 14101 Evanj. G KE Škultétyho 4,5 5,0 5,0 2,0 1,0 20,5 38,0
21 14103 G BA Bilíkova 1,0 5,0 2,2 2,0 5,0 21,5 36,7
22 14179 Cirk. SŠ Snina Švermova 5,0 1,5 5,0 1,0 2,0 22,0 36,5
23 13785 SŠ BA Novohradská 1,5 5,0 5,0 2,0 4,5 16,5 34,5
24 14019 G sv.Uršule BA Nedbalova 3,5 1,5 1,5 4,0 5,0 18,5 34,0
25 13912 G KE Alejová 4,0 4,5 5,0 2,0 18,0 33,5
26 14016 G KE Alejová 5,0 5,0 3,5 19,0 32,5
27 14171 Cirk. SŠ Snina Švermova 5,0 1,5 0,5 1,0 2,0 20,0 30,0
28 14085 SG KE Dneperská 2,5 5,0 3,0 3,0 3,0 12,0 28,5
14157 G Pezinok Senecká 4,0 3,0 5,0 3,0 0,0 13,5 28,5
30 14008 G F.G.Lorcu BA Hronská 1,5 0,0 3,0 2,0 0,5 18,0 25,0
31 13726 SŠ BA Košická 5,0 5,0 5,0 3,5 4,0 0,0 22,5
14005 SŠ PP D. Tatarku 1,0 1,0 3,0 2,0 15,5 22,5
33 13835 G Nitra Párovská 2,5 1,0 1,5 4,0 0,0 13,0 22,0
34 14013 G Nitra Párovská 20,0 20,0
35 13606 SZŠ Cenada BA Majerníkova 19,5 19,5
36 14544 GĽŠ TN 1. mája 18,5 18,5
37 14156 G Pezinok Senecká 17,0 17,0
13346 G F.G.Lorcu BA Hronská 17,0 17,0
39 13314 G Prievidza Matice slovenskej 16,5 16,5
40 13843 G F.G.Lorcu BA Hronská 0,5 1,0 1,0 2,0 0,5 9,0 14,0
14052 G F.G.Lorcu BA Hronská 14,0 14,0
42 14130 G KE Alejová 12,5 12,5
13948 SG Lučenec Gemerská 0,5 0,0 1,0 2,0 1,0 8,0 12,5
44 14357 SG Lučenec Gemerská 0,0 1,0 1,5 1,0 8,5 12,0
45 14155 G Pezinok Senecká 11,0 11,0
46 14076 G KE Alejová 9,0 9,0
47 13974 Piar. G TN Palackého 8,5 8,5
14184 G Lučenec Haličská cesta 8,5 8,5
14209 G PP Kukučínova 1,5 2,5 2,0 2,0 0,5 0,0 8,5
50 14039 SZŠ Cenada BA Majerníkova 0,0 1,0 0,2 2,0 0,0 5,0 8,2
51 14129 Kat. G BB Hurbanova 8,0 8,0
52 14050 G F.G.Lorcu BA Hronská 0,0 0,0 2,0 5,5 7,5
53 14098 G F.G.Lorcu BA Hronská 7,0 7,0
54 14174 Cirk. SŠ Snina Švermova 5,5 5,5
55 14111 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0
14181 Cirk. SŠ Snina Švermova 5,0 5,0
57 13973 Cirk. SŠ D. Kubín Okružná 4,5 4,5
58 14180 Cirk. SŠ Snina Švermova 3,0 3,0
59 14122 GLN BA Tomášikova 2,0 2,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13328 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
2 13517 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 49,5
3 13480 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 49,0
4 13330 G Pezinok Senecká 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5 48,5
5 12593 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 5,0 3,5 5,0 24,5 47,5
6 13490 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 22,9 47,4
7 13054 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 23,0 47,0
8 13057 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 22,5 46,0
9 13352 G BA Vazovova 3,0 3,5 5,0 5,0 4,0 25,0 45,5
10 12787 G Nitra Párovská 1,5 5,0 4,5 4,0 5,0 25,0 45,0
11 13968 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 19,5 44,5
13993 GMA BA Jesenského 2,5 3,5 4,5 5,0 4,0 25,0 44,5
12784 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 21,0 44,5
14 14399 G KE Alejová 2,5 5,0 5,0 3,5 4,0 24,0 44,0
15 13828 GAV Levice Mierová 5,0 5,0 4,0 2,0 5,0 21,5 42,5
13504 G BA Bilíkova 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 20,5 42,5
13794 SŠ BA Novohradská 5,0 4,5 1,5 5,0 3,0 23,5 42,5
18 13913 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 17,0 42,0
19 13927 GĽŠ TN 1. mája 1,5 4,5 5,0 3,5 2,5 24,5 41,5
13921 Cirk. SŠ D. Kubín Okružná 2,5 5,0 5,0 2,0 4,5 22,5 41,5
21 14084 SŠ BA Novohradská 2,5 1,5 5,0 5,0 4,5 22,5 41,0
13427 Evanj. lýc. BA Vranovská 3,5 5,0 5,0 2,5 25,0 41,0
23 13869 SKŠ NR Farská 5,0 4,5 5,0 5,0 0,5 20,5 40,5
24 13976 SŠ BA Bachova 5,0 5,0 4,0 2,0 4,0 19,5 39,5
25 14082 SŠ BA Novohradská 3,5 1,5 5,0 3,5 3,0 21,5 38,0
26 13252 SŠ BA Novohradská 1,5 4,0 4,5 2,0 3,5 21,0 36,5
27 13953 G Nitra Párovská 5,0 5,0 3,5 16,0 29,5
28 13526 ŠG TT Jána Bottu 5,0 4,0 2,0 18,0 29,0
29 13232 SŠ BA Novohradská 0,5 5,0 0,8 2,0 1,5 17,5 27,3
30 13483 GAV Levice Mierová 1,5 4,5 1,5 1,5 15,0 24,0
13984 ŠpMNDaG BA Skalická 24,0 24,0
32 13906 G KE Alejová 23,5 23,5
33 14061 GAB Senec Lichnerova 22,0 22,0
34 13527 ŠG TT Jána Bottu 0,5 5,0 4,0 12,0 21,5
35 14024 G BA Bilíkova 21,0 21,0
14223 GĽŠ TN 1. mája 21,0 21,0
37 13619 SG Lučenec Gemerská 16,5 16,5
38 13966 G F.G.Lorcu BA Hronská 14,0 14,0
39 14048 G F.G.Lorcu BA Hronská 13,0 13,0
40 14014 G F.G.Lorcu BA Hronská 11,0 11,0
41 14117 SŠ PP D. Tatarku 10,0 10,0
42 13529 ŠG TT Jána Bottu 9,0 9,0
13477 SZŠ Lučenec Gemerská 9,0 9,0
44 13995 SZŠ Cenada BA Majerníkova 6,5 6,5
13901 GĽŠ TN 1. mája 6,5 6,5
46 13936 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,5 5,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI