Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-7 - 34. ročník - šk. rok 2016/2017

Konečná výsledková listina po 4. sérii

Kategória: 5 6 7 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13972 ZŠ Stupava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5 99,5
13325 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5 99,5
3 13957 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,5 96,5
13830 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 72,5 96,5
5 13814 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0 95,0
6 13999 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 73,0 93,5
7 14049 CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 64,5 89,5
13970 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 68,5 89,5
9 13366 ZŠ BA Beňovského 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 64,5 89,0
10 12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 64,0 85,5
11 13930 ZŠ BA Bieloruská 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 51,5 75,5
12 14186 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 3,5 4,5 4,5 54,5 72,0
13 14010 ZŠ ZA Karpatská 4,5 5,0 5,0 5,0 2,5 47,5 69,5
14 13924 ZŠ TGM, Poděbrady, ČR 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 47,7 68,7
15 14147 ZŠ PP Dostojevského 5,0 1,0 5,0 5,0 52,0 68,0
16 14168 ZŠ ZA Karpatská 5,0 0,5 5,0 1,0 56,0 67,5
13840 ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n. Parnou 4,0 5,0 5,0 2,5 5,0 46,0 67,5
18 14092 ZŠ Lučenec Haličská 5,0 5,0 4,5 5,0 0,5 46,5 66,5
19 13967 ZŠ SNV Hutnícka 66,0 66,0
20 14067 PYP BA Novohradská 5,0 1,0 3,0 2,0 1,0 52,5 64,5
21 14222 ZŠ BA Sokolíkova 4,0 1,0 5,0 5,0 5,0 37,5 57,5
14100 ZŠ BA Nedbalova 57,5 57,5
23 13903 SŠ BA Košická 4,5 0,5 4,0 47,0 56,0
24 13893 ZŠ BA Podzáhradná 54,5 54,5
25 14047 ZŠ BA Sokolíkova 5,0 1,0 4,9 3,0 39,0 52,9
26 14006 ZŠ BA Majerníkova 39,5 39,5
14164 ZŠ BA I. Bukovčana 39,5 39,5
28 13855 ZŠ Levice M.R.Štefánika 39,0 39,0
29 13971 ZŠ PB Sídl. Stred 35,0 35,0
30 13885 ZŠ BA Podzáhradná 34,5 34,5
31 14159 PYP BA Novohradská 27,0 27,0
32 14040 ZŠ Levice M.R.Štefánika 2,0 0,5 0,5 20,5 23,5
33 14158 ZŠ LM Jura Janošku 20,5 20,5
34 14043 SŠ BA Košická 19,4 19,4
35 14153 ZŠ Vrbové 17,0 17,0
36 13947 SZŠ Cenada BA Majerníkova 15,5 15,5
37 14108 ZŠ BA Mierová 15,0 15,0
38 13994 ZŠ BA I. Bukovčana 14,0 14,0
14126 CZŠ Narnia PK Komenského 14,0 14,0
40 14173 ZŠ SNV Markušovská 13,5 13,5
41 14068 ZŠ BA Drieňová 13,0 13,0
42 14127 CZŠ Narnia PK Komenského 12,0 12,0
43 14033 CZŠ Narnia PK Komenského 11,0 11,0
44 14058 ZŠ Stupava 10,5 10,5
45 14124 ZŠ s MŠ P. P. Gojdiča, PO 9,5 9,5
14128 SZŠ Cenada BA Majerníkova 9,5 9,5
47 14023 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 9,0 9,0
48 14097 SZŠ Cenada BA Majerníkova 8,0 8,0
49 14169 ZŠ SNV Markušovská 7,0 7,0
50 14175 ZŠ SNV Markušovská 5,5 5,5
14011 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 5,5 5,5
52 14105 SZŠ Esprit BA Majerníkova 5,0 5,0
14242 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 0,0 5,0
14054 CZŠ Narnia BA Beňadická 5,0 5,0
55 14125 ZŠ BA Rajčianska 4,0 4,0
56 14172 ZŠ SNV Markušovská 3,5 3,5
13865 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 3,5 3,5
58 14182 ZŠ s MŠ Smolník 0,5 0,5
59 14176 ZŠ SNV Markušovská 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13818 ZŠ BA Lachova 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 71,5 93,0
2 13513 ZŠ SNV Markušovská 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 71,5 92,5
3 13514 ZŠ Ivanka pri Dunaji 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 63,0 87,5
4 13624 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 62,0 83,0
5 13648 ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 5,0 5,0 5,0 4,0 63,5 82,5
6 13456 ZŠ Vysoká n. Kysucou 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 80,0
7 13264 ZŠ KE Bernolákova 5,0 1,0 4,5 4,0 5,0 58,5 78,0
13345 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 4,5 5,0 3,0 4,0 56,5 78,0
13941 ZŠ Zákopčie 5,0 5,0 4,5 5,0 1,0 57,5 78,0
10 13331 ZŠ BA Tupolevova 5,0 1,0 5,0 5,0 59,5 75,5
11 13213 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 48,3 69,3
12 13268 ZŠ Bytča Ul. Mieru 5,0 5,0 5,0 2,0 49,5 66,5
13 14009 ZŠ KE L. Novomeského 5,0 1,0 4,0 2,5 4,0 44,0 60,5
14 14093 ZŠ s MŠ BA Cádrova 2,5 0,5 4,0 2,0 1,0 44,0 54,0
15 13402 CZŠ Piešťany Štefánikova 4,5 1,0 3,5 40,0 49,0
16 13210 SZŠ BA Bajkalská 5,0 1,0 4,9 30,0 40,9
17 14149 ZŠ Vrbové 5,0 0,5 2,0 0,0 0,5 31,0 39,0
18 13891 ZŠ SNV Markušovská 4,0 5,0 29,3 38,3
19 14078 ZŠ TT Spartakovská 34,0 34,0
20 13938 ZŠ SNV Markušovská 30,0 30,0
21 13952 ZŠ Zbrojníky 28,5 28,5
22 13832 ZŠ PB Slov. partizánov 28,0 28,0
23 13354 ZŠ SNV Markušovská 2,5 4,0 1,0 18,5 26,0
24 14154 ZŠ Vrbové 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 15,5 21,5
25 14191 SŽS Galileo BA Dudvážska 20,0 20,0
26 13360 ZŠ SNV Markušovská 18,5 18,5
27 14026 ZŠ Senec Mlynská 16,0 16,0
28 13817 ZŠ BB Golianova 15,5 15,5
29 13784 ZŠ s MŠ Plavnica 15,0 15,0
30 14106 ZŠ s MŠ BA Cádrova 5,0 0,5 0,1 1,0 1,0 7,1 14,7
31 13521 ZŠ s MŠ TT Vančurova 13,5 13,5
32 14123 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 13,0 13,0
33 13539 ZŠ Lučenec Vajanského 12,0 12,0
34 14077 ZŠ TT Spartakovská 11,5 11,5
35 13954 ZŠ SNV Markušovská 10,0 10,0
36 14192 SŽS Galileo BA Dudvážska 9,5 9,5
14208 ZŠ Svit Komenského 9,5 9,5
13305 ZŠ LM Jura Janošku 9,5 9,5
39 13454 ZŠ LM Demänovská cesta 9,0 9,0
40 13961 ZŠ LM Jura Janošku 1,5 1,5
14190 SŽS Galileo BA Dudvážska 1,5 1,5
42 13824 ZŠ SNV Markušovská 1,0 1,0
14189 SŽS Galileo BA Dudvážska 1,0 1,0
44 14083 ZŠ Nová Ves n. Žitavou 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12802 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 73,5 98,0
2 12654 ZŠ Žarnovica Sládkovičova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,0 96,0
3 13522 ZŠ BA Sokolíkova 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 69,4 90,4
4 13043 ZŠ Prievidza Malonecpalská 5,0 1,0 5,0 3,0 5,0 69,8 88,8
5 13629 ZŠ PP Dostojevského 5,0 1,5 5,0 5,0 0,5 63,3 80,3
6 13722 PYP BA Novohradská 5,0 1,0 5,0 5,0 62,5 78,5
7 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 58,3 78,3
8 14524 ZŠ Senec Tajovského 5,0 1,0 4,5 3,5 5,0 58,0 77,0
9 13801 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 5,0 0,5 5,0 2,0 46,5 59,0
10 13233 ZŠ s MŠ Badín 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 32,0 53,5
11 13778 ZŠ Bytča Ul. Mieru 5,0 5,0 5,0 36,0 51,0
12934 ZŠ BB Moskovská 5,0 5,0 5,0 36,0 51,0
13 13540 ZŠ Lučenec Vajanského 5,0 0,0 5,0 39,5 49,5
14 14087 SŽS Galileo BA Dudvážska 3,0 5,0 2,0 1,0 33,5 44,5
15 13981 G B. Štiavnica 44,2 44,2
16 13426 ZŠ Rajec Lipová 44,0 44,0
17 13303 ZŠ LM Jura Janošku 42,0 42,0
18 13800 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 5,0 0,5 35,5 41,0
19 14028 SŽS Galileo BA Dudvážska 37,5 37,5
20 13676 ZŠ Svit Komenského 4,5 0,5 1,0 0,5 29,5 36,0
13319 ZŠ Ivanka pri Dunaji 5,0 31,0 36,0
22 14037 SŽS Galileo BA Dudvážska 35,0 35,0
23 13736 ZŠ Ochodnica, Hlavná 34,5 34,5
24 13991 ZŠ Svit Komenského 31,0 31,0
25 13359 ZŠ SNV Markušovská 27,5 27,5
26 13772 ZŠ Senec Tajovského 5,0 3,5 5,0 2,0 11,0 26,5
27 13302 ZŠ LM Jura Janošku 24,0 24,0
28 14160 ZŠ LM Jura Janošku 20,0 20,0
14195 SŽS Galileo BA Dudvážska 20,0 20,0
30 12848 ZŠ KE Bernolákova 19,0 19,0
31 14021 ZŠ BB Spojová 18,5 18,5
14161 ZŠ BA P. Horova 18,5 18,5
33 13537 ZŠ Lučenec Vajanského 17,0 17,0
34 13112 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 16,5 16,5
35 14095 CZŠ Narnia PK Komenského 15,5 15,5
36 13799 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 15,3 15,3
37 13914 ZŠ BA Medzilaborecká 15,0 15,0
13512 ZŠ Senec Tajovského 15,0 15,0
39 13965 ZŠ Krupina Školská 14,5 14,5
40 13249 ZŠ PP Dostojevského 13,5 13,5
41 14090 ZŠ Lučenec Vajanského 13,0 13,0
42 13793 ZŠ Stupava 12,0 12,0
43 13780 ZŠ Prešov Šmeralova 11,2 11,2
44 13304 ZŠ LM Jura Janošku 11,0 11,0
45 13836 ZŠ Svit Komenského 10,5 10,5
13842 ZŠ Svit Komenského 10,5 10,5
47 13856 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 10,0 10,0
48 13468 ZŠ SNV Markušovská 9,3 9,3
49 14148 ZŠ PP Dostojevského 5,5 5,5
14000 ZŠ s MŠ Smolník 5,5 5,5
13684 ZŠ PP Dostojevského 5,5 5,5
52 14197 ZŠ Lednické Rovne 5,0 5,0
53 13276 CZŠ Vranov n. T. J. Pavla II. 3,5 3,5
54 13825 ZŠ SNV Markušovská 1,5 1,5
55 14017 ZŠ Svit Komenského 1,0 1,0
14203 ZŠ Vysoká n. Kysucou 1,0 1,0
57 14178 ZŠ SNV Markušovská 0,5 0,5
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13988 G BA Bilíkova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0 100,0
2 13275 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0 99,0
3 13229 GMA BA Jesenského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0 98,0
4 13258 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,5 96,5
5 13240 SŠ BA Čachtická - de La Salle 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 71,0 95,5
6 13992 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,5 94,5
7 13586 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,9 3,5 5,0 70,5 93,9
8 14115 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 69,0 89,0
9 14272 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 64,0 88,5
10 14022 GAMČA BA Grösslingová 4,5 5,0 4,9 3,5 5,0 64,5 87,4
11 13383 G Nitra Párovská 5,0 1,0 5,0 3,0 2,0 68,5 84,5
12 14630 Cirk. SŠ Snina Švermova 4,5 5,0 4,5 67,0 81,0
13 13962 G Nitra Párovská 5,0 0,5 5,0 5,0 5,0 58,5 79,0
14 14103 G BA Bilíkova 5,0 5,0 5,0 3,0 4,5 55,2 77,7
15 14196 Cirk. SŠ Humenné Duchnovičova 5,0 1,0 4,5 4,5 4,0 56,0 75,0
16 14019 G sv.Uršule BA Nedbalova 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 49,0 71,5
17 14510 G P.Coubertina Piešťany 5,0 1,0 2,5 5,0 57,5 71,0
18 13851 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 4,5 55,0 69,5
19 13912 G KE Alejová 5,0 0,5 5,0 2,0 3,0 50,0 65,5
20 13353 ŠpMNDaG BA Skalická 64,5 64,5
21 14157 G Pezinok Senecká 5,0 1,0 5,0 2,0 1,5 44,5 59,0
22 14085 SG KE Dneperská 4,5 1,0 5,0 2,0 1,0 45,0 58,5
23 14110 SŠ BA Novohradská 5,0 3,0 45,0 53,0
24 13726 SŠ BA Košická 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 31,0 52,0
25 14032 SŠ BA Novohradská 43,5 43,5
13835 G Nitra Párovská 2,5 0,0 5,0 2,0 1,0 33,0 43,5
27 14016 G KE Alejová 5,0 1,0 0,0 3,0 32,5 41,5
28 14008 G F.G.Lorcu BA Hronská 39,5 39,5
29 14101 Evanj. G KE Škultétyho 38,0 38,0
30 14179 Cirk. SŠ Snina Švermova 36,5 36,5
31 13785 SŠ BA Novohradská 34,5 34,5
32 14171 Cirk. SŠ Snina Švermova 30,0 30,0
33 13974 Piar. G TN Palackého 4,5 0,0 4,9 5,0 2,0 8,5 24,9
34 14357 SG Lučenec Gemerská 23,5 23,5
35 14005 SŠ PP D. Tatarku 22,5 22,5
36 14013 G Nitra Párovská 20,0 20,0
37 13606 SZŠ Cenada BA Majerníkova 19,5 19,5
38 14544 GĽŠ TN 1. mája 18,5 18,5
39 13346 G F.G.Lorcu BA Hronská 17,0 17,0
14156 G Pezinok Senecká 17,0 17,0
41 13314 G Prievidza Matice slovenskej 16,5 16,5
42 14052 G F.G.Lorcu BA Hronská 14,0 14,0
13843 G F.G.Lorcu BA Hronská 14,0 14,0
44 13948 SG Lučenec Gemerská 12,5 12,5
14130 G KE Alejová 12,5 12,5
46 14155 G Pezinok Senecká 11,0 11,0
47 14039 SZŠ Cenada BA Majerníkova 9,2 9,2
48 14076 G KE Alejová 9,0 9,0
49 14184 G Lučenec Haličská cesta 8,5 8,5
14209 G PP Kukučínova 8,5 8,5
51 14129 Kat. G BB Hurbanova 8,0 8,0
52 14050 G F.G.Lorcu BA Hronská 7,5 7,5
53 14098 G F.G.Lorcu BA Hronská 7,0 7,0
54 14174 Cirk. SŠ Snina Švermova 5,5 5,5
55 14111 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0
14181 Cirk. SŠ Snina Švermova 5,0 5,0
57 13973 Cirk. SŠ D. Kubín Okružná 4,5 4,5
58 14180 Cirk. SŠ Snina Švermova 3,0 3,0
59 14122 GLN BA Tomášikova 2,0 2,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13480 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0 98,0
2 13328 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,5 97,5
3 13330 G Pezinok Senecká 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 70,0 94,0
4 13490 GAB Senec Lichnerova 5,0 1,5 4,9 5,0 5,0 71,4 92,8
5 13517 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 1,5 5,0 4,0 4,0 72,8 92,3
6 13968 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 67,0 92,0
7 12787 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 66,5 91,5
8 12593 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 64,7 89,7
9 13913 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 62,8 87,8
10 13352 G BA Vazovova 4,0 1,0 4,5 5,0 5,0 67,5 87,0
11 13794 SŠ BA Novohradská 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 61,0 85,5
12 14399 G KE Alejová 5,0 1,0 5,0 4,5 5,0 63,5 84,0
13 14084 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 59,0 83,0
14 13057 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,0 62,0 81,0
15 13054 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 1,0 5,0 69,0 80,0
16 12784 SŠ BA Novohradská 3,5 1,0 4,9 5,0 2,5 62,5 79,4
17 13993 GMA BA Jesenského 5,0 5,0 2,5 5,0 60,0 77,5
18 13504 G BA Bilíkova 5,0 5,0 4,9 5,0 4,5 52,5 76,9
19 13927 GĽŠ TN 1. mája 5,0 1,0 5,0 2,5 2,5 58,5 74,5
13828 GAV Levice Mierová 5,0 5,0 3,0 0,0 1,0 60,5 74,5
21 14082 SŠ BA Novohradská 5,0 3,0 4,0 4,0 1,0 51,0 68,0
22 13921 Cirk. SŠ D. Kubín Okružná 61,0 61,0
23 13252 SŠ BA Novohradská 5,0 1,0 5,0 1,0 3,0 44,0 59,0
24 13976 SŠ BA Bachova 56,0 56,0
25 13232 SŠ BA Novohradská 4,5 1,0 5,0 2,0 4,7 38,3 55,5
26 13483 GAV Levice Mierová 4,0 1,0 3,0 3,5 38,0 49,5
27 13427 Evanj. lýc. BA Vranovská 41,0 41,0
28 13869 SKŠ NR Farská 40,5 40,5
29 13526 ŠG TT Jána Bottu 4,5 1,0 34,0 39,5
30 13953 G Nitra Párovská 39,0 39,0
31 13527 ŠG TT Jána Bottu 30,5 30,5
32 13984 ŠpMNDaG BA Skalická 24,0 24,0
33 13906 G KE Alejová 23,5 23,5
34 14061 GAB Senec Lichnerova 22,0 22,0
35 14024 G BA Bilíkova 21,0 21,0
14223 GĽŠ TN 1. mája 21,0 21,0
13966 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 16,0 21,0
38 14014 G F.G.Lorcu BA Hronská 2,0 0,0 4,5 0,0 11,0 17,5
39 13619 SG Lučenec Gemerská 16,5 16,5
40 14048 G F.G.Lorcu BA Hronská 13,0 13,0
41 14117 SŠ PP D. Tatarku 10,0 10,0
42 13529 ŠG TT Jána Bottu 9,0 9,0
13477 SZŠ Lučenec Gemerská 9,0 9,0
44 13995 SZŠ Cenada BA Majerníkova 6,5 6,5
13901 GĽŠ TN 1. mája 6,5 6,5
46 13936 SZŠ Cenada BA Majerníkova 5,5 5,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI