Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-7 - 35. ročník - šk. rok 2017/2018

Priebežná výsledková listina po 1. sérii

Kategória: 5 6 7 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13999 SZŠ CENADA BA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
14547 ZŠ BA Mierová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
14548 SŠ BA Bachova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13957 CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13325 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
14481 ZŠ BA Sokolíkova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13830 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
14303 G BA Haanova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
14477 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
14507 ZŠ s MŠ BA Hargašova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
11 14323 SŠ BA Bachova 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
14527 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
14248 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 24,5
14368 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 24,5
15 14413 ZŠ ZA Gaštanová 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 0,0 24,0
16 14448 ZŠ TN Bezručova 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,5
14306 ZŠ BA Beňovského 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 0,0 23,5
18 14100 ZŠ BA Nedbalova 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,0
19 14654 G BA Haanova 5,0 3,5 5,0 5,0 4,0 0,0 22,5
20 14403 ZŠ BB Trieda SNP 5,0 4,5 5,0 5,0 2,5 0,0 22,0
21 14505 ZŠ BA Podzáhradná 5,0 2,0 5,0 5,0 4,7 0,0 21,7
14492 PYP BA Novohradská 3,0 4,0 5,0 5,0 4,7 0,0 21,7
23 14473 SŠ BA Košická 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 0,0 21,5
14346 SZŠ ZA Oravská cesta 5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 0,0 21,5
14642 ZŠ PP Dostojevského 5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 0,0 21,5
26 14493 SŠ BA Košická 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 0,0 21,0
14571 SŠ BA Košická 5,0 1,5 4,5 5,0 5,0 0,0 21,0
28 14483 PYP BA Novohradská 5,0 1,5 5,0 5,0 4,0 0,0 20,5
14598 ZŠ Humenné Štefánikova 3,5 5,0 5,0 4,5 2,5 0,0 20,5
30 14326 SŠ BA Košická 4,5 2,5 5,0 5,0 3,0 0,0 20,0
14383 ZŠ BA Podzáhradná 3,5 2,0 5,0 5,0 4,5 0,0 20,0
14522 ZŠ Tomášov 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
14506 SŽS Galileo BA Dudvážska 5,0 1,5 5,0 5,0 3,5 0,0 20,0
34 13924 3,0 1,5 4,5 5,0 5,0 0,0 19,0
14226 SŠ BA Košická 5,0 0,5 5,0 5,0 3,5 0,0 19,0
36 14356 ZŠ Senec Mlynská 5,0 1,5 3,0 5,0 4,0 0,0 18,5
14520 SŽS Galileo BA Dudvážska 3,5 1,5 5,0 5,0 3,5 0,0 18,5
14558 SŽS Galileo BA Dudvážska 5,0 1,5 4,5 4,0 3,5 0,0 18,5
14429 PYP BA Novohradská 3,0 2,5 4,0 5,0 4,0 0,0 18,5
14586 ZŠ BB Golianova 5,0 1,5 3,5 4,5 4,0 0,0 18,5
41 14433 ZŠ BA Podzáhradná 3,0 1,5 5,0 4,5 3,5 0,0 17,5
42 14186 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 2,5 1,0 3,5 0,0 17,0
14575 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 5,0 2,0 0,0 17,0
44 14467 ZŠ TN Veľkomoravská 2,0 3,5 5,0 5,0 0,0 15,5
45 14595 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 5,0 1,5 5,0 3,0 0,0 14,5
14426 ZŠ SNV Markušovská 3,5 1,5 5,0 4,5 0,0 14,5
14499 ZŠ s MŠ Brezno Pionierska 4 1,5 1,5 5,0 4,0 2,5 0,0 14,5
48 14563 SŽS Galileo BA Dudvážska 3,0 1,5 5,0 1,5 2,5 0,0 13,5
49 14405 ZŠ Prešov Kúpeľná 1,0 4,0 1,0 5,0 2,0 0,0 13,0
50 14542 SŠ BA Košická 5,0 1,0 5,0 0,0 11,0
51 14490 3,5 1,5 5,0 0,0 10,0
52 14551 SŽS Galileo BA Dudvážska 1,5 1,5 1,0 2,0 2,5 0,0 8,5
53 14646 CZŠ sv. Gorazda Prešov 0,5 0,5 4,5 0,0 5,5
54 14633 ZŠ BB Trieda SNP 5,0 0,0 5,0
14355 5,0 0,0 5,0
56 14362 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 3,0
14449 ZŠ ZA Gaštanová 3,0 0,0 3,0
58 14619 ZŠ Rajec Lipová 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 2,5
59 14339 CZŠ Piešťany Štefánikova 0,0 1,5 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14400 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 14305 ZŠ s MŠ P. P. Gojdiča, PO 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
3 14591 CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
4 14566 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 0,0 23,5
13903 SŠ BA Košická 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 0,0 23,5
6 14332 ZŠ BB Moskovská 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 0,0 22,5
14594 5,0 4,5 4,0 4,0 5,0 0,0 22,5
8 14495 SŽS Galileo BA Dudvážska 5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 0,0 21,5
14444 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 4,0 3,0 4,5 0,0 21,5
10 14556 4,5 4,0 5,0 4,0 3,5 0,0 21,0
11 14147 ZŠ PP Dostojevského 5,0 3,0 5,0 4,0 3,5 0,0 20,5
12 14452 ZŠ KE Bernolákova 3,5 4,0 5,0 4,0 3,5 0,0 20,0
14334 5,0 0,5 5,0 4,5 5,0 0,0 20,0
14 14602 ZŠ Smižany Smreková 5,0 1,5 4,5 4,5 3,5 0,0 19,0
14618 ZŠ Nová Baňa Školská 5,0 0,5 5,0 4,0 4,5 0,0 19,0
14431 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 5,0 1,5 5,0 5,0 2,5 0,0 19,0
17 13498 ZŠ s MŠ PP Francisciho 4,5 5,0 4,0 5,0 0,0 18,5
14394 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 5,0 1,5 5,0 4,5 2,5 0,0 18,5
12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 4,5 5,0 5,0 4,0 0,0 18,5
20 14464 ZŠ s MŠ Likavka 4,5 1,5 5,0 4,0 2,5 0,0 17,5
21 12840 ZŠ SNV Hutnícka 5,0 1,5 5,0 2,0 3,5 0,0 17,0
14439 ZŠ s MŠ P. P. Gojdiča, PO 5,0 4,0 4,0 1,0 3,0 0,0 17,0
14555 ZŠ s MŠ Likavka 5,0 1,5 5,0 2,0 3,5 0,0 17,0
14395 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 5,0 1,5 5,0 3,0 2,5 0,0 17,0
25 14360 CZŠ Piešťany Štefánikova 3,0 5,0 1,5 4,0 3,0 0,0 16,5
26 14127 CZŠ Narnia PK Komenského 3,0 1,5 4,0 4,0 3,5 0,0 16,0
27 14124 ZŠ s MŠ P. P. Gojdiča, PO 5,0 5,0 4,5 0,0 14,5
28 14626 ZŠ Lipová 1,0 1,5 5,0 4,0 2,5 0,0 14,0
14033 CZŠ Narnia PK Komenského 3,0 1,5 5,0 1,0 3,5 0,0 14,0
30 14277 ZŠ s MŠ Hermanovce 1,0 5,0 4,5 1,0 2,0 0,0 13,5
14504 2,5 0,0 4,5 3,0 3,5 0,0 13,5
32 14320 1.SG BA Bajkalská 1,5 1,5 3,5 4,0 2,5 0,0 13,0
14285 ZŠ Výčapy - 1,5 1,5 3,5 2,0 4,5 0,0 13,0
34 14475 1,5 4,5 4,0 2,5 0,0 12,5
35 14629 ZŠ Šamorín Kláštorná 5,0 0,5 2,5 1,5 2,5 0,0 12,0
14562 ZŠ TT Halenárska 4,5 4,0 1,0 0,0 2,5 0,0 12,0
37 14412 ZŠ BB Spojová 3,0 0,5 2,5 1,0 4,0 0,0 11,0
38 14422 ZŠ Zákopčie 2,5 0,5 1,5 1,5 3,5 0,0 9,5
39 14643 ZŠ PP Dostojevského 1,0 1,5 0,5 1,5 3,0 0,0 7,5
40 14628 ZŠ Šamorín Kláštorná 0,0 1,5 0,0 0,0 3,5 0,0 5,0
41 14539 3,5 0,0 3,5
42 14587 ZŠ MI Kpt. Nálepku 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0
43 14384 ZŠ s MŠ Mútne 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5
44 14351 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13513 ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13514 ZŠ Ivanka pri Dunaji 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
14255 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
4 13213 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
14621 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
14309 ZŠ SNV O. Kožucha 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
7 13818 ZŠ BA Lachova 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
8 13624 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 23,0
13648 ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 0,0 23,0
14254 CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 5,0 3,5 4,5 0,0 23,0
14319 CZŠ Námestovo Komenského 5,0 3,5 5,0 4,5 5,0 0,0 23,0
12 13331 ZŠ BA Tupolevova 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 0,0 22,5
13345 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 3,5 5,0 4,0 5,0 0,0 22,5
14 14557 ZŠ Prešov Bajkalská 5,0 5,0 4,5 3,5 3,0 0,0 21,0
15 14546 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 2,5 5,0 3,5 4,5 0,0 20,5
16 14364 ZŠ BB Golianova 5,0 1,5 5,0 3,5 5,0 0,0 20,0
14530 ZŠ BB Spojová 5,0 1,5 5,0 4,0 4,5 0,0 20,0
18 13456 ZŠ Vysoká n. Kysucou 5,0 3,5 5,0 2,0 4,0 0,0 19,5
14531 5,0 2,0 5,0 4,0 3,5 0,0 19,5
20 14552 ZŠ Prešov Šmeralova 5,0 1,5 5,0 2,5 4,5 0,0 18,5
13268 4,0 5,0 4,5 5,0 0,0 18,5
14582 ZŠ Modra Komenského 5,0 5,0 5,0 3,5 0,0 18,5
23 14584 ZŠ Modra Komenského 3,5 1,5 4,5 5,0 3,5 0,0 18,0
24 14440 ZŠ Slovinky 2,5 2,0 5,0 3,5 4,0 0,0 17,0
14009 ZŠ KE L. Novomeského 5,0 0,0 5,0 2,5 4,5 0,0 17,0
14622 ZŠ PB Sídl. SNP 5,0 0,5 5,0 2,0 4,5 0,0 17,0
14564 4,5 5,0 4,5 3,0 0,0 17,0
28 14437 ZŠ s MŠ Likavka 5,0 2,0 5,0 1,0 3,5 0,0 16,5
29 14632 ZŠ BB Trieda SNP 5,0 1,5 5,0 1,0 3,5 0,0 16,0
30 14526 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 1,5 5,0 3,0 0,0 14,5
31 13941 ZŠ Zákopčie 2,5 1,5 5,0 1,5 3,5 0,0 14,0
32 13360 ZŠ SNV Markušovská 5,0 1,5 5,0 2,0 0,0 13,5
14438 ZŠ s MŠ Likavka 5,0 0,5 4,5 0,5 3,0 0,0 13,5
34 14635 ZŠ Humenné Štefánikova 1,5 1,5 4,5 2,0 3,5 0,0 13,0
35 13354 ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 2,0 0,0 12,0
14443 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 5,0 3,5 0,0 3,5 0,0 12,0
37 13210 SZŠ BA Bajkalská 2,5 1,5 4,0 2,5 0,0 10,5
14553 ZŠ Lipany Komenského 1,5 1,5 4,5 3,0 0,0 10,5
39 14511 SZŠ ZA Oravská cesta 1,5 1,0 0,0 5,0 2,5 0,0 10,0
40 14543 CZŠ Narnia PK Komenského 1,5 1,5 1,0 2,5 2,5 0,0 9,0
14404 ZŠ s VJM Pozba 3,5 0,5 1,0 0,5 3,5 0,0 9,0
42 14565 CZŠ Narnia PK Komenského 1,0 1,0 4,5 1,5 0,0 8,0
43 13402 CZŠ Piešťany Štefánikova 4,5 2,0 0,0 6,5
44 14614 ZŠ Lednické Rovne 3,0 1,5 0,0 4,5
45 13583 ZŠ PP Dostojevského 1,0 1,0 1,5 0,0 3,5
46 14615 ZŠ Lednické Rovne 1,5 1,5 0,0 3,0
47 14610 ZŠ Zohor 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0
14453 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 2,0
49 14513 ZŠ s MŠ Horná Kráľová 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14068 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13970 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13972 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
14222 G BA Bilíkova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
5 14047 Evanj. lýc. BA Vranovská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 24,5
14480 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
14386 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
8 13930 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 0,0 24,0
9 14327 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 0,0 23,5
14092 G Lučenec Haličská cesta 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 0,0 23,5
11 14537 G KE Alejová 5,0 5,0 4,5 3,5 4,5 0,0 22,5
13967 G SNV Javorová 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0 0,0 22,5
13 14484 G LM M. M. Hodžu 5,0 3,0 5,0 5,0 3,5 0,0 21,5
14168 G ZA Varšavská 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 0,0 21,5
15 13893 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 1,5 5,0 4,5 5,0 0,0 21,0
14010 G ZA Varšavská 5,0 2,5 4,5 4,0 5,0 0,0 21,0
13885 GAMČA BA Grösslingová 5,0 2,0 4,5 4,5 5,0 0,0 21,0
18 14588 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 4,5 5,0 2,0 4,0 0,0 20,5
14284 SŠ BA Novohradská 5,0 1,5 4,5 5,0 4,5 0,0 20,5
20 14496 5,0 2,0 5,0 4,0 4,0 0,0 20,0
14471 G PP Kukučínova 5,0 2,5 4,5 4,0 4,0 0,0 20,0
22 14329 GAMČA BA Grösslingová 5,0 1,5 4,0 4,5 4,0 0,0 19,0
14375 GAB Senec Lichnerova 5,0 1,5 5,0 3,0 4,5 0,0 19,0
14623 G Pezinok Senecká 5,0 1,5 4,5 4,0 4,0 0,0 19,0
14502 GAB Senec Lichnerova 3,0 5,0 4,5 2,0 4,5 0,0 19,0
14596 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 3,5 4,0 2,5 0,0 19,0
27 14067 PYP BA Novohradská 1,5 4,5 4,5 3,5 4,5 0,0 18,5
28 13840 G TT Hviezdoslavova 3,0 3,0 4,5 2,5 4,5 0,0 17,5
14379 G Pezinok Senecká 5,0 1,5 3,5 3,5 4,0 0,0 17,5
14541 G PP Kukučínova 5,0 0,0 4,0 4,0 4,5 0,0 17,5
31 14310 G Nitra Párovská 5,0 1,5 3,0 2,5 4,5 0,0 16,5
32 14517 G F.G.Lorcu BA Hronská 3,0 1,5 4,5 3,0 3,5 0,0 15,5
14515 G F.G.Lorcu BA Hronská 1,5 1,5 5,0 4,0 3,5 0,0 15,5
34 14561 G BA Bilíkova 4,0 0,5 4,5 2,0 3,5 0,0 14,5
35 14534 GAMČA BA Grösslingová 1,5 1,5 5,0 1,5 3,5 0,0 13,0
14382 G BA Bilíkova 2,5 1,0 4,5 1,5 3,5 0,0 13,0
37 14491 G Nitra Párovská 3,5 5,0 3,5 0,0 12,0
38 14282 G NZ M.R.Štefánika 5,0 1,0 1,0 1,0 2,5 0,0 10,5
39 14536 Piar. G TN Palackého 1,0 1,5 2,0 2,0 3,5 0,0 10,0
40 14535 G PP Kukučínova 5,0 4,0 0,0 9,0
41 14460 G Prievidza Matice slovenskej 1,5 1,5 2,5 3,0 0,0 8,5
14569 G F.G.Lorcu BA Hronská 1,0 1,0 3,5 3,0 0,0 0,0 8,5
14461 3,5 0,5 3,5 1,0 0,0 8,5
44 14463 0,0 0,5 3,0 0,5 2,5 0,0 6,5
14401 SG Lučenec Gemerská 0,5 1,5 1,0 0,5 3,0 0,0 6,5
46 14419 SG Lučenec Gemerská 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 0,0 6,0
13814 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 1,0 0,0 6,0
48 14462 0,5 1,5 0,5 0,5 1,0 0,0 4,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13240 SŠ BA Čachtická - de La Salle 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
14272 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13988 G BA Bilíkova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13258 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13383 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13275 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
7 14450 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 24,5
13729 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
14022 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
10 14519 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 0,0 24,0
14103 G BA Bilíkova 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 0,0 24,0
14129 Kat. G BB Hurbanova 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 0,0 24,0
13586 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 0,0 24,0
14 14110 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 0,0 23,5
14131 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 0,0 23,5
14498 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 0,0 23,5
14494 SŠ BA Metodova 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 0,0 23,5
18 14512 GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 4,5 3,0 5,0 0,0 22,5
19 14532 Cirk. SŠ D. Kubín Okružná 5,0 4,0 5,0 4,0 3,5 0,0 21,5
20 14540 G BA Bilíkova 5,0 0,5 5,0 5,0 5,0 0,0 20,5
13912 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 1,0 4,5 0,0 20,5
14510 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 4,5 1,0 0,0 20,5
14130 G KE Alejová 5,0 1,5 4,5 5,0 4,5 0,0 20,5
24 14016 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
13992 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
14196 Cirk. SŠ Humenné Duchnovičova 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
27 14423 5,0 1,5 5,0 4,0 4,0 0,0 19,5
13726 SŠ BA Novohradská 5,0 1,5 5,0 3,0 5,0 0,0 19,5
14432 G PP Kukučínova 5,0 4,5 3,5 3,0 3,5 0,0 19,5
14357 SG Lučenec Gemerská 5,0 3,0 5,0 3,0 3,5 0,0 19,5
31 14388 SŠ PP D. Tatarku 5,0 1,5 5,0 2,0 5,0 0,0 18,5
32 14573 G KE Alejová 5,0 5,0 3,5 4,5 0,0 18,0
14630 Cirk. SŠ Snina Švermova 5,0 2,5 5,0 3,0 2,5 0,0 18,0
14019 G sv.Uršule BA Nedbalova 3,5 5,0 5,0 4,5 0,0 18,0
13851 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 4,0 4,0 0,0 18,0
36 13835 G Nitra Párovská 5,0 0,5 3,5 4,5 4,0 0,0 17,5
37 14428 GĽŠ TN 1. mája 2,5 1,5 5,0 3,0 4,5 0,0 16,5
38 14434 GĽŠ TN 1. mája 2,5 1,5 5,0 3,0 4,0 0,0 16,0
14479 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 1,5 5,0 0,5 4,0 0,0 16,0
40 14550 G Sereď Kostolná 5,0 2,5 4,0 3,5 0,0 15,0
41 14291 G F.G.Lorcu BA Hronská 2,5 1,5 2,5 2,5 4,0 0,0 13,0
42 14673 Piar. G TN Palackého 0,0 2,5 2,5 3,5 3,5 0,0 12,0
43 14486 G Lipany Komenského 1,0 0,5 4,5 0,0 4,0 0,0 10,0
44 14353 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 0,0 1,0 0,0 6,0
14417 0,0 0,5 0,0 2,5 3,0 0,0 6,0
46 14098 G F.G.Lorcu BA Hronská 1,0 3,5 0,0 4,5
47 13948 SG Lučenec Gemerská 0,5 0,5 2,0 0,0 3,0
14253 1.SG BA Bajkalská 3,0 0,0 3,0
49 14358 SG Lučenec Gemerská 0,0 0,0 0,5 0,0 1,5 0,0 2,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI