Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-7 - 35. ročník - šk. rok 2017/2018

Konečná výsledková listina po 4. sérii

Kategória: 5 6 7 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14477 ZŠ KE Bernolákova 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 75,0 99,7
2 13325 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 75,0 99,5
3 13830 CZŠ BA Osloboditeľská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 73,5 98,0
13999 SZŠ CENADA BA 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 74,5 98,0
14368 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0 98,0
6 14481 ZŠ BA Sokolíkova 4,0 5,0 4,5 5,0 4,0 73,5 96,0
7 13957 CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 69,0 93,0
8 14100 ZŠ BA Nedbalova 5,0 5,0 3,0 4,5 3,5 70,0 91,0
9 14527 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 65,5 90,0
14306 ZŠ BA Beňovského 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 67,5 90,0
14448 ZŠ TN Bezručova 2,0 5,0 4,5 5,0 4,5 69,0 90,0
12 14248 Waldorfská ZŠ Brno 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 65,5 89,0
13 14507 ZŠ s MŠ BA Hargašova 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0 83,0
14 14522 ZŠ Tomášov 1,5 5,0 3,5 5,0 5,0 62,5 82,5
15 14186 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 58,0 81,0
16 14403 ZŠ BB Trieda SNP 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 58,0 80,5
17 14654 SZŠ Felix, BA Haanova 3,0 4,5 4,5 63,5 75,5
18 14383 ZŠ BA Podzáhradná 5,0 5,0 3,5 5,0 4,5 51,5 74,5
19 13924 ZŠ TGM Poděbrady 4,0 3,5 4,0 2,5 4,0 55,5 73,5
20 14326 SŠ BA Košická 5,0 5,0 5,0 4,0 3,5 50,5 73,0
21 14571 SŠ BA Košická 1,0 5,0 2,0 4,7 52,0 64,7
22 14226 SŠ BA Košická 60,0 60,0
23 14303 SZŠ Felix, BA Haanova 59,5 59,5
24 14642 ZŠ PP Dostojevského 5,0 4,0 4,5 44,5 58,0
25 14499 ZŠ s MŠ Brezno Pionierska 4 3,0 2,5 2,5 4,7 3,5 38,0 54,2
26 14323 SŠ BA Bachova 49,5 49,5
14595 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 49,5 49,5
28 14467 ZŠ TN Veľkomoravská 46,5 46,5
29 14433 ZŠ BA Podzáhradná 45,5 45,5
30 14473 SŠ BA Košická 45,0 45,0
31 14413 ZŠ ZA Gaštanová 2,0 5,0 5,0 4,5 3,5 24,0 44,0
32 14505 ZŠ BA Podzáhradná 40,7 40,7
33 14547 ZŠ BA Mierová 39,5 39,5
34 14356 ZŠ Senec Mlynská 38,0 38,0
35 14490 ZŠ TGM Poděbrady 3,0 2,5 29,0 34,5
36 14542 SŠ BA Košická 31,0 31,0
37 14548 SŠ BA Bachova 25,0 25,0
14563 SŽS Galileo BA Dudvážska 25,0 25,0
39 14697 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 24,0
40 14492 PYP BA Novohradská 21,7 21,7
41 14346 SZŠ ZA Oravská cesta 21,5 21,5
42 14493 SŠ BA Košická 21,0 21,0
43 14598 ZŠ Humenné Štefánikova 20,5 20,5
14483 PYP BA Novohradská 20,5 20,5
45 14506 SŽS Galileo BA Dudvážska 20,0 20,0
46 14683 SŠ BA Košická 19,5 19,5
47 14558 SŽS Galileo BA Dudvážska 18,5 18,5
14429 PYP BA Novohradská 18,5 18,5
14586 ZŠ BB Golianova 18,5 18,5
14520 SŽS Galileo BA Dudvážska 18,5 18,5
51 14575 CZŠ sv. Gorazda Prešov 17,0 17,0
52 14426 ZŠ SNV Markušovská 14,5 14,5
53 14405 ZŠ Prešov Kúpeľná 13,0 13,0
54 14551 SŽS Galileo BA Dudvážska 8,5 8,5
55 14646 CZŠ sv. Gorazda Prešov 0,0 7,5 7,5
56 14633 ZŠ BB Trieda SNP 5,0 5,0
14355 ZŠ BA Svätej rodiny 5,0 5,0
58 14362 SZŠ Felix, BA Haanova 3,0 3,0
14449 ZŠ ZA Gaštanová 3,0 3,0
60 14619 ZŠ Rajec Lipová 2,5 2,5
61 14339 CZŠ Piešťany Štefánikova 2,0 2,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14305 ZŠ s MŠ P. P. Gojdiča, PO 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 73,5 98,0
2 14566 ZŠ BB Narnia 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 64,5 88,0
3 14400 ZŠ KE Bernolákova 5,0 1,5 5,0 5,0 4,5 64,8 85,8
4 14394 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 55,5 79,5
5 14594 SZŠ Felix, BA Haanova 4,0 5,0 3,0 4,5 3,5 58,0 78,0
14444 CZŠ Piešťany Štefánikova 1,5 5,0 5,0 5,0 3,5 58,0 78,0
7 14618 ZŠ Nová Baňa Školská 1,0 5,0 2,0 5,0 4,5 59,0 76,5
8 13498 ZŠ s MŠ PP Francisciho 3,5 3,0 4,5 4,5 4,5 54,0 74,0
9 14431 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 5,0 5,0 2,5 5,0 4,5 51,5 73,5
14147 ZŠ PP Dostojevského 0,0 5,0 3,5 5,0 3,5 56,5 73,5
11 13903 SŠ BA Košická 3,5 5,0 5,0 5,0 54,0 72,5
14332 ZŠ BB Moskovská 4,0 5,0 4,5 5,0 2,5 51,5 72,5
13 14452 ZŠ KE Bernolákova 3,5 5,0 3,5 4,0 2,0 53,5 71,5
14 14591 CZŠ Narnia PK Komenského 3,0 67,0 70,0
15 14334 ZŠ Humenné 4,0 5,0 5,0 4,0 2,5 49,0 69,5
16 14495 SŽS Galileo BA Dudvážska 61,5 61,5
17 12840 ZŠ SNV Hutnícka 1,5 5,0 3,0 4,0 0,0 47,0 60,5
18 14556 ZŠ Domaniža 1,0 3,5 3,5 50,5 58,5
19 12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 48,5 48,5
20 14127 CZŠ Narnia PK Komenského 1,0 2,5 3,5 2,5 2,5 35,0 47,0
14033 CZŠ Narnia PK Komenského 47,0 47,0
22 14475 SŽS Galileo BA Dudvážska 3,0 3,0 0,0 2,0 32,5 40,5
23 14395 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 34,0 34,0
24 14439 ZŠ s MŠ P. P. Gojdiča, PO 33,5 33,5
14124 ZŠ s MŠ P. P. Gojdiča, PO 33,5 33,5
26 14666 ZŠ ZV Nám. mládeže 32,0 32,0
27 14555 ZŠ s MŠ Likavka 23,0 23,0
28 14277 ZŠ s MŠ Hermanovce 22,5 22,5
29 14562 ZŠ TT Halenárska 20,5 20,5
14422 ZŠ Zákopčie 20,5 20,5
31 14602 ZŠ Smižany Smreková 19,0 19,0
32 14412 ZŠ BB Spojová 18,5 18,5
33 14464 ZŠ s MŠ Likavka 17,5 17,5
34 14320 1.SG BA Bajkalská 16,5 16,5
14360 CZŠ Piešťany Štefánikova 16,5 16,5
36 14626 ZŠ Lipová 14,0 14,0
37 14504 ZŠ BB Spojová 13,5 13,5
38 14285 ZŠ Výčapy - 13,0 13,0
39 14629 ZŠ Šamorín Kláštorná 12,0 12,0
40 14643 ZŠ PP Dostojevského 7,5 7,5
41 14628 ZŠ Šamorín Kláštorná 7,0 7,0
42 14691 ZŠ Prešov Šmeralova 5,5 5,5
43 14539 CZŠ Narnia BA Beňadická 3,5 3,5
44 14587 ZŠ MI Kpt. Nálepku 3,0 3,0
45 14384 ZŠ s MŠ Mútne 1,5 1,5
46 14351 CZŠ Piešťany Štefánikova 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13818 ZŠ BA Lachova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,5 98,5
2 13513 ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 71,0 95,0
3 13514 ZŠ Ivanka pri Dunaji 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 70,0 94,5
4 13213 ZŠ s MŠ TT Vančurova 3,5 5,0 5,0 5,0 4,5 70,5 93,5
5 13331 ZŠ BA Tupolevova 5,0 5,0 4,5 5,0 3,5 68,5 91,5
6 14557 ZŠ Prešov Bajkalská 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 66,5 88,5
13624 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 5,0 5,0 4,0 5,0 3,5 66,0 88,5
8 13345 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 62,5 87,0
9 14621 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 61,5 86,5
10 14364 ZŠ BB Golianova 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 61,5 84,0
11 13648 ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 3,5 5,0 5,0 4,5 4,5 61,0 83,5
12 14254 CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 58,0 82,5
13 13456 ZŠ Vysoká n. Kysucou 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 57,5 80,5
14 14309 ZŠ SNV O. Kožucha 4,0 5,0 5,0 4,5 61,5 80,0
15 14582 ZŠ Modra Komenského 5,0 3,0 5,0 4,5 62,0 79,5
16 14255 ZŠ Slovinky 1,5 5,0 4,5 5,0 3,5 58,5 78,0
17 14546 CZŠ sv. Gorazda Prešov 2,0 5,0 5,0 4,7 4,5 54,0 75,2
18 14440 ZŠ Slovinky 1,0 5,0 4,0 5,0 3,5 45,8 64,3
19 14552 ZŠ Prešov Šmeralova 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 44,0 63,0
20 13941 ZŠ Zákopčie 3,5 0,5 2,5 5,0 2,0 40,5 54,0
21 14319 CZŠ Námestovo Komenského 53,5 53,5
22 14009 ZŠ KE L. Novomeského 48,0 48,0
23 14437 ZŠ s MŠ Likavka 36,0 36,0
24 14622 ZŠ PB Sídl. SNP 32,0 32,0
25 13268 ZŠ Bytča Ul. Mieru 31,0 31,0
14438 ZŠ s MŠ Likavka 31,0 31,0
27 14584 ZŠ Modra Komenského 28,5 28,5
28 13402 CZŠ Piešťany Štefánikova 0,0 5,0 1,5 21,5 28,0
29 14526 CZŠ sv. Gorazda Prešov 26,5 26,5
30 14443 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 23,0 23,0
31 14553 ZŠ Lipany Komenského 22,5 22,5
32 14530 ZŠ BB Spojová 20,0 20,0
33 14531 ZŠ Veľké Kapušany 19,5 19,5
13360 ZŠ SNV Markušovská 19,5 19,5
35 13210 SZŠ BA Bajkalská 18,0 18,0
36 14564 ZŠ Lipová 17,0 17,0
37 14632 ZŠ BB Trieda SNP 16,0 16,0
38 14635 ZŠ Humenné Štefánikova 13,0 13,0
39 13354 ZŠ SNV Markušovská 12,0 12,0
40 14511 SZŠ ZA Oravská cesta 10,0 10,0
41 14404 ZŠ s VJM Pozba 9,0 9,0
14543 CZŠ Narnia PK Komenského 9,0 9,0
43 14565 CZŠ Narnia PK Komenského 8,0 8,0
44 13583 ZŠ PP Dostojevského 4,5 4,5
14614 ZŠ Lednické Rovne 4,5 4,5
46 14615 ZŠ Lednické Rovne 3,0 3,0
47 14453 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 2,0 2,0
14610 ZŠ Zohor 2,0 2,0
49 14513 ZŠ s MŠ Horná Kráľová 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13972 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 75,0 100,0
2 13970 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 68,0 92,5
3 14484 G LM M. M. Hodžu 3,5 5,0 5,0 5,0 4,0 66,5 89,0
4 14092 G Lučenec Haličská cesta 5,0 5,0 2,5 5,0 4,0 67,0 88,5
5 14284 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 64,5 88,0
6 14386 G KE Alejová 5,0 5,0 3,5 5,0 4,5 64,5 87,5
7 14537 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 64,0 87,0
8 14327 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,0 3,5 62,5 85,0
9 13930 GAMČA BA Grösslingová 2,5 5,0 3,5 5,0 4,5 62,5 83,0
10 13840 G TT Hviezdoslavova 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 59,0 82,5
14168 G ZA Varšavská 0,0 5,0 5,0 5,0 4,5 63,0 82,5
12 14047 Evanj. lýc. BA Vranovská 5,0 5,0 2,5 5,0 3,5 61,0 82,0
13 14375 GAB Senec Lichnerova 3,0 5,0 4,5 5,0 4,5 59,5 81,5
14 14067 PYP BA Novohradská 3,0 4,0 3,0 5,0 4,0 59,0 78,0
15 13893 G F.G.Lorcu BA Hronská 0,5 5,0 5,0 5,0 3,0 58,0 76,5
16 14010 G ZA Varšavská 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 49,0 72,5
17 14222 G BA Bilíkova 3,5 5,0 3,5 5,0 4,5 50,0 71,5
18 14623 G Pezinok Senecká 1,0 3,0 4,5 5,0 3,0 50,5 67,0
19 14480 G KE Alejová 0,5 5,0 5,0 5,0 3,0 48,0 66,5
20 14471 G PP Kukučínova 0,5 3,5 5,0 4,0 4,0 40,5 57,5
21 14068 SŠ BA Novohradská 55,0 55,0
22 13967 G SNV Javorová 47,5 47,5
23 13885 GAMČA BA Grösslingová 46,5 46,5
24 14496 GAMČA BA Grösslingová 39,5 39,5
25 14502 GAB Senec Lichnerova 36,5 36,5
26 14588 G F.G.Lorcu BA Hronská 35,5 35,5
14329 GAMČA BA Grösslingová 35,5 35,5
28 14541 G PP Kukučínova 0,0 1,5 1,5 26,0 29,0
29 14561 G BA Bilíkova 22,0 22,0
30 14534 GAMČA BA Grösslingová 19,0 19,0
14596 ŠpMNDaG BA Skalická 19,0 19,0
32 14379 G Pezinok Senecká 17,5 17,5
14401 SG Lučenec Gemerská 17,5 17,5
34 14517 G F.G.Lorcu BA Hronská 17,0 17,0
35 14310 G Nitra Párovská 16,5 16,5
36 14515 G F.G.Lorcu BA Hronská 15,5 15,5
37 14569 G F.G.Lorcu BA Hronská 14,5 14,5
38 14535 G PP Kukučínova 14,0 14,0
39 14382 G BA Bilíkova 13,0 13,0
40 14491 G Nitra Párovská 12,0 12,0
41 14282 G NZ M.R.Štefánika 10,5 10,5
42 14536 Piar. G TN Palackého 10,0 10,0
43 14460 G Prievidza Matice slovenskej 8,5 8,5
14461 G Prievidza Matice slovenskej 8,5 8,5
45 14463 G Prievidza Matice slovenskej 6,5 6,5
46 14419 SG Lučenec Gemerská 6,0 6,0
13814 ŠpMNDaG BA Skalická 6,0 6,0
48 14462 G Prievidza Matice slovenskej 4,0 4,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13240 SŠ BA Čachtická - de La Salle 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 74,0 98,5
2 13988 G BA Bilíkova 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 72,5 96,0
3 13992 GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0 95,0
4 13275 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 69,5 94,0
5 13383 G Nitra Párovská 4,0 5,0 4,5 4,7 5,0 70,5 93,7
6 14450 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 3,5 5,0 4,5 69,5 92,5
13729 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 68,5 92,5
8 14272 G Nové Mesto n. V. Športová 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,5 91,5
9 14512 GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 65,5 89,5
10 13586 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 64,5 87,5
11 14498 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 61,5 85,5
12 14103 G BA Bilíkova 3,0 5,0 2,5 4,5 69,0 84,0
13 14494 SŠ BA Metodova 5,0 5,0 5,0 2,5 65,5 83,0
14 14432 G PP Kukučínova 2,5 5,0 5,0 4,0 5,0 60,0 81,5
15 13912 G KE Alejová 2,0 5,0 2,5 5,0 4,5 61,0 80,0
16 14519 G Nitra Párovská 1,0 5,0 5,0 5,0 3,5 58,0 77,5
14019 G sv.Uršule BA Nedbalova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 52,5 77,5
18 14022 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 65,0 75,0
19 14388 SŠ PP D. Tatarku 1,0 5,0 5,0 4,5 3,0 51,5 70,0
20 13835 G Nitra Párovská 2,0 4,5 0,5 5,0 3,0 53,0 68,0
21 13726 SŠ BA Novohradská 0,0 4,0 5,0 5,0 3,5 45,0 62,5
14630 Cirk. SŠ Snina Švermova 62,5 62,5
23 14673 Piar. G TN Palackého 5,0 1,0 4,0 45,5 55,5
24 13258 SŠ BA Novohradská 49,5 49,5
14540 G BA Bilíkova 49,5 49,5
26 14479 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 4,0 33,0 47,0
27 14110 SŠ BA Novohradská 46,5 46,5
28 14131 G Nové Mesto n. V. Športová 42,0 42,0
29 13851 G F.G.Lorcu BA Hronská 0,0 0,5 4,0 36,0 40,5
30 14573 G KE Alejová 38,5 38,5
31 14510 G P.Coubertina Piešťany 35,0 35,0
32 14196 Cirk. SŠ Humenné Duchnovičova 32,5 32,5
33 14129 Kat. G BB Hurbanova 29,0 29,0
34 14428 GĽŠ TN 1. mája 28,5 28,5
35 14357 SG Lučenec Gemerská 28,0 28,0
36 14486 G Lipany Komenského 23,5 23,5
37 14434 GĽŠ TN 1. mája 21,5 21,5
14532 Cirk. SŠ D. Kubín Okružná 21,5 21,5
39 14130 G KE Alejová 20,5 20,5
40 14016 G KE Alejová 20,0 20,0
41 14423 G NZ M.R.Štefánika 19,5 19,5
42 14008 G F.G.Lorcu BA Hronská 2,5 5,0 0,5 3,0 5,0 16,0
43 14550 G Sereď Kostolná 15,0 15,0
44 14291 G F.G.Lorcu BA Hronská 13,0 13,0
45 14417 G Nové Mesto n. V. Športová 7,0 7,0
46 14353 G F.G.Lorcu BA Hronská 6,0 6,0
47 14098 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,5 4,5
48 13948 SG Lučenec Gemerská 3,0 3,0
14253 1.SG BA Bajkalská 3,0 3,0
50 14358 SG Lučenec Gemerská 2,0 2,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI