Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat - 37. ročník, letná časť - šk. rok 2019/2020

Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti

Kategória: 5 6 7 8 9 Príma Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Tereza Vargová 5. C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 19,7 39,7
2 Bruno Michael Kraner 5. Pets SZŠ BA Bajkalská 4,5 5,0 5,0 5,0 19,0 38,5
3 Lucia Tóthová 5. PYP SJ SŠ BA Košická 4,5 5,0 5,0 5,0 18,5 38,0
Žofia Bartová 5. Pets SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 4,0 19,0 38,0
5 Ján Dokupil 5. A ZŠ BA Palisády 57 4,5 3,5 5,0 4,5 20,0 37,5
6 Gregor Tichý 5. A SZŠ CENADA BA 2,5 5,0 5,0 5,0 19,0 36,5
Michael Klein 5. A CZŠ Piešťany Štefánikova 4,0 5,0 5,0 3,0 19,5 36,5
8 Jakub Šutka 3. A ZŠ Nová Baňa Školská 5,0 3,0 5,0 5,0 18,0 36,0
9 Jana Ružičková 5. PYP SJ SŠ BA Košická 4,5 5,0 5,0 5,0 15,5 35,0
Magdaléna Magulová 5. A ZŠ Pezinok Fándlyho 4,5 5,0 5,0 4,5 16,0 35,0
Susan Zlatoš 3. Sage Canyon, CA, USA 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 35,0
12 Michal Štubňa 5. A ZŠ SNV Markušovská 4,5 5,0 5,0 2,5 17,5 34,5
13 Adriana Ihnátová 5. A ZŠ BA Černyševského 3,5 5,0 5,0 3,0 17,5 34,0
Jakub Dzúr 5. B ZŠ Lučenec Haličská 3,0 5,0 5,0 3,0 18,0 34,0
15 Šimon Demeter 1. D Neusiedler Mittel Schule 4,7 5,0 5,0 2,5 16,0 33,2
16 Daniel Demeter 1. D Neusiedler Mittel Schule 4,0 5,0 5,0 2,5 16,5 33,0
17 Jakub Haršány 5. ZŠsMŠ Hrnčiarovce n/Parnou 4,5 5,0 5,0 4,0 14,0 32,5
Marek Syč 5. A ZŠ BA Palisády 57 2,0 5,0 5,0 5,0 15,5 32,5
19 Adam Gondzur 4. B CZŠ Narnia BA Beňadická 3,0 5,0 5,0 5,0 13,5 31,5
20 Daniela Bujnakova 5. D ZŠ KE Bernolákova 4,0 5,0 5,0 5,0 10,5 29,5
21 Matěj Pometlo 5. D FZŠ O.Chlupa, Praha 4,0 5,0 5,0 2,5 11,5 28,0
22 Matilda Žídková 5. A ZŠ Komenského, Frýdlant n/O 5,0 5,0 3,0 0,0 14,0 27,0
23 Leo Lörinc 5. Pets SZŠ BA Bajkalská 4,7 5,0 5,0 12,0 26,7
24 Jonáš Pavelka 5. B SZŠ CENADA BA 5,0 3,0 2,5 4,5 11,0 26,0
25 Roger Goralka 1. ZŠ s MŠ Jastrabá 4,0 5,0 5,0 8,5 22,5
26 Hugo Jurašek 5.B ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 3,5 5,0 5,0 0,0 18,0
Martin Domány 4. D SŠ BA Karloveská 5,0 5,0 5,0 3,0 18,0
28 Kristína Krihová 5.B ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 4,0 4,0 0,0 17,0
29 Lukas Lipka 5. B ŠpMNDaG BA Skalická 0,0 3,0 4,0 5,0 0,0 12,0
30 Alex Bujalka 5. ZŠ Prievidza P. Dobšinského 11,5 11,5
31 Susanne Sumeráková 5. A SZŠ Prievidza M. Falešníka 3,0 1,5 0,5 0,0 5,0 10,0
32 Ján Čičmanec 5.C ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 3,0 1,5 0,0 1,0 0,0 3,0 0,0 8,5
33 Tabita Tuchscherová 5. PYP SJ PYP BA Novohradská 8,0 8,0
34 Ján Korček 5.C ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 2,0 2,0 0,0 0,0 7,5
35 Katarína Michálková 5. A CZŠ Piešťany Štefánikova 7,0 7,0
36 Samuel Gottweis 2A Daltonschool Amsterdam 4,5 1,0 5,5
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Katka Královičová 6. A SŠ BA Karloveská 5,0 5,0 5,0 5,0 19,5 39,5
2 Filip Štefankovič 6 Twelve Corners, Rochester 4,5 5,0 5,0 5,0 18,5 38,0
3 Michal Minarovič 6. B ZŠ BB Narnia 4,5 5,0 5,0 4,5 18,0 37,0
4 Matej Paulovič 6. B ZŠ Krupina Školská 4,5 5,0 4,0 3,5 19,0 36,0
5 Tobiáš Šipöcz 6. A ZŠ BB Narnia 4,0 4,0 5,0 5,0 17,5 35,5
6 Zuzana Boledovičová 6. V CZŠ Narnia BA Beňadická 4,0 5,0 5,0 5,0 16,0 35,0
7 Emma Stajančová 6. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 4,5 4,0 4,0 2,0 20,0 34,5
Rasťo Haverlík 6. A SŠ BA Košická 4,5 2,5 5,0 4,0 18,5 34,5
9 Lucia Gálová 6. A ZŠ BA Sokolíkova 4,5 4,5 5,0 5,0 15,0 34,0
Svetlana Šuleková 6 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 3,5 4,0 5,0 4,5 17,0 34,0
11 Barbora Magulová 6. B ZŠ Pezinok Fándlyho 4,5 5,0 5,0 4,0 15,0 33,5
Veronika Turoňová 6. C SŠ BA Karloveská 4,5 3,5 5,0 4,5 16,0 33,5
13 Patrik Horčík 6. A PYP BA Novohradská 2,5 4,0 3,0 5,0 18,0 32,5
14 Anna Balun 6. C SŠ BA Karloveská 3,5 3,0 5,0 5,0 14,0 30,5
15 Lenka Prevužňáková 6. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 4,5 3,5 3,0 2,0 14,0 27,0
Tatiana Mizeráková 6. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 3,0 3,5 4,0 2,0 14,5 27,0
17 Lenka Ligáčová 6. ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 2,0 1,5 5,0 4,0 13,0 25,5
18 Michal Lev Vigaš 6. A ZŠ BB Ďumbierska 13,0 13,0
Timotej Gunovsky 6. X CZŠ Narnia PK Komenského 3,0 4,0 3,0 0,0 3,0 13,0
20 Mojmir Murin 6 Rietwis, Uitikon Waldegg, SUI 3,0 2,5 1,5 0,0 0,0 7,0
21 Adam Kret 6 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 5,0 0,0 5,0
22 Jakub Gunár 6. B SŠ PP Letná 4,0 4,0
Martin Heutschy 6. B ZŠ Kežmarok Hradné námestie 4,0 4,0
24 Sofia Segečová 6 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Samuel Stano 7. A ZŠ BA Svätej rodiny 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,5 45,5
2 Samo Belluš 7. B ZŠ BA Nevädzová 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 19,2 43,7
3 Alžbeta Kurimská 7. A CZŠ sv. Gorazda Prešov 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 20,0 43,0
4 Jakub Švirloch 7. A ZŠ BA Svätej rodiny 5,0 5,0 5,0 4,0 2,0 21,5 42,5
5 Rebecca Korbelová 7. B ZŠ BA Malokarpatské nám. 4,0 4,0 5,0 5,0 2,0 18,0 38,0
6 Simeon Šulek 7. ZŠ s MŠ Detvianska Huta 5,0 3,0 0,0 2,0 1,0 15,5 26,5
7 Darya Kurbat 7. A ZŠ PP Dostojevského 5,0 3,0 2,5 6,0 16,5
Katarína Petrufová 7. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 2,0 5,0 0,5 0,0 0,0 9,0 16,5
Matilda Borovská 7. SZŠ Felix, BA Krásnohorská 5,0 2,0 5,0 4,5 16,5
10 Anna Hanušovská 7. A ZŠ Seňa 4,0 3,0 2,0 9,0
11 Lucia Koristeková 7 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 4,5 4,5
12 Marko Čačunda 7. B ZŠ s MŠ Čečejovce 4,0 4,0
13 Simona Čučková 7. A ZŠ Seňa 1,5 0,0 1,5
14 Noémi Prokopová 7. A ZŠ Seňa 1,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Samuel Šipöcz 8. A ZŠ BB Narnia 5,0 5,0 5,0 0,0 4,0 24,5 43,5
2 Soňa Vasiľová 8. Z SŠ PP Letná 5,0 5,0 5,0 3,5 19,0 37,5
Šimon Borovský 8. ZŠ s MŠ BA Cádrova 4,0 4,5 5,0 5,0 3,5 15,5 37,5
4 Kalista Semancová 8. B ZŠ Humenné 2,5 2,5 3,0 5,0 3,5 20,0 36,5
5 Jozef Smolár 8. A ZŠ s MŠ Lokca 0,5 5,0 3,0 5,0 5,0 17,0 35,5
6 Lenka Šutková 8. B ZŠ Nová Baňa Školská 4,0 5,0 4,0 3,0 5,0 13,5 34,5
7 Jakub Kučera 8. B ZŠ PP Dostojevského 3,0 4,0 3,5 3,0 1,5 19,0 34,0
8 Jonatán Drobný 8. A CZŠ Piešťany Štefánikova 1,5 5,0 0,0 4,0 13,5 24,0
9 Lucia Gečanová 8. A ZŠ KE Ulica Jána Pavla 2,5 2,0 3,0 3,5 12,5 23,5
10 Michal Rečičár 8. A ZŠ s MŠ PP Francisciho 22,5 22,5
11 Damjan Krstev 8. A SŽS Galileo BA Dudvážska 21,5 21,5
12 Nikola Trnavská 8. ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 0,0 1,0 0,0 4,4 14,5 19,9
13 Mária Mederlyová 8. D ZŠ Levice M.R.Štefánika 15,5 15,5
14 Nina Petlánová 8. Z SŠ PP Letná 10,0 10,0
15 Matej Oravec 8. A PYP BA Novohradská 9,0 9,0
16 Jonathan Jančík 8. B ZŠ Pusté Úľany 8,0 8,0
17 Adriana Talianová 8. C SŽS Galileo BA Dudvážska 4,0 4,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Andrea Brudňáková 9. A ZŠ BA Lachova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 49,5
2 Daniela Adamová 9. C ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5 48,5
3 Alžbeta Klimentová 9. A ZŠ KE L. Novomeského 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 24,5 48,0
4 Júlia Mnichová 9. ZŠ Slovinky 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 21,5 46,5
5 Dávid Drobný 9. B SŠ BA Karloveská 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 22,5 44,5
Matúš Jonaštík 9. G SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 19,5 44,5
7 Orsolya Záhorská 9. A ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 3,0 5,0 5,0 4,0 20,0 37,0
8 Miriam Halasová 9. A CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 2,5 2,0 4,4 2,0 16,5 32,4
9 Stanislav Barčák 9 ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 5,0 2,5 3,5 0,2 2,0 17,5 30,7
10 Jakub Peťka 9. A ZŠ Levice Saratovská 13,0 13,0
11 Zuzana Žiaková 9. B ZŠ BB Golianova 6,5 6,5
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Janka Urbánová Príma G KE Alejová 3,5 5,0 5,0 5,0 20,0 38,5
Michal Nagy Príma G BA Vazovova 5,0 5,0 4,0 5,0 19,5 38,5
Natan Lacsný Príma G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 18,5 38,5
Samuel Havalda Príma SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,5 19,0 38,5
5 Paulína Katreniaková Príma A G BA Bilíkova 4,5 5,0 5,0 5,0 17,5 37,0
6 Andrej Straube Príma SG CENADA BA 5,0 4,0 5,0 5,0 16,5 35,5
7 Ema Tománková Príma G BA Vazovova 4,0 5,0 5,0 5,0 16,0 35,0
8 Hana Siebertova Príma A ŠpMNDaG BA Skalická 2,0 4,5 4,0 5,0 17,5 33,0
Marián Kovaľ Príma A GAMČA BA Grösslingová 3,0 5,0 5,0 5,0 15,0 33,0
Nina Chudícová Príma A ŠpMNDaG BA Skalická 2,0 2,0 5,0 5,0 19,0 33,0
11 Max Horanský Príma A ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 5,0 4,0 5,0 15,5 32,5
12 Jakub Fančovič Príma G BA Vazovova 3,5 5,0 4,0 5,0 13,5 31,0
13 Lukáš Martiš Príma G Nitra Párovská 4,0 3,0 5,0 4,0 14,0 30,0
14 Teo Gertler Príma A GAMČA BA Grösslingová 3,5 3,0 4,0 3,0 16,0 29,5
15 Hana Ferencová Príma G BA Vazovova 4,0 5,0 3,0 5,0 10,5 27,5
16 Markéta Dlugošová Príma G PP Kukučínova 4,5 2,0 2,0 5,0 12,0 25,5
17 Jakub Dávid Príma G Nitra Párovská 2,0 3,5 4,0 4,0 11,0 24,5
18 Sarah Klopstock Príma B ŠpMNDaG BA Skalická 2,0 3,5 5,0 0,0 13,0 23,5
19 Patrícia Sedlačková Príma G BA Vazovova 2,5 5,0 4,0 0,0 10,5 22,0
20 Ema Paulinyova Príma GLN BA Tomášikova 2,5 2,0 3,0 4,5 6,0 18,0
21 Matúš Krútky Príma B GAMČA BA Grösslingová 1,5 4,5 2,0 3,0 5,5 16,5
22 Martin Výboch Príma GLN BA Tomášikova 4,0 4,0 7,5 15,5
23 Teo Višňovský Príma B ŠpMNDaG BA Skalická 14,5 14,5
24 Amália Polešenská Príma G BA Vazovova 6,5 6,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Matej Bachniček Sekunda C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
2 Klárka Bírová Sekunda GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 24,5 48,5
3 Matúš Kordoš Sekunda M 1.SG BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 48,0
4 Igor Vargovič Sekunda GĽŠ TN 1. mája 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 47,5
5 Eva Krajčiová Sekunda A G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 21,5 45,5
6 Lenka Černá 2. V G Jiřího z Poděbrad 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 21,0 45,0
7 Daniel Jediný Sekunda A SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 20,5 44,5
8 Alexandra Griačová Sekunda GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 20,0 43,5
Matúš Pokorný Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 2,0 2,5 24,0 43,5
10 Viliam Gottweis Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 21,5 41,5
11 Lea Gašparová Sekunda GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 16,0 39,0
Peter Straka Sekunda B G BA Bilíkova 5,0 4,0 5,0 4,5 2,0 18,5 39,0
13 Martin Antolik Sekunda B G BA Bilíkova 4,5 5,0 3,0 2,5 1,0 22,2 38,2
14 Rudolf Kusý Sekunda GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 1,0 0,0 2,5 20,5 34,0
15 Tatiana Ihnátová Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,0 4,0 1,5 4,4 16,0 30,5
16 Ema Starzyková Sekunda A G NZ M.R.Štefánika 5,0 5,0 2,5 2,0 1,0 12,5 28,0
17 Emília Čabráková Sekunda A SŠ BA Novohradská 5,0 3,5 19,0 27,5
18 Janka Lujza Kurajová Sekunda A SŠ BA Novohradská 3,0 4,0 5,0 14,0 26,0
19 Patrik Kajaba Sekunda GAMČA BA Grösslingová 4,0 2,0 1,0 0,5 5,0 10,5 23,0
20 Christina Štojková Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 0,0 4,0 1,0 1,0 13,5 19,5
21 Marcel Farbula Sekunda A G TT Hviezdoslavova 14,0 14,0
22 Michael Alex Strunga Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 0,0 4,5 1,0 0,0 0,0 6,5 12,0
23 Ivan Cabaj Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 8,5 8,5
24 Adam Žulevič Sekunda A G KE Alejová 7,0 7,0
Lucia Mesková Sekunda A ŠpMNDaG BA Skalická 7,0 7,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Lucia Chladná Tercia A GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 49,5
2 Jakub Krivošík Tercia A SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0 46,0
3 Martin Dzúr Tercia G Lučenec Haličská cesta 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 21,5 45,0
4 Peter Siebert Tercia C ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 4,5 4,0 5,0 5,0 22,7 44,7
5 Ondrej Králik Tercia A G KE Alejová 5,0 2,0 5,0 4,6 5,0 23,0 44,6
6 Michal Tomaga Tercia A SŠ BA Novohradská 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 20,5 44,0
7 Ondrej Haršány Tercia A G TT Hviezdoslavova 4,5 5,0 1,5 4,4 4,0 21,0 40,4
8 Lucia Zvancigerová Tercia G BA Vazovova 3,5 0,0 1,5 5,0 0,0 15,5 25,5
9 Katarína Farbulová Tercia A G KE Alejová 24,0 24,0
10 Timotej Bezák Tercia C ŠpMNDaG BA Skalická 22,5 22,5
11 Viktória Šeligová Tercia B GAMČA BA Grösslingová 3,0 5,0 2,1 11,0 21,1
12 Dorota Cicáková Tercia B GAMČA BA Grösslingová 4,0 4,0 13,0 21,0
13 Samuel Ferenc Tercia GAMČA BA Grösslingová 3,0 2,0 0,0 0,0 2,0 11,5 18,5
14 Milan Gál Tercia B G BA Bilíkova 18,0 18,0
15 Daniel Dokupil Tercia A Evanj. lýc. BA Vranovská 0,2 2,5 14,0 16,7
16 Laura Cíleková Tercia B GAMČA BA Grösslingová 1,0 2,0 0,0 0,2 0,0 9,5 12,7
17 Martin Vaško Tercia B GAMČA BA Grösslingová 8,5 8,5
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Jozef Bachniček Kvarta C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
2 Erik Nagy Kvarta GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 24,5 48,5
Maroš Rybár Kvarta Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 25,0 48,5
4 Elise Mária Ábelová Kvarta G P.Coubertina Piešťany 3,5 5,0 5,0 4,4 5,0 22,0 44,9
5 Veronika Zelková Kvarta SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 19,0 44,0
6 Juraj Beňačka Kvarta SŠ BA Čachtická - de La Salle 5,0 4,5 5,0 4,0 24,0 42,5
7 Martin Valluš Kvarta G PP Kukučínova 3,5 5,0 4,5 5,0 4,0 19,0 41,0
8 Nina Griačová Kvarta GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 14,5 39,5
9 Jana Štojková Kvarta GAMČA BA Grösslingová 1,0 1,0 5,0 2,0 19,5 28,5
10 Pavol Dávid Kvarta G Nitra Párovská 5,0 4,5 1,0 0,2 15,5 26,2
11 Barbora Baltovičová Kvarta G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12 František Janošík 4.A Mendelovo Gymnázium Opava 19,0 19,0
13 Radoslav Čársky Kvarta A SŠ BA Metodova 1,5 1,0 0,0 15,0 17,5
14 Filip Matejovič Kvarta B ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 2,0 5,0 2,0 0,0 14,0
15 Bianka Gurská Kvarta B G KE Alejová 13,0 13,0
16 Bronislava Koristeková Kvarta G Lučenec Haličská cesta 4,5 4,5
17 Tamara Lednárová Kvarta 3,0 3,5 0,0 0,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI