Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat - 37. ročník, letná časť - šk. rok 2019/2020

Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti

Kategória: 5 6 7 8 9 Príma Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Tereza Vargová 5. C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,0 5,0 39,7 58,7
2 Lucia Tóthová 5. PYP SJ SŠ BA Košická 5,0 5,0 5,0 5,0 38,0 58,0
3 Žofia Bartová 5. Pets SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 4,5 5,0 38,0 57,5
4 Bruno Michael Kraner 5. Pets SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 2,0 38,5 55,5
Michael Klein 5. A CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 4,0 5,0 36,5 55,5
6 Gregor Tichý 5. A SZŠ CENADA BA 5,0 5,0 4,5 4,0 36,5 55,0
7 Jakub Šutka 3. A ZŠ Nová Baňa Školská 5,0 5,0 3,5 5,0 36,0 54,5
8 Susan Zlatoš 3. Sage Canyon, CA, USA 5,0 5,0 4,0 5,0 35,0 54,0
9 Jakub Dzúr 5. B ZŠ Lučenec Haličská 4,0 5,0 4,5 5,0 34,0 52,5
10 Jana Ružičková 5. PYP SJ SŠ BA Košická 4,0 5,0 2,5 5,0 35,0 51,5
Ján Dokupil 5. A ZŠ BA Palisády 57 0,0 5,0 5,0 4,0 37,5 51,5
12 Marek Syč 5. A ZŠ BA Palisády 57 4,0 5,0 4,7 5,0 32,5 51,2
13 Jakub Haršány 5. ZŠsMŠ Hrnčiarovce n/Parnou 4,0 5,0 4,0 5,0 32,5 50,5
14 Šimon Demeter 1. D Neusiedler Mittel Schule 5,0 5,0 4,7 2,5 33,2 50,4
15 Daniel Demeter 1. D Neusiedler Mittel Schule 5,0 5,0 3,5 3,0 33,0 49,5
16 Magdaléna Magulová 5. A ZŠ Pezinok Fándlyho 3,0 5,0 0,0 5,0 35,0 48,0
17 Daniela Bujnakova 5. D ZŠ KE Bernolákova 4,0 5,0 4,0 5,0 29,5 47,5
18 Matilda Žídková 5. A ZŠ Komenského, Frýdlant n/O 5,0 5,0 5,0 5,0 27,0 47,0
19 Adriana Ihnátová 5. A ZŠ BA Černyševského 5,0 5,0 0,0 2,5 34,0 46,5
20 Leo Lörinc 5. Pets SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 26,7 41,7
21 Jonáš Pavelka 5. B SZŠ CENADA BA 4,5 5,0 4,0 2,0 26,0 41,5
22 Michal Štubňa 5. A ZŠ SNV Markušovská 5,0 34,5 39,5
23 Adam Gondzur 4. B CZŠ Narnia BA Beňadická 3,2 2,5 1,5 31,5 38,7
24 Roger Goralka 1. ZŠ s MŠ Jastrabá 5,0 5,0 2,0 22,5 34,5
25 Martin Domány 4. D SŠ BA Karloveská 5,0 0,1 5,0 5,0 18,0 33,1
26 Matěj Pometlo 5. D FZŠ O.Chlupa, Praha 28,0 28,0
27 Lukas Lipka 5. B ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 5,0 1,0 2,5 12,0 24,0
28 Susanne Sumeráková 5. A SZŠ Prievidza M. Falešníka 3,5 5,0 2,0 2,0 10,0 22,5
29 Tabita Tuchscherová 5. PYP SJ PYP BA Novohradská 3,0 5,0 1,5 1,0 8,0 18,5
30 Hugo Jurašek 5. B ŠpMNDaG BA Skalická 18,0 18,0
31 Kristína Krihová 5. B ŠpMNDaG BA Skalická 17,0 17,0
32 Alex Bujalka 5. ZŠ Prievidza P. Dobšinského 11,5 11,5
33 Samuel Gottweis 2A Daltonschool Amsterdam 5,0 5,5 10,5
34 Ján Čičmanec 5. C ŠpMNDaG BA Skalická 8,5 8,5
35 Ján Korček 5. C ŠpMNDaG BA Skalická 7,5 7,5
36 Katarína Michálková 5. A CZŠ Piešťany Štefánikova 7,0 7,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Katka Královičová 6. A SŠ BA Karloveská 5,0 5,0 4,7 5,0 39,5 59,2
2 Filip Štefankovič 6 Twelve Corners, Rochester 5,0 5,0 4,5 5,0 38,0 57,5
3 Michal Minarovič 6. B ZŠ BB Narnia 3,5 5,0 5,0 5,0 37,0 55,5
4 Emma Stajančová 6. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 5,0 5,0 5,0 5,0 34,5 54,5
5 Zuzana Boledovičová 6. V CZŠ Narnia BA Beňadická 4,0 5,0 5,0 5,0 35,0 54,0
6 Matej Paulovič 6. B ZŠ Krupina Školská 3,5 5,0 4,0 5,0 36,0 53,5
7 Lucia Gálová 6. A ZŠ BA Sokolíkova 5,0 5,0 4,0 5,0 34,0 53,0
8 Svetlana Šuleková 6 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 5,0 5,0 4,0 4,0 34,0 52,0
9 Tobiáš Šipöcz 6. A ZŠ BB Narnia 3,0 3,2 4,0 5,0 35,5 50,7
10 Barbora Magulová 6. B ZŠ Pezinok Fándlyho 4,5 5,0 0,0 4,5 33,5 47,5
Rasťo Haverlík 6. A SŠ BA Košická 3,5 5,0 2,0 2,5 0,0 34,5 47,5
Veronika Turoňová 6. C SŠ BA Karloveská 5,0 5,0 0,0 4,0 33,5 47,5
13 Lenka Prevužňáková 6. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 5,0 5,0 4,7 5,0 27,0 46,7
14 Patrik Horčík 6. A PYP BA Novohradská 4,5 5,0 2,0 0,0 32,5 44,0
15 Tatiana Mizeráková 6. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 5,0 5,0 1,5 5,0 27,0 43,5
16 Anna Balun 6. C SŠ BA Karloveská 2,5 5,0 1,5 2,0 30,5 41,5
17 Lenka Ligáčová 6. ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 0,0 5,0 2,0 1,0 25,5 33,5
18 Mojmir Murin 6 Rietwis, Uitikon Waldegg, SUI 5,0 3,7 4,0 1,5 7,0 21,2
19 Timotej Gunovsky 6. X CZŠ Narnia PK Komenského 0,0 5,0 2,0 1,0 13,0 21,0
20 Michal Lev Vigaš 6. A ZŠ BB Ďumbierska 13,0 13,0
21 Adam Kret 6 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 5,0 5,0
22 Jakub Gunár 6. B SŠ PP Letná 4,0 4,0
Martin Heutschy 6. B ZŠ Kežmarok Hradné námestie 4,0 4,0
24 Sofia Segečová 6 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Jakub Švirloch 7. A ZŠ BA Svätej rodiny 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 42,5 66,5
2 Samo Belluš 7. B ZŠ BA Nevädzová 5,0 3,0 5,0 5,0 4,5 43,7 66,2
3 Alžbeta Kurimská 7. A CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 43,0 65,5
Samuel Stano 7. A ZŠ BA Svätej rodiny 5,0 5,0 5,0 5,0 45,5 65,5
5 Rebecca Korbelová 7. B ZŠ BA Malokarpatské nám. 5,0 1,0 5,0 5,0 38,0 54,0
6 Simeon Šulek 7. ZŠ s MŠ Detvianska Huta 3,2 1,5 4,5 26,5 35,7
7 Katarína Petrufová 7. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 3,1 1,0 0,0 4,0 2,0 16,5 26,6
8 Darya Kurbat 7. A ZŠ PP Dostojevského 16,5 16,5
Matilda Borovská 7. SZŠ Felix, BA Krásnohorská 16,5 16,5
10 Anna Hanušovská 7. A ZŠ Seňa 9,0 9,0
11 Lucia Koristeková 7. ZŠ s MŠ Detvianska Huta 4,5 4,5
12 Marko Čačunda 7. B ZŠ s MŠ Čečejovce 4,0 4,0
13 Simona Čučková 7. A ZŠ Seňa 1,5 1,5
14 Noémi Prokopová 7. A ZŠ Seňa 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Samuel Šipöcz 8. A ZŠ BB Narnia 4,0 4,0 2,5 5,0 3,5 43,5 62,5
2 Jozef Smolár 8. A ZŠ s MŠ Lokca 4,5 5,0 5,0 4,5 2,5 35,5 57,0
3 Šimon Borovský 8. ZŠ s MŠ BA Cádrova 3,5 4,5 5,0 3,5 2,0 37,5 56,0
4 Soňa Vasiľová 8. Z SŠ PP Letná 3,0 5,0 4,0 4,0 37,5 53,5
5 Jakub Kučera 8. B ZŠ PP Dostojevského 2,0 3,5 4,5 5,0 3,0 34,0 52,0
Kalista Semancová 8. B ZŠ Humenné 1,0 5,0 5,0 3,0 1,5 36,5 52,0
7 Lenka Šutková 8. B ZŠ Nová Baňa Školská 2,5 5,0 5,0 2,0 34,5 49,0
8 Lucia Gečanová 8. A ZŠ KE Ulica Jána Pavla 1,0 4,0 4,5 2,5 2,0 23,5 37,5
9 Nikola Trnavská 8. ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 3,0 3,5 2,5 4,0 2,0 19,9 34,9
10 Jonatán Drobný 8. A CZŠ Piešťany Štefánikova 4,5 0,0 4,5 0,5 24,0 33,5
11 Mária Mederlyová 8. D ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 0,0 15,5 30,5
12 Michal Rečičár 8. A ZŠ s MŠ PP Francisciho 22,5 22,5
13 Damjan Krstev 8. A SŽS Galileo BA Dudvážska 21,5 21,5
14 Tatiana Peťovská 8. X CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 1,5 5,0 3,0 3,0 1,5 0,0 14,0
15 Nina Petlánová 8. Z SŠ PP Letná 10,0 10,0
16 Matej Oravec 8. A PYP BA Novohradská 9,0 9,0
17 Jonathan Jančík 8. B ZŠ Pusté Úľany 8,0 8,0
18 Adriana Talianová 8. C SŽS Galileo BA Dudvážska 4,0 4,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Andrea Brudňáková 9. A ZŠ BA Lachova 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5 73,5
2 Daniela Adamová 9. C ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 48,5 72,5
3 Alžbeta Klimentová 9. A ZŠ KE L. Novomeského 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 48,0 72,0
4 Júlia Mnichová 9. ZŠ Slovinky 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,5 71,5
5 Matúš Jonaštík 9. G SZŠ BA Bajkalská 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 44,5 68,5
6 Dávid Drobný 9. B SŠ BA Karloveská 5,0 5,0 5,0 5,0 44,5 64,5
7 Orsolya Záhorská 9. A ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 2,5 5,0 4,5 2,5 4,0 37,0 55,5
8 Stanislav Barčák 9 ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 2,0 5,0 5,0 4,5 4,5 30,7 51,7
9 Miriam Halasová 9. A CZŠ sv. Gorazda Prešov 3,0 4,0 5,0 5,0 1,5 32,4 50,9
10 Jakub Peťka 9. A ZŠ Levice Saratovská 13,0 13,0
11 Zuzana Žiaková 9. B ZŠ BB Golianova 6,5 6,5
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Janka Urbánová Príma G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 38,5 58,5
Natan Lacsný Príma G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 38,5 58,5
3 Andrej Straube Príma SG CENADA BA 5,0 4,5 4,0 5,0 35,5 54,0
4 Michal Nagy Príma G BA Vazovova 4,0 5,0 3,5 2,0 38,5 53,0
5 Hana Siebertova Príma A ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,5 33,0 52,5
6 Marián Kovaľ Príma A GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 3,5 5,0 33,0 51,5
Paulína Katreniaková Príma A G BA Bilíkova 5,0 5,0 4,5 3,0 37,0 51,5
8 Ema Tománková Príma G BA Vazovova 5,0 5,0 2,0 3,5 35,0 50,5
Max Horanský Príma A ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,0 5,0 32,5 50,5
10 Nina Chudícová Príma A ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 3,2 5,0 5,0 33,0 50,2
11 Teo Gertler Príma A GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 29,5 49,5
12 Samuel Havalda Príma SŠ BA Novohradská 3,0 3,0 0,0 38,5 44,5
13 Jakub Fančovič Príma G BA Vazovova 5,0 4,5 3,5 31,0 44,0
14 Lukáš Martiš Príma G Nitra Párovská 5,0 5,0 2,5 0,5 30,0 43,0
15 Hana Ferencová Príma G BA Vazovova 5,0 5,0 2,5 1,5 27,5 41,5
16 Patrícia Sedlačková Príma G BA Vazovova 3,0 5,0 5,0 4,0 22,0 39,0
17 Jakub Dávid Príma G Nitra Párovská 3,5 4,8 2,5 3,0 24,5 38,3
18 Martin Výboch Príma GLN BA Tomášikova 0,5 5,0 5,0 5,0 15,5 31,0
Matúš Krútky Príma B GAMČA BA Grösslingová 4,0 5,0 3,0 2,5 16,5 31,0
20 Markéta Dlugošová Príma G PP Kukučínova 25,5 25,5
21 Sarah Klopstock Príma B ŠpMNDaG BA Skalická 23,5 23,5
22 Ema Paulinyova Príma GLN BA Tomášikova 18,0 18,0
23 Teo Višňovský Príma B ŠpMNDaG BA Skalická 14,5 14,5
24 Amália Polešenská Príma G BA Vazovova 6,5 6,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Matej Bachniček Sekunda C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0 75,0
2 Klárka Bírová Sekunda GAB Senec Lichnerova 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 48,5 72,0
3 Igor Vargovič Sekunda GĽŠ TN 1. mája 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 47,5 71,5
4 Matúš Kordoš Sekunda M 1.SG BA Bajkalská 5,0 3,0 3,0 4,0 5,0 48,0 68,0
Matúš Pokorný Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 43,5 68,0
6 Alexandra Griačová Sekunda GAB Senec Lichnerova 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 43,5 67,5
7 Daniel Jediný Sekunda A SŠ BA Novohradská 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 44,5 67,0
8 Eva Krajčiová Sekunda A G KE Alejová 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 45,5 66,5
9 Viliam Gottweis Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 4,5 3,8 5,0 5,0 5,0 41,5 64,8
10 Martin Antolik Sekunda B G BA Bilíkova 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 38,2 61,7
11 Lenka Černá 2. V G Jiřího z Poděbrad 5,0 1,5 2,5 4,0 2,0 45,0 60,0
12 Peter Straka Sekunda B G BA Bilíkova 5,0 2,5 2,0 5,0 5,0 39,0 58,5
13 Lea Gašparová Sekunda GAB Senec Lichnerova 4,5 4,0 3,5 5,0 0,5 39,0 56,5
14 Rudolf Kusý Sekunda GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,0 3,5 4,5 5,0 34,0 56,0
15 Tatiana Ihnátová Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 5,0 3,0 5,0 4,5 4,5 30,5 52,5
16 Emília Čabráková Sekunda A SŠ BA Novohradská 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 27,5 49,5
17 Janka Lujza Kurajová Sekunda A SŠ BA Novohradská 5,0 1,0 3,5 4,5 5,0 26,0 45,0
18 Christina Štojková Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,5 5,0 19,5 34,0
19 Ema Starzyková Sekunda A G NZ M.R.Štefánika 28,0 28,0
20 Patrik Kajaba Sekunda GAMČA BA Grösslingová 23,0 23,0
21 Michael Alex Strunga Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 3,2 2,0 0,0 0,5 0,0 12,0 17,7
22 Marcel Farbula Sekunda A G TT Hviezdoslavova 14,0 14,0
23 Ivan Cabaj Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 8,5 8,5
24 Adam Žulevič Sekunda A G KE Alejová 7,0 7,0
Lucia Mesková Sekunda A ŠpMNDaG BA Skalická 7,0 7,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Lucia Chladná Tercia A GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 49,5 73,5
2 Jakub Krivošík Tercia A SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 46,0 69,5
3 Martin Dzúr Tercia G Lučenec Haličská cesta 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 45,0 69,0
4 Michal Tomaga Tercia A SŠ BA Novohradská 3,5 5,0 5,0 5,0 4,0 44,0 66,5
5 Ondrej Králik Tercia A G KE Alejová 4,5 3,0 5,0 5,0 4,0 44,6 66,1
6 Peter Siebert Tercia C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 5,0 5,0 1,0 44,7 65,2
7 Ondrej Haršány Tercia A G TT Hviezdoslavova 4,0 5,0 5,0 5,0 2,0 40,4 61,4
8 Daniel Dokupil Tercia A Evanj. lýc. BA Vranovská 3,5 3,5 5,0 5,0 16,7 33,7
9 Milan Gál Tercia B G BA Bilíkova 5,0 4,5 3,5 18,0 31,0
10 Lucia Zvancigerová Tercia G BA Vazovova 1,5 1,0 0,5 0,5 25,5 29,0
11 Dorota Cicáková Tercia B GAMČA BA Grösslingová 2,0 4,0 1,5 21,0 28,5
12 Samuel Ferenc Tercia GAMČA BA Grösslingová 1,0 1,5 4,5 0,0 0,0 18,5 25,5
13 Viktória Šeligová Tercia B GAMČA BA Grösslingová 3,0 0,5 21,1 24,6
14 Katarína Farbulová Tercia A G KE Alejová 24,0 24,0
15 Martin Vaško Tercia B GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 4,0 8,5 22,5
Timotej Bezák Tercia C ŠpMNDaG BA Skalická 22,5 22,5
17 Laura Cíleková Tercia B GAMČA BA Grösslingová 1,5 1,0 1,0 2,0 0,5 12,7 18,7
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Jozef Bachniček Kvarta C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 50,0 74,0
2 Maroš Rybár Kvarta Piar. G TN Palackého 4,5 5,0 5,0 5,0 2,5 48,5 70,5
3 Veronika Zelková Kvarta SŠ BA Novohradská 4,7 5,0 5,0 3,5 4,0 44,0 66,2
4 Elise Mária Ábelová Kvarta G P.Coubertina Piešťany 3,5 2,5 5,0 5,0 4,0 44,9 64,9
5 Nina Griačová Kvarta GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 39,5 63,5
6 Martin Valluš Kvarta G PP Kukučínova 3,5 5,0 4,5 5,0 2,0 41,0 61,0
7 Juraj Beňačka Kvarta SŠ BA Čachtická - de La Salle 5,0 5,0 4,0 42,5 56,5
8 Erik Nagy Kvarta GAMČA BA Grösslingová 48,5 48,5
9 Pavol Dávid Kvarta G Nitra Párovská 2,5 3,0 5,0 5,0 26,2 41,7
10 Barbora Baltovičová Kvarta G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 25,0 40,0
11 Radoslav Čársky Kvarta A SŠ BA Metodova 4,0 5,0 5,0 5,0 17,5 36,5
12 Jana Štojková Kvarta GAMČA BA Grösslingová 5,0 2,0 0,5 28,5 36,0
13 František Janošík 4.A Mendelovo Gymnázium Opava 19,0 19,0
14 Bronislava Koristeková Kvarta G Lučenec Haličská cesta 2,5 5,0 2,0 1,5 4,5 15,5
15 Filip Matejovič Kvarta B ŠpMNDaG BA Skalická 14,0 14,0
16 Bianka Gurská Kvarta B G KE Alejová 13,0 13,0
17 Tamara Lednárová Kvarta 0,0 0,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 8-9 - 36. ročník, letná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 36. ročník, zimná časť - 2018/2019 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, letná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 35. ročník, zimná časť - 2017/2018 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, letná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 34. ročník, zimná časť - 2016/2017 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, letná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 33. ročník, zimná časť - 2015/2016 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, letná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 32. ročník, zimná časť - 2014/2015 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, letná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 8-9 - 31. ročník, zimná časť - 2013/2014 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 5-6 - 30. ročník - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 29. ročník - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 28. ročník - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 27. ročník - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 26. ročník - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 25. ročník - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 24. ročník - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 23. ročník - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 22. ročník - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 5-6 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI