Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat - 15. ročník, letná časť - šk. rok 1997/1998

Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti

Kategória: Juniori Seniori

Kategória Juniori

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 Michal R. 4,7 4,0 5,0 5,0 4,0 29,2 57,8
2 Peter M. 4,7 5,0 5,0 5,0 4,0 24,8 54,6
3 Marián G. 4,7 5,0 5,0 4,0 2,5 25,9 52,2
4 Hana B. 4,9 3,0 5,0 5,0 3,5 23,9 50,9
5 Katarína K. 4,8 4,5 5,0 3,0 4,0 23,8 50,2
6 Lenka Č. 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 16,8 47,9
7 Martin V. 4,0 1,5 5,0 4,0 2,0 24,1 44,7
8 Juraj U. 4,7 3,0 5,0 5,0 20,0 41,6
9 Lucia T. 0,0 4,0 5,0 3,0 4,0 20,4 40,6
10 Lucia K. 0,0 5,0 3,0 0,0 4,0 24,9 39,8
11 Michal B. 4,7 4,0 5,0 3,0 2,0 16,4 39,4
12 Veronika N. 4,7 4,5 5,0 5,0 1,0 10,8 35,9
13 Matúš M. 4,7 2,0 5,0 4,0 15,7 34,8
14 Katarína M. 0,0 2,0 5,0 0,5 5,0 12,7 28,3
15 Peter B. 4,7 3,0 2,5 1,0 14,0 27,4
16 Štefan B. 4,0 2,0 18,4 25,5
17 Denisa Š. 4,7 3,0 5,0 8,5 23,3
18 Lenka V. 4,7 2,0 0,0 1,0 11,4 20,7
19 Jaroslav Ž. 17,7 17,7
20 Lucia S. 2,5 4,0 9,8 17,5
21 Viliam K. 0,0 3,0 0,0 8,1 11,7
22 Radka S. 8,8 8,8
23 Lýdia L. 8,1 8,1
24 Viera G. 7,7 7,7
25 Anna M. 2,0 0,5 1,6 4,6
Ivana Ď. 4,6 4,6
27 Peter B. 2,5 0,5 0,9 4,5
D-body doteraz

Kategória Seniori

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 Katarína Q. 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 30,1 62,6
2 Táňa V. 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 25,3 57,9
3 Martin H. 4,7 5,0 5,0 4,5 2,0 28,6 56,1
4 Veronika Z. 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 21,4 54,0
5 Peter D. 2,5 4,0 5,0 5,0 5,0 25,1 53,7
6 Lenka N. 4,0 4,0 5,0 4,5 1,5 28,4 53,1
7 Lucia P. 4,7 3,0 5,0 0,5 3,5 28,5 50,2
8 Peter K. 4,7 4,0 5,0 2,5 27,2 48,6
9 Lucia T. 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 17,1 47,5
10 Tomáš V. 4,7 4,5 5,0 5,0 3,5 17,3 47,1
11 Tomáš D. 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 10,9 41,3
12 Jana B. 4,7 2,0 5,0 0,0 2,0 20,8 38,3
13 Ivana V. 2,0 3,0 5,0 2,5 21,5 37,7
14 Jozef Š. 1,0 1,5 5,0 5,0 0,0 18,2 34,5
15 Monika S. 3,0 2,0 5,0 20,4 33,9
16 Katarína A. 4,7 4,5 2,5 18,0 32,6
Lucia L. 4,7 4,5 2,5 18,0 32,6
18 Ivan K. 4,7 4,0 5,0 5,0 0,5 4,8 29,6
19 Juraj L. 2,0 3,0 4,5 2,0 14,1 29,5
20 Branislav G. 0,0 2,0 2,5 0,0 0,0 18,2 23,9
21 Marián B. 3,5 5,0 11,9 22,6
22 Alexandra H. 4,7 4,0 0,1 11,4 22,3
23 Cyril I. 21,0 21,0
Tomáš B. 4,7 3,0 11,4 21,0
25 Jakub J. 20,8 20,8
26 Peter K. 14,3 14,3
27 Martin K. 13,0 13,0
28 Dušan K. 11,4 11,4
29 Matúš D. 2,0 0,5 8,2 11,3
30 Zuzana V. 0,0 2,0 8,4 10,9
31 Andrej V. 0,0 1,0 0,0 7,8 9,1
32 Matúš K. 6,3 6,3
33 Elena C. 2,1 2,1
34 Veronika N. 0,0 0,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI