Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-6 - 28. ročník - šk. rok 2010/2011

Konečná výsledková listina po 4. sérii

Kategória: 5 6 Príma

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10231 ZŠ Levoča G. Haina 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 73,9 98,4
2 10287 ZŠ Levoča G. Haina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0 98,0
3 10285 CZŠ R. Zaymusa ZA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,9 96,9
4 10386 ZŠ BA Mudroňova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,9 94,9
10304 CZŠ Narnia BA Beňadická 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 70,9 94,9
6 10319 ZŠ KE Kežmarská 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 68,0 92,5
7 10278 ŠPMNDaG BA Teplická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 67,0 92,0
8 10412 CZŠ Sv. Ludmily H. nad Moravicí 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 67,4 90,9
9 10249 ZŠ Levice Sv. Michala 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 65,0 87,0
10 10254 ZŠ Prievidza Rastislavova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 61,0 86,0
11 10089 ZŠ s MŠ Plavnica 2,0 5,0 5,0 2,5 5,0 65,0 84,5
12 10263 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 60,7 82,2
13 10108 ZŠ Bánovce n.B. Duklianska 2,5 5,0 4,0 4,0 5,0 61,5 82,0
14 10090 ZŠ s MŠ BA Žitavská 1,5 3,0 5,0 1,5 5,0 62,0 78,0
15 10279 ZŠ Tvrdošovce Nová cesta 5,0 5,0 5,0 2,5 4,0 55,8 77,3
16 10256 ŠPMNDaG BA Teplická 5,0 2,5 5,0 1,0 5,0 58,0 76,5
17 10391 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 2,5 5,0 5,0 2,5 5,0 55,5 75,5
18 10308 CZŠ Narnia BA Beňadická 2,5 4,0 5,0 3,5 5,0 55,0 75,0
19 10241 ZŠ BA Rajčianska 67,0 67,0
20 10289 CZŠ Narnia BA Beňadická 2,5 3,0 4,5 2,0 4,0 47,3 63,3
21 10468 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,0 1,5 5,0 3,5 50,5 61,5
22 10365 ZŠ NR Nábrežie mládeže 4,5 5,0 4,5 44,4 58,4
23 10445 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 4,0 5,0 3,0 40,5 52,5
24 10123 ZŠ Prievidza Rastislavova 0,0 3,5 1,0 5,0 42,3 51,8
25 10400 ZŠ L. Hrádok J.D.Matejovie 50,0 50,0
26 10462 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 5,0 2,0 36,5 43,5
27 10328 DSB ZŠ BA, Palisády 51 39,0 39,0
28 10541 Edboskolan Trångsund, Švédsko 5,0 33,5 38,5
29 10242 ZŠ SNV Nejedlého 38,0 38,0
30 10210 CZŠ Narnia BA Beňadická 34,6 34,6
31 10213 ZŠ SNV Markušovská 32,6 32,6
32 10454 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 32,4 32,4
33 10233 CSŠ Humenné Duchovičova 32,1 32,1
34 10471 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 0,5 1,0 5,0 0,5 24,0 31,0
35 10212 ZŠ SNV Markušovská 30,8 30,8
36 10415 ZŠ s MŠ Dolný Smokovec 25,7 25,7
37 10237 CZŠ Piešťany Štefánikova 22,5 22,5
10130 ZŠ Bánovce n.B. Partizánska 22,5 22,5
39 10404 ZŠ PP Letná ulica 22,0 22,0
10464 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 4,0 1,0 17,0 22,0
41 10240 ZŠ BB Moskovská 21,5 21,5
42 10469 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 17,5 17,5
10406 ZŠ Bánovce n.B. Partizánska 17,5 17,5
44 10473 ZŠ Pliešovce Školská 16,9 16,9
45 10475 ZŠ Pliešovce Školská 16,8 16,8
46 10215 ZŠ SNV Markušovská 13,8 13,8
47 10245 ZŠ SNV Markušovská 13,3 13,3
48 10025 ZŠ Ochodnica Horná 12,9 12,9
49 10117 ZŠ Prievidza Rastislavova 12,5 12,5
50 10480 ZŠ BA Detvianska 11,8 11,8
51 10267 ZŠ SNV Markušovská 11,5 11,5
10262 ZŠ SNV Markušovská 11,5 11,5
53 10132 ZŠ Bánovce n.B. Partizánska 10,5 10,5
54 10466 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 10,0 10,0
55 10483 ZŠ SNV Nejedlého 9,5 9,5
56 10223 ZŠ BA Detvianska 9,3 9,3
57 10202 ZŠ SNV Nejedlého 8,8 8,8
58 10414 ZŠ s MŠ Dolný Smokovec 8,3 8,3
59 10413 ZŠ s MŠ Dolný Smokovec 6,5 6,5
10324 ZŠ Prievidza Rastislavova 6,5 6,5
10407 ZŠ Bánovce n.B. Partizánska 6,5 6,5
62 10255 ZŠ SNV Nejedlého 6,3 6,3
63 10206 ZŠ Prievidza Rastislavova 4,8 4,8
64 10442 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 3,3 3,3
65 10293 ZŠ SNV Markušovská 2,5 2,5
66 10214 ZŠ SNV Markušovská 1,5 1,5
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10040 ZŠ Čelovce 41 5,0 3,5 5,0 4,8 5,0 73,0 96,3
2 10288 ZŠ Bytča Ul. Mieru 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0 95,0
3 10417 ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 69,6 93,6
4 10066 ZŠ s MŠ Smolník 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 64,8 88,3
5 10410 ZŠ BB Golianova 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 64,5 88,0
6 10268 ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 61,9 85,9
7 10478 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 3,5 3,0 5,0 5,0 63,3 84,8
8 10385 CZŠ Narnia BA Beňadická 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 58,8 82,3
9 10411 ZŠ BB Golianova 3,0 4,5 5,0 3,0 5,0 61,7 82,2
10 10118 ZŠ s MŠ PP Francisciho 1,5 5,0 5,0 3,5 5,0 56,9 76,9
11 10154 ZŠ s MŠ Plavnica 2,0 3,0 5,0 1,5 5,0 57,5 74,0
12 10024 ZŠ Veľký Krtíš Komenského 5,0 3,0 5,0 5,0 54,4 72,4
13 10277 CZŠ Narnia BA Beňadická 1,0 3,0 5,0 1,5 5,0 50,6 66,1
14 10511 ZŠ BA Malokarpatské nám. 3,5 3,0 5,0 4,0 5,0 45,0 65,5
15 10479 ZŠ BB Moskovská 3,0 5,0 5,0 4,5 5,0 42,3 64,8
16 10211 ZŠ s MŠ Lokca 3,5 3,5 5,0 1,0 3,0 38,0 54,0
17 10270 ZŠ Vranov n.Topľou Bernolákova 4,2 1,5 41,1 46,8
18 10326 ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí 34,5 34,5
10120 ZŠ KE Bernolákova 34,5 34,5
20 10465 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 33,7 33,7
21 10463 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 33,5 33,5
22 10141 ZŠ Bánovce n.B. Partizánska 30,5 30,5
23 10476 ZŠ Pliešovce Školská 28,8 28,8
24 10142 ZŠ Bánovce n.B. Partizánska 27,2 27,2
25 10481 ZŠ SNV Nejedlého 25,9 25,9
26 10341 ZŠ KE Juhoslovanská 23,0 23,0
27 10354 ZŠ KE Juhoslovanská 19,0 19,0
28 10069 ZŠ s MŠ Smolník 18,3 18,3
29 10131 ZŠ s MŠ Oravské Veselé 15,8 15,8
30 10311 ZŠ BB Moskovská 15,5 15,5
10470 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 15,5 15,5
32 10339 ZŠ KE Juhoslovanská 15,0 15,0
10163 ZŠ SNV Markušovská 15,0 15,0
34 10333 ZŠ KE Juhoslovanská 14,0 14,0
35 10467 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 13,0 13,0
36 10064 ZŠ Martin M.R.Štefánika 12,9 12,9
37 10058 ZŠ Martin M.R.Štefánika 11,5 11,5
38 10054 ZŠ Martin M.R.Štefánika 9,9 9,9
39 10337 ZŠ KE Juhoslovanská 9,5 9,5
40 10335 ZŠ KE Juhoslovanská 8,5 8,5
41 10477 ZŠ Pliešovce Školská 8,3 8,3
42 10486 ŠPMNDaG BA Teplická 7,0 7,0
10389 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 7,0 7,0
44 10441 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 6,5 6,5
45 10236 CZŠ Trstená Hviezdoslavova 6,0 6,0
46 10218 ZŠ BA Detvianska 5,9 5,9
47 10088 ZŠ s MŠ PP Komenského 4,8 4,8
48 10443 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 3,0 3,0
49 10408 ZŠ BB Golianova 2,0 2,0
50 10449 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 1,5 1,5
10451 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 1,5 1,5
10450 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 1,5 1,5
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10383 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,9 96,9
2 10125 SŠ BA Metodova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,9 95,9
3 10205 G BA Čachtická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,8 95,8
4 10057 ŠPMNDaG BA Teplická 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 72,0 93,5
5 10230 GAMČA BA Grösslingova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,9 90,9
6 10461 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,6 90,6
7 10271 GLN BA Tomášikova 5,0 4,0 5,0 2,0 5,0 68,0 89,0
8 10135 G Budějovická Praha 5,0 4,0 5,0 2,0 5,0 67,0 88,0
9 10340 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 64,8 87,8
10 10485 G Bytča 2,0 5,0 5,0 2,0 5,0 67,0 86,0
11 10348 G Nitra Párovská 5,0 3,0 5,0 3,5 4,5 63,5 84,5
10384 G Nitra Párovská 3,5 5,0 5,0 5,0 4,0 62,0 84,5
13 10246 GAMČA BA Grösslingova 4,0 5,0 2,0 5,0 66,4 82,4
14 10356 G Nitra Párovská 5,0 3,0 5,0 2,5 4,0 62,5 82,0
15 10152 G KE Alejová 3,0 5,0 5,0 4,0 5,0 59,0 81,0
16 10199 SŠ BA Metodova 5,0 4,0 4,2 2,5 4,5 57,4 77,6
17 10273 GLN BA Tomášikova 5,0 4,0 5,0 3,5 5,0 55,0 77,5
18 10305 G BA Vazovova 3,5 3,0 4,5 4,0 58,0 73,0
19 10363 G Nitra Párovská 3,5 4,0 5,0 53,0 65,5
20 10379 G Nitra Párovská 1,0 5,0 3,0 5,0 50,5 64,5
21 10043 G SNV Javorová 1,5 5,0 4,5 1,5 5,0 45,6 63,1
22 10502 G Lučenec Haličská cesta 5,0 5,0 2,0 4,0 4,0 42,4 62,4
23 10456 G Nitra Párovská 62,3 62,3
24 10342 G Nitra Párovská 2,5 5,0 3,0 50,2 60,7
25 10169 G BA Čachtická 52,5 52,5
26 10122 G KE Alejová 48,0 48,0
10359 G Nitra Párovská 48,0 48,0
28 10345 G Nitra Párovská 38,5 38,5
29 10458 G Nitra Párovská 38,1 38,1
30 10397 G Nitra Párovská 33,0 33,0
10323 ŠPMNDaG BA Teplická 33,0 33,0
32 10362 G Nitra Párovská 32,0 32,0
33 10351 G Nitra Párovská 29,0 29,0
34 10338 G Nitra Párovská 28,5 28,5
35 10390 G Nitra Párovská 27,5 27,5
36 10360 G Nitra Párovská 22,8 22,8
37 10488 G Bytča 21,0 21,0
10402 G Nitra Párovská 21,0 21,0
39 10392 G KE Alejová 20,5 20,5
40 10361 G Nitra Párovská 19,0 19,0
41 10455 G Nitra Párovská 18,5 18,5
42 10381 G Nitra Párovská 18,0 18,0
43 10284 GAB Senec Lichnerova 17,9 17,9
44 10257 SŠ BA Metodova 17,0 17,0
45 10460 G Nitra Párovská 15,5 15,5
46 10353 G Nitra Párovská 14,7 14,7
47 10516 SŠ BA Metodova 13,6 13,6
48 10364 G Nitra Párovská 13,5 13,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI