Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-6 - 29. ročník - šk. rok 2011/2012

Priebežná výsledková listina po 1. sérii

Kategória: 5 6 Príma

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10386 ZŠ BA Mudroňova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 11346 ZŠ BA Veternicova 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,0
10541 Edboskolan Trångsund, Švédsko 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 0,0 23,0
4 13766 ZŠ BA Veternicova 4,5 5,0 3,0 5,0 5,0 0,0 22,5
5 11532 ZŠ KE Juhoslovanská 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 21,5
6 11386 ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 4,0 4,0 2,5 5,0 5,0 0,0 20,5
7 11519 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 1,0 4,0 0,0 20,0
8 11095 ŠpMNDaG BA Skalická 1,0 5,0 3,5 5,0 4,0 0,0 18,5
11533 ZŠ KE Park Angelinum 1,0 5,0 3,5 4,0 5,0 0,0 18,5
10 11335 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 5,0 5,0 3,0 1,0 4,0 0,0 18,0
11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 5,0 5,0 3,5 1,0 3,5 0,0 18,0
11176 ŠpMNDaG BA Skalická 1,0 5,0 3,0 4,0 5,0 0,0 18,0
13 11245 ZŠ Martin M.R.Štefánika 3,5 5,0 3,0 1,0 5,0 0,0 17,5
14 11314 ZŠ BB Golianova 3,0 3,5 2,5 2,0 5,0 0,0 16,0
15 11364 ZŠ BA Majerníkova 2,5 4,0 3,0 1,0 5,0 0,0 15,5
11189 ZŠ s MŠ PP Francisciho 4,0 0,5 3,5 5,0 2,5 0,0 15,5
11409 SŠ BA Karloveská 1,0 5,0 2,5 2,0 5,0 0,0 15,5
18 11380 ZŠ BB Ďumbierska 3,5 5,0 2,0 1,0 3,0 0,0 14,5
11515 SŠ PP Letná 2,5 1,5 3,0 4,0 3,5 0,0 14,5
20 13433 ZŠ s MŠ BA Jeséniova 2,0 4,0 3,0 5,0 0,0 14,0
21 11275 ZŠ BA Karloveská 2,0 3,0 2,5 5,0 1,0 0,0 13,5
11156 ZŠ TN Východná 1,0 5,0 2,5 2,0 3,0 0,0 13,5
23 11345 ZŠ Kamenná Poruba 1,0 2,5 2,5 3,0 4,0 0,0 13,0
24 11410 SŠ BA Karloveská 1,0 5,0 2,5 0,0 4,0 0,0 12,5
25 11149 ZŠ Praha Uhelný Trh, ČR 2,5 1,0 2,5 2,0 4,0 0,0 12,0
26 11559 ZŠ Ivanka pri Dunaji 1,0 1,5 2,5 4,0 2,5 0,0 11,5
11344 ZŠ Kamenná Poruba 1,0 1,0 2,5 3,0 4,0 0,0 11,5
28 11222 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 2,5 3,0 2,0 1,0 2,5 0,0 11,0
29 11508 SŠ PP Letná 3,5 0,5 3,0 3,0 0,5 0,0 10,5
11316 ZŠ BB Golianova 1,0 1,0 2,5 2,0 4,0 0,0 10,5
31 11221 ZŠ BA Ostredková 1,0 1,5 2,5 1,0 4,0 0,0 10,0
11264 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,5 0,0 3,5 2,0 3,0 0,0 10,0
33 11198 ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 1,0 3,0 2,5 1,0 2,0 0,0 9,5
11560 ZŠ Ivanka pri Dunaji 2,0 1,0 2,5 4,0 0,0 0,0 9,5
35 11509 SŠ PP Letná 1,0 2,0 3,0 2,0 1,0 0,0 9,0
36 11373 SŠ BA Karloveská 3,0 1,0 2,0 1,0 1,5 0,0 8,5
37 11411 SŠ BA Karloveská 1,0 1,0 2,5 1,0 2,5 0,0 8,0
11402 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 1,0 1,0 5,0 0,0 8,0
11166 SŠ BA Karloveská 1,0 1,0 2,5 2,0 1,5 0,0 8,0
11504 ZŠ TT Trnavá Hora 1,0 3,0 3,0 1,0 0,0 8,0
41 11535 SŠ BA Karloveská 1,0 1,0 2,0 1,0 2,5 0,0 7,5
11544 ZŠ s MŠ Bohdanovce 0,5 2,5 2,5 2,0 0,0 0,0 7,5
11558 ZŠ Ivanka pri Dunaji 1,5 1,0 0,0 5,0 0,0 7,5
11403 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 1,0 2,5 2,0 1,0 0,0 7,5
11266 ZŠ BB Golianova 1,0 3,5 0,0 2,0 1,0 0,0 7,5
46 11391 ZŠ s MŠ Rabča 1,0 2,0 2,0 2,0 0,0 7,0
11511 SŠ PP Letná 1,0 0,0 2,5 0,0 3,5 0,0 7,0
48 11512 SŠ PP Letná 1,0 1,0 2,5 0,0 2,0 0,0 6,5
11426 ZŠ s MŠ Budimír 2,0 1,0 2,5 1,0 0,0 0,0 6,5
50 11232 SŠ PP Letná 2,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 6,0
11552 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 0,5 1,0 2,5 1,0 1,0 0,0 6,0
52 11315 ZŠ BB Golianova 1,0 1,5 2,0 1,0 0,0 5,5
11503 ZŠ TT Trnavá Hora 1,0 2,0 2,5 0,0 0,0 0,0 5,5
54 11573 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 5,0
11408 SŠ BA Karloveská 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 5,0
11276 ZŠ s MŠ BA Osloboditeľská 1,0 1,5 2,0 0,0 0,5 0,0 5,0
11401 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 5,0
11513 SŠ PP Letná 1,0 0,0 2,5 0,0 1,5 0,0 5,0
59 11543 ZŠ s MŠ Bohdanovce 2,0 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 4,5
11400 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 2,5 1,0 0,0 0,0 4,5
11406 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 2,5 1,0 0,0 0,0 4,5
62 11549 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0
11545 ZŠ s MŠ Bohdanovce 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
64 11551 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
65 11421 ZŠ s MŠ Budimír 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
11514 SŠ PP Letná 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
11550 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 1,0 0,0 0,0 1,0
11317 ZŠ BB Golianova 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
69 11422 ZŠ Kamenná Poruba 0,5 0,0 0,0 0,5
70 11358 ZŠ s MŠ Bohdanovce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11399 ZŠ s MŠ Budimír 0,0 0,0 0,0 0,0
11572 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10231 ZŠ Levoča G. Haina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
10285 CZŠ R. Zaymusa ZA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 11308 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
4 10254 ZŠ Prievidza Rastislavova 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 0,0 23,5
5 10263 CZŠ sv. Gorazda Prešov 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 23,0
10328 DSB ZŠ BA, Palisády 51 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,0
7 11341 ZŠ Prešov Šmeralova 3,5 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 22,5
8 10412 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 22,0
11505 ZŠ s MŠ TT Vančurova 3,5 4,5 5,0 4,0 5,0 0,0 22,0
10 11058 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 21,5
11 10287 ZŠ Levoča G. Haina 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 21,0
12 11147 ZŠ Staškov 1,0 5,0 5,0 2,0 5,0 0,0 18,0
13 11200 ZŠ s MŠ PP Komenského 1,0 4,0 3,0 4,0 5,0 0,0 17,0
14 11321 ZŠ Kanianka 3,0 2,5 3,0 3,0 5,0 0,0 16,5
15 11214 SZŠ ZA Oravská cesta 3,0 1,0 5,0 3,0 4,0 0,0 16,0
11099 ZŠ s MŠ PP Vagonárska 3,0 2,0 3,0 3,0 5,0 0,0 16,0
17 11463 SŠ BA Karloveská 1,0 5,0 2,5 2,0 5,0 0,0 15,5
11247 ZŠ Mojzesovo 2,5 5,0 3,0 1,0 4,0 0,0 15,5
19 10123 ZŠ Prievidza Rastislavova 3,5 1,0 2,5 3,0 5,0 0,0 15,0
10454 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 3,0 5,0 3,0 2,0 2,0 0,0 15,0
21 11495 ZŠ s MŠ TT Vančurova 1,0 4,0 2,5 2,0 5,0 0,0 14,5
11420 ZŠ Kanianka 2,5 2,5 3,0 2,0 4,5 0,0 14,5
23 11464 ZŠ BA Nedbalova 2,5 5,0 0,0 5,0 1,0 0,0 13,5
24 10117 ZŠ Prievidza Rastislavova 2,5 5,0 1,0 4,0 0,0 12,5
11248 ZŠ Mojzesovo 2,5 2,5 3,0 1,0 3,5 0,0 12,5
26 11496 ZŠ s MŠ TT Vančurova 0,5 4,0 2,5 4,0 1,0 0,0 12,0
11489 ZŠ BA Kulíškova 2,5 1,0 2,5 2,0 4,0 0,0 12,0
11501 ZŠ s MŠ TT Vančurova 1,0 1,0 3,0 2,0 5,0 0,0 12,0
29 11438 ZŠ SNV Hutnícka 1,0 4,0 2,5 4,0 0,0 11,5
10206 ZŠ Prievidza Rastislavova 1,0 1,0 2,5 4,0 3,0 0,0 11,5
31 11506 ZŠ s MŠ TT Vančurova 1,0 1,5 2,5 2,0 4,0 0,0 11,0
11484 ZŠ BA Kulíškova 2,5 3,0 1,5 2,0 2,0 0,0 11,0
33 11381 ZŠ s MŠ TT Vančurova 2,5 3,5 2,5 2,0 0,0 10,5
11234 ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 0,5 1,0 2,5 5,0 1,5 0,0 10,5
11546 ZŠ s MŠ Bohdanovce 1,0 5,0 2,5 2,0 0,0 10,5
36 11547 ZŠ s MŠ Bohdanovce 1,0 1,5 2,5 1,0 3,0 0,0 9,0
11261 ZŠ BA Karloveská 2,0 2,0 2,5 2,0 0,5 0,0 9,0
11365 ZŠ s MŠ TT Vančurova 1,0 1,5 2,5 2,0 2,0 0,0 9,0
11481 ZŠ BA Kulíškova 0,5 1,0 2,5 3,0 2,0 0,0 9,0
11185 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1,5 1,0 2,5 2,0 2,0 0,0 9,0
11548 ZŠ s MŠ Bohdanovce 1,0 1,5 2,5 1,0 3,0 0,0 9,0
42 11500 ZŠ s MŠ Lipt. Revúce 1,0 1,5 1,0 4,0 0,5 0,0 8,0
43 11479 ZŠ BA Kulíškova 1,0 1,0 0,5 2,0 3,0 0,0 7,5
44 11499 ZŠ s MŠ TT Vančurova 0,5 2,0 2,5 1,0 0,5 0,0 6,5
45 11502 ZŠ s MŠ TT Vančurova 1,0 1,0 3,0 1,0 0,0 0,0 6,0
11394 ZŠ s MŠ Budimír 0,0 1,0 2,5 1,0 1,5 0,0 6,0
11393 ZŠ s MŠ Budimír 0,0 1,0 2,5 1,0 1,5 0,0 6,0
48 10471 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,0 0,0 2,5 1,0 1,0 0,0 5,5
11493 ZŠ s MŠ TT Vančurova 1,0 0,5 2,0 2,0 0,0 0,0 5,5
50 11507 ZŠ s MŠ TT Vančurova 2,5 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0
51 11395 ZŠ s MŠ Budimír 0,0 1,0 2,5 1,0 0,0 4,5
52 11517 ZŠ BA Karloveská 1,0 0,0 2,5 0,0 0,5 0,0 4,0
53 11487 ZŠ BA Kulíškova 2,5 1,0 0,0 3,5
54 11418 ZŠ s MŠ Budimír 0,0 0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 2,5
55 11497 ZŠ s MŠ Lipt. Revúce 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11374 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
10249 GAV Levice Mierová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 10256 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
4 11359 SŠ BA Metodova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 24,0
5 13685 G Nitra Párovská 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,5
11461 G BA Novohradská 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,5
7 11256 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 22,5
11443 GAMČA BA Grösslingova 3,5 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 22,5
9 11429 G BA Novohradská 4,0 5,0 2,5 5,0 5,0 0,0 21,5
11377 G Pezinok Senecká 5,0 5,0 5,0 2,0 4,5 0,0 21,5
11 10241 GAMČA BA Grösslingova 3,5 2,5 5,0 5,0 5,0 0,0 21,0
11140 G BA Novohradská 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 0,0 21,0
10278 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 0,0 21,0
10365 G Nitra Párovská 3,5 4,0 3,5 5,0 5,0 0,0 21,0
15 10304 GAMČA BA Grösslingova 3,5 5,0 5,0 5,0 2,0 0,0 20,5
16 11458 G BA Novohradská 2,5 5,0 2,5 5,0 5,0 0,0 20,0
17 11254 G P.Coubertina Piešťany 1,0 4,0 5,0 5,0 4,5 0,0 19,5
11263 G KE Alejová 1,5 5,0 3,0 5,0 5,0 0,0 19,5
11379 G BA Bilíkova 1,0 4,0 4,5 5,0 5,0 0,0 19,5
20 11282 SŠ BA Košická 4,0 5,0 3,5 1,0 5,0 0,0 18,5
21 11473 G Nitra Párovská 1,5 4,0 3,5 4,0 5,0 0,0 18,0
22 11491 G Nitra Párovská 3,0 3,5 3,0 4,0 4,0 0,0 17,5
11516 G BA Bilíkova 1,0 4,0 3,5 5,0 4,0 0,0 17,5
24 11237 G BA Novohradská 3,0 0,0 5,0 5,0 4,0 0,0 17,0
11135 G BA Novohradská 3,0 2,5 3,0 5,0 3,5 0,0 17,0
26 11278 G BA Bilíkova 2,5 2,0 3,0 4,0 5,0 0,0 16,5
27 11145 Piar. G TN Palackého 1,0 5,0 3,0 2,0 4,5 0,0 15,5
28 11474 G Nitra Párovská 3,0 1,5 3,0 4,0 3,5 0,0 15,0
29 11353 G BA Bilíkova 2,5 5,0 2,5 0,0 4,5 0,0 14,5
30 11116 G MI Ľ. Štúra 2,5 2,5 2,5 2,0 4,7 0,0 14,2
31 11483 G Nitra Párovská 2,0 1,5 3,0 2,0 5,0 0,0 13,5
11389 G BA Bilíkova 1,0 1,0 2,5 4,0 5,0 0,0 13,5
33 11101 GAV Levice Mierová 2,5 5,0 2,5 1,0 2,0 0,0 13,0
11281 SŠ BA Metodova 1,0 1,0 3,5 3,0 4,5 0,0 13,0
35 11522 SŠ BA Košická 3,0 5,0 3,5 1,0 0,0 12,5
11490 G Nitra Párovská 1,5 3,0 3,0 1,0 4,0 0,0 12,5
11383 G BA Bilíkova 2,5 1,5 2,5 1,0 5,0 0,0 12,5
38 11492 G Nitra Párovská 2,5 1,5 2,5 2,0 3,5 0,0 12,0
39 11382 SŠ BA Metodova 1,0 1,0 2,5 3,0 4,0 0,0 11,5
11165 G BA Novohradská 1,0 1,0 2,5 2,0 5,0 0,0 11,5
41 11488 G Nitra Párovská 2,5 4,5 3,5 0,0 0,5 0,0 11,0
42 11348 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 1,0 5,0 2,5 2,0 0,0 0,0 10,5
11255 G sv. F. z Assisy Levoča 0,5 1,0 2,5 3,0 3,5 0,0 10,5
44 11557 SŠ BA Košická 1,0 2,0 2,5 3,0 1,0 0,0 9,5
45 11208 G Prešov Konštantínova 2,5 1,0 2,5 3,0 0,0 0,0 9,0
46 11352 G BA Novohradská 2,0 1,0 0,0 0,0 5,0 0,0 8,0
47 11539 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 1,0 1,5 2,5 0,0 0,5 0,0 5,5
11390 G Lučenec Haličská cesta 1,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 5,5
49 11233 G MI Ľ. Štúra 0,5 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 4,5
50 11331 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 0,5 1,0 2,5 0,0 0,0 4,0
11336 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 0,5 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 4,0
52 11538 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 1,0 2,0 0,0 3,0
53 11486 G Nitra Párovská 2,5 0,0 2,5
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI