Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-6 - 29. ročník - šk. rok 2011/2012

Konečná výsledková listina po 4. sérii

Kategória: 5 6 Príma

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10386 ZŠ BA Mudroňova 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 72,8 96,3
2 13766 ZŠ BA Veternicova 4,0 5,0 5,0 4,2 5,0 63,0 86,2
3 11335 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 5,0 5,0 5,0 4,2 5,0 61,7 85,9
4 11364 ZŠ BA Majerníkova 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 59,0 82,5
5 11519 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 4,0 4,5 5,0 59,9 82,4
6 11532 ZŠ KE Juhoslovanská 4,0 5,0 2,0 4,5 3,5 62,5 81,5
7 11222 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 3,0 5,0 2,3 4,5 5,0 59,3 79,1
8 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 3,0 5,0 2,5 4,5 2,5 61,5 79,0
11386 ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 4,0 3,0 1,0 4,5 4,0 62,5 79,0
10 11095 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,0 1,8 4,5 58,5 78,8
11 11515 SŠ PP Letná 4,0 3,0 1,0 5,0 4,0 61,7 78,7
12 11533 ZŠ KE Park Angelinum 4,0 3,5 2,5 4,5 4,0 58,0 76,5
13 11149 ZŠ Praha Uhelný Trh, ČR 2,5 5,0 3,5 4,5 5,0 55,0 75,5
14 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 2,5 1,8 3,8 2,5 54,5 68,1
15 11346 ZŠ BA Veternicova 65,6 65,6
16 11596 ZŠ Východná 5,0 3,0 2,5 5,0 4,0 45,0 64,5
17 11345 ZŠ Kamenná Poruba 4,0 3,0 2,0 4,2 4,0 46,5 63,7
18 11344 ZŠ Kamenná Poruba 4,0 3,0 1,8 5,0 1,5 47,5 62,8
19 11509 SŠ PP Letná 5,0 3,5 2,0 5,0 45,0 60,5
20 11245 ZŠ Martin M.R.Štefánika 59,0 59,0
21 10541 Edboskolan Trångsund, Švédsko 56,0 56,0
22 11380 ZŠ BB Ďumbierska 54,2 54,2
23 11508 SŠ PP Letná 0,5 3,0 3,5 1,5 3,9 39,5 51,9
24 11264 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,7 3,5 0,5 4,2 4,2 37,0 51,1
25 11198 ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 47,5 47,5
26 11232 SŠ PP Letná 4,0 2,0 0,5 1,2 1,5 35,0 44,2
27 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 41,0 41,0
28 11632 ZŠ BB Golianova 4,0 4,0 1,8 4,5 1,0 20,5 35,8
29 11512 SŠ PP Letná 0,0 3,0 1,5 1,0 0,5 28,5 34,5
30 11266 ZŠ BB Golianova 0,5 1,0 0,5 3,0 0,5 28,0 33,5
31 11409 SŠ BA Karloveská 30,2 30,2
32 11504 ZŠ TT Trnavá Hora 29,4 29,4
33 11511 SŠ PP Letná 3,7 3,5 0,5 0,0 1,0 20,3 29,0
34 11503 ZŠ TT Trnavá Hora 0,5 0,0 1,0 3,5 0,0 23,0 28,0
35 11156 ZŠ TN Východná 27,0 27,0
36 11314 ZŠ BB Golianova 23,5 23,5
37 11316 ZŠ BB Golianova 22,0 22,0
38 11513 SŠ PP Letná 0,0 1,0 0,5 0,0 0,2 19,5 21,2
39 11552 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 21,0 21,0
40 11408 SŠ BA Karloveská 0,0 0,5 19,0 19,5
41 11189 ZŠ s MŠ PP Francisciho 15,5 15,5
42 13433 ZŠ s MŠ BA Jeséniova 14,0 14,0
43 11275 ZŠ BA Karloveská 13,5 13,5
44 11410 SŠ BA Karloveská 12,5 12,5
11633 ZŠ s MŠ Budimír 12,5 12,5
46 11400 ZŠ s MŠ Budimír 12,0 12,0
47 11559 ZŠ Ivanka pri Dunaji 11,5 11,5
48 11403 ZŠ s MŠ Budimír 10,5 10,5
49 11561 ZŠ Jaklovce 10,0 10,0
11221 ZŠ BA Ostredková 10,0 10,0
51 11560 ZŠ Ivanka pri Dunaji 9,5 9,5
52 11276 ZŠ s MŠ BA Osloboditeľská 9,0 9,0
53 11549 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 8,5 8,5
11373 SŠ BA Karloveská 8,5 8,5
55 11166 SŠ BA Karloveská 8,0 8,0
11411 SŠ BA Karloveská 8,0 8,0
57 11558 ZŠ Ivanka pri Dunaji 7,5 7,5
11535 SŠ BA Karloveská 7,5 7,5
11544 ZŠ s MŠ Bohdanovce 7,5 7,5
60 11391 ZŠ s MŠ Rabča 7,0 7,0
61 11426 ZŠ s MŠ Budimír 6,5 6,5
62 11422 ZŠ Kamenná Poruba 6,0 6,0
63 11315 ZŠ BB Golianova 5,5 5,5
64 11401 ZŠ s MŠ Budimír 5,0 5,0
11573 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 5,0 5,0
66 11406 ZŠ s MŠ Budimír 4,5 4,5
11543 ZŠ s MŠ Bohdanovce 4,5 4,5
68 11097 ZŠ Humenné Hrnčiarska 4,0 4,0
69 11514 SŠ PP Letná 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 3,0 3,7
70 11545 ZŠ s MŠ Bohdanovce 3,0 3,0
71 11551 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 2,5 2,5
72 11550 ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 1,0 1,0
11421 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 1,0
11317 ZŠ BB Golianova 1,0 1,0
75 11572 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 0,0 0,0
11358 ZŠ s MŠ Bohdanovce 0,0 0,0
11399 ZŠ s MŠ Budimír 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10254 ZŠ Prievidza Rastislavova 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 70,0 94,5
2 10231 ZŠ Levoča G. Haina 5,0 4,0 1,5 5,0 5,0 73,0 93,5
3 11601 ZŠ s MŠ TT Vančurova 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,0 93,0
4 10285 CZŠ R. Zaymusa ZA 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 71,0 92,7
5 10328 DSB ZŠ BA, Palisády 51 4,0 5,0 1,5 4,5 4,0 69,0 88,0
6 11308 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 3,0 5,0 2,5 5,0 4,0 64,5 84,0
7 11214 SZŠ ZA Oravská cesta 5,0 5,0 2,5 4,3 4,0 62,0 82,8
8 10412 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 1,7 0,2 5,0 4,5 4,0 66,7 82,1
9 11420 ZŠ Kanianka 1,7 5,0 2,5 5,0 4,0 61,5 79,7
10 11341 ZŠ Prešov Šmeralova 3,5 5,0 1,5 5,0 4,0 59,5 78,5
11 11099 ZŠ s MŠ PP Vagonárska 1,7 3,0 3,0 5,0 3,5 60,2 76,4
12 10263 CZŠ sv. Gorazda Prešov 1,7 3,0 5,0 4,5 2,0 59,5 75,7
13 11321 ZŠ Kanianka 1,9 5,0 2,5 5,0 1,5 58,7 74,6
14 11247 ZŠ Mojzesovo 4,0 1,0 4,5 5,0 1,5 56,5 72,5
15 11058 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,7 3,0 2,0 3,5 2,5 58,0 70,7
16 11438 ZŠ SNV Hutnícka 4,0 2,0 1,8 5,0 2,5 53,5 68,8
17 11248 ZŠ Mojzesovo 4,0 1,0 4,0 5,0 4,0 46,5 64,5
18 10308 CZŠ Narnia BA Beňadická 2,8 5,0 2,3 4,5 5,0 42,5 62,1
19 11200 ZŠ s MŠ PP Komenského 59,0 59,0
20 10206 ZŠ Prievidza Rastislavova 2,5 3,0 1,0 4,5 1,5 42,0 54,5
21 10123 ZŠ Prievidza Rastislavova 4,5 2,0 1,5 41,5 49,5
22 10287 ZŠ Levoča G. Haina 43,3 43,3
23 11502 ZŠ s MŠ TT Vančurova 4,0 0,0 0,6 1,5 5,0 30,9 42,0
24 11185 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 4,0 0,0 1,0 2,5 31,0 38,5
25 11464 ZŠ BA Nedbalova 0,5 3,0 0,5 1,5 0,5 26,5 32,5
26 11479 ZŠ BA Kulíškova 31,5 31,5
27 11463 SŠ BA Karloveská 29,7 29,7
28 11489 ZŠ BA Kulíškova 29,5 29,5
29 11234 ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 5,0 2,5 0,5 18,0 26,0
30 10239 ZŠ Prievidza Rastislavova 0,0 2,0 0,0 3,0 2,5 12,0 19,5
31 11147 ZŠ Staškov 18,0 18,0
32 11261 ZŠ BA Karloveská 15,0 15,0
11582 ZŠ Turzovka 15,0 15,0
11639 ZŠ s MŠ BA Vývojová 15,0 15,0
10454 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 15,0 15,0
36 11495 ZŠ s MŠ TT Vančurova 14,5 14,5
10471 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 14,5 14,5
38 11378 ZŠ Trenčianske Stankovce 0,0 2,0 0,5 3,0 0,2 8,5 14,2
39 10117 ZŠ Prievidza Rastislavova 12,5 12,5
40 11501 ZŠ s MŠ TT Vančurova 12,0 12,0
11496 ZŠ s MŠ TT Vančurova 12,0 12,0
42 11484 ZŠ BA Kulíškova 11,0 11,0
11506 ZŠ s MŠ TT Vančurova 11,0 11,0
44 11546 ZŠ s MŠ Bohdanovce 10,5 10,5
11381 ZŠ s MŠ TT Vančurova 10,5 10,5
11330 ZŠ Ružomberok Bystrická cesta 10,5 10,5
47 11547 ZŠ s MŠ Bohdanovce 9,0 9,0
11481 ZŠ BA Kulíškova 9,0 9,0
11365 ZŠ s MŠ TT Vančurova 9,0 9,0
11548 ZŠ s MŠ Bohdanovce 9,0 9,0
51 11500 ZŠ s MŠ Lipt. Revúce 8,0 8,0
52 11360 ZŠ SNV O. Kožucha 7,5 7,5
53 11499 ZŠ s MŠ TT Vančurova 6,5 6,5
54 11394 ZŠ s MŠ Budimír 6,0 6,0
11393 ZŠ s MŠ Budimír 6,0 6,0
56 11493 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,5 5,5
57 11507 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0
11497 ZŠ s MŠ Lipt. Revúce 5,0 5,0
59 11395 ZŠ s MŠ Budimír 4,5 4,5
11132 ZŠ SNV O. Kožucha 4,5 4,5
61 11517 ZŠ BA Karloveská 4,0 4,0
11638 ZŠ s MŠ BA Vývojová 4,0 4,0
63 11487 ZŠ BA Kulíškova 3,5 3,5
64 11418 ZŠ s MŠ Budimír 2,5 2,5
65 11579 ZŠ Kysak 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10249 GAV Levice Mierová 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 69,5 93,0
2 11140 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 68,1 92,9
3 11461 G BA Novohradská 4,5 5,0 4,0 4,5 4,0 70,0 92,0
4 11377 G Pezinok Senecká 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 67,7 89,7
5 11359 SŠ BA Metodova 4,0 5,0 1,5 5,0 5,0 69,0 89,5
6 10278 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 2,5 5,0 4,0 67,6 89,1
7 11429 G BA Novohradská 4,0 5,0 4,5 5,0 4,0 66,0 88,5
8 13685 G Nitra Párovská 4,0 4,5 2,5 4,5 5,0 67,9 88,4
9 10304 GAMČA BA Grösslingova 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 62,7 86,2
10 11254 G P.Coubertina Piešťany 4,0 5,0 2,5 5,0 4,0 63,4 83,9
11 11443 GAMČA BA Grösslingova 4,0 5,0 1,6 4,5 2,5 66,0 83,6
12 11473 G Nitra Párovská 5,0 4,0 1,5 5,0 1,5 64,5 81,5
13 11256 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 4,0 5,0 1,5 4,5 3,5 62,0 80,5
14 11135 G BA Novohradská 2,8 5,0 4,5 5,0 4,0 59,0 80,3
15 11282 SŠ BA Košická 5,0 3,5 1,5 4,5 4,0 61,0 79,5
16 10256 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 4,0 0,0 4,8 65,5 78,3
17 11379 G BA Bilíkova 1,7 3,0 0,0 5,0 3,5 64,5 77,7
18 11255 G sv. F. z Assisy Levoča 4,4 5,0 5,0 4,7 4,0 53,7 76,8
19 11237 G BA Novohradská 4,0 3,0 1,5 4,5 4,0 56,5 73,5
20 11374 ŠpMNDaG BA Skalická 69,8 69,8
21 11145 Piar. G TN Palackého 1,7 3,0 0,5 5,0 4,0 55,0 69,2
22 11458 G BA Novohradská 4,0 3,0 5,0 4,5 4,5 44,5 65,5
23 11522 SŠ BA Košická 4,0 5,0 4,0 3,5 2,0 46,9 65,4
24 10365 G Nitra Párovská 64,5 64,5
25 11278 G BA Bilíkova 4,0 3,0 4,0 4,5 0,5 43,5 59,5
26 11101 GAV Levice Mierová 4,0 5,0 4,0 4,5 2,5 38,0 58,0
27 11383 G BA Bilíkova 4,0 2,5 1,5 5,0 2,0 42,5 57,5
28 11165 G BA Novohradská 4,0 2,5 5,0 3,5 40,2 55,2
29 11490 G Nitra Párovská 3,0 2,0 0,0 2,0 0,2 46,5 53,7
30 11483 G Nitra Párovská 43,5 43,5
31 11492 G Nitra Párovská 42,5 42,5
32 11331 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 4,0 3,0 1,0 3,0 28,7 39,7
33 11233 G MI Ľ. Štúra 2,5 3,0 0,5 1,0 0,2 31,2 38,4
34 11488 G Nitra Párovská 32,7 32,7
35 11353 G BA Bilíkova 23,5 23,5
11348 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 23,5 23,5
37 11486 G Nitra Párovská 22,5 22,5
38 10241 GAMČA BA Grösslingova 21,0 21,0
39 11263 G KE Alejová 19,5 19,5
40 11491 G Nitra Párovská 17,5 17,5
11516 G BA Bilíkova 17,5 17,5
42 11474 G Nitra Párovská 15,0 15,0
43 11116 G MI Ľ. Štúra 14,2 14,2
44 11389 G BA Bilíkova 13,5 13,5
45 11281 SŠ BA Metodova 13,0 13,0
46 11382 SŠ BA Metodova 11,5 11,5
47 11557 SŠ BA Košická 9,5 9,5
48 11208 G Prešov Konštantínova 9,0 9,0
11538 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 9,0 9,0
50 11352 G BA Novohradská 8,0 8,0
51 11390 G Lučenec Haličská cesta 5,5 5,5
11539 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 5,5 5,5
53 11336 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 4,0 4,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI