Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-6 - 30. ročník - šk. rok 2012/2013

Priebežná výsledková listina po 1. sérii

Kategória: 5 6 Príma

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11913 ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 4,7 4,0 5,0 0,0 23,7
2 11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 0,0 23,5
11801 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 0,0 23,5
12176 ZŠ Prešov Šmeralova 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 0,0 23,5
5 12157 ZŠ Stará Ľubovňa Štúrova 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 23,0
11984 CZŠ R. Zaymusa ZA 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 23,0
7 11149 ZŠ Praha Uhelný Trh, ČR 5,0 5,0 3,8 4,0 5,0 0,0 22,8
8 12175 ZŠ Bardejov Komenského 5,0 5,0 3,5 3,5 5,0 0,0 22,0
11714 ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 5,0 5,0 2,5 4,5 5,0 0,0 22,0
10 12185 CZŠ Lučenec T. G. Masaryka 5,0 5,0 3,9 3,0 5,0 0,0 21,9
11 11852 SŠ BA Bachova 5,0 5,0 4,1 2,0 5,0 0,0 21,1
12 11678 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 0,0 21,0
13 11728 ZŠ Senec Tajovského 5,0 5,0 4,9 1,0 5,0 0,0 20,9
14 11309 ZŠ Žarnovica A. Sládkoviča 5,0 5,0 2,0 3,5 5,0 0,0 20,5
15 12104 CZŠ sv. Gorazda Prešov 5,0 5,0 2,0 2,5 5,0 0,0 19,5
16 11983 ZŠ BA Nedbalova 5,0 5,0 1,5 2,5 5,0 0,0 19,0
17 11991 ZŠ BA Beňovského 2,0 5,0 4,7 2,0 5,0 0,0 18,7
18 11906 ZŠ Hurbanovo 5,0 5,0 0,5 2,5 5,0 0,0 18,0
19 11846 ZŠ KE Bruselská 5,0 5,0 2,2 3,0 2,5 0,0 17,7
20 12033 ZŠ KE Bruselská 4,0 5,0 0,7 2,5 5,0 0,0 17,2
21 11995 ZŠ BA Malokarpatské nám. 3,0 5,0 3,1 2,5 3,0 0,0 16,6
22 13546 ZŠ Strečno 1,0 5,0 2,5 2,5 5,0 0,0 16,0
12027 ZŠ Senec Tajovského 3,0 5,0 3,0 2,0 3,0 0,0 16,0
24 12087 SG BA Česká 1,0 5,0 2,5 2,0 5,0 0,0 15,5
25 12043 ZŠ TT Halenárska 1,0 5,0 0,8 3,5 5,0 0,0 15,3
26 12166 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 0,0 5,0 5,0 1,0 4,0 0,0 15,0
27 12107 ZŠ Ochodnica, Hlavná 5,0 2,3 2,0 3,0 2,5 0,0 14,8
28 13798 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 2,0 5,0 0,5 2,5 4,5 0,0 14,5
29 11763 CZŠ Narnia BA Beňadická 4,8 4,0 5,0 0,0 13,8
30 11655 ZŠ SNV Markušovská 0,0 2,5 5,0 1,0 5,0 0,0 13,5
31 11956 ZŠ BB Golianova 4,0 5,0 2,5 1,5 0,0 13,0
32 12122 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 2,0 5,0 2,5 3,0 0,0 12,5
12178 ZŠ Prešov Šmeralova 0,0 2,5 2,0 3,0 5,0 0,0 12,5
34 12076 ZŠ s MŠ BA Žitavská 0,0 5,0 2,9 1,5 3,0 0,0 12,4
35 11791 ZŠ MT Jahodnícka 5,0 5,0 0,8 0,5 1,0 0,0 12,3
36 13797 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 2,0 5,0 5,0 0,0 12,0
37 11979 ZŠ BA Vrútocká 2,0 2,0 2,5 5,0 0,0 11,5
38 12109 ZŠ Ochodnica, Hlavná 2,0 2,3 2,0 2,5 2,5 0,0 11,3
39 11686 ZŠ s MŠ TT Vančurova 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 0,0 11,0
40 11222 SZŠ ZA Oravská cesta 1,0 5,0 3,1 0,5 0,0 0,0 9,6
41 11964 ZŠ s MŠ Kozárovce 2,0 5,0 0,5 2,0 0,0 9,5
42 12097 SG BA Česká 1,0 5,0 0,6 2,5 0,0 9,1
43 12051 ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce 2,0 1,0 2,5 0,0 2,5 0,0 8,0
11685 ZŠ s MŠ TT Vančurova 2,0 0,0 3,5 2,5 0,0 0,0 8,0
12048 ZŠ BB Golianova 3,0 0,0 5,0 0,0 8,0
46 11792 CZŠ Narnia BA Beňadická 0,0 2,0 2,0 0,5 3,0 0,0 7,5
13481 ZŠ Senec Tajovského 0,0 0,0 0,5 2,0 5,0 0,0 7,5
11720 ZŠ Senec Tajovského 1,0 0,0 3,5 3,0 0,0 7,5
12163 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 1,0 5,0 1,5 0,0 7,5
50 13474 ZŠ s MŠ BA Česká 2,0 2,5 2,0 0,5 0,0 0,0 7,0
11666 ZŠ Lipová 0,0 0,5 1,5 5,0 0,0 7,0
52 11706 ZŠ Senec Tajovského 0,0 1,0 0,5 1,5 3,5 0,0 6,5
53 11682 ZŠ s MŠ TT Vančurova 1,0 1,0 2,2 1,0 1,0 0,0 6,2
54 11947 ZŠ Senec Tajovského 0,0 2,0 0,5 0,5 3,0 0,0 6,0
12162 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 0,0 0,0 0,5 0,5 5,0 0,0 6,0
56 11998 ZŠ Senec Tajovského 0,0 0,0 0,5 2,0 2,0 0,0 4,5
57 11989 ZŠ TT Halenárska 0,0 0,0 0,5 0,0 3,5 0,0 4,0
58 11948 ZŠ Senec Tajovského 0,0 1,0 0,9 0,5 0,0 0,0 2,4
59 11972 SZŠ PO Solivarská 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5
60 12160 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0
61 11877 SZŠ BA Bajkalská 0,0 0,5 0,0 0,5
11688 ZŠ s MŠ TT Vančurova 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11335 ZŠ s MŠ Dubn. n. V. Pod hájom 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
2 13766 ZŠ BA Veternicova 5,0 5,0 4,6 4,0 5,0 0,0 23,6
3 11822 ZŠ BB Moskovská 2,0 5,0 4,9 4,5 5,0 0,0 21,4
4 12047 ZŠ Nové Zámky Devínska 5,0 5,0 3,7 2,0 5,0 0,0 20,7
5 11344 ZŠ Kamenná Poruba 2,0 5,0 4,7 3,5 5,0 0,0 20,2
6 11855 ZŠ PO Sibírska 0,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 19,5
7 12061 SŠ PP Letná 5,0 5,0 2,2 2,5 4,5 0,0 19,2
8 11345 ZŠ Kamenná Poruba 2,0 5,0 3,2 3,0 5,0 0,0 18,2
9 11364 ZŠ BA Majerníkova 5,0 5,0 0,5 2,0 5,0 0,0 17,5
10 11380 ZŠ BB Ďumbierska 0,0 5,0 4,9 3,5 4,0 0,0 17,4
11 11508 SŠ PP Letná 2,0 5,0 2,3 3,0 5,0 0,0 17,3
12 11264 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 5,0 4,0 1,0 1,5 3,5 0,0 15,0
13 12115 ZŠ Slovinky 0,0 5,0 1,1 2,5 4,0 0,0 12,6
14 12032 ZŠ SNV Nad Medzou 5,0 2,5 5,0 0,0 12,5
15 11266 ZŠ BB Golianova 0,0 5,0 0,5 2,0 4,5 0,0 12,0
16 11751 ZŠ BA Kulíškova 3,0 5,0 0,5 3,0 0,0 11,5
17 12046 CZŠ BA Osloboditeľská 0,0 2,0 1,2 3,0 5,0 0,0 11,2
18 11842 ZŠ Močenok Školská 0,0 5,0 0,5 2,0 2,5 0,0 10,0
19 11849 ZŠ s MŠ Čadca Horelica 0,0 5,0 0,5 4,0 0,0 9,5
20 11774 ZŠ Snina Študentská 2,0 2,5 2,2 1,0 1,0 0,0 8,7
21 12119 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1,0 2,5 0,7 3,0 0,0 7,2
22 11561 ZŠ Jaklovce 0,0 5,0 2,0 0,0 7,0
23 12128 CZŠ sv. Gorazda Prešov 1,0 0,0 0,5 2,5 1,0 0,0 5,0
12001 ZŠ s MŠ BA Česká 0,0 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 5,0
12127 CZŠ sv. Gorazda Prešov 1,0 0,0 0,5 2,5 1,0 0,0 5,0
26 12045 CZŠ BA Osloboditeľská 2,0 2,0 0,0 4,0
27 11696 ZŠ Lipová 0,0 2,2 1,5 0,0 3,7
28 12179 ZŠ Prešov Šmeralova 1,0 0,0 2,5 0,0 3,5
12180 ZŠ Prešov Šmeralova 1,0 0,0 2,5 0,0 3,5
30 12018 ZŠ Petrovany 0,0 2,0 0,5 0,5 0,0 3,0
31 11513 SŠ PP Letná 0,0 1,0 0,8 0,5 0,5 0,0 2,8
32 11512 SŠ PP Letná 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,5
11883 ZŠ s MŠ Liesek 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5
12187 ZŠ s MŠ BA Česká 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10386 GAMČA BA Grösslingova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0 0,0 24,8
3 11973 G KE Alejová 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 23,5
4 11966 G BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 3,5 5,0 0,0 23,0
5 12186 G PP Kukučínova 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 22,0
6 12077 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 3,6 3,0 5,0 0,0 21,6
11532 G KE L. Novomeského 5,0 5,0 4,6 3,0 4,0 0,0 21,6
8 12075 G BA Novohradská 5,0 5,0 3,5 3,0 5,0 0,0 21,5
9 11596 G Lipt. Hrádok Hradná 5,0 5,0 1,0 5,0 5,0 0,0 21,0
10 11756 G BA Novohradská 2,0 5,0 4,9 3,0 5,0 0,0 19,9
11993 G BA Novohradská 5,0 5,0 3,4 3,5 3,0 0,0 19,9
12 12156 SG BA Česká 3,0 5,0 4,2 2,5 5,0 0,0 19,7
13 12029 SG BA Česká 4,0 5,0 4,1 3,0 3,0 0,0 19,1
14 12036 G BA Novohradská 4,0 5,0 2,0 3,0 5,0 0,0 19,0
15 12023 Piar. G TN Palackého 0,0 5,0 4,3 3,5 5,0 0,0 17,8
16 12034 SŠ BA Metodova 5,0 5,0 2,3 2,0 2,5 0,0 16,8
17 11981 G BA Novohradská 0,0 5,0 3,8 2,5 5,0 0,0 16,3
18 13436 GAMČA BA Grösslingova 1,0 5,0 2,5 2,5 4,0 0,0 15,0
11176 ŠpMNDaG BA Skalická 0,0 5,0 2,0 3,0 5,0 0,0 15,0
20 11978 GAMČA BA Grösslingova 3,0 3,0 4,8 1,0 3,0 0,0 14,8
21 12158 G KE Alejová 1,0 5,0 1,0 2,5 5,0 0,0 14,5
22 12064 SG BA Česká 5,0 3,0 5,0 0,0 13,0
11866 G KE Alejová 5,0 3,0 5,0 0,0 13,0
24 12072 G Prešov Konštantínova 1,0 5,0 0,5 0,5 5,0 0,0 12,0
11691 SG Lučenec Gemerská 0,0 5,0 0,5 1,5 5,0 0,0 12,0
12037 G Nitra Párovská 2,0 5,0 5,0 0,0 12,0
27 11917 SG Lučenec Gemerská 0,0 5,0 1,1 2,0 3,5 0,0 11,6
28 12074 G Prešov Konštantínova 1,0 0,0 0,8 2,5 5,0 0,0 9,3
29 11752 Piar. G TN Palackého 4,0 0,0 0,5 1,5 1,5 0,0 7,5
30 11692 SG Lučenec Gemerská 0,0 0,5 0,9 3,0 2,5 0,0 6,9
31 11690 SG Lučenec Gemerská 1,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 4,0
32 11953 G Moldava n. B. Školská 0,0 0,0 0,5 0,0 2,5 0,0 3,0
12118 SG BA Česká 0,0 0,0 2,0 0,5 0,5 0,0 3,0
11914 SG Lučenec Gemerská 0,0 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 3,0
35 11930 SG Lučenec Gemerská 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,5
36 12041 Piar. G TN Palackého 0,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 1,1
37 11694 SG Lučenec Gemerská 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0
11693 SG Lučenec Gemerská 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0
39 12203 G PP Kukučínova 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI