Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-6 - 26. ročník - šk. rok 2008/2009

Priebežná výsledková listina po 1. sérii

Kategória: 5 6 Príma Sekunda

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 Patrik V. 5,0 5,0 4,5 4,5 2,5 0,0 21,5
2 Angelika F. 2,5 5,0 5,0 4,7 4,0 0,0 21,2
3 Kristína H. 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 0,0 21,0
4 Patrícia M. 4,5 5,0 3,0 4,0 3,0 0,0 19,5
5 Marián B. 3,0 5,0 3,0 3,0 5,0 0,0 19,0
6 Katarína S. 5,0 2,5 4,2 5,0 0,0 16,7
7 Andrea S. 2,5 5,0 3,0 5,0 0,0 15,5
8 Erik F. 4,0 5,0 1,4 2,0 2,0 0,0 14,4
9 Monika K. 3,0 0,0 3,0 3,0 4,6 0,0 13,6
10 Juraj M. 5,0 3,0 1,5 2,0 2,0 0,0 13,5
11 Michaela S. 2,0 4,0 1,0 2,5 2,5 0,0 12,0
12 Jana G. 2,5 3,0 1,0 1,4 4,0 0,0 11,9
13 Stanislav J. 0,5 5,0 3,0 2,0 1,0 0,0 11,5
14 Peter K. 4,0 2,5 3,0 0,1 1,5 0,0 11,1
15 Andrea Š. 2,5 5,0 0,5 3,0 0,0 11,0
16 Matúš N. 2,5 5,0 1,5 0,3 1,5 0,0 10,8
17 Adrián Ď. 3,0 5,0 2,5 0,0 10,5
18 Erik S. 2,5 4,0 1,0 0,5 2,0 0,0 10,0
19 Barbora M. 2,5 2,0 3,0 0,1 2,0 0,0 9,6
20 Ján M. 2,5 5,0 2,0 0,0 9,5
21 Michal P. 2,5 4,0 0,5 0,4 2,0 0,0 9,4
22 Samuel N. 2,5 5,0 1,5 0,0 9,0
23 Pavol H. 2,5 2,5 1,5 2,2 0,0 0,0 8,7
24 Lukáš B. 2,0 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 8,5
Pavol Š. 3,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,0 8,5
26 Milan Š. 2,5 5,0 0,0 7,5
Marek S. 2,5 5,0 0,0 7,5
Eduard Š. 2,5 5,0 0,0 7,5
29 Matej P. 2,5 2,0 0,0 2,8 0,0 7,3
30 Marta D. 2,5 4,0 0,5 0,0 7,0
31 Daniela T. 2,5 1,5 2,0 0,5 0,0 0,0 6,5
32 Ajshe S. 2,5 2,5 0,5 0,4 0,0 0,0 5,9
33 Blanka G. 2,5 0,0 0,5 0,6 2,0 0,0 5,6
Michaela M. 2,5 0,0 0,5 0,6 2,0 0,0 5,6
35 Monika O. 2,5 0,0 0,5 0,4 2,0 0,0 5,4
36 Jakub K. 2,5 2,0 0,5 0,0 0,0 5,0
Ivana B. 2,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 5,0
38 Michal Š. 2,5 2,0 0,0 4,5
39 Daniel F. 2,5 1,5 0,0 4,0
Natália R. 2,5 1,5 0,0 4,0
Michaela M. 2,5 0,0 1,5 0,0 4,0
42 Tatiana M. 2,5 0,0 0,5 0,0 3,0
Dominika P. 2,5 0,0 0,5 0,0 3,0
44 Alexander G. 2,5 0,0 2,5
Jakub Š. 2,5 0,0 2,5
Klaudia M. 2,5 0,0 2,5
Adam K. 2,5 0,0 2,5
48 Patrícia Š. 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
49 Martin P. 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 Daniel K. 2,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 21,7
2 Matěj Ž. 3,0 5,0 5,0 3,5 5,0 0,0 21,5
Richard F. 3,5 5,0 4,5 3,5 5,0 0,0 21,5
4 Daniel M. 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
5 Ján K. 4,5 5,0 3,5 3,0 3,0 0,0 19,0
Martin K. 2,5 5,0 2,0 5,0 4,5 0,0 19,0
7 Martina Z. 2,5 5,0 3,0 3,5 4,0 0,0 18,0
Michal K. 2,5 5,0 4,0 4,0 2,5 0,0 18,0
9 Michaela M. 5,0 5,0 3,0 2,4 2,5 0,0 17,9
10 Róbert K. 3,0 5,0 3,5 1,5 4,8 0,0 17,8
11 Adriána P. 2,5 5,0 2,0 3,0 4,0 0,0 16,5
12 Daniela F. 3,0 5,0 1,0 0,4 5,0 0,0 14,4
Ján M. 3,5 5,0 1,0 2,4 2,5 0,0 14,4
14 Filip H. 3,0 5,0 0,5 3,0 2,5 0,0 14,0
15 Radovan P. 2,5 5,0 1,0 2,8 2,5 0,0 13,8
16 Norbert T. 2,5 5,0 1,0 3,0 2,0 0,0 13,5
17 Samuel B. 2,5 5,0 2,0 0,6 2,5 0,0 12,6
18 Jana K. 5,0 5,0 2,5 0,0 12,5
Jaroslav V. 3,5 5,0 1,0 3,0 0,0 12,5
Michaela G. 2,5 5,0 0,5 2,0 2,5 0,0 12,5
21 Katarína I. 2,5 2,5 1,5 0,6 4,5 0,0 11,6
22 Dominika V. 5,0 2,5 4,0 0,0 11,5
Marcela H. 5,0 1,0 0,6 4,9 0,0 11,5
24 Kristína B. 2,5 2,0 0,6 5,0 0,0 10,1
25 Sofia B. 1,0 5,0 1,0 2,5 0,0 9,5
26 Diana B. 2,0 2,0 0,6 4,5 0,0 9,1
27 Patrícia D. 2,5 5,0 0,5 1,0 0,0 9,0
Martin V. 3,0 2,5 0,0 1,0 2,5 0,0 9,0
Róbert L. 3,0 5,0 0,5 0,5 0,0 9,0
Šimon V. 2,5 2,5 1,0 0,5 2,5 0,0 9,0
31 Alžbeta G. 2,0 3,0 0,6 2,5 0,0 8,1
32 Bruno Č. 2,5 5,0 0,5 0,0 8,0
33 Nicole B. 4,0 0,5 1,0 0,4 2,0 0,0 7,9
34 Mariana S. 2,5 2,0 0,5 2,2 0,0 0,0 7,2
35 Slávka G. 2,5 0,0 0,5 0,6 3,5 0,0 7,1
36 Barbora P. 2,0 3,0 2,0 0,0 7,0
Giorgi N. 5,0 0,0 1,0 1,0 0,0 7,0
38 Ján L. 2,5 4,0 0,3 0,0 6,8
39 Miriama R. 3,5 1,0 1,5 0,0 6,0
40 David C. 2,5 2,5 0,5 0,3 0,0 5,8
41 Marián G. 2,5 2,5 0,5 0,0 5,5
42 Ján R. 2,5 2,0 0,5 0,0 5,0
43 Jakub K. 2,0 0,0 0,5 0,2 2,0 0,0 4,7
44 Martin G. 1,0 2,5 0,5 0,6 0,0 0,0 4,6
45 Martina J. 0,5 2,5 1,0 0,0 0,5 0,0 4,5
Denis S. 2,5 2,0 0,0 4,5
Lívia P. 2,5 2,0 0,0 4,5
Mária L. 1,5 2,0 0,5 0,5 0,0 4,5
Miroslava Š. 0,5 3,0 1,0 0,0 4,5
Erika J. 2,5 2,0 0,0 4,5
51 Aneta K. 1,0 3,0 0,4 0,0 4,4
52 Vladimír K. 2,5 1,0 0,5 0,1 0,0 4,1
Ľubomír K. 2,5 1,0 0,5 0,1 0,0 4,1
54 Veronika T. 1,5 2,5 0,0 4,0
55 Dávid V. 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 3,5
Patrícia D. 1,0 2,5 0,0 3,5
57 Boris M. 2,5 0,5 0,4 0,0 0,0 3,4
58 Martin B. 3,0 0,0 0,0 3,0
Terézia K. 2,5 0,0 0,5 0,0 3,0
60 Patrícia R. 2,5 0,0 2,5
61 Viktor K. 2,0 0,0 2,0
62 Katka J. 0,0 1,0 0,5 0,0 1,5
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 Karolína P. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 Lenka B. 4,0 5,0 3,5 4,0 5,0 0,0 21,5
3 Ľubica J. 5,0 5,0 2,5 4,0 4,5 0,0 21,0
4 Oskar M. 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 0,0 20,0
5 Helena G. 4,0 5,0 2,0 4,0 4,9 0,0 19,9
6 Zuzana K. 3,0 4,0 3,5 4,2 5,0 0,0 19,7
7 Juraj B. 2,5 5,0 1,0 3,2 5,0 0,0 16,7
8 Andrea Š. 5,0 5,0 1,0 0,6 4,5 0,0 16,1
9 Lukáš K. 2,5 5,0 2,5 3,5 2,0 0,0 15,5
10 Jakub K. 2,0 5,0 3,0 2,6 2,5 0,0 15,1
11 Samuel S. 2,5 3,5 3,0 2,0 3,0 0,0 14,0
12 Josef H. 3,0 5,0 4,0 1,5 0,0 13,5
13 Rudolf S. 2,5 4,5 0,5 2,6 3,0 0,0 13,1
Matej P. 2,5 4,0 3,0 0,6 3,0 0,0 13,1
15 Viktor J. 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 13,0
16 Zuzana K. 2,5 5,0 3,0 1,5 0,5 0,0 12,5
17 Laura B. 2,5 5,0 2,6 1,5 0,0 11,6
18 Samuel S. 5,0 4,0 2,5 0,0 11,5
19 Samuel O. 2,5 5,0 3,0 0,6 0,0 11,1
20 Adam R. 2,5 5,0 3,2 0,0 10,7
21 Klaudia K. 2,5 4,0 0,5 2,0 1,0 0,0 10,0
22 Zuzana F. 2,5 1,5 1,5 0,0 4,3 0,0 9,8
23 Erik P. 3,0 5,0 1,0 0,0 9,0
Samuel H. 3,0 5,0 1,0 0,0 9,0
25 Ľudmila R. 3,0 2,5 0,5 0,2 2,5 0,0 8,7
26 Adriana P. 2,5 0,5 0,5 0,5 4,0 0,0 8,0
Mária D. 2,5 0,5 3,0 1,5 0,5 0,0 8,0
28 Eva M. 0,5 2,5 1,0 0,5 2,0 0,0 6,5
29 Miloš M. 2,5 2,0 1,0 0,3 0,0 0,0 5,8
30 Veronika J. 0,5 2,5 0,5 2,0 0,0 5,5
31 Ivan B. 0,5 0,0 2,0 0,5 1,5 0,0 4,5
32 Matúš Š. 2,5 0,5 0,3 0,0 3,3
33 Mária S. 2,5 0,0 2,5
Matúš D. 2,5 0,0 2,5
35 Saskia K. 0,0 0,0 1,0 0,7 0,0 0,0 1,7
36 Róbert H. 1,0 0,5 0,0 1,5
37 Zuzana K. 0,5 0,0 0,0 0,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 Samuel M. 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
2 Tomáš R. 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
3 Jakub L. 3,0 5,0 5,0 4,0 4,9 0,0 21,9
4 Jakub G. 2,5 5,0 3,0 4,9 4,8 0,0 20,2
5 Dávid B. 3,5 5,0 3,0 3,5 5,0 0,0 20,0
6 Erik B. 3,0 5,0 3,5 2,6 4,6 0,0 18,7
7 Peter P. 2,5 5,0 1,5 4,0 5,0 0,0 18,0
Jakub D. 3,0 5,0 3,5 2,0 4,5 0,0 18,0
9 Samuel K. 4,0 5,0 2,0 1,0 4,5 0,0 16,5
10 Michal Ď. 2,5 5,0 4,0 1,0 3,5 0,0 16,0
11 Alenka B. 5,0 5,0 1,0 4,5 0,0 15,5
Diana D. 3,0 5,0 1,5 1,5 4,5 0,0 15,5
13 Šimon P. 5,0 5,0 1,5 1,0 2,5 0,0 15,0
14 Richard M. 2,0 2,0 1,8 4,0 5,0 0,0 14,8
15 Filip G. 2,5 5,0 3,0 4,0 0,0 14,5
David A. 2,5 5,0 2,0 3,0 2,0 0,0 14,5
17 Viktória F. 4,0 3,0 3,5 1,0 2,5 0,0 14,0
18 Ján P. 2,5 2,0 3,0 3,2 2,5 0,0 13,2
19 Martin M. 2,5 5,0 0,6 4,5 0,0 12,6
20 Jana Š. 2,5 5,0 0,5 2,0 2,5 0,0 12,5
21 Alica S. 2,5 5,0 1,6 0,5 2,5 0,0 12,1
22 Klaudia H. 3,5 5,0 3,2 0,0 11,7
23 Kristína A. 2,5 5,0 3,4 0,0 10,9
24 Nikola D. 2,5 4,0 2,0 0,0 8,5
25 Ján G. 2,5 2,0 0,5 3,0 0,0 8,0
26 Dalibor S. 2,5 2,5 0,5 0,4 2,0 0,0 7,9
27 Simona P. 2,5 2,5 0,0 0,5 2,0 0,0 7,5
28 Dávid K. 1,0 2,5 1,0 0,6 0,0 5,1
29 Klaudia G. 2,5 2,0 0,5 0,0 0,0 5,0
30 Kristína S. 3,5 0,0 0,7 0,0 4,2
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI