Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat 5-6 - 19. ročník, letná časť - šk. rok 2001/2002

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória: 5 6

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 D
1 Radovan V. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Peter C. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Jakub K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Rastislav M. 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Jakub K. 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Matin K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Andrej G. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 0,0 25,0
Oliver U. 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 25,0
Marián N. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Martin B. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Jakub B. 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 25,0
Nikola P. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Erik O. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Kamila B. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Lucia D. 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 0,0 25,0
Jakub J. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Michaela B. 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 0,0 25,0
Ján B. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Michaela K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Tomáš H. 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 0,0 25,0
Peter H. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
22 Jana B. 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0 0,0 24,8
23 Matúš D. 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 0,0 24,0
Eva H. 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 1,5 0,0 24,0
Janka B. 5,0 5,0 2,5 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
26 Mária V. 3,5 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 0,0 23,5
Tomáš R. 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 23,5
Lukáš H. 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,5
29 Ivana Š. 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 0,0 23,0
30 Zuzana L. 4,4 5,0 5,0 3,5 1,5 5,0 0,0 22,9
31 Pavol M. 4,5 5,0 5,0 5,0 3,0 0,0 22,5
Vladimír H. 4,5 5,0 3,0 5,0 2,0 5,0 0,0 22,5
Kristína J. 5,0 5,0 3,5 1,0 4,0 5,0 0,0 22,5
Jana V. 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 0,0 22,5
35 Zuzana C. 5,0 5,0 3,0 4,0 1,5 5,0 0,0 22,0
Ján F. 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 0,0 22,0
37 Dominika K. 4,4 4,5 4,0 4,0 5,0 1,5 0,0 21,9
38 Juraj S. 5,0 5,0 5,0 5,0 1,8 1,5 0,0 21,8
39 Žofia A. 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 0,0 21,5
Adam G. 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 0,0 21,5
41 Mária C. 3,3 5,0 3,0 4,5 3,5 5,0 0,0 21,3
42 Jakub U. 3,2 5,0 2,5 4,5 5,0 3,5 0,0 21,2
43 Andrej P. 4,5 4,5 3,0 0,0 5,0 4,0 0,0 21,0
Šimon B. 3,0 3,0 5,0 5,0 1,5 5,0 0,0 21,0
45 Dominika D. 5,0 5,0 0,5 5,0 0,8 5,0 0,0 20,8
46 Stanislav V. 3,1 5,0 2,5 5,0 5,0 0,0 20,6
47 Emil H. 4,4 1,5 0,5 4,5 5,0 5,0 0,0 20,4
48 Tibor P. 3,5 5,0 5,0 4,8 2,0 2,0 0,0 20,3
49 Peter K. 3,5 5,0 2,0 4,0 1,8 5,0 0,0 19,5
50 Jakub K. 5,0 3,0 1,5 4,9 0,5 5,0 0,0 19,4
51 Adriana F. 4,5 5,0 0,5 3,0 1,5 5,0 0,0 19,0
Dominika D. 4,5 5,0 1,0 0,5 3,5 5,0 0,0 19,0
53 Adrian K. 4,3 5,0 3,0 4,5 2,0 1,0 0,0 18,8
Ondrej K. 5,0 5,0 2,5 4,8 1,5 1,5 0,0 18,8
55 Peter S. 5,0 5,0 4,9 2,5 0,5 1,0 0,0 18,4
Jaroslav Č. 4,4 5,0 4,5 3,5 1,0 0,0 18,4
57 Mária B. 3,2 4,5 2,5 4,5 1,4 2,5 0,0 17,2
58 Nina H. 1,5 5,0 3,0 5,0 2,0 2,0 0,0 17,0
Ľuboš Ž. 2,5 1,5 4,0 4,0 1,5 5,0 0,0 17,0
60 Marek Š. 3,2 5,0 1,0 1,0 2,0 5,0 0,0 16,2
61 Dávid K. 5,0 0,5 5,0 0,5 5,0 0,0 16,0
62 Jaroslav Z. 3,2 4,5 0,8 2,0 5,0 0,0 15,5
Katarína C. 3,5 1,5 2,5 4,0 4,0 1,5 0,0 15,5
64 Júlia M. 4,9 1,5 2,5 1,0 5,0 0,0 14,9
65 Štefan L. 2,5 5,0 3,0 2,0 1,5 2,0 0,0 14,5
66 Kamila S. 3,4 5,0 2,0 2,0 2,0 0,0 14,4
67 Klaudia Š. 3,2 4,5 0,5 0,0 0,8 5,0 0,0 14,0
68 Patrik K. 2,5 2,5 1,0 5,0 1,5 2,0 0,0 13,5
Soňa L. 3,5 3,0 1,0 2,0 4,0 1,0 0,0 13,5
70 Monika L. 5,0 4,5 0,5 0,5 2,0 1,0 0,0 13,0
71 Mikuláš K. 3,2 5,0 0,0 0,5 2,0 2,0 0,0 12,7
72 Barbora K. 0,4 5,0 1,0 1,0 0,5 5,0 0,0 12,5
Anna L. 3,5 1,5 0,5 1,0 1,5 5,0 0,0 12,5
74 Matej S. 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 0,0 12,2
75 Iveta P. 3,5 5,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 11,5
76 Matúš S. 4,8 5,0 1,0 0,0 10,8
77 Michal N. 3,2 5,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 10,7
78 Pavol K. 5,0 5,0 0,0 10,0
79 Dominika O. 3,2 2,5 0,5 1,0 1,5 0,0 8,7
80 Jakub K. 2,0 1,5 1,0 3,5 0,5 0,0 8,5
Miroslav K. 0,5 1,5 0,0 1,0 1,5 4,0 0,0 8,5
82 Andrej D. 3,3 0,5 2,0 0,5 0,5 1,5 0,0 7,8
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 D
1 Katarína P. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Marek H. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Matúš K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Michal M. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Silvia C. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Eva O. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Alena K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Viktória R. 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 0,0 25,0
David C. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Marián M. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Michal G. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Veronika S. 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Miroslav V. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Matúš R. 5,0 5,0 5,0 4,3 5,0 5,0 0,0 25,0
Martin T. 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 0,0 25,0
Pavol H. 5,0 5,0 5,0 5,0 1,8 5,0 0,0 25,0
Janka N. 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Michaela R. 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 0,0 25,0
Milan H. 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 0,0 25,0
Marián O. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Igor K. 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Nina K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Miroslav B. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Lucia K. 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Veronika M. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Silvia S. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Katarína S. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Lucia S. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Daniela H. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Peter K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Ján Ž. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Jakub V. 5,0 5,0 5,0 3,8 5,0 5,0 0,0 25,0
Martin V. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Daniela J. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Michal M. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Pavol Š. 5,0 5,0 5,0 3,8 5,0 5,0 0,0 25,0
Barbora O. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
38 Martin G. 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 24,9
39 Katarína V. 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 0,0 24,8
40 Michal Č. 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 0,0 24,7
41 Daniel B. 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
Andrej L. 5,0 5,0 2,5 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
Miloslav Č. 5,0 5,0 3,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
Richard M. 4,5 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
Vladimír C. 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 0,0 24,5
46 Martin F. 3,4 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
Martin M. 5,0 5,0 2,5 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
Ivan V. 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
Kristína M. 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
Nina G. 5,0 5,0 5,0 3,8 5,0 4,0 0,0 24,0
Martin S. 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 24,0
52 Patrik P. 4,8 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 0,0 23,8
53 Jakub J. 3,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,5
Oto N. 4,5 5,0 4,0 5,0 1,5 5,0 0,0 23,5
Mária Č. 3,5 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 0,0 23,5
Dominika K. 4,5 5,0 1,0 4,5 4,5 5,0 0,0 23,5
Michal M. 5,0 5,0 0,5 3,5 5,0 5,0 0,0 23,5
Jakub B. 5,0 5,0 3,5 5,0 1,5 5,0 0,0 23,5
59 Jozef T. 4,9 4,5 5,0 3,8 2,5 5,0 0,0 23,2
Daša V. 3,3 5,0 4,9 5,0 5,0 0,0 23,2
61 Dominika F. 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 0,0 23,0
Tomáš M. 5,0 5,0 0,5 3,0 5,0 5,0 0,0 23,0
Tomáš C. 3,2 5,0 5,0 4,5 3,5 5,0 0,0 23,0
64 Maroš K. 4,5 5,0 4,0 4,0 1,5 5,0 0,0 22,5
Peter F. 5,0 5,0 5,0 2,5 2,0 5,0 0,0 22,5
Michal M. 4,5 5,0 5,0 4,0 2,5 4,0 0,0 22,5
67 Martin B. 4,4 5,0 3,0 5,0 5,0 1,5 0,0 22,4
68 Róbert B. 4,8 5,0 2,5 5,0 1,5 5,0 0,0 22,3
69 Tomáš L. 3,2 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 0,0 22,2
70 Matúš M. 4,5 5,0 5,0 2,5 5,0 0,0 22,0
Jozef P. 5,0 5,0 0,0 5,0 2,0 5,0 0,0 22,0
Stano Š. 4,5 5,0 5,0 1,0 2,5 5,0 0,0 22,0
73 Katarína B. 5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 0,0 21,5
Michal P. 4,5 5,0 2,0 5,0 2,0 5,0 0,0 21,5
75 Maroš K. 4,4 5,0 3,0 5,0 4,0 0,0 21,4
76 Petra N. 3,2 5,0 3,0 5,0 0,0 5,0 0,0 21,2
77 Richard C. 5,0 1,5 5,0 4,5 5,0 0,0 21,0
Martin R. 5,0 5,0 5,0 3,0 1,5 3,0 0,0 21,0
79 Lenka Š. 5,0 5,0 2,5 3,0 2,0 5,0 0,0 20,5
Marek Č. 3,5 5,0 5,0 5,0 2,0 0,0 20,5
81 Zuzana M. 5,0 4,9 0,5 5,0 5,0 0,0 20,4
82 Jozef B. 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
Eva K. 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
84 Zuzana L. 3,3 5,0 3,0 3,5 2,0 5,0 0,0 19,8
85 Kristína Č. 5,0 1,5 3,0 5,0 5,0 0,0 19,5
Kristína K. 2,5 5,0 3,0 4,0 5,0 1,0 0,0 19,5
Martin M. 5,0 5,0 2,5 4,5 2,5 1,0 0,0 19,5
88 Roland D. 4,5 5,0 2,5 2,0 5,0 0,0 19,0
89 Lucia J. 4,4 5,0 4,0 3,5 2,0 1,5 0,0 18,9
90 Matúš V. 3,4 5,0 2,5 2,5 5,0 0,0 18,4
91 Maroš Š. 3,2 5,0 5,0 5,0 0,0 18,2
92 Peter M. 5,0 5,0 3,0 2,0 3,0 0,0 18,0
93 Daniela S. 5,0 5,0 0,9 5,0 2,0 0,0 17,9
94 Veronika G. 2,8 4,5 3,0 2,5 2,5 5,0 0,0 17,8
95 Michal R. 4,4 5,0 2,5 4,0 1,5 1,0 0,0 17,4
96 Maroš V. 3,2 5,0 2,5 1,5 0,0 5,0 0,0 17,2
97 Veronika O. 3,0 4,0 5,0 5,0 0,0 17,0
Marek T. 5,0 5,0 2,0 5,0 0,0 17,0
99 Jozef D. 5,0 5,0 1,5 5,0 0,0 16,5
Alica J. 5,0 5,0 0,5 1,0 5,0 0,0 16,5
Lukáš S. 5,0 5,0 5,0 1,5 0,0 16,5
102 Michal V. 3,2 5,0 2,0 1,0 0,8 5,0 0,0 16,2
Tomáš D. 4,7 0,5 4,5 5,0 1,5 0,0 16,2
Roman T. 3,2 5,0 2,0 1,0 0,8 5,0 0,0 16,2
105 Igor Š. 3,2 5,0 2,5 0,0 5,0 0,0 15,7
106 Zlatka M. 3,5 5,0 0,5 3,3 2,0 1,5 0,0 15,3
107 Richard F. 5,0 5,0 5,0 0,0 15,0
Lukáš L. 2,0 5,0 2,0 1,0 0,0 5,0 0,0 15,0
109 Radovan V. 3,2 5,0 1,5 5,0 0,0 14,7
110 Peter H. 5,0 3,0 1,5 5,0 0,0 14,5
Ján S. 5,0 2,5 2,0 5,0 0,0 14,5
112 Tomáš S. 5,0 5,0 3,8 0,0 13,8
113 Roman M. 4,0 5,0 2,0 2,5 0,0 13,5
Nikoleta Z. 3,5 5,0 2,0 1,5 1,5 0,0 13,5
115 Alojz M. 4,5 1,5 1,5 5,0 0,0 12,5
116 Marek V. 5,0 2,0 4,0 1,0 0,0 12,0
117 František K. 5,0 5,0 1,5 0,0 11,5
Daniel K. 4,5 0,5 1,5 5,0 0,0 11,5
119 Jaroslav T. 5,0 0,5 2,0 3,5 0,0 11,0
120 Zuzana V. 5,0 2,8 2,0 0,0 9,8
121 Martina P. 3,2 2,5 2,8 0,0 1,0 0,0 9,5
122 Stanislava P. 0,5 4,5 0,9 1,0 2,0 1,0 0,0 9,4
123 Ivana M. 5,0 1,0 2,0 0,0 8,0
124 Ivan D. 5,0 1,0 1,0 0,0 7,0
125 Veronika S. 3,0 2,0 1,0 0,0 6,0
126 Peter P. 0,6 3,0 0,5 1,5 0,0 5,6
127 Tomáš S. 5,0 0,0 5,0
Alžbeta K. 1,0 1,5 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 5,0
129 Jakub Č. 3,0 0,5 1,0 0,0 4,5
130 Pavol M. 0,6 1,5 1,3 1,0 0,0 4,4
131 Mária H. 2,5 1,0 0,0 3,5
132 Katarína P. 0,5 0,0 0,5
133 Erika N. 0,0 0,0
D-body doteraz

Staršie ročníky

Zadania úloh Vzorové riešenia Výsledkové listiny
Pikomat 7-9 - 30. ročník, letná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 30. ročník, zimná časť - 2012/2013 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, letná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 29. ročník, zimná časť - 2011/2012 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, letná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 28. ročník, zimná časť - 2010/2011 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, letná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 27. ročník, zimná časť - 2009/2010 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, letná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 26. ročník, zimná časť - 2008/2009 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, letná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 25. ročník, zimná časť - 2007/2008 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, letná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 24. ročník, zimná časť - 2006/2007 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, letná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 23. ročník, zimná časť - 2005/2006 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, letná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 22. ročník, zimná časť - 2004/2005 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, letná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 21. ročník, zimná časť - 2003/2004 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, letná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 20. ročník, zimná časť - 2002/2003 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, letná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 19. ročník, zimná časť - 2001/2002 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, letná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat 7-9 - 18. ročník, zimná časť - 2000/2001 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, letná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 17. ročník, zimná časť - 1999/2000 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, letná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 16. ročník, zimná časť - 1998/1999 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, letná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 3. séria (Pentomino) 1. séria 2. séria 3. séria
Pikomat - 15. ročník, zimná časť - 1997/1998 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria 1. séria 2. séria 3. séria
SIAESFZaSI