Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikomat - 37. ročník, letná časť - šk. rok 2019/2020

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória: 5 6 7 8 9 Príma Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 5

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Ján Dokupil 5. A ZŠ BA Palisády 57 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
2 Tereza Vargová 5. C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,7 0,0 19,7
3 Michael Klein 5. A CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 19,5
4 Bruno Michael Kraner 5. Pets SZŠ BA Bajkalská 5,0 4,5 5,0 4,5 0,0 19,0
Gregor Tichý 5. A SZŠ CENADA BA 5,0 4,5 5,0 4,5 0,0 19,0
Žofia Bartová 5. Pets SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 19,0
7 Lucia Tóthová 5. PYP SJ SŠ BA Košická 5,0 5,0 4,0 4,5 0,0 18,5
8 Jakub Dzúr 5. B ZŠ Lučenec Haličská 4,5 5,0 4,5 4,0 0,0 18,0
Jakub Šutka 3. A ZŠ Nová Baňa Školská 5,0 5,0 3,5 4,5 0,0 18,0
10 Adriana Ihnátová 5. A ZŠ BA Černyševského 5,0 3,0 5,0 4,5 0,0 17,5
Michal Štubňa 5. A ZŠ SNV Markušovská 5,0 5,0 5,0 2,5 0,0 17,5
12 Daniel Demeter 1. D Neusiedler Mittel Schule 5,0 2,5 5,0 4,0 0,0 16,5
13 Magdaléna Magulová 5. A ZŠ Pezinok Fándlyho 1,0 5,0 5,0 5,0 0,0 16,0
Šimon Demeter 1. D Neusiedler Mittel Schule 4,5 2,5 5,0 4,0 0,0 16,0
15 Jana Ružičková 5. PYP SJ SŠ BA Košická 1,5 5,0 4,5 4,5 0,0 15,5
Marek Syč 5. A ZŠ BA Palisády 57 4,5 1,5 5,0 4,5 0,0 15,5
17 Susan Zlatoš 3. Sage Canyon, CA, USA 4,0 1,5 5,0 4,5 0,0 15,0
18 Jakub Haršány 5. ZŠsMŠ Hrnčiarovce n/Parnou 1,0 3,5 5,0 4,5 0,0 14,0
Matilda Žídková 5. A ZŠ Komenského, Frýdlant n/O 5,0 4,0 5,0 0,0 14,0
20 Adam Gondzur 4. B CZŠ Narnia BA Beňadická 4,5 1,0 3,5 4,5 0,0 13,5
21 Leo Lörinc 5. Pets SZŠ BA Bajkalská 2,0 5,0 5,0 0,0 12,0
22 Alex Bujalka 5. ZŠ Prievidza P. Dobšinského 1,5 3,5 4,0 2,5 0,0 11,5
Matěj Pometlo 5. D FZŠ O.Chlupa, Praha 5,0 2,0 4,5 0,0 11,5
24 Jonáš Pavelka 5. B SZŠ CENADA BA 1,5 2,5 3,0 4,0 0,0 11,0
25 Daniela Bujnakova 5. D ZŠ KE Bernolákova 1,0 4,5 0,5 4,5 0,0 10,5
26 Roger Goralka 1. ZŠ s MŠ Jastrabá 1,0 4,5 3,0 0,0 8,5
27 Tabita Tuchscherová 5. PYP SJ PYP BA Novohradská 1,0 1,0 2,0 4,0 0,0 8,0
28 Katarína Michálková 5. A CZŠ Piešťany Štefánikova 1,5 1,5 4,0 0,0 7,0
29 Susanne Sumeráková 5. A SZŠ Prievidza M. Falešníka 1,0 1,5 1,0 1,5 0,0 5,0
30 Martin Domány 4. D SŠ BA Karloveská 3,0 0,0 3,0
31 Samuel Gottweis 2A Daltonschool Amsterdam 1,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 6

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Emma Stajančová 6. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
2 Katka Královičová 6. A SŠ BA Karloveská 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 19,5
3 Matej Paulovič 6. B ZŠ Krupina Školská 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 19,0
4 Filip Štefankovič 6 Twelve Corners, Rochester 5,0 4,5 5,0 4,0 0,0 18,5
Rasťo Haverlík 6. A SŠ BA Košická 5,0 5,0 4,0 4,5 0,0 18,5
6 Michal Minarovič 6. B ZŠ BB Narnia 4,5 3,5 5,0 5,0 0,0 18,0
Patrik Horčík 6. A PYP BA Novohradská 5,0 4,5 4,0 4,5 0,0 18,0
8 Tobiáš Šipöcz 6. A ZŠ BB Narnia 4,0 3,5 5,0 5,0 0,0 17,5
9 Svetlana Šuleková 6 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 5,0 2,5 5,0 4,5 0,0 17,0
10 Veronika Turoňová 6. C SŠ BA Karloveská 5,0 3,5 4,0 3,5 0,0 16,0
Zuzana Boledovičová 6. V CZŠ Narnia BA Beňadická 3,5 5,0 3,0 4,5 0,0 16,0
12 Barbora Magulová 6. B ZŠ Pezinok Fándlyho 1,0 5,0 5,0 4,0 0,0 15,0
Lucia Gálová 6. A ZŠ BA Sokolíkova 4,0 5,0 2,0 4,0 0,0 15,0
14 Tatiana Mizeráková 6. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 1,5 5,0 3,5 4,5 0,0 14,5
15 Anna Balun 6. C SŠ BA Karloveská 4,5 2,0 4,0 3,5 0,0 14,0
Lenka Prevužňáková 6. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 1,0 5,0 4,0 4,0 0,0 14,0
17 Lenka Ligáčová 6. ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 5,0 3,0 3,5 1,5 2,5 0,5 1,0 0,0 13,0
Michal Lev Vigaš 6. A ZŠ BB Ďumbierska 1,0 4,5 3,5 4,0 0,0 13,0
19 Jakub Gunár 6. B SŠ PP Letná 4,0 0,0 4,0
Martin Heutschy 6. B ZŠ Kežmarok Hradné námestie 4,0 0,0 4,0
21 Timotej Gunovsky 6. X CZŠ Narnia PK Komenského 1,0 1,5 0,5 0,0 0,0 3,0
22 Sofia Segečová 6 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 1,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Jakub Švirloch 7. A ZŠ BA Svätej rodiny 2,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 21,5
2 Samuel Stano 7. A ZŠ BA Svätej rodiny 1,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 20,5
3 Alžbeta Kurimská 7. A CZŠ sv. Gorazda Prešov 3,5 3,0 4,0 4,5 5,0 0,0 20,0
4 Samo Belluš 7. B ZŠ BA Nevädzová 5,0 4,7 4,5 5,0 0,0 19,2
5 Rebecca Korbelová 7. B ZŠ BA Malokarpatské nám. 2,0 2,0 4,5 4,5 5,0 0,0 18,0
6 Simeon Šulek 7. ZŠ s MŠ Detvianska Huta 2,0 5,0 5,0 3,0 0,5 0,0 15,5
7 Katarína Petrufová 7. A ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 0,0 1,5 5,0 2,0 0,5 0,0 9,0
8 Darya Kurbat 7. A ZŠ PP Dostojevského 1,0 4,5 0,5 0,0 6,0
9 Lucia Koristeková 7 ZŠ s MŠ Detvianska Huta 4,5 0,0 4,5
Matilda Borovská 7. SZŠ Felix, BA Krásnohorská 4,5 0,0 4,5
11 Marko Čačunda 7. B ZŠ s MŠ Čečejovce 1,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 4,0
12 Anna Hanušovská 7. A ZŠ Seňa 1,5 0,5 0,0 2,0
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Samuel Šipöcz 8. A ZŠ BB Narnia 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
2 Michal Rečičár 8. A ZŠ s MŠ PP Francisciho 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 0,0 22,5
3 Damjan Krstev 8. A SŽS Galileo BA Dudvážska 4,0 3,5 4,0 5,0 5,0 0,0 21,5
4 Kalista Semancová 8. B ZŠ Humenné 5,0 4,0 5,0 3,5 2,5 0,0 20,0
5 Jakub Kučera 8. B ZŠ PP Dostojevského 5,0 4,5 4,0 0,5 5,0 0,0 19,0
Soňa Vasiľová 8. Z SŠ PP Letná 3,5 4,5 3,5 2,5 5,0 0,0 19,0
7 Jozef Smolár 8. A ZŠ s MŠ Lokca 4,5 4,5 5,0 0,5 2,5 0,0 17,0
8 Mária Mederlyová 8. D ZŠ Levice M.R.Štefánika 3,0 4,0 3,5 5,0 0,0 15,5
Šimon Borovský 8. ZŠ s MŠ BA Cádrova 5,0 4,5 3,0 0,5 2,5 0,0 15,5
10 Nikola Trnavská 8. ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 4,0 3,5 4,0 2,5 0,5 0,0 14,5
11 Jonatán Drobný 8. A CZŠ Piešťany Štefánikova 3,5 4,0 1,0 5,0 0,0 0,0 13,5
Lenka Šutková 8. B ZŠ Nová Baňa Školská 3,0 4,5 3,5 0,5 2,0 0,0 13,5
13 Lucia Gečanová 8. A ZŠ KE Ulica Jána Pavla 2,5 5,0 1,0 4,0 0,0 12,5
14 Nina Petlánová 8. Z SŠ PP Letná 4,5 0,5 5,0 0,0 10,0
15 Matej Oravec 8. A PYP BA Novohradská 4,0 1,0 4,0 0,0 0,0 9,0
16 Jonathan Jančík 8. B ZŠ Pusté Úľany 1,5 3,0 2,0 0,5 1,0 0,0 8,0
17 Adriana Talianová 8. C SŽS Galileo BA Dudvážska 4,0 0,0 4,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Alžbeta Klimentová 9. A ZŠ KE L. Novomeského 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
Andrea Brudňáková 9. A ZŠ BA Lachova 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
3 Daniela Adamová 9. C ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 0,0 23,5
4 Dávid Drobný 9. B SŠ BA Karloveská 5,0 4,5 5,0 5,0 3,0 0,0 22,5
5 Júlia Mnichová 9. ZŠ Slovinky 5,0 4,0 5,0 5,0 2,5 0,0 21,5
6 Orsolya Záhorská 9. A ZŠ s VJM Šahy Mládežnícka 5,0 4,5 4,5 5,0 1,0 0,0 20,0
7 Matúš Jonaštík 9. G SZŠ BA Bajkalská 5,0 4,0 5,0 1,5 4,0 0,0 19,5
8 Stanislav Barčák 9 ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 3,5 4,0 4,5 0,5 5,0 0,0 17,5
9 Miriam Halasová 9. A CZŠ sv. Gorazda Prešov 4,0 4,5 3,0 0,5 4,5 0,0 16,5
10 Jakub Peťka 9. A ZŠ Levice Saratovská 5,0 4,0 4,0 0,0 0,0 13,0
11 Zuzana Žiaková 9. B ZŠ BB Golianova 4,5 0,5 1,5 0,0 6,5
D-body doteraz

Kategória Príma

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Janka Urbánová Príma G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
2 Michal Nagy Príma G BA Vazovova 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 19,5
3 Nina Chudícová Príma A ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 19,0
Samuel Havalda Príma SŠ BA Novohradská 5,0 4,5 5,0 4,5 0,0 19,0
5 Natan Lacsný Príma G Nitra Párovská 5,0 4,0 5,0 4,5 0,0 18,5
6 Hana Siebertova Príma A ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 4,5 3,5 5,0 0,0 17,5
Paulína Katreniaková Príma A G BA Bilíkova 5,0 5,0 3,5 4,0 0,0 17,5
8 Andrej Straube Príma SG CENADA BA 5,0 2,5 4,5 4,5 0,0 16,5
9 Ema Tománková Príma G BA Vazovova 4,5 4,0 3,0 4,5 0,0 16,0
Teo Gertler Príma A GAMČA BA Grösslingová 4,0 5,0 3,5 3,5 0,0 16,0
11 Max Horanský Príma A ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 3,5 5,0 4,0 0,0 15,5
12 Marián Kovaľ Príma A GAMČA BA Grösslingová 2,0 4,0 5,0 4,0 0,0 15,0
13 Teo Višňovský Príma B ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,5 0,0 14,5
14 Lukáš Martiš Príma G Nitra Párovská 5,0 5,0 2,5 1,5 0,0 14,0
15 Jakub Fančovič Príma G BA Vazovova 2,0 1,5 5,0 5,0 0,0 13,5
16 Sarah Klopstock Príma B ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 0,5 3,5 4,0 0,0 13,0
17 Markéta Dlugošová Príma G PP Kukučínova 5,0 3,5 3,5 0,0 12,0
18 Jakub Dávid Príma G Nitra Párovská 1,0 0,5 5,0 4,5 0,0 11,0
19 Hana Ferencová Príma G BA Vazovova 2,0 4,0 1,5 3,0 0,0 10,5
Patrícia Sedlačková Príma G BA Vazovova 1,0 0,5 4,5 4,5 0,0 10,5
21 Martin Výboch Príma GLN BA Tomášikova 3,0 4,5 0,0 7,5
22 Amália Polešenská Príma G BA Vazovova 1,0 0,5 2,5 2,5 0,0 6,5
23 Ema Paulinyova Príma GLN BA Tomášikova 1,0 0,5 1,0 3,5 0,0 6,0
24 Matúš Krútky Príma B GAMČA BA Grösslingová 0,5 0,5 2,5 2,0 0,0 5,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Matej Bachniček Sekunda C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 Igor Vargovič Sekunda GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
Klárka Bírová Sekunda GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
4 Matúš Pokorný Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
5 Matúš Kordoš Sekunda M 1.SG BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 23,0
6 Martin Antolik Sekunda B G BA Bilíkova 5,0 5,0 4,7 2,5 5,0 0,0 22,2
7 Eva Krajčiová Sekunda A G KE Alejová 2,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 21,5
Viliam Gottweis Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 5,0 2,0 4,5 5,0 5,0 0,0 21,5
9 Lenka Černá 2. V G Jiřího z Poděbrad 1,5 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 21,0
10 Daniel Jediný Sekunda A SŠ BA Novohradská 5,0 2,0 3,5 5,0 5,0 0,0 20,5
Rudolf Kusý Sekunda GAMČA BA Grösslingová 4,5 4,0 5,0 2,0 5,0 0,0 20,5
12 Alexandra Griačová Sekunda GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
13 Emília Čabráková Sekunda A SŠ BA Novohradská 5,0 2,0 4,5 3,0 4,5 0,0 19,0
14 Peter Straka Sekunda B G BA Bilíkova 1,5 5,0 4,0 3,0 5,0 0,0 18,5
15 Lea Gašparová Sekunda GAB Senec Lichnerova 0,0 2,5 4,5 4,0 5,0 0,0 16,0
Tatiana Ihnátová Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 3,5 5,0 4,0 3,0 0,5 0,0 16,0
17 Janka Lujza Kurajová Sekunda A SŠ BA Novohradská 1,5 1,5 3,0 3,0 5,0 0,0 14,0
Marcel Farbula Sekunda A G TT Hviezdoslavova 0,5 5,0 4,0 4,5 0,0 14,0
19 Christina Štojková Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 0,0 0,5 4,5 5,0 3,5 0,0 13,5
20 Ema Starzyková Sekunda A G NZ M.R.Štefánika 2,0 5,0 3,5 1,5 0,5 0,0 12,5
21 Patrik Kajaba Sekunda GAMČA BA Grösslingová 2,0 0,5 4,0 4,0 0,0 10,5
22 Ivan Cabaj Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 1,5 4,0 3,0 0,0 0,0 8,5
23 Adam Žulevič Sekunda A G KE Alejová 1,0 0,0 2,5 3,0 0,5 0,0 7,0
Lucia Mesková Sekunda A ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 4,0 0,5 0,0 7,0
25 Michael Alex Strunga Sekunda B GAMČA BA Grösslingová 1,0 2,0 2,5 1,0 0,0 0,0 6,5
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Lucia Chladná Tercia A GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
2 Katarína Farbulová Tercia A G KE Alejová 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 0,0 24,0
3 Jakub Krivošík Tercia A SŠ BA Novohradská 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 23,0
Ondrej Králik Tercia A G KE Alejová 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 23,0
5 Peter Siebert Tercia C ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 4,7 4,0 5,0 5,0 0,0 22,7
6 Timotej Bezák Tercia C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,0 3,5 5,0 5,0 0,0 22,5
7 Martin Dzúr Tercia G Lučenec Haličská cesta 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 0,0 21,5
8 Ondrej Haršány Tercia A G TT Hviezdoslavova 5,0 5,0 4,0 5,0 2,0 0,0 21,0
9 Michal Tomaga Tercia A SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 0,5 5,0 0,0 20,5
10 Milan Gál Tercia B G BA Bilíkova 4,0 4,5 3,0 5,0 1,5 0,0 18,0
11 Lucia Zvancigerová Tercia G BA Vazovova 5,0 4,0 3,5 0,5 2,5 0,0 15,5
12 Daniel Dokupil Tercia A Evanj. lýc. BA Vranovská 5,0 2,5 2,5 0,0 4,0 0,0 14,0
13 Dorota Cicáková Tercia B GAMČA BA Grösslingová 5,0 3,0 5,0 0,0 13,0
14 Samuel Ferenc Tercia GAMČA BA Grösslingová 2,0 4,0 5,0 0,0 0,5 0,0 11,5
15 Viktória Šeligová Tercia B GAMČA BA Grösslingová 3,5 4,5 3,0 0,0 11,0
16 Laura Cíleková Tercia B GAMČA BA Grösslingová 2,5 3,0 3,0 0,5 0,5 0,0 9,5
17 Martin Vaško Tercia B GAMČA BA Grösslingová 1,5 3,5 3,0 0,5 0,0 8,5
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Jozef Bachniček Kvarta C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Maroš Rybár Kvarta Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 Erik Nagy Kvarta GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
4 Juraj Beňačka Kvarta SŠ BA Čachtická - de La Salle 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 0,0 24,0
5 Elise Mária Ábelová Kvarta G P.Coubertina Piešťany 3,5 4,5 5,0 4,0 5,0 0,0 22,0
6 Jana Štojková Kvarta GAMČA BA Grösslingová 3,5 4,5 5,0 1,5 5,0 0,0 19,5
7 František Janošík 4.A Mendelovo Gymnázium Opava 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 19,0
Martin Valluš Kvarta G PP Kukučínova 3,5 4,0 5,0 5,0 1,5 0,0 19,0
Veronika Zelková Kvarta SŠ BA Novohradská 4,5 4,0 5,0 0,5 5,0 0,0 19,0
10 Pavol Dávid Kvarta G Nitra Párovská 5,0 4,5 4,0 0,0 2,0 0,0 15,5
11 Radoslav Čársky Kvarta A SŠ BA Metodova 3,5 3,5 3,0 5,0 0,0 15,0
12 Nina Griačová Kvarta GAB Senec Lichnerova 4,5 5,0 5,0 0,0 14,5
13 Bianka Gurská Kvarta B G KE Alejová 4,0 4,0 1,0 0,5 3,5 0,0 13,0
14 Bronislava Koristeková Kvarta G Lučenec Haličská cesta 3,5 0,5 0,5 0,0 4,5
D-body doteraz
SIAESFZaSI