Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Zmeny od 2019/2020

Detailné informácie nájdeš v nových pravidlách PIKOMATu, avšak najvýraznejšími zmenami sú:

  • jedny spoločné zadania s úlohami vyznačenými pre jednotlivé kategórie
  • pre všetky kategórie oddelená zimná a letná časť, v každej tri série úloh
  • mladšie kategórie riešia v každej sérii 4 úlohy, staršie kategórie riešia v každej sérii 5 úloh
  • prísnejšie pravidlo o účasti na základoškolských a stredoškolských sústredeniach

Podrobnejšie vysvetlenie dôvodov, ktoré nás k týmto zmenám viedli, uvádzame nižšie.

Prečo máme... ?

Zimné sústredenie aj pre mladšie kategórie
(od školského roku 2017/2018)

Jednoduché. Ako hovorí staré porekadlo: Viac sústredení, viac rozumu!

Oddelenú zimnú a letnú časť aj pre mladšie kategórie
(namiesto doterajšej celoročnej súťaže)

Keďže pribudlo zimné sústredenie, na ktoré pozývame riešiteľov na základe ich umiestnenia v súťaži, považujeme za prirodzené rozdeliť aj súťaž na dve samostatne vyhodnocované časti. Taktiež to riešiteľom dáva možnosť zapojiť sa do súťaže aj od polovice školského roka bez toho, aby mali v bodovom hodnotení hendikep v podobe vynechaných niekoľkých (zimných) sérií úloh.

Tri série po 4 úlohy za polrok pre mladšie kategórie
(namiesto doterajších 2 sérií po 5 úloh za polrok)

Keďže vyhodnocujeme samostatne zimný a letný polrok, chceme dať riešiteľom viac priestoru, aby preukázali svoje schopnosti. Celkový počet úloh sa zvýšil iba z 10 na 12, zato ich rovnomernejšie rozdelenie do 3 sérií by malo byť pre mladších riešiteľov pohodlnejšie a predstavovať menší nápor naraz. V prípade úplne nových riešiteľov im to tiež dáva o jednu príležitosť viac, aby si prečítali komentáre od našich opravovateľov, a teda sa lepšie udomácnili v tom, ako súťaž funguje, akým spôsobom treba písať riešenia a podobne.

Sústredenia rozdelené na kategórie 56 a 789
(namiesto doterajšieho rozdelenia 567 a 89)

V skutočnosti je to návrat k rozdeleniu, ktoré v PIKOMATe dlhodobo fungovalo pred rokom 2013 tak pre zadania, ako aj pre sústredenia. Na doterajší stav (567 a 89) sme prešli kvôli tomu, že do Prímy sa začalo nastupovať až po 5. ročníku ZŠ (namiesto 4.). Kým táto zmena sa v matematickej súťaži osvedčila, ukazuje sa, že pre sústredenia nebola ideálna.

Je prirodzené, že staršie kategórie v PIKOMATe majú o niečo menej riešiteľov ako tie mladšie. Pravdaže sme veľmi radi, ak žiaci zotrvajú s PIKOMATom čo najdlhšie, zároveň však chápeme, že dospievajúci človek si postupne musí vyberať záľuby a činnosti, ktorým sa chce venovať naplno, a tým pádom niektoré iné aktivity musia ustúpiť do úzadia. To je úplne v poriadku, ale znamená to, že ak organizujeme jedno sústredenie pre tri najpočetnejšie ročníky (567) a druhé sústredenie pre dva najmenej početné ročníky (89), vzniká určitý nepomer. Pre ilustráciu, ak chcel v školskom roku 2018/2019 riešiteľ dostať pozvánku na zimné sústredenie, potreboval získať:

– v kategóriách 5-6-7-Príma-Sekunda asi 40 z 50 = 80 % bodov,
– v kategóriách 8-9-Tercia-Kvarta asi 30 zo 75 = 40 % bodov.

Veríme, že zmena rozdelenia kategórií pomôže tento nepomer vyrovnať.

Jedny spoločné zadania s vyznačenými úlohami pre kategórie

Veríme, že takto dokážeme jemnejšie a lepšie prispôsobiť obtiažnosť úloh pre jednotlivé ročníky. Zároveň existujú aj úlohy, ktoré sú náročnosťou vhodné tak pre piataka, ako aj kvartána. Nový systém nám umožňuje takéto úlohy využiť naplno pre všetky kategórie, nemusíme sa rozhodovať medzi buď mladšími, alebo staršími.

Nové pravidlo prísnejšie rozdeľujúce účasť na základoškolských a stredoškolských sústredeniach

Riešitelia, ktorí už v Kvarte či 9. ročníku zvládajú úspešne riešiť stredoškolské súťaže a zúčastňovať sa ich sústredení, majú náš obdiv aj podporu! Zároveň si však treba uvedomiť, že stredoškolské sústredenia sú prispôsobené pre výrazne starších účastníkov – svojimi aktivitami, pravidlami, celkovým spôsobom organizácie. Naša skúsenosť ukazuje, že je veľmi náročné na našom sústredení, prispôsobenom pre nižšiu vekovú skupinu, pripraviť vyhovujúci program a naplniť očakávania účastníkov, ktorí už sú zvyknutí na stredoškolský štýl fungovania, čo môže v konečnom dôsledku narúšať priebeh celej akcie. Preto ak mladší účastník chce prestúpiť na stredoškolské sústredenia, pravdaže môže, ale je to "jednosmerná cesta" a vzdáva sa tým účasti na našich základoškolských akciách.
SIAESFZaSI
Pikomat