Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Organizátor Pikomatu a Pikofyzu

Organizátorom korešpondenčných seminárov Pikomat a Pikofyz je P-MAT, n.o., mimovládna nezisková organizácia poskytujúca služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry na celom území SR. Realizácia seminárov by nebola možná bez pomoci dobrovoľníkov – študentov stredných a vysokých škôl, ktorí zabezpečujú fungovanie seminárov od prípravy zadaní až po organizáciu sústredení pre najlepších riešiteľov.

p-mat - organizátor
Sídlo Ambroseho 2
851 04 Bratislava 5
Telefón 0902 792 252
www www.p-mat.sk
Email p-mat@p-mat.sk

 

Korešpondenčné semináre

PIKOMAT

P-MAT, n.o.
 Ambroseho 2
851 04 Bratislava 5
pikomat@p-mat.sk

PIKOFYZ

P-MAT, n.o.
Ambroseho 2
851 04 Bratislava 5
pikofyz@p-mat.sk

 

 
SIAESFZaSI