Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Podporili nás

Nadácia Allianz

 

Tento projekt podporila Nadácia Allianz.

Nadačný fond PwC v nadácii Pontis

Zobrazuje sa logo PwC Zobrazuje sa logo Pontis

 
 
 
 
 
 
 
Tento projekt podporil Nadačný fond poradenskej spoločnosti PwC v Nadácii Pontis.

Časopis Quark

Zobrazuje sa logo Casopisu Quark  

 

 

Sociálna implementačná agentúra

SIA ESF ZaSI

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk
www.sia.gov.sk

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra pre podporu výskumu a vývoja
Tento projekt je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0375-09.

vpsFree.cz - Virtuální Privátní Servery svobodně

vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz.

 

SIAESFZaSI