Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pravidlá súťaže

 1. PIKOMAT je určený žiakom 5. až 9. ročníka ZŠ a Prímy až Kvarty OG. Zimná a letná časť (polrok) sú vyhodnocované oddelene a každá sa skladá z troch sérií úloh. Úlohy nesú označenia, pre ktoré kategórie sú určené: riešitelia kategórií 5, 6, Príma si v každej sérii nájdu 4 úlohy, pre kategórie 7, 8, 9, Sekunda, Tercia, Kvarte je to v každej sérii 5 úloh. Odovzdať môžeš ktorékoľvek úlohy a my Ti ich opravíme a ohotnotíme, do súťaže však budú započítané iba úlohy určené pre Tvoju kategóriu.
 2. Do PIKOMATu sa môžeš zapojiť kedykoľvek počas roka. Nemusíš vyriešiť všetky úlohy ani doriešiť úlohy celkom do konca – aj za čiastočne vyriešenú úlohu môžeš získať body.

 3. Úlohy rieš Ty sám(-a), nie spolu s kamarátmi alebo rodičmi. Nestačí napísať iba výsledok! Ku každej úlohe napíš aj svoj postup s odôvodnením jednotlivých krokov. Riešenie píš tak, ako by si vysvetľoval(-a) kamarátom, ako sa takáto úloha rieši. Každá úloha môže byť ohodnotená najviac 5 bodmi.

 4. Registruj sa (alebo prihlás do svojho konta) na stránke www.pikomat.sk a v časti Riešiť online sa prihlás do súťaže. Prosím, sprav tak aj vtedy, ak chceš riešenia posielať poštou – ušetríš nám tým množstvo práce a predídeme tak omylom pri prepisovaní prihlášky. Ak nemáš možnosť sa prihlásiť cez internet, pošli spolu s riešeniami vyplnenú papierovú prihlášku, ktorú nájdeš na druhej strane týchto pokynov.

 5. Riešenie každej úlohy napíš na do osobitného dokumentu alebo na samostatný papier A4 – každú úlohu opravuje iný opravovateľ. Ak potrebuješ na jednu úlohu viac papierov, zopni ich dokopy. Každé riešenie musí byť označené hlavičkou, aby sme vedeli, koho je. Buď si ju stiahni po prihlásení zo sekcie Riešiť online, alebo ju napíš podľa tohto vzoru:

  Meno a priezvisko: ..................................................................  ID kód:.................................

  Adresa domov: ........................................................................  Úloha:....................

  Škola: .........................................................................................  Trieda: ................................

  Svoj ID kód sa dozvieš po registrácii a prihlásení do súťaže.

 6. Riešenia nahraj na našej stránke vo formáte PDF alebo JPG (napísané na počítači alebo naskenované/odfotené), alebo pošli poštou na adresu uvedené v zadaniach najneskôr v deň uvedený v zadaniach. Rozhoduje šas servera alebo pečiatka pošty. Vyhradzujeme si právo neskoro odoslaným riešeniam neprideliť body, nech už boli zaslané neskoro z akéhokoľvek dôvodu. Riešenia nám, prosím, neposielaj e-mailom.

 7. Elektronické riešenia nájdeš opravené a okomentované na našej stránke (tam, kde si ich odovzdal/-a), papierové riešenia Ti pošleme späť poštou; to všetko zhruba do dvoch týždňov od termínu odovzdania. Taktiež zverejníme výsledkové listiny, vzorové riešenia a zadania ďalšej série.

 8. Ak si myslíš, že Tvoje riešenie bolo ohodnotené nesprávne, môžeš nám poslať reklamáciu. Pred jej podaním si ale preštuduj vzorové riešenie úlohy. V reklamácii uveď, prečo sa Ti zdá naše hodnotenie nesprávne. V prípade, že si posielal(-a) reklamované riešenie  poštou, pošli nám ho spolu s reklamáciou znova poštou. Ak si riešenie odovzdával/-a cez stránku, pošli reklamáciu mailom na pikomat@p-mat.sk. Reklamáciu treba podať do termínu odoslania ďalšej série. Každá reklamácia, ktorá príde včas, bude prehodnotená a dostaneš od nás písomnú odpoveď.

 9. Úspešným riešiteľom seminára sa stane každý, ktorý získa aspoň 50 % z celkového možného počtu bodov: 30 bodov v kategóriách 5–6 alebo 37,5 bodu v kategóriách 7–9.

 10. Najlepší riešitelia každej kategórie budú odmenení vecnými cenami a približne 30 najšikovnejších riešiteľov pozveme na sústredenia. Pre kategórie 5–6 a pre kategórie 7–9 organizujeme zimné a letné sústredenia (január-február resp. jún-júl).

 11. Sústredení PIKOMATu (a PIKOFYZu) sa môžu zúčastniť len riešitelia, ktorí ešte neabsolvovali žiadne sústredenie stredoškolského seminára.

 12. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom zadaní nám napíš na pikomat@p-mat.sk.

 13. Riešenie seminára je bezplatné, náklady hradí P-MAT, n.o. prevažne z príspevkov z 2 % dane, darov a grantov.

 14. Podrobné informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje, sú uvedené na stránke www.p-mat.sk/onas/osobne-udaje

Prajeme Ti veľa príjemne strávených chvíľ nad úlohami a tešíme sa na Tvoje riešenia!

SIAESFZaSI