Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pravidlá súťaže

 1. PIKOMAT má dve kategórie, ktoré majú samostatné zadania úloh.
  • Kategória 5–7 je určená žiakom 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a prímy a sekundy OG. V priebehu školského roka dostaneš postupne štyri série po päť úloh.
  • Kategória 8–9 je určená žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty OG. V tejto kategórii sa rieši v každom polroku oddelene – zimná a letná časť sú vyhodnocované samostatne. Každá časť sa skladá z troch sérií po päť úloh.
 2. Do riešenia PIKOMATu sa môžeš zapojiť kedykoľvek v priebehu roka. Nemusíš vyriešiť všetky úlohy. Aj za čiastočne vyriešenú úlohu môžeš dostať body.

 3. Úlohy rieš Ty sám/-a, nie spolu s kamarátmi alebo rodičmi. V prípade, že viac riešení zjavne vzniklo spoločne, strhneme všetkým zúčastneným body.

 4. Každá úloha môže byť ohodnotená najviac 5 bodmi. Nestačí poslať len výsledok! Ku každej úlohe napíš aj svoj postup s odôvodnením jednotlivých krokov. Skús riešenie napísať tak, ako keby si vysvetľoval/-a kamarátom, ako sa takáto úloha rieši. Ďalšie cenné rady k riešeniu sa nachádzajú na zadaniach, prípadne si pozri staršie vzorové riešenia starších ročníkov.

 5. Ak sa chceš zapojiť, registruj sa na webovom portáli www.pikomat.sk (ak ešte nie si registrovaný/-á z minulých rokov), klikni na Riešiť online a prihlás sa do súťaže. Na stránke nájdeš aj návod, ako na to. V prípade, že nemáš prístup na internet, pošli vyplnenú (veľkými tlačenými písmenami) papierovú prihlášku spolu s riešeniami prvej série. Ak máš prístup na internet, prihlás sa cez náš portál, ušetríš nám tým kopu práce a predídeš našim omylom pri prepisovaní údajov z prihlášky.

 6. Riešenie každej úlohy napíš na samostatný papier formátu A4, inak Ti niektoré úlohy nemusia byť opravené – každú úlohu opravuje iný opravovateľ. Ak potrebuješ na jednu úlohu použiť viac papierov, zopni ich dokopy. Každé riešenie musí byť označené hlavičkou*, aby sme vedeli, koho je. Buď si ju stiahni po prihlásení sa do seminára zo sekcie Riešiť online, alebo ju napíš podľa tohto vzoru:

  Meno a priezvisko: ..................................................................  ID kód:.................................

  Adresa domov: ........................................................................  Úloha:....................

  Škola: .........................................................................................  Trieda: ................................

  ID kód sa prideľuje každému riešiteľovi, po registrácii a prihlásení do súťaže sa dozvieš svoj.

 7. Riešenia môžeš odovzdávať poštou na adresu uvedenú v zadaniach, alebo elektronicky na stránke www.pikomat.sk vo formáte PDF alebo JPG (napísané na počítači alebo naskenované). Odovzdávať poštou môžeš aj keď si sa prihlásil/-a cez internet. Svoje riešenia musíš odovzdať najneskôr v deň uvedený v zadaniach. Rozhoduje pečiatka pošty, v prípade elektronického odoslania rozhoduje čas servera. Podrobnosti o elektronickom odosielaní nájdeš tu na webe v Nápovede k elektronickému riešeniu. Organizátori si vyhradzujú právo neprideliť body neskoro poslaným riešeniam, nech už boli zaslané neskoro z akéhokoľvek dôvodu. Riešenia nám neposielaj e-mailom.

 8. Ak odovzdáš riešenia elektronicky, nájdeš si ich opravené do dvoch týždňov od termínu série tam, kde si ich odovzdal/-a. Takisto do dvoch týždňov zverejníme výsledkové listiny, vzorové riešenia a zadania ďalšej série. V prípade, že nám pošleš riešenia poštou, tak Ti ich pošleme opravené naspäť aj so všetkými ďalšími materiálmi.

 9. Ak sa Ti zdá, že Tvoje riešenie bolo ohodnotené nesprávne, môžeš nám poslať reklamáciu. Pred jej podaním si ale preštuduj vzorové riešenie úlohy. V reklamácii uveď, prečo sa Ti zdá naše hodnotenie nesprávne. V prípade, že si posielal reklamované riešenie  poštou, pošli nám ho spolu s reklamáciou znova poštou. Ak si riešenie odovzdával/-a cez náš portál, pošli reklamáciu mailom na pikomat@p-mat.sk. Reklamáciu treba podať do termínu odoslania ďalšej série. Každá sťažnosť, ktorá príde včas, bude prehodnotená a dostaneš od nás písomnú odpoveď.

 10. Úspešným riešiteľom seminára sa stane každý riešiteľ, ktorý získa aspoň 50% z celkového možného počtu bodov, tj. 50 bodov v kategórii 5–7 resp. 37,5 bodu v jednej časti v kategórii 8–9.

 11. Najlepší riešitelia každej kategórie budú odmenení vecnými cenami. Približne 30 najúspešnejších riešiteľov sa bude môcť za odmenu zúčastniť na sústredení. Kategória 5–7 má sústredenie na prelome júna/júla. Kategória 8–9 má sústredenie po skončení každej časti, cca v januári a v júli.

 12. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom zadaní nám napíš e-mail na pikomat@p-mat.sk.

 13. Riešenie seminára je bezplatné. Časť nákladov hradí P-MAT, n.o. prevažne z príspevkov z 2% dane, darov a grantov.

Prajeme Ti veľa príjemne strávených chvíľ nad úlohami a tešíme sa na Tvoje riešenia!

 

* hlavička sa volá hlavička preto, že sa píše hore. Aby sme hneď vedeli, koho riešenie ktorej úlohy to je.

 

SIAESFZaSI