Čo sú korešpondenčné semináre a prečo zapojiť svojich žiakov

Pokus na sústredení PIKOFYZu

Odkaz od riešiteľa

„Ďakujem celému P‑MATu za posledné dva roky, ktoré som s ním zažil prostredníctvom sústrediek, seminárov, úloh... Spoznal som veľa nových a super ľudí. Ďakujem, nikdy na to nezabudnem.“

Turistika na sústredení PIKOMATu

Názor riešiteľky

„Sústredko bolo úžasné. Myslela som si, že Pikomat už riešiť nebudem, lebo nestíham, ale po sústredku som zmenila názor. Bol to najúžasnejší týždeň môjho života. Ako je možné, že je Pikomat taká skvelá vec?“

Guľovačka na sústredení PIKOMATu

Názor učiteľa

„Pikofyz rozvíja ich fyzikálne myslenie. Žiaci rozmýšľajú nad vecami, nad ktorými by sa inak nezamysleli. Na hodinách fyziky je veľmi málo času na zaujimavé experimenty, problémové úlohy a s tým sa stretnú práve prostredníctvom Pikofyzu.“

Raketa z natlakovanej fľaše na sústredení PIKOFYZu

Hľadanie stratégie jednoduchej hry na sústredení PIKOMATu

Čo sú korešpondenčné semináre

Korešpondenčné semináre PIKOMAT a PIKOFYZ sú súťaže pre talentovaných žiakov, ktorým na hodinách matematiky resp. fyziky nerobí preberané učivo problémy. Organizujú ich dobrovoľníci, najmä študenti vysokých a stredných škôl, pod hlavičkou neziskovej organizácie P-MAT. Vďaka podpore z grantov je riešenie oboch seminárov bezplatné. Vyvrcholením súťaží sú sústredenia najúspešnejších riešiteľov.

Pre koho sú semináre určené

Korešpondenčné semináre PIKOMAT a PIKOFYZ sú určené pre talentovaných žiakov druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Ak ste vo Vašej triede objavili talent na matematiku alebo fyziku, žiaka, ktorý sa na hodinách nudí, alebo má záujem preniknúť hlbšie do tajov matematiky či fyziky, sú semináre PIKOMAT a PIKOFYZ tou správnou voľbou.

Výhody zapojenia Vašich žiakov

Korešpondenčné semináre rozvíjajú u žiakov viaceré kľúčové kompetencie – schopnosť kreatívne pristupovať k riešeniu problémov, samostatne pracovať a najmä schopnosť argumentácie – na získanie plného počtu bodov totiž žiakom nestačí len nájsť správny výsledok, musia aj sformulovať svoje myšlienky do argumentov, ktorými obhája svoj postup pri riešení úloh.

Ak máte žiaka, o ktorom si myslíte, že by ho naše súťaže zaujali, presvedčte ho, aby začal riešiť - získajú tým všetky strany. Žiak dostane nové možnosti spoznávať vedu, rozvíjať si svoje logické myslenie a argumentovať. Na hodinách potom bude o matematike a fyzike nadšene rozprávať a motivovať spolužiakov, čo bude mať pozitívny vplyv aj na školské výslkedky týchto spolužiakov.

Ako prebieha súťaž

Žiaci dostanú v priebehu školského roka niekoľko sérií úloh, ktoré posielajú vyriešené organizátorom. Tí riešenia opravia –  napíšu riešiteľom komentáre, v ktorých  vyzdvihnú dobré nápady a vysvetlia im chyby, ktoré spravili. Práve dôraz na tento individuálny prístup je jednou zo základných charakteristík PIKOMATu a PIKOFYZu. Okrem slovného hodnotenia dostanú žiaci bodové hodnotenie, na základe ktorého sa určuje poradie v súťaži.

Ukážky úloh

Úloha v PIKOMATe

„Viete o tom, že ak vás siedmich odmeriam, môžem z vašich výšok (v centimetroch) vždy vybrať dve, ktorých rozdiel je deliteľný šiestimi?“ (Trpaslíci rastú skokovito, vždy po jednom centimetri, takže budú mať celočíselnú výšku.) Trpaslíci sa pýtali: „Ako to vieš? Čo ak jeden z nás práve teraz podrástol o centimeter?“ „To vôbec nevadí“ odpovedal som. Ako som im mal vysvetliť, že to môžem urobiť, nech merajú koľkokoľvek?

Úloha v PIKOFYZe

Automechanici vážili auto s vlečkou (prívesným vozíkom), ktorá nemala vlastné brzdy. Robili to však trochu zvláštne. Najprv vyšli na váhu len autom takže všetky kolesá vlečky stáli na šikmej rampe A. Váha ukázala hmotnosť m1. Potom vyšli na váhu autom aj vlečkou a váha ukázala hmotnosť M. Nakoniec sa autom postavili na rampu B a vlečku nechali na váhe a tá ukázala hmotnosť m2. Rozhodni, či je väčšia hmotnosť m1 + m2 alebo M a svoje rozhodnutie vysvetli.

Sústredenia

Sústredenia sú viacdňové pobytové akcie pre spravidla 30 najlepších riešiteľov seminára. Počas roka sa koná 5 sústredení – 1 pre mladších riešiteľov PIKOMATu, 2 pre starších riešiteľov PIKOMATu a 2 pre riešiteľov PIKOFYZu. Organizátori pripravia na každé sústredenie odborný a zábavný program zameraný nielen na vedomostný, ale aj osobnostný rast účastníkov. Okrem zážitkov a vedomostí získajú žiaci aj nových priateľov, ktorých tiež baví fyzika a matematika.

Úspechy našich riešiteľov

Viacerí z našich bývalých riešiteľov obsadili popredné miesta na domácich i medzinárodných súťažiach a mnohí z nich sú teraz organizátormi PIKOMATu  a PIKOFYZu. Ako príklad uvádzame medailistov z medzinárodných súťaží za posledných pár rokov. Samozrejme, týmto sa úspechy našich súčasných a bývalých riešiteľov nekončia.
 

Eduard Batmendijn:bronz IMO 2012

Vladimír Boža:zlato IPhO 2008,striebro IOI 2008, striebro IPhO 2007, striebro IOI 2007

Ján Bogár:striebro IPhO 2010

Zuzana Cocuľová:striebro  IYPT 2010,bronz IYPT 2009

Marián Horňák: bronz IMO 2012

Peter Kosec: bronz IPhO 2011

Ondrej Kováč: striebro IMO 2011

Martin Vodička:zlato IMO 2010,striebro IMO 2011,zlato IMO 2012

vysvetlivky: IMO - Imternational Mathematical Olympiad; IPhO - International Physics Olympiad; IOI - International Olympiad in Informatics; IYPT - International Young Physicist Tournament (po slovensky Turnaj Mladých Fyzikov - TMF)

Ďalšie informácie

Ak máte otázku, neváhajte nás kontaktovať na pikomat@p-mat.sk. V prípade záujmu Vám môžeme každý mesiac poslať novinky o aktivitách P-MATu, prihláste sa zaslaním emailu "chcem newsletter" na pikomat@p-mat.sk.