Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Zimné sústredenie PIKOMATu 7–9

Miesto: Škola v prírode Huty, okres Liptovský Mikuláš
Začiatok sústredenia: nedeľa, 2. 2. 2020 o 15:30
Koniec sústredenia: sobota, 8. 2. 2020 o 12:00
 

Prihlasovanie:

Do 20. 1. 2020 musí Tvoj rodič (alebo zákonný zástupca) vyplniť prihlášku a uhradiť účastnícky poplatok.
Do 27. 1. 2020 Ti e-mailom príde potvrdenie účasti s podrobnými pokynmi k sústredeniu.
 

Dôležité kontakty:

V prípade otázok alebo nejasností nás, prosím, kontaktujte na:
tel.: 0903 608 617 (Michaela Zatrochová - hlavná vedúca), e-mail: pikomat@p-mat.sk.
  • Záleží nám na tom, aby pre žiadneho riešiteľa nebol poplatok prekážkou v účasti na sústredení. Preto výšku poplatku nechávame do určitej miery na rozhodnutí rodičov. Viac informácii nájdete v liste priloženom k pozvánke alebo na stránke www.pikomat.sk/rodicia.
  • Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu 5× denne, pitný režim, odborný aj zábavný program a objednaný autobus z Liptovského Mikuláša do Hút a späť.
  • Ak je poplatok pre Vás z akýchkoľvek dôvodov privysoký, môžete požiadať o príspevok z Fondu na podporu riešiteľovbližšie informácie. Taktiež viaceré školy podporujú svojich žiakov príspevkom na sústredenie. Skúste sa o tejto možnosti informovať vo Vašej škole. 
  • Účastnícky poplatok treba uhradiť do 20. 1. 2020 (termín prihlasovania) prevodným príkazom na účet P‑MAT, n. o. v Tatra banke č. SK1411000000002629176328. Pri platbe použite variabilný symbol, ktorý sa zobrazí hneď po odoslaní elektronickej prihlášky a tiež Vám príde e-mailom.

Doprava:

POZOR! Nastala zmena v doprave zo sústredenia.

Z/do Bratislavy a Košíc budeme organizovať spoločnú dopravu s dospelým vedúcim. Lístky na vlak si každý účastník zabezpečuje sám. Z/do Hút cestujeme spoločne, objednaným autobusom (zahrnutý v cene). V prípade individuálnej dopravy si, prosím, naplánujte príchod medzi 15:00 a 15:30 a odchod medzi 12:00 a 12:30.
 
Cesta TAM  –  nedeľa, 2. 2. 2020
10:13 Bratislava --> 13:47 Liptovský Mikuláš   (R 605 Dargov)
12:07 Košice --> 14:11 Liptovský Mikuláš   (R 608 Žilinská univerzita)
14:30 Liptovský Mikuláš --> 15:15 Huty   (objednaný autobus)
 
Cesta SPÄŤ  –  sobota, 8. 2. 2020
12:30 Huty --> 13:15 Liptovský Mikuláš   (objednaný autobus)
14:13 Liptovský Mikuláš --> 17:47 Bratislava hl. st.   (R 608 Žilinská uni.)
13:49 Liptovský Mikuláš --> 15:53 Košice   (R 605 Dargov)

 

Pozvaní boli najúspešnejší riešitelia, konkrétne:
 
Kategória 7  po 10. miesto vrátane
Kategória 8  po 11. miesto vrátane
Kategória 9  po 10. miesto vrátane
Kategória Sekunda  po 19. miesto vrátane
Kategória Tercia  po 11. miesto vrátane
Kategória Kvarta  po 10. miesto vrátane

 

SIAESFZaSI